Skip to main content

Full text of "Sabrinae corolla, in hortulis regiae scholae Salopiensis contexuerunt tres viri [B.H. Kennedy, J ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht Goo%\'S "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| 9 SABRINAE COROLLA, é CAVTABUQLUi 
PBUX ACADmiCI TTPIS BXCUDIBÁT • 
C. J. CLAT, Á.M. \ 
SABRINAE COROLLA m HOBTULIS REGIAE SCHOLAE SALOPIENSIS coMmuKBUirr TRES VIRI FLORIBUS LEGENDIS ▲HTnOLOðlA «KA1CA 
BDITIO ALTERA LONDINI, BBLL ET DALDY: 
CANTABRIGIAB, DBIGHTON, BBLL BT SOC. MDCCCLIX ZM > , ^/, 
TRIUM VIRORUM PRAEFATIO. QvAM viam praeivit vir eleganti ingenio et doctrina Henricua 
Dnuy, secutus est doctissimus Gulielmus Linwood, cum alter 
Arundines Cami, suaves iUas et lepore plenas, alter pari felici- 
tate Anthologiam contexeret Oxoniensem, eamdem insistimus 

non aemulantes nos qyidem: inter duas enim celeberrimas 

■ * *. ' 

orbis terrarum Academias uimmqve Ludum Litterarium ae- 
mulatio esse potest nulla : sed, cum harumce litterarum studia, 
qvae veremur ne in dies obsolescant, nondum penitus excidisse 
videremus, condendum censuimus eiusmodi monumentum, 
qvod posteris hominibus traderet, veteres iUas Musas ac Ca- 
menas non ad Tamesin solum, sed in Sabrinae etiam ripis 
aliqvando vestigia posuisse. 

Etenim iam anni sunt amplius qvinqvaginta, ex qvo 
Regiae Scholae Salopiensi praefectus est Samuelis Butlerus, 
vir onmi laude praestantior. Qvi qvid ad litteras antiqvas 
excolendas, qvid ad pueros Kberalius instituendos contulerit, 
sciunt qvidem multi : qvibus autem difficultatibus obluctatus 
id effecerit, paucis innotuit, plerisqve vix esset credibile. VI TRIUM VIRORUM PRAEFATIO. 

Nobis igitar hoc opus aggredientibns spes illa calcar subdidit, 
fore ut viri tanti tamqve egregie meriti 'haerentem capiti 
multa cum laude coronam' novis qvalibuscumqve floribus 
omaremus. 

In Corolla contexenda qvid cuiqve debuerimus, legentibus 
erit in propatulo. Qvi nos aut suppetiis instruxerunt aut 
ingenuo favore prosecuti sunt, iis, qvotqvot sunt, gratias 
agimus et habemus ingentes. Neqve vero dubium est nobis 
qvin multi ubiqve sint Salopienses, qvi si consilii nostri fieri 
potuissent certiores, summo nos studio nervisqve omnibus 
adiuturi faerint. Hos igitur in primis et benevolum qvemqve 
lectorem enixe rogamus, ut huic opusculo nostro faveant, et, si 
plura, qvod speramus, non displicuerint, maculis iis, qvas 
humana parum caverit natura, offendi se ne patiantur. Ðabamus Londini Gal. Febr. a.b. mdoool. EORUMDEM EDITIONIS SECUNDAE PBAEFATIO. Sabbinae Corollam qvi ante annos novem contexuimns, 
iidem Dei beneíicio hodie retexentes primmn pro yirilí 
parte ita emendavimus ut eam ad antiqvitatÍB optimae nor- 
mam acrius exigeremns ; deinde ita immutayimus auximusqye 
ut rerum cum varietati tum dignitati consuleretur ; deniqTe ita 
concinnavimus, ut carminibus ceteris Ibco motis, qvod inviti 
qvidem sed consulto et cogitato fecimus, ea tantum in nova 
editione comparerent, qvae ex alia in aliam lingvam conversa 
essent. rltaqve librum, nisi omnia nos fiallunt, haud paullo 
probabiliorem qvam antea fuit, lectoribus nostris paucis illis 
qvidem, sed doctis, elegantibus, humanis, in manus tradimus, 
doKturi, ut cum Flacco loqvamur, si spe nostra deterius iis 
placeat. Londini Cal. lan. A.8. mðcoolix. y MVSIS • CAMENISQVE • VETERIBVS NE • BRITANNIAM • RELINQVANT • DEPRECANTES D. D. D. T. V. F. L. 
SALOPIENSES GRADIBUS ACADEMICIS DIGNATI. SoHOLAM Reoiam Salopiensem fiindaYÍt Rex Eduardus Sextus ajs. mm, 
eamqve primum Liberam esse voluit, ut nuUi neqve Ecclesiae neqve Cot- 
legio óbnoosia esset, deinde Orammaticalemy tU Litteris docendii inter- 
mret. Vectigalia eius auxit Elisabetha Regina, eamqve ita legibus bonis 
fírmayit ut Publica esset et dyibus universis pateret Itaqve Archidi- 
dascalus eius primus Thomas Astonus, yir egregius, novem annis disd- 
pulos inscripsit Oppidanos ducentos et triginta, Alienos autem septin- 
gentos : qyorum illustrissima duo nomina sunt, Philippus Sidney et Fulke 
Greville. 

' Philippus Sidney, filius et heres Henrici Sidney, Militis, de* Penshurst 
in Comitatu Cantiae, necnon Serenissimi Ordinis Garteríi Militis» * Regiae 
Scholae Salopiensis ordinibus adscriptus est a. d. xyí. CaL Nov. a.s. mdlxiv. 
Pro Bata vorum libertate pugnans ceddit artium centum iuyenis jls. 
mðlxxxyl (P. S.) 

' Fulke Gryyill, filius et heres Fulki Gryyill, Armigeri, de Beauchamp 
Court in Comitatu Varyici,' Regi ae Schol ae Salopiensis ordinibus ad- 
scriptus est a. d. xvi. Cal. Noy. a.s. mdlxiy., qyi, cum titulo et dignitate 
Baronis B rook insignitus esset, homiddae manu scelesta ceddit A.S. 
MDCxxvm. : yir probus et sagax, poeta subtilis, Elisabethae Reginae inter 
MiiiistroSy lacobo Regi e Consiliis Intimis, et Philippi Sidneii amicus. (B.) 

Inseqyenti saeculo Scholam illustrayit inter alios Georgius Sayilei 
Marchio de Hali&x, yir omatissimus, dvis integerrimus : proximo autem 
loannes Taylor S.T.P. qvi Demosthenis orationes edidit, et Eduardus 
Waring, A.M. Mathematicus insignis, in Academia Cantabrigiensi Pro- 
fesBor Lucasianus. 

Catalogum subiedmus, in qyo recensiti sunt plurimi Salopienses huius 
saeculi qyi Gradibus Academids dignati sunt, et praeter hos alii non- 
nuUi. Qyem catalogum ita constituimus, ut cuiusqye Collegium, Acade- 
iniam,statumindicaremus: deinde annum qyo Baccalaurei gradum con- 
secutus sit: deniqye sigla poneremus eorum, qyi Flores ad Sabrinae 
Corollam contulerunt. Salopiensium autem anonymomm carmina desig- 
nant litterae S.A. Xll 8AL0PIENSE8 ORAÐIBUS ACADEMICI8 DIGNATI. Gulielmus Wolryclie Whitmore Arm. 

Salop. (qy. Senator). 
Thomas Beale Arm. Salop. 
loannes Tomer, A.B., Goll. Ð. loan. 
loannes Booke, AJB,, Goll. Ð. loann. 
Carolos Wray, A.M., Coll. Trin. 
Thomas Smart Hughes, A.M., CoU. 
Ð. loan., dein Aul. Trhi., dein Emm. 
Gul. H. Parry, A.M., Coll. D. loann. 
loannes Wynne Eyton, A.B., Aed. 
Christ. ...... 

Georgius D. Pardoe, A.B., Coll. Ball. 
Isaacus Bonsall, A.B., Coll. les. 
loannes Evans, A.M., Coll. Clar. 
GuUehnus R. Gabv, A.M., CoU. Trin. 
Humphr. Sandford, A.B., Coll. Magd. 
Carolus Wingfíeld, Arm. Salop. 
Henrious Edwardes, Baronet. Salop. 
Hon. Greorgius Murray, Scotus. 
loannes Stedman, A.M., ColL Trín. . 
Eduardus P. Owen, A.M., Coll. D. 
loann. ...... 

Glynn B. Lewis, A.B.^ Coll. les. 
Bohertus Wilson Evans, A.M., Coll. 

Trín. (Archidiaconus). . 
GuL Vickers, A.M. (qv. Archidiaco' 

nus)^ ColL Trin 

lacobus Hoggins, A.B., Coll. D. loann. 
Bohertus Wynne Eyton, A.M., GolL 

Aen. Nas 

losephus Mayor, A.M., ColL D. loann. 

GuL GryfiFjrd Oakeley, A.B., Aed. 

Ghrist. ...... 

Carolus Grimston, LL.B., Aul. Trin. 
Georgius Prítchard, Arm. Salop. 
loannes Prítchard, Arm. Salop. (Se- 

nator). 
FoUiott Sandford, A.M.,CoU. D. loann. 
Benj. G. Bhickden, A.M., CoU. Begin. 
Bei^j. Edwardes, A.B., Aed. Christ. 
Thomas F. More, A.B., CoU. Pemb. . 
Marmaducas Lawson, A.M., CoU. 

Magd. (qv. Senator). 
Gul. Sandford, A.M., CoU. Clar. 
SamueUs Irton, Aiín. Cumb. (qv. 

Senator). 
Georgius L. Yate, A.M., GoU. Begpn. 
Joannes HUdy ard, A. M., CoU. D. loann. 
ThomasWicksteed, Arm. (FaberCiviUs) . 
PhiUppus HiU, Arm. Salop. (Pro Co- 

loniaU). 

Clemens HiU, Arm. Salop. (Capitanus). 

Bicardus P. Thursfield, A.M., CoU. D. 

loann. . . . . . . C. 
C. 

c. 

c. 
c. 

o. 
o. 
o. 
c. 
c. 
c. c. 
c. 

0. 

c. 

c. 
c. 

o. 
c. 

o. 

0. c. 

0. 

o. 
c. 

c. 
a c. 

G qv. SchoL qv. Soc. 
qv. Soc. 

•••••• •••••• qv. Soc. 
qv. Soc. qv. Soc. qv. Soc. VI 

vi 

• • 

vu 

«•• 

VIU 

vui 

• •• 

vm 

• •• 

vm 

• •• 

vm 

ÍK 

ix 
ix T. S. H. 
W. H. P. » mM • • qv. Soc. qv. SchoL C. X 
X 

xi 

xi 
xi 

xi 

• • 

xu 

• • 

Xll 

• • 

Xll R. W. B. XIV 

xiv 

XV 

xvi 
xvi xvu 

• •• 

xvm qv. SchoL XIX 8AL0PIEN8ES GRADIBUS ACADEMICI8 DWNATL XIU Thomas Bowley, S.T.P., Aed. Chrí8t.|0. 
Frandscus H. Goodricke, Baronet. 

A.B., Coll. Ð. loami. . . . G. 
Jacobii8Lox(Ule,A.M.,Coll.D* loann. C. 
Thomas Sheepshanks, A.M., Coll. Trín. C. 
loannes Williama, A.M., Aed. Chríst. 0. 
Carolus Inge, A.M., Coll. Ð. loann. . C. 
Gulielmus J. Clement, Arm, Salop. 

(Medicus Inaignis). 
loannes Loxdale, Arm. (bis Prœtor 

Salopiensis). 
Andreas Lawson, A.M. (qv. Senator), 

Coll. Mert O. 

Gul. M. Williams, A.M., Coll. Ball. . 0. 
Georgius Holyoake, Arm. StaffonL 
Thomas Williams, A.M., CoU. Oríel. 

(Ðecanus Landav.) . . . .0. 
Fríderícus H. Matthews, A.M., Coll. 

Tnn. ...... C 

Gul. Yaughan, A.M., Coll. Ð. loann. C. 
Guliehnus E. Wyatt, A.M., Coll. 

Aen. Nas. . . . . .0. 

Thomas B. Bray, A.M., Coll. Mi^d. . C. 
Bobertus Leicester, AtM., Coll. Clar. C. 
lacobus Adcock, A.M., Coll. Pet. . C. 
Thomas Underwood, A.M., Coll. Vi- 

gom. . . . . .0. 

loannes Hay, (in Exercitulndico Maior, 

in praelio ocoÍBUs). 
Bob^us Cory, A.M., Coll. Emman. . C. 
Gul. E. Evans, A.M., Coll. Oar. . C. 
Arthurus Hanbury, A,M., ColL Trín. C. 
loannes H. Underwood, A.M., Ooll. 

Aen. Nas O. 

Bulkeley Williams, A.B., CoU. Pet. . C 
Latimer Harper, A.B., CoU. Emman. C 
Gul. Cantis, (inExercitu Indico Maior). 
Ð'Ewes Coke, Arm. Derb. 
Eduardus Baines, A.M., CoU. Christ. 0. 
Gul. Crawley, A.M. CoU. Magd. (Ax- 

chidiaconus) C 

Maurítius Lloyd, A.M., CoU. Emman. C 
Spencer Wilde, A.B., CoU. Ð. loann. C 
Eduardus J. Wingfield, A.M., Aed. 

Christ. . . • . . .0. 
Carolus H. Hartshoilie, A.M., CoU. Ð. 

loann. . . . . . . C 

loannes M. Wakefield, A.M., CoU. D. 

loann. . . . . . .0. 

Fríderícus HUdyard, A.M., Aul. Trin. C. 
Thomas Dayrell, A.M., CoU. Magd. . C 
Fitegerald Wintour, A.M., CoU. Magd. C 
HugoWynneJones,A.M.,CoU.Magd. C 
LudoYÍcua C Davies, A.B., CoU. Wad. O. qy. Schol. 
qy. Schol. •••••• •••••• •••••• 

qv. Schol. 
qy. SchoL qy. Schol. 
qy. Schol. 
qy. Schol. XIX 

xix 

XX 
XX XX qy. Soo. 
qy. Schol. 
qy. Schol. 

qy. Sohol. qy. Soc. 
qy, Soo. 
qy. SchoL 
qy. Soc. qy. Schol. 
qy. St>c. qy. SchoL •••••• xxi xxu 

• • 

xxu 
xxii 

• • 

XXll 

• • 

xxu 
xxii 

• • 

xxu 

• • 

xxu • •• 

xxm 

• •• 

xxm 
xxiii xxm 

• • • 

xxm 

• •• 

XXIU xxiy 

xxiy 

xxiy 
xxiy 

xxiy 

xxy 

xxy 
xxy 
xxy 
xxy 
xxy 
xxyi W. B, B. XIV 8AL0PJEN8ES ORADIBUS ACADEMICIS DIQNATI Bicardus Phayre, A.M., Coll. Trin. 

Eblao. 
FridericuB E. Gretton, A.M., Coll. D. 
loann. ...... 

loannes Hodgson, A.M., CoU. Trin. . 
loannes Price, A.M., CoU. D. loann. 
loannes Stock, A.M., CoU. S. Pet. . 
loannes Harding, A.M., Aed. Christ. 
Georgius Apthorp, A.M.,CoU. Emman. 
losephus H. Anderton, A.M., CoU. D. 
loann. ...... 

Ric. Postlethwaite, A.B., AuL Edm. . 
Ricardus H. Keramis, Arm. Eblan. 
Henricus AUsopp, Arm. Derb. 
Georgius A. Butterton, S.T.P., CoU. 
D. loann. ..... 

Lamplugh Brougham Dykes, A.M., 

CoU. D. Pet 

Benj. H. Kennedy, S.T.P., CoU. D. 
loann. ...... 

PhiUppusH. Lee,A.M.,CoU. Aen.Nas. 

GuUelmus Gibson, A.M., CoU. Trin. . 

Audoenus Lloyd, A.M., CoU. Trin. . 

loannes GUby, A.B., CoU. Clar. 

Gul. H. Holt, A.B., CoU. D. loann. . 

Arthurus P. Phayre, (in Exercitu Indico 

Maior, ad Burmae Begem Lega- 

tus). 

Eduardus Dodd, A.M., CoU. Magd. . 

Thomas W. PeUe, S.T.P., CoU. Trin. 

loannes Wood Warter, A.M., Aed. 

Christ. ...... 

Georgius H. S. Johnson, A.M., ColL 

Begin. (Decanus WeUensis) . 
loannes Yardley, A.M., CoU. D. loann. 
Thomas Boydell^ A.M., CoU. Magd. . 
Thomas Parr, A.B., CoU. D. loann. . 
loannesH. Whitfeld,A.M., CoU. Magd. 
loannes WiUiamson, A.B., CoU. BaU. 
Erasmus A. Darwin,LL.B.,CoU.Chri8t. 
Henricus Delves Broughton, Baronet. 

Stafford. 
Eduardus Drewe, Arm. Devon. 
Thomas Butler, A.M., CoU. D. loann. 
Herbertus Johnson, A.B., CoU. Wadh. 
Horatius S. HUdyard, A.M., CoU. D. 
jl ew. ...... 

lacobus Lawson, A.M., Aul. Alban. . 
SamueUs Marindin, A.M., CoU. Trin. 
Bobertus Smith, A.M., Coll. D. loann. 
Daniel Vawdrey, A.M., CoU. Aen. Nas. 
loannesN. Baker, A.M.,CoU. D. loann. 
HenricuB Marindin, (in Exerdtu Bri* 
tannico pro ColoniaU). C. 
C. 
C. 
C. 
O. 
C. 

C. 
0. C. 

c. 
c. 

0. 

c. 
c. 
c. 
c. c. 
c. 

0. 
0. 

c. 
c. 
c. 
c. 
o. 

0. qv. Schol. 

qv. Soc. 
qv. Soc. 
qv. Schol. 
qv. Schol. qv. Soc. 

Soc. 

qv. Soc. 
qv. Soc. Soc. 
qv. Soc. qv, Soc. 
qv. SchoL 
qv. Schol. C. 
0. 

C. 
0. 
C. 
C. 
O. 
C. qv. SchoL 
qv. SchoL 

qv. Soc. 

•••••• 

•••••• 

qv. SchoL 
qv. Soc. XXVI 
XX vi 
xxvi 
xxvi 
xxvi 
XX vi 

XX vi 

XX vi F. E. G. 
J.P. xxvu 

XX vu 

xxvu 
xxvii 
xxvii 
xxvii 
xxvii 
xxvu G. A. B. K. xxvm 
xxviu 

xxviu 

xxviii 
xxviii 
xxviii 
xxviu 
xxviii 
xxviu 
xzviu T. W. P. xxix XXIX 

xxix 
xxix H.J. S.M. 
B. 8AL0PISNSBS ORADIBVS ACADEMICI8 DIGNATT. XV loanneB Lawson, A.M., Aul. Alban. . 0. 
EduardusMassie, A.M., Goll. Wadh. 0. 
Fríd. Watkins, A.M., Goll. Emman. . C. 
Carolus Whitley, A.M.y GoU. Ð. loann. C. 
Eduardus Yardley, A.M., Goll. Magd. C. 
EdmunduB Gory, A.M., Coll. Ð. Pet. C. 
lacobus Golley, A.M., CoU. Ð. loann. G. 
lacobus G. Fawcett, A.B., Coll. Christ. G. 
Henrícus Pearson, A.B., Goll. Trin. . G. 
6uliehnu8Yardley,Eq. Aur. (Bombaiae 
apudlndoB nuper lustíciaríusPrímua). 
Gul. Chichester, A.M.,Goll. Trín. Eblan. 
HenrícuB Lister Kaye, Arm. Ebor. 
lacobus Arkwríght, Arm. Derb. 
Ferdinandus Arkwright^ Arm. Derb. 
Hon. Eicardus Browne, Hibemicus. 
Hon. Fríderícus Browne, Hibemicus. 
Fríderícus Le Poer Trench, A.M., Coll. 

Trin. Eblan. 
Jonath. H. L. Gameron, A.M., Goll. 

Trín. ... 
Greorgius Gasson, A.M., Goll. Aen. Nas. 
Garolus J. Johnstone, A.M., GoU. Gai. 
Edmundus Hartopp Gradock S.T.P., 

Goll. Aen. Nas. 
Petrus Payne, A.M., GolL Ball. 
Geor^us A. Poole, A.M., Coll. Emman. 
Ghristophoms Temple, A.M., Goll. 

Magd. ..... 

Henrícua Butler, A.M., Goll. Magd. 
loannes H. Ðouglas, A.M., ColL Ð. 

loann. ..... 

Arthurus T. Gregory, A.B., Coll. Linc. 
Arthurus Mainwaring, Arm. Cest. 
Kadulphus Greyke, Arm. Ebor. 
Garolus Hardy, Arm. Stafford. 
I>aniel Lysons, (Legionis Yicesimae 

Tertiae pro Goloniali). 
GedHus Beadon, (Reginae apud Indos 

a Gonsiliis Intimis). 
Carolus W. Borrett, L.C.P.,Coll. Magd. 
Eduardus Broadhurst, A.M., Goll. 

Magd. ...... 

loannes B. L. Kettle, A.M., Coll. Linc. 
Laur. Panting, A.M.,&GolL Ð. loann. 
BicarduB ShiUeto, A.M., GolL Trin. . 
Eduardus Gantis, A.B., GoU. Christ. . 
Garolus B. Darwin, A.M., CoU. Christ. 
Garolus Peters, A.M., GoU. Begin. 
Garolus G. Ghnstie, A.M., GoU. Trin. 
Thomas Simpkinson, A.M., GoU. BaU. 
loannes B. Boume, A.M., GoU. Gai. . 
Bobertus Williams, A.M., Aed. Christ. 
GuUelmus Peanon, A.M., GoU. Univ. « ■ « • • 

qv. Schol. 
qv. Soc. 
qv. Soc. 
qv. Soc. 
qv. Schol. 
qv. Schol. G. 
0. 
G. 

0. 
O. 
C. 

G. 
C. 

C. 
O. 0. 

C. 
0. 
C. 
C. 
G. 
C. 
O. 
C. 
0. 
C. 
0. 
0. qv. Schol. qv. Soc. 
qv. Soc. 

Prindpalis 
qv. Soc. qv. Schol. ■ • • • « « Soc. 

qv. Soc. 
Soc. 

qv. Schol. 
qv. Schol. 
qv. Schol. ...... XXIX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX XXXI 

xxxi 
xxzi XZXl 

xxxi 

xxxi 
xxxi 

xxxi 
xxxi xxxu 

xxxii 
xxxii 
xxxii 
Yyyii 
xxxii 
xxxii 
xxxii 
xxxii 
xxxii 
xxxii 
xxxii 
xxzii C. J. J. 
E. H. G. 

p. G. W. B. B. S. XVI 8AL0PIBNBE8 0RADIBU8 ACADEMICI8 DIONATI. Eduardus C. Bwainson, A.M., Coll. 

Viffom. 

Gnlielmus 0. Foster, Arm. Stafford. 
Philippus H. MuntZy Arm. Varvic. 
Gulielmus Todd Naylor, Arm. Lanc. 
Ðavid Jpnes, Arm. Carmarth. (Senator). 
losephus Ðodd, A.M., Coll. B^in. 
Lawson P. Dykei, A.M., CoU. Itegin 

Gul. Fletcher, S.T.P., CoU. Aen. Nas! 

Thomas F. Henney, A.M., CoU. Pemb. 
Licobus HUdyard, A.M., CoU. Christ. 
loannes G. LongueviUe, A.M., CoU. 

Wadh 

Eobertus Scott, S.T.P., CoU. BaU. . 
loannes Thomas, A.M., CoU. Trin. 
loannes O. Hopkins, A«M., CoU. Magd. 
Bicardus Sale, A.M., CoU. Ð. loann. 
losephus Walker, A.M., CoU. Wadh. 
Thomas M. Postlethwaite, A.B., CoU. 

Hegin. ...... 

loannes Hamerton, A.B., CoU. Trin. . 
Thomas M. WegueUn, Arm. (Senator). 
Bobertus J. Atty, Ann. Varvic. 
Henrious Atty, Arm. Varvic. 
Percy HiU, Arm. Salop. 
Simon Clarke, BaroneU Hert. 
Thomas Brancker, A.M., CoU. Wadh. 
Chandos Wren Hoskyns, A.B., CoU. 

j pa ii. • » • . • • 
Georgius J. Kennedy, A.M., ColL D. 

loann. ...... 

Thomas Lloyd, A.M., Aed. Christ. 
Thomas B. Levv, A.M., CoU. Begin. 
Humphr. Sandford, A.M., OoU. D. 

loann. ...... 

GuUebnus H. Trentham, A.M., CoU. 

D, loann. . . . . . 

Eduardus Warter, A.M., CoU. Magd. 
Bicardus Gul. Gleadowe, A.M., CoU. 

v/ai. . • . . • . 
Arthurus Owen Johnes, A.M., CoU. 

Christ. . ^^ ..... 
Bobertus M. White, A.M., CoU. D. Pet. 
loannes W. Edwards, A.B., CoU. Aen. 

JN as. ...»•* 
laoobus W. Deaiu Dundas, A.M., CoU. 

Magd. ...... 

losephus Webflter, A.M., CoU. Trin. . 
Gkiheknus Grice, A.M., CoU. Univ. . 
Bryanus ELing, A.M., CoU. Aen. Nas. 
B^mald^Ð-^I^^y A.M., CoU. BaU. 
St^h.B. WaUer, A.M., CoU. Aen. Nas. 
Hon. CaitduB Noel Hilly Salopu 0. O. 
0. 

0. 

O. 
C. 

O. 
O. 
O. 
C. 
C. 
0. 

O. 
C. O. 

0. 

C. 
O. 
0. 

C. 

C. 
C. 

c. 

c. 
c. 

0. 

c. 
o. 

0. 

o. 

0. 
0. xxxu Soc. 

qv. Soc. 

Soc. 
qv. Soc. 

qv. Sohol. 
Maeister. 
qv. Schol. 
qv. Schol. 
qv. Sohol. 
qv. Schol. 

qv. Schol. qv. Soc. 

..•••• 

qv. Soc. 

Soe. 

qv. Schol. 

qv. Soc 
qv. Soa ...... 

•••••• .•••*. 
.••••• 
•...•• qv. Soc. •••••• 

..•••• xxxm 
xxxiii 

xxxiii 

xxxiii 
xxxiii 

xxxm 

••• 

xxxm 

• •• 

Tmii 

xxxiii 
xxxiii 
xxxiii 

• •• 

xxxm 
xxxiii XXXIV 

xxxiv 

xxxiv 
xxxiv 
xxxiv 

xxxiv 

xxxiv 

xxxiv 

xxxiv 

xxxiv 
xxxiv 

xxxiv 

xxxiv 
xxxiv 
xxxiv 
xxxiv 
xxxiv 
xxxiv { W. F. 

p. 783. J.H. s. T. B. G^ J. K. W. H. T. 8AL0PIEN8E8 01tADIBU8 ACADEMICI8 DIONATI. XVll Henrícus Lloyd Oswell, A.M., Aed. 

Chríjrt. ...*.. 
Durbin Bríce, A.B., Goll. Begin. 
GulielmuB Jones, A.M., Coll. Ball. . 
Gulielmufl E. Tucker, A.B., Coll. Trín. 
E. ChippendaLe Milne, Arm. Lanc. 
Hon. T. C. Skeffington Foster. 
Henrícus Kemmis, A.M., ColL Trín. 

Eblan. 
loannes Cooper, A.M., Coll. Trín. 
Georgius F. Harris, A.M., CoU. Trín. 
Frandscus J. Procter, A.M., Coll. Cath. 
Henrícus Hardman, A.M., ColL Ð. 

loann. . • . . • 
Henrícus W. Bellairs, A.M., Aul. 

Nov. Hosp 

Gulielmus F. F. Boughey, A.M., Aed. 

Christ. ..... 

losephus Heathcote Brooks, A.M., 

ColL Aen. Nas 

lacobus A. Tillard, A.M.,Coll.Ð.Ioann. 
Ricardus Barber, A.M., Coll. Ð. loann. 
Henrícus B. Domvile, A.M., Coll. OríeL 
Comelius Boume, A.M., ColL OríeL . 
Leonardus Slater, A.B., Univ. ColL . 
loannes Jones, A.M., Aul. Nov. Hosp. 
Goliehnus Meiklam, A.B., Coll. C. C. 
Philippus W. Courtenay, A.M., ColL 

Henrícus C. Marshall, Arm. Cumb. 
Bobertus Gordon, A.M., ColL Trín. 

Eblan. 
Augustus Arthur, A.M.^ CoIL Trin. 

Eblan. 
Guliebnus H. Bateson, A.M., Coll. Ð. 

loann. ...... 

Eduardus J. Edwards, A.M., ColL BalL 
Gathoroe Hardy, A.M., Coll. Oríel. 

(Senator) 

Thomas E. Headlam, A.M., (Senator), 

Coll. Trin 

G^rgius Jeudwine, A.M., ColL Ð. 

loann. ..... 

Fríderícus P. Lowe, A.M., ColL Magd. 
GeorgiusH.Marsh,A.M.,ColLD.Ioann. 
Daríd Melville, A.M., ColL Aen. Nas. 
Guliehnus T. Tumer, A.M., Coll. Trin. 
Ricardus E. Tumer, A.M., CoU. Trin. 
Guliebnus Harley Bayley, A.M., Aed. 

Chríst. (nuper Prætor Salopiensis) . 
Georgius Lowe, A.B., CoU. Mert. 
Gul. Jeudwine, A.M., CoU. D. loann. 
KobertuB GuL DayreU, A.M., CoU. 

Magd. ...... O. 
0. 

o. 

0. c. 
c. 
c. 

c. 

o. 

0. 
0. 

c. 
c. 

0. 

o. 
o. 
o. 
o. 

c. c. 

0. 

o. 

c. 

c. 
o. 
c. 

0. 

c. 
c. 

o. 
o. 
c. 

c. ...... qv. Soc. 
qv. Soc. 
qv. Soc. •••«•• XXXIV 

zxxiv 
xxxiv 
xxxiv qv. Soc »•••«• •••«•• XXXV 
XXXV 
XXXV 

XXXV 

XXXV 

XXXV G.F.H. XXXV 
XXXV 
XXXV 
XXXV 
XXXV 
XXXV 
XXXV 

XXXV Magister. qv. SchoL 
qv. Soc. 
qv. Soc. •«•••• XXXVl 

xxxvi 

xxxvi 

xxxvi 

xxxvi 
xxxvi 
xxxvi 
xxxvi 
xxxvi 
xxxvi 

xxxvi 
xxxvi 
xxxvi 

xxxvi XVUl 8AL0PIBN8E8 GRAÐIBV8 ACADEMICI8 ÐIGNATL Yenion l^ppingy A.B., GolL Aen. Nas. 
Henricns J. Danbeny, A.M., Goll. les. 
Ricardus Panting, A.M., Aed. GhríBt. 
HenrícuB S. Templer, A.M., AuL N. 

Hosp. ...... 

Henrícus P. Foulkes, A.M., Goll. Ball. 
loannegP. W. Greenly, A.B., GoU. Pet. 
Abiathar Hawkes, A.M., GoU. Wadb. 
EduarduB G. Evans, A.M., GoU. Oríel. 
Eduardus Sykes, A.B., GoU. Magd. . 
Gul. F. Smithe, A.B., GoU. Ma^ . 
Garolus S. Wright, (Swaine), A.M., 

GoU. Trin 

Fidke SouthweU GrevUle, Arm. (Se- 

nator). 
Henrícus O. G. Ðe Grespigny, Arm. 

Hant. 
Montagu Boulton, Arm. Oxon. 
Gustavus DiUon PoUard, Arm. Hibem. 
Bobertus Alexander, (apud Indos Offi- 

ciaUs). 
Bobertus J. Buddicom, GoU. Aen. Nas. 
Gulielmus Dickinson, A.M., GoU. Trín. 
Alexander J. EUis, A.M., GoU. Trin. 
Fríderícus Harris, A.M., GoU. Trin. . 
Alex. G. HUdyard, A.M., GoU. Pemb. 
Henrícus Holden, A.M., GoU. BaU. . 
Gul. G. Humphry, A.M., GoU. Trín. . 
Garolus T. Newton, A.M., Aed. Ghríst. 
DigbyCayley Legard, A.M., GoU.Univ. 
Gul. H. Stokes, A.M., GoU. Wadham. 
Eduardus F. Witts, A.M., Aul. Magd. 
Selby Hutton, A.M., GoU. Wadham. . 
GuUelmus Popham, A.M., GoU. Oríel. 
PhiUppus K. Kobin, A.M., GoU. Aen. 

losephus W. Twist, A.M., GoU. Begin. 
Spencer Perceval Powys, A.B., CoU. 

Ghrist. ...... 

Alex. Watson, A.M., CoU. Gorp. Ghrist. 
Delves Broughton, A.B., GoU. Gai. . 
Garolus Glarke, A.B., GoU. Trin. 
AlfredusTatham, A.M., GoU. D. loann. 
Thomas H. Lloyd, A.M., GoU. Aen. 

Nas. postea GolL Omn. Anim. 
Thomas B. Wright, A.M., GoU. Wad. 
Ricardus GomwaU Legh, Arm. Gest. 
Thoraas Weatherley Phipson, (Gon- 

siUaríus). 
Audoenus D. Tudor, (GonsiUaríus). 
Bobertus Phayre, (in Exerdtu Indico 

Maior). 
Kobertus M. Dukes, A.M., GoU. Begin. 
EduMdus B. Dokes, A.M., Aed. Ghnst. O. 
G. 
O. 

O. 
O. 
G. 
O. 
0. 
G. 
G. 

G. 0. 
0. 
G. 
G. 
G. 
O. 
G. 
0. 
O. 
0. 

o. 

0. 
0. 

0. 

o. 
c. 

G. 
G. 
O. 
G. 

0. 
0. qv. Soc. qv. SchoL 
qv. SchoL •••••• 

qv. SchoL 
qv. SchoL 
qv. Soc. 
qv. Soc. 
qv. SchoL • •• 

• • • qv. Soc. 0. 
0. XXXVl 

xxxvi 
xxxvi 

xxxvi 
xxxvi 
xxxvi 
xxxvi 
xxxvi 
XXX vi 
xxxvi XXXVl xxxvu 
xxxvu 
xxxvii 
xxxvu 
xxxvii 
xxxvii 
xxxvii 
xxxvii 
xxxvu 
xxxvii 
xxxvu 
xxxvii 
xxxvu 

xxxvii 
xxxvu 

xxxvii 
xxxvii 
xxxvii 
xxxvii 
xxxvu 

xxxvii 
xxxvii W.D. H.H. qv. Soc. 
qv. Soc. xxxviu 
xxxviii R. M. D. 8AL0PIEN8E8 GRAÐJBU8 ACAÐEMICI8 DIONATI. XIX Henrícus J. Hodgson, A.M., Coll. Trín. C. 
Edgar Lloyd, A.M., Coll. Mert. . O. 
Georgius A. C. May, A.M., CoU. Magd. C. 
Fríderícus Metcalfe, A.M., CoU. Linc. O. 
Gul. Parkinson, A.M., Coll. Ð. loann. C. 
Arthurus J. Pigott, A.M., CoU. Mert. 0. 
Henrícus Thompson, A.M., CoU. Ð. 

loann. . . . . . . C. 

Henrícus J. Bigge, A.M., CoU. Univ. O. 
loannes I. Bogeni, A.M., CoU. Trin. O. 
Príce J. Harríson, A.M., CoU. Magd. C. 
FríderícusPaley^A.M.yCoU. Ð. loann. C. 
loannesGregson, A.M., CoU. Aen. Nas. O. 
Henrícus Cottingham, A.M., CoU. 

Magd. C. 

Thomas Bleaymire, A.B., CoU. Trín. . C. 
Georgius Levy, A.M., CoU. Regin. . O. 
Eduuxlus Ðavison Bland, A.M., CoU. 

v.'ai. ...... ^* 

Thomas Lowry, A.B., CoU. Chríst. . C 
Franciscus Simpson, A.M., CoU. Regin. C. 
Georgius T. Potchett, A.B., CoU. D. 

loann. . . . . . . C. 

Alex. C. Bromehead, A.B., CoU. Cai. C. 
Carolus J. P. Forster, A.B., CoU. Oríel. 0. 
Eduardus Marshall, A.M., CoU. C. C. 0. 
Bicardus B. Maltby, A.M., CoU. Ð. 

loann. . . . . . . C. 

HenrícuB Ðowning, A.M., CoU. Trin. O. 
Gardiner Yoimg, A.M., CoU. Trin. 

Eblan. 
GuUelmus Watts, Arm. Buck. 
Thomas S. Evans, A.M, CoU. Ð. loann. C. 
lacobus Fraser, A.M., CoU. OríeL . O. 
AugustuB M. Hopper, A.M., CoU. Ð. 

loann 

Eduardus G. Homby, A.M, CoU. Aen. 

J^aO. ...... Vr. 

Carolus J. Tindal, A.M., CoU. Trin. . C. 
Henrícus Ðiyden, Baronet., A.M., 

CoU. Trín C. 

Bobertus Hebson, A.B., CoU. Regin. O. 
GuL Y. Smythies, A.B., CoU. Trin. . 0. 
Edmundus Peel, A.M., CoU. Aen. N. 0. 
HenrícusB. JuUuB,A.M.,CoU.Ð.Ioan. C. 
Bicardus TomUns, A.M., Aul. S. Mar. 0. 
Gxd. P. Graham, A.M., CoU. Begin. . 0. 
Gul. H. Barber, A.M., CoU. Magd. . C. 
Evan H. Hunter, A.M., ColL Trin. . C. 
Carolus Morgan, A.M., CoU. Exon. . O. 
Curtis Jackson, A.M., CoU. Ð. loann. C. 
Gríflath Boynton, A.M., CoU. Trin. . C. 
Carolus T. Wilson, (Pro CdoniaU). 
Eduardus Bather, A.M., CoU. Mert. . O. qv. Soc. 
qv. Schol. 
qv. Soc. 
Soc. 
qv. Soc. 
qv. SchoL 

Soc. ...... 

qv. SchoL ... ... 

••.•*• 

•••••• 

•••••• •••••• 

•••••• 

•••••• 

.••••• 

•••••• 

•••••• qv. SchoL 
Soc^ 

qv. Soc. qv. SchoL •••••• •••••• 

•••••• 

•••••• 

•••••• 

.••••• 

•••••• 

.••••• Ttxym 
xxxviii 
xxxviii 
xxxviíi 
xxxviii 
xxxviii 

xxxviii 
xxxviii 
xxxviii 
xxxviii 
xxxviii 
xxxvui 

xxxviii 
xxxviu 
xxxviii xxxviu 
xxxviii 
xxxviii XXXVUl 

xxxviii 
xxxviii 
xxxviii 

xxxviii 
xxxviii jÍ» w . H. 

G.A.C.M. H.T. xxxix 
xxxix 

xxxix 

xxxix 
xxxix 

xxxix 
xxxix 
xxxix 
xxxix 
xxxix 
xxxix 
xxxix 
xxxix 
xxxix 
xxxix 
xxxix 
xxxix T. S. E. 
J.F. E. G. H. xl i XX SALOFIEN&EB GRADÍBUS ACADRMiCtS DÍGNATL MjDon Bijdii, A.M., ColL Magd. . C. 
FnDcwcxm Fmioe, A .M., CoIL D. loan. C. 
Henríciis A. Manh, A.M., ColL Trin. C. 
Heorícos C. Boihery, A.M., ColL D. 

loðuin. . . . C. 

GeoTgn]sSandford,A.M.,ColLD.Ioann. C. 
GalíehmiB ThomBon, A.M., ColL Regin., O. 

O. 

O. 
C. loannesEaiie Welby, A.M.,ColL Magd. 
Carolns I. Sale, A.M., CoU. Linc. 
Carohu B. Waíe, A.M., ColL Magd. 
Galiebnns B. Crarnett, A.B., ColL Aen. 

Nas. 

KennethM. Pughe,A.B.,Coll.D.Ioann. 
Icannes Rogers, A.M.y ColL D. loann. 
Wilson Pedder, A.M., Coll. Aen. Nas. 
CaroluB Barton, A.B., Coll. Wadham. 
Robertus Potter, A.M., Coll. Pet. 
GeorgiusC. Upplebj, A.M., Coll. Magd. 
CaroluR Sladen, LL.B., Aul. Trin. 
Mesac Thomas, A.M., Coll. Trin. 
Carolus L. Maltby, A.M.,Coll.Ð. loann. 
Clemens Cream, A.B., CoU. Pemb. 
lacobus Harrís, A.M., Coll. Pemb. . 
Vemon Hugo Schalch, (apud Indos 

Officialis Classis Tertiae). 
loannes Bather, A.M., CoÚ. D. loann. 
Georgius Bland, A.M., Coll. Trin. 
Eduardus M. Cope, A.M., CoU. Trin. 
loannes H. Crowder, A,M., CoU. Mert. 
Edmundus S. Foulkes, A.M., ColL les. 
Carolus E. Moberly, A.M., CoU. Ball. 
Ricardus Prat, A.M., CoU. Mert. 
Henrícus Thríng, A.M., CoU. Magd. 
Thomas F. Barstow, A.M., CoU. Trín. 
loannes G. Lonsdale, A.M., ColL Trín. 
Eduardus Levien, A.M., CoU. BaU. 
Henr. N. Bishop, A.B., CoU. Magd. 
Franciscus Ðaubeny, A.B., CoU. les. 
loannes B. Swaun, A.B., Aul. Trin. 
Gul. Green, A.M., CoU. Pemb. . 
Henrícus Newton, (apud Indos Judex 

OfficiaUs). 
Henrícus MoUer, (in Ezercitu Indico 

Oapitanus). 
Hennous Hans HamUton, A.M., CoU. 

Trin. Eblan. 
Georgius Hans HamUton, A.M., CoU. 

Trín. Eblan. 
Edgar W. Montagu, A.M., CoU. Cai. 
Franciscus Morse, A.M.,CúU. Ð. loann. 
Hugo A. J. Munro, A.M., CoU. Trin. 
Georffius Nugée, A.M., CoU. Trín. 
David Alcenhead, A.M., CoU. XJniv. . 
Godefiridus Meynell, A.M., CoU. Aen .N. O. 

C 

C. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
o. c. 
c. 
c. 

0. 

o. 

0. 
0. 

c. 
c. 
c. 

0. 

c. 
c. 
c. 
o. c. 
c. 
c. 
c. 

0. 

o. Soc 
Soc. 
qv. Soc. 

qv. Schol. 
qv. SchoL 
Praepos. 
Soc. qv. Soc. Soc. 

Soc. 

qv. Schol. 
qv. Soc. 
qv. Schol. 
qv. Schol. 
qv. Soc. qv. Schol. qv. Soc. qv. Schol. 
qv. Schol. 
Soc. 

qv. Schol. xl 
xl 
xl 

xl 
xl 
xl 
xl 
xl 
xl 

xl 
xl 
xl 
xl 
xl 
xl 
xl 
xl 
xl 
xl 
xl 
xl xU 
xU 
xU 
xU 
xU 
xU 
xU 
xU 
xU 
xU 
xU 
xU 
xli 
xU 
xU xHi 
xlii 
xUi 
xlu 
xlii 
xUi E. M. C J. G. li. F.M. 
H.A.J.M. 8AL0PIBN8E8 ORAÐIBUS ACAÐEMICIS DIONATI. XXI Thomas King Chamben, M.Ð., Aed. 

Christ. ...... 

EduarduB Levien, A.B., Coll. Trin. . 
Abraham. Gul. Biillen,A.M.,Coll.Trin. 
Noel Lowe, A.B., CoÚ. Beg^. . 
loannes W. Distin, A.M., ColL Pemb. 
Gul. H. Biflhop, A.M., ColL C.C. . 
Alfredus Milne, A.B., Coll. Trin. 
Henricus O. Holmes, A.B.,Coll. Aen. N. 
Henricus Hanmer, A.M., Nov. Hosp. 
Horatius Gul. Montagu, (Fabrorum 

Militarium pro Coloniali). 
Robertus H. Cobbold, A.M., Coll. D. 

Pet., (Archidiaconus). 
Greorgius Druce, A.M., Coll. D. Pet. . 
Eduinus H. GiflFord, A.M., CoU. D. 

loann. ...... 

Yanden Bempde Johnstone, A.M., 

Coll. Emman. . . . . 

Thomas Bamsbotham, A.M., Coll. Chr. 
Bobertus Triramer, A.M., Coll. Wadh. 
Georgius S. Maude, A.B., ColL Cath. 
Carolus D. Brereton, A.M., Coll. Trin. 
G^orgius Montagu, A.B., Coll. Vigom. 
FrandscusC. Pigott, A.B., Aed. Christ. 
Carolus H. Mainwaring, A.B., Coll. 

Oriel. ..... 

lacobus T. White, A.B., Coll. Magd. 
Carolus F. Bothery^^-M., CoU. D. loan. 
Thomas O. Peetham, A.M., Coll. Trin. 
lacobus Tomlins, A.B., Coll. D. loann. 
loannes B. Pughe, (in Exercitu Indico 

Capitanus). 
Gul. Case, A.M., Coll. Univ. Lond. 
Hon. Henricus Forester. 
Philippus H. Clarke, Baronet. Hert. 
G^orgius A. Alston, A.M., Coll. Wadh. 
loannes Best, A.M., (qv. Senator), CoU. 

Guliehnus G. aark, A.M., Coll. Trin. 
Hon. Ludovicus W. Denman, A.M., 

Coll. Magd 

GuL B. T. Jones, A.M., Coll.Univ. . 
Thomas R. Kewley, A.M., CoU. Magd. 
lacobus BurcheU, A.M., CoU. C. C. . 
Henricus E. Miles, A.B., CoU. Magd. 
loannes Baven, A.M., ColL Magd. . 
Godefridus Thring, A.B., CoU. BaU. . 
GUbertus J. Wallas, A.M., CoU. Trin. 
Henricus Shuker, A.M., CoU. D. loann. 
loannes Bichardson, A.M., CoU. Trin. 
Bobertus J. Bichardson, (apud Indos 

Offidalis). 
Horatins Nelson, (apud Indos Officialis) . 0. 


Tlii 


0. 


xlu 


c. 


xlii 


0. 
»• • ••• 


Tlii 


0. 


xlii 


c. 


xlii 


c. 
!••••• 


xlii 


0. 


xlii 


0. 


Tlii 


c. 


qv. Schol. 


xliii 


c. 


Soc. 


xliii 


c. 


qv. Soc. 


xliii 


c. 


qv. Schol. 


xliii 


c. 


qv. Schol. 


xUii 


0. 
xliii 


c. 
xliii 


c. 
xliii 


0. 
xliii 


0. 
xliii 


0. 
xliii 


c. 
xliii 


c. 
xliii 


c. 
xliii 


c. 
xliii 


0. 


qv. Schol. 


xliv 


c. 
xliv 


c. 


Soo. 


xliv 


c. 


qv. Schol. 


xHv 


0. 


qv. Soc. 


xlÍY 


c. 
xliv 


c. 
xUv 


c. 
xliv 


c. 
xliv 


0. 
xUv 


c. 
xliv 


c. 
xliv 


c. 


• 
xliv G.D. 
E. H. G. 
V. B. J. W. G. C. 
W.B.T.J. 8AL0PIENSB8 0RAD1BU8 ACADEMICIS ÐIGNATI. GqL FeDowes, A.M., GoU. D. loAim. 
Lux>bii8 G. G. FusBell, A.M., GolL Trin. 
Gulielmug W. Foulkes, A.M., GolL les. 
Gulielmus W. How, A.M., GolL Wadh. 
Bobertiu E. Hughes, A.M., GoIL Magd. 
GuL T. Parking, A.M., GolL Meii. . 
lacobus Riddell, A.M., GolL BalL 
Bobertus Y. Williams, A.M.^ Aed. 

Ghnst. ...... 

GulielmuB Gumby, A.M., Goll. Univ. 
Patrícius Gumin, A.B., Goll. BalL 
Arthurus Gray, A.M., Goll. XJniv. 
GeorgiuB Pardoe, A.M., Goll. Ð. loann. 
GaroluB Potchett, A.M., GolL Glar. . 
GeorgiuB M. Salt, Arm. ðalop. 
Henricus Salt, (in Exercitu Indioo 

Gapitanus). 
Bicardus Jenkins, Cm Exercitn Indico 

Gapitanus). 
Thomas B. Lloyd, A.M., GolL Ð. loann. 
Guliebnus Scoltock, A.M., Aed. Ghrist. 
Hbnricus De Winton, A.M., Goll. Trin. 
loannesM. Glarke, A.M.,Goll.Ð.Ioann. 
GuL Feetham, A.B., Goll. Ð. loann. . 
Bobertus Wynne Edwards, A.M., Goll. 

Aen. Nas. ..... 

Ricardus B. Machell, A.B., Goll, Maffd. 
Sotherton N. Micklethwait, A«M., 

Goll. Magd 

Hugo O. Wilson, A.B,, ColL Viffom. 
Henrícus Ainslie, A,M,, Trín, Colí, , 
Edúardus Rushton, A.B,^ Coll Ie«. . 
Eduardus L, Dew, A,M,, ColL les. . 
Thomas M. How^ Arm, (nuper Pnetor 

Salopiensis). 
Fríderícus Chalker, A.M.. Coll. C, Chr. 
Georgius 0. Mortfnii, A.M.., GolL Univ. 
Thomas W. Morfoy, A.M., OolL Magd. 
HollandSandford, A,M., ColL D.Ioann. 
Hugo Morgan, A.M.^ CoU. les. 
loannes T. Hibbert, A.M., ColL D. 

loann. ..... 

Gul. Lutener, A.B., ColL D. loann. 
Ricardus Bendyshe, A.B., Goll. Trín. 
losephus B. Stieel, A.M., Goll. Exon. 
Eduardus Whieldon, A.B.,GolL D.Ioan. 
Thomas Bume, A.M., CoU. Magd. 
Frandscus P. Fleming, A.M., GoU. 

Magd 

Eduardus Tyley, A.B., GoU. Trín. . 
CarolusT. Galvert, A.M., CoU. D.Ioann. 
Arthurus S. Male, A.M., GoU. D. Pet. 
Herbertus MarshaU, A.B., CoU. Gai. . 
loann. £. B. Mayor, A.M.,GoU. D. loan. G. 
G. 
O. 
O. 
G. 
O. 
O. 

0. 
O. 
O. 
O. 
O. 
G. G. 

O. 
G. 
C. 
O. 

0. 
G. 

G. 
O. 
C. 
C. 
C. O. 
O. 
O. 
G. 
0. 

G. 
G. 
G. 
0. 
G. 
C. 

G. 
0. 
G. 
C. 
G. 
C. qv. SchoL 
qv. SchoL 

••• ••• 

qv. Soc 
qv. SchoL 
Soc. 

•••••• 

•••••• •••••« qv. SchoL qv. SchoL 
qv. SchoL 

••.*.• 
•••••• 

•••••• •••••• 

•••••• 

•••••• Soc. 
qv. Soc. 
qv. Schol. 
qv. SchoL •.•••* 
•••..• ••••.. ••••.. qv. SchoL 
qv. Schol. 
qv. SchoL 
Soc. xlv 
xlv 

xlv 
xlv 
xlv 
xlv 
xlv 

xlv 
xlv 
xlv 
xlv 
xlv 
xlv xlvi 
xlvi 
xlvi 
xlvi 
xlvi 

xlvi 
xlvi 

xlvi 
xlvi 
xlvi 
xlvi 
xlvi xlvii 
xlvu 
xlvii 
xlvii 
xlvii 

xlvii 
xlvii 
xlvii 
xlvii 
xlvii 
xlvu 

xlvii 

xlvu 

xlviii 

xlviii 

xlviu 

xlviu W. F. p., 

[177. 

W. W. H. 
J.R. G. O. M. G. T. G. 
J.E.B.M. 8AL0riEN8E8 0RAÐIBU8 ACADEMJCI8 DIONATI. XXlll Ricardus Gwjn, A.M., CoU. Magd. 
Georgius E. Y ate, A. M., Goll. Ð. loann. 
loannes C. Thríng, A.M., Coll. Ð. loan. 
Nathaniel Cooper, A.M., Coll. Magd. 
loannes Ð. Letts, A.M., Coll. Ð. loann. 
Fridericus Ðe Jersey, A.M., Coll. D. 

loann. ..... 

Gulielmus ECarley, A.M., Coll. Magd. 
Gul. Butler Lloyd) Arm. (bis Prætor 

Salopiensis). 
Eduardus Burd, M.B., CoU. Cai. 
FridericusT. Colby, A.M., CoU. Exon. 
Steplianus P. Ðenniug, A.M., CoU. 

Úniv. Ðunelm. 
Herbertus Morse, A.M., CoU. Cai. 
Henricus C. A. Tayler, A.M., CoU. Trin. 
Carolus E. Tumer, A.B., CoU. Magd. 
EbenezerB. HoweU, A.B., CoU. Emm. 
lac. L. Balfour, A.M., CoU. Begin. 
Arthurus Nettleship, A.M., CoU. Trin. 
Eduardus W. Culsha, A.M., Aul. Magd. 
Bolandus W. Kenyon, A.M.^ CoU. D. 

loann. ..... 

loannes Sherwen, A.M., CoU. Trín. 
Matthaeus W. Davies, A.M., Aed. 

Christ. ...... 

Carolus White, A.B., CoU. D. loann. 
Erícus W. Clarke, A.B., CoU. D. loann. 
Thomas C. Barker, A.M., Aed. Christ. 
loannes Eddowes, A.M., CoU. Magd. 
Carolus E. Jenkins, A.M., CoU. Magd. 
Andreas Morley, A.M., CoU. D. loann. 
Carolus Weatherby, A.B., CoU. BaU. . 
Henrícus Grordon, A.B., CoU. BaU. 
Henricus Parker, A.M., CoU. Oríel. 
Fran. J. Poynton, A.M., CoU.Exon. 
loannes Burd, A.M., Aed. Christ. 
lacobusM. Smethurst, A.M., CoU. Trin. 
Thomas Bobinson Worsley, Baronet. 

FUiuB Ebor. 
Ricardus Lloyd Edwards, (Legionis 

Sexagesimae Nonae Capitanus, ad 

SebastopoUm occisus). 
Carolus H. L. Warren, (in Exercitu 

Indico miHtans, Praesidio Luckno- 

yensi suppetias ferens, occisus). 
Aud. Lloyd WiUiams, A.M., Coll. les. 
Georgius S. Bayne, A.M., CoU. Magd. 
CeciUusF. Holmes,A.M.,CoU.D.Ioann. 
GuUeknus Owen, A.B., CoU. D. loann. 
loannes W. Taylor, A.M., CoU. S. Pet. 
GuUehnus Taylor, A.M., CoU. Univ. . 
loannes S. Cliurk, A.M., CoU. D. loann. 
Daniel Trinder, A.M., CoU. Exon. c. 


qv. Schol. 


xlviii 


c. 


qv. Schol. 


xlviu 


c. 


qv. Schol. 


xlviii 


c. 
xlviu 


c. 
xlviii 


c. 
xlviii 


c. 
xlviii 


c. 


qv. Schol. 


xlix 


0. 


Soc. 


xlix 
qv. Soc. 


xUx 


c. 
c. 


qv. Schol. 
Soc. 


xlix 
xUx 


c. 


qv. SchoL 


xUx 


c. 


...... 


xUx 


0. 


qv. Schol. 


xlix 


0. 
xUx 


0. 
xUx 


c. 
XIÍT 


c. 
xlix 


0. 
xlix 


c. 
xUx 


c. 
xlix 


0. 


qv. Soc. 


l 


c. 


qv. Schol. 


1 


c. 


Soc. 


1 


c. 


qv. Schol. 


l 


0. 


qv. Schol. 


1 


0. 


qv. Schol. 


1 


0. 


Soc. 


1 


0. 


qv. Schol. 


1 


0. 
1 


c. 
1 


0. 
U 


c. 


qv. Schol. 


u 


c. 


qv. Schol. 


U 


c. 


qv. SchoL 


U 


c. 


Soc. 


U 


0. 
U 


c. 


qv. Schol. 


U 


0. 
U F. T. C. H. C. T. T. C. B. C.W. C. F. H. 3UU¥ MAL0PIBN8E8 GRADIBV8 ACADBMICJ8 ÐIONATÍ. Giú. HtifOMi, A.B., Coll. D. loann. . 
hMMnmJi, Wood, A.M., Aed. Gbrist. 
hjgáíljhuM L. Alleyne,LL.B.,Coll.Magd. 
(xuL Hftudford, A.M., Coll. Ð. loaÐn. 
Uiauráwt CoUinB, A.M., ColL Ð. loann. 
UiíOárdwi O. Lloyd, A.B., CoU . Ð. Ioann« 
kfímín»cuB Kewley, A.M., Coll. les. . 
Uohertua Burn, A.M., Coll. Trin. 
PbUippuB Perring, A.M., Coll. Trín. . 
Georgius B. Morley, A.M., Coll. Cath. 
Artburus White, A.M., CoU. Magd. . 
CaroluflK. Hart8bome,A.M.,Aed.Cbr. 
Gul. C. Cbandless, A.M., Trin. CoU. . 
loannea Coker Egerton, A.M., ColL 

Aen. Nas. . . . . . 

Tbomas Clayton, A.B., CoU. Trin. 
loannes Tbom, A.M., Aed. Cbrist. . 
Andreas H. Belcber, A.B., CoU. Emm. 
Bingbam A. Ferard, A.M., CoU. Trin. 
Petrufl R. De Jereey, A.B., CoU. Trin. 
GuUelmus Inge, A.M., Coll. Yigom. . 
loannes S. Jones, A.M., CoU. les. 
Artbums Druce, A.M., CoU. D. loann. 
Eduinus StoiT, A.B., ColL D. loann. 
Henricus A. Morgan, A.M., CoU. les. 
los. Loxdale Warren, A.M., CoU. Trin. 
Carolus W. Walker, A.B., CoU.D.Ioann. 
FridericusJ.Poole, A.M.,CoU.yiffom. 
Fridericus Gibbons, A.B., CoU. fiall. . 
Fran. B. Teesdale, A.B., CoU. Exon. . 
Samuelis H. Burbury, A.M., CoU. D. 

loann. ...... 

Benj. W. Home, A.M., CoU. D. loann. 
Henricus G. Day, A.M., CoU. D. loann. 
Georgius P. M. Campl>eU, A.B., ColL 

Magd 

GuHebnus Elliott, A.M., CoU. Magd. 
Carolus H. Drinkwater, A.B., CoU. D. 

loann. ...... 

Fridericus Wood, A.B., CoU. Trin. 
CeciUus Carlon, A.M., CoU. Trín. 
LeoneUus Corbett, A.B., Aed. Cbrist. 
Eduardus L. Fox, A.B., CoU. BaU. . 
Tbomas K. Gardner, A.M., CoU. Trin. 
loannes Kimington Wilson, A.B., CoU. 

D. loann. ..... 

Georgius B. Witbington, LL.B., Aul. 

Trin. ...... 

loannes E. Jefferson, A.B., CoU. Emm. 
Gul. JeUicorse, A.M., Coll. Magd. 
Tbomas Heycock, A.B., CoU. D. loann. 
Alfridus B. Eocke, A.M., Aed. Cbríst. 
lacobus Moore, A.B., CoU. D. loann. 
Tbomas Lewis, A.B., CoU. les. . C. 


qv. Scbol. 


li 


0. 
U 


C. 
U 


c. 
U 


c. 
U 


c. 
U 


0. 


Soc. 


Ui 


F K. 
c. 


Soc. 


Ui 


R.B. 
c. 


qv. Scbol. 


Ui 


P.P. 
c. 


Soc. 


Ui 


G.B. 


M 


c. 


Soc. 


Ui 


0. 
Ui 


C.K. 


H 


c. 
lu 


0. 
lu 


0. 


qv. Scbol. 


lii 


0. 
Ui 


c. 
Ui 


c. 
Ui 


0. 
Ui 


0. 


Soc. 


Uii 


W.L 
0. 


Scbol. 


liu 


c. 


qv. Scbol. 


Uii 


c. 


qv. Scbol. 


Uii 


c. 


qv. Scbol. 


Uu 


c. 
Uii 


c. 
liii 


0. 
Uii 


0. 
liii 


0. 
Uii 


c. 


Soc. 


liv 


S.H. 


B. 


c. 


Soc. 


Uv 


c. 


Soc. 


liv 


c. 


qv. Soc. 


Uv 


c. 


qv. Soc. 


Uv 


c. 
Uv 


c. 
Uv 


c. 
Uv 


0. 
Uv 


0. 
Uv 


c. 
Uv 


c. 
liv 


c. 
Uv 


c. 
Uv 


c. 
Uv 


c. 
Uv 


0. 


Soc. 


Iv 


c. 
Iv 


0. 
Iv SA10PIEN8B8 QRADIBU8 ACAÐBMICI8 DIQNATI. XXV HerbertuB A. Garroll, A.B., Aed. Ghrist. 
Bicardus Ðavies, A.B., Goll. Ð. loanD. 
Aug. Thursby Pelham,A.B., Goll.TJmv. 
HeDricus W. Meredith, (Legionis Quad- 

ragesimae Primae Maior). 
Leonellus Holmes, (Legionis Nonage- 

simae Secundae Gapitanus). 
Basilius Fanshawe, (LegionisTricesimae 

Tertiae Gapitanus). 
Gul. H. Parry, (Legionis Tricesimae 

Tertiae Gapitanus). 
*Orlandus F. G. Bridgeman, (Legionis 

Equitura Secundae nuperGapitanus). 
loannes Bennett, (Legionis Octogesi- 

mae pro Gapitano). 
Thomas M. B. Eden, (Legionis Quin 

quagesimae pro Gapitano). 
Thomas Yardley, (Legionis Peditum 

Tredecimae pro Gapitano). 
Gul. Goz, (Legionis Peditum Trede- 

dmae pro Gapitano). 
Henricus Horatius £den, (Legionis 

Peditum Octodecimae Signifer). 
Eduardus L. Brown, A.B., GoU. Trin. 
Gul. Eccles Jones, A.B., Goll. les. 
loannes B. Legh, A.B., Goll. Ð. loann. 
Garolus H. Bulmer, A.B., Goll. Magd. 
Garolus Burd, A.B., Goll. Ð. loann. . 
Edmundus B. Golby, A.B., Goll. Exon. 
loannes B. Lee, A.B., Goil. Magd. . 
Fridericus Jaclúon, A.B., Goll. Trin. . 
loannes H. Haycock, A.B., GolL D. 

loann. ...... 

Eduinus G. Ghirk, A.B., Goll. Trin. . 
Alex. 6ul. Potts, A.B., Goll. D. loann. 
Samuelis Butler, A.B., Goll. D. loann. 
Herbertus M. Luckock, A.B., GolL les. 
Henricus T. Barfi; A.B.^ Aul. Trin. . 
Eduardus Home, A.B., GoU. Glar. 
Garolus H. Taylor, A.B., GoU. Emm. 
Hugo Thomas, A.B., GoU. Magd. 
GuUelmus P. James, A.B., GoU. Oriel. 
Antonius Wilkinson, A.B., GoU. Ð. 

loann. ...... 

Vaughan Fox, GoU. BaU. . 
Arthurus Holmes^ A.B. GoU. Ð. loann 
Eduardus G. Wickham, Aed. Ghrist. . 
Emestus A. Sparks, GoU. D. loann. . 
Thomas Yyyyan, A.B. GoU. Gai. 
GeciUus P. Purton, GoU. Trin. . 
Robertns Jasper More, GoU. Ball. O. 
G. 
0. G. 
O. 
G. 
G. 
C. 
O. 
C. 
G. 

G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
C. 
G. 
C. 
O. 

C. 
0. 
G. 
0. 
C. 
G. 
G. 
O. Soc. 
Schol. Soc. Schol. 
Schol. 
Schol. 
Schol. 
Schol. 

Schol. 

• • • • • 

Schol. 
Schol. Schol. 
Schol. Iv 
Iv 
Iv Ivi 

Ivi 

Ivi 

Ivi 

Ivi 

Ivi 

Ivii 

Ivii 

Ivii 

Iviu 

Iviii 

Iviu 

Iviii 

Iviii 

Iviii 

Iviii 

Iviii 

Iviii 

Iviii 

lix lix E. G. G. A.H. R. J. M. * Obiit Alezandriae iuveuis desideratissimtis a. d. ziv. Kal. lan. aimo proxime 

ezeunte. 

d á XXVI SAL0PIBN8B8 0RADIBV8 ACADEMICI8 DIONATi. laoobus OolwiU, A.B. Coll. Magd. 
Bussell Jackson, A.B. Goll. Ð. Joann. 
Thomas L. Inge, Goll. Magd. 
RobertusTaylor, (apudlndoeOfficialis). 
Bobertus Whiting, Coll. Trin. . 
Henricus G. Raikes, Goll. Trin. . 
Greorgius Macfarlan, Goll. Trin. 
Gualterus Glark, GoU. Magd. 
Thomas Harwood, Aed. Gnrist. . 
loannes G. Wood, Coll. D. loann. 
Bicardus S. Ferguson, GoU. D. loann. 
loannes BusseU WaUser, CoU. TJniv. . 
loannes E. Tompson, Aed. Christ. 
loannes B. WiUiams^ Aed. Chríst. 
loannes B. Twist, GoU. Trin. 
Eduinus Moseley, GoU. BaU. 
Carolus E. Graves, GoU. D. loann. 
Thomas Gwatkln, GoU. D. loann. 
Arthurus Yardley, GoU. D. loann. 
loannes Batten, GoU. BaU. 
BobertuB Andrews, GoU. Ð. loann. . 
loannes Ghurton, CoU. Aen. Nas. 
Eduardus S. Beynolds, CoU. Exon. . 
Eduardus Harris (in Indico Exerdtu 

Signifer). 
SamueUB Moore, CoU. Trin. 
Frid. H. McLaughUn, GoU. Magd. . 
Albertus J. Warren, Aed. Ghrist. G» 


Schol. 


lÍT 
G. 


é 


Ux 


1 


,«• 
G. 


Sohol. 


G. 


H.C.R. 


G. 
G. 


Schol. 
W.C. 


0. 
G. 
C. 


SchoL 


0. 
0. 
0. 
C. 
0. 


' 


G. 
C. 
C. 
0. 
G. 
0. 
0. 
G. 


• 


C. 
0. 

Omissi 8unt stto loco GarolusG. Wade, A.M., CoU. D. loann. 
Gul. H. Marvin, A.M., GoU. D. loann. 
Bobertus B. Kewley, A.B., GoU. Aen. 

^^caO* • • • • • • 

losephus P. Steel, A.M., GoU. Oriel. . 

Eduardus J. Tompson, A.M., Aed. 

Ghrist. ...... c. 

0. 


(/WV. 


xlviii 
H 


0. 
0. 
H 
Ui 


0. 
Ui FLORUM DESCRIPTIO. Sabrina fBur . 

My NaiweStrmm . 

Mdody .... 

To Sir LuchUsa Ww-all . 

Tkere waa War in ffeanen 

AnEpUaph . 

The Papal Áffgreuion 

The Titan is unconquered eUU 

In Death they were not divided 

Immorial Love 

The Sleep of DeaOi . 

leawiheeweep 

Uþinthe moming . 

Spra^she .... 

Idifi . . . . 

On a Veniriloquist . 

Ulyssee .... 

T^ Pimpemel 

Let U8 love 

The (Hd Woman • 

The JBeechrtree*8 Petitíon . 

Zeus zu fferhdes 

Savttt Dennie to Saint Oupid 

The Stony HeaH . 

The Lahehaehwret , 

The Qood dienot . 

TheLearlUg . 

In JElgin Chwrchya/rd 

The Mariner . 

To a Lady 

Nóbody at Jlame 

TheOypren Wreaih 

The Pond Loœr 

Pictorum Certamen ambigumn 

ffanUefð Soliloquy . Mflton 
SmoHett 
Moore . Ben Jonsoii . 

Milton 

Bairy Comwall 

S. Shelley 

(from the JBohemian) 

Schiller 

Hood . Byron . 
Longfellow 
Solimer 
Tennyson 
&A. . Tennyson 
R. W. xC 
Coleridge 
GUmmer Gorton 
Campbell 
Sclimér 
Lovelaoe 
Haríngton . 
Barry Comwall 
S.A. . 
Buns . A. Cunnhigham 
H. Taylor . 
Swift . Scott . 
SucklÍÐg 
Platen. 
Shakspeare I 

2 
2 
2 

4 
6 

6 

8 

8 

lO 
lO 
13 
13 
13 

14 
14 

i6 
i6 
i8 
i8 

30 
30 
33 
33 

«4 
«4 
36 
36 
38 
38 
38 
30 

3« 
3« 
34 XXVlU FLORUM DE8CRIPTI0. PA«B l%e ffappy SpirU . 


. Byron . 


• 
. 36 


The Sleep of ihe Brave 


. Collinfl 


• 
. 36 


To Doctor Empirick 


. Ben Jonson . 


• 
. 38 


The Oude-wife 


. Mickle 


• 
. 38 


A Chara^:ter . 


. Bogers 


• 
. 38 


The Vegetable CreaHon 


. Milton 


• 
• 40 


Song of the Dyi'ng Maiden . . Fletcher 


» 
. 40 


The DettructU>n of Senfnacherib Byron . 


• 
. 4« 


The Poet King 


S. A. . 


• 
. 4« 


The Woodlands 


. Fletcber 


• 
. 44 


Pam. to hÍ8 Worshippers 


Merívale 


• 
. 44 


ToEUen 


. Southey 


• 
. 46 


The Daughter, the dewOed 


! . . Byron . 


• 
. 48 


Orpheue . 


. Bland . 


• 
. 48 


Motíey*8 the only wear 


. Ben Jonson . 


t 
. 50 


The dying Patriot . 


. Moore . 


• 
. 50 


Matrimonial Jan . 


. Burns . 


• 
. 5« 


ToPhyUis . 


. Waller. 


» 
54 


Schicheal 


. TJhland 


■ 
' 54 


The Lee-Shore . 


. Hood . 


• 
56 


JEpitaph on an InfamJt 


■ . . .^L. . . 


i 
. 56 


lAcht imd Waerme . 


. Schiller 


. 58 


Song of Proeerpvne . 


. Shelley 


» 1 
. 58 


Decvr is my IvttU native F< 


ile . . Gríffin. 


■ 
, 60 


Done inio Englieh by WiU 


Shaícspeare 


1 
. 61 


Pyramm 


. Shakspeare . 


I 
. 62 


The Bea/uHful is Ha/rd , 


. S. A. . 


1 
64 


The Land of the Stm 


. Byron . 


t 1 
66 


The Lion and ihe Unicorr 


» . Grammer Gurton . 


1 
66 


To the NightingaZe . 


Milton 


» 1 
68 


John Anderton 


Bums • 


1 
68 


Jealouey crud aa the Orat 


fe . Shakspeare . 


• 
70 


An 8Íe • ' • • 


. Uhland 


« 
70 


Vieúme of the Future 


. Tennyson . 


4 
7« 


EmpfánglichJceit 


. W. MttUer . 


• 
7« 


Caledonia 


. Scott . 


t 
74 


hreathe not hie Name , 


• Moore. 


• 
74 


Song of Comua 


. Milton 


• 
76 


The Fountain . 


. . S. A. . . 


< 
76 


My Boat Í8 onthe Shore . 


. Byron . 


• 
78 


Bodenloee Liebe 


. W. MtiUer • 


• 
78 


Freedom, 


Tennyson . 


« 
80 FLORUM DBaCRIPTIO. CKevy Choie .... 
Tearlesa eye maJeee carrful heari 
Odyueae .... 
TíuBrook .... 
Contentment .... 
The Hytnn of Arion 

A VoU 

TheChaee .... 

TheKey 

The Wine of lAfe is gone 

TheToUette .... 

The Sieye of Corinth 

The WorUffs Wanderera . 

Qrahtchrift dee Neodan . 

The Neck of Venieon 

A faUe Face true . 

Eing Cophetua loved the Beggar Ma4d 

ArieCe Song .... 

The Moumer .... 

To a covetoue Hero . 

Auf einen Beiehen . 

Lo Imperador dd dolorœo Begno 

Then comes in the Sweet of the Tear 

Loch Eairine . 

l%e UHMTvng Angela 

The Poet'e Houee . 

TheParUngGift 

The Slandered One . 

Bich and Poor 

Sonnet .... 

Auf Kej^^em . 

Amot'e PfeU . 

l%e Lotue-^atera 

poúKei ire yeóffta TptSrw ; . 

Beee .... 

SehiffvndHerz 

WhatilUtheScholaii'BlÍfeaeeaU 

CockBobin 

The LarJe at HeaneiCe gate ainga 

SUent Love 

True Beœuty . 

The Progreu ofP<ieiy OldBalkd 

Byron • 

SchiUer 

Tennyson 

Thomson 

G. Meríyale 

Cowley 

SomerviUe 

Sohmer 

Wolfe . 

S.A. . Byron . 
Shelley 
Bíagedom 
Groldsmith 
Bums . 
Tennyson 
ShakBpeare 
Moore . A. 

Opitz . 
Ðante . 

Surrey. 
Scott . MUton 
Milton 
S.A. , Shakspeare 
S.A. . Spenser 

Kastner 

Bueiger 

Tennyson 

Anthologia Graeca 

Shakspeare 

W.Mtlller 

Barry Gomwall 

Grammer Gurton 

Shelley 

S.A. . Spenser 
Gray . 8« 
84 

84 
86 

88 
90 

9« 
93 

94 

94 

96 

98 

98 

100 

100 

I03 
101 
104 
104 
104 
106 
108 
108 
IIO 

III 
11« 

"4 

"4 
116 
116 
116 
118 
J18 

I30 
I30 
122 
122 

"4 
126 

126 
198 FLOBVM ÐE8CHIPTI0. IB/tropof i]fde ywi^ 


TAm 
. Euripidee .130 


The Halftormidi the Whole 


. . 0» J9L. ... a 
. 13« 


Hia He<Mi*$ hii Mouth . 


Shakspeare . 
13« 


8UiT of the Mom and Eve 


. Shelley 
• 13« 


A Song of Twopence 


• . ð. J9l. ... 
. »34 


The Random Shot . 


. ð. /\» ... 
. 134 


The LuoBwry of Tears 


. Byron . 
13Ö 


Jtutice .... 


. GUesFletcher 
. 13Ö 


Wisaenschafi . 


. Schiller 
136 


The Marifners of BngUmd 


Gampbell . 
. 138 


TheExile 


Moore. 
. 140 


The Pluraliiy of Worids . 


. SchiUer 
. 140 


The Sleeping BeatUy 


. Cotton 
. 142 


The Dead Love 


(from the Puthenian) 
. 14« 


Ladybird . . . . 


. Ganuner Gurton . 
14« 


The happy Ma/n 


. Cowper 
144 


A Day after the Pair 


{from the Oreek) . 
• 144 


Conjugal Peace 


. OldEpitaph 
. 144 


To Ma/ry in Heaven 


. Bums . 
146 


The Benediction 


. Moore . 


. 148 


The Mother*8 J^ratagem . 


. Bogers 


148 


To Pool or Knam . 


. Ben Jonson 


. 148 


TheDeluge . 


. Milton 


150 


Na/rciemluB . . . . 


. Posidippus 


150 


Ooodneea a/nd Oreatnesa . 


. SchiUer 


150 


Por Winter came . 


. Horace Smit 


h . 
15« 


Lineafrom the Qerma/n . 


. S. A. . 


15« 


Land and Sea 


. S.A. . 


15« 


PaUtaff's JRecovery . 


Shakspeare 


154 


An die Attronomen , 


. SchUler 


154 


Naturliébe 


. SchiUer 


156 


A Perfect Woman . 


. Ben Jonson 


156 


Horatiua Coclea 


. Macaulay 


158 


Inecription for a Lighthmee , 


. Scott . 


158 


WahZ 


. SchUler 


158 


Piehard. Elizaheth 


. Shakspeare 


160 


Tlie World^s Judgment . 


. S. A. . 


160 


Oenone 


. Tennyson 


162 


The Solitary Poet . 


. SheUey 


164 


L* Usignuolo . . . . 


. Fi-ancesco di Lemene . 
164 


ThePose . . . . 


. WaUer 
166 


One good Twm deserves another 


Fur Anonyn 


lUS . 
166 FLORUM ÐE8CRIPTI0. XXXI IHe Tríehfedem 

Sweet Echo 

Wamung 

The Power of Lcve , 

Wishea . 

Summer ie come 

Lam^enlaium . 

Meine ArUipathie 

The BaiOe of HokenLi'nden 

The NighUngale . 

Auf dm Seliua 

AvfdoiAUer 

Ma/ríon ... 

The Indian Tree 

Ungratrful Beantíiy . 

Tht FeUthlest Knight 

Aukimn 

Das Wesen det Epigra\ 

The Daisy 

TheSilentLand 

Evening 

Parisina 

The Man who had Nought 

Inscription on a Boat 

Masque . 

Mariinmas mms ThePrimo'ose . 

Comish Men . 

Taikef oh take ihose lips away 

To the Bedbreast 

TheTwinOods 

A Novd Show 

The Sleqnng Love . 

Náhe des Geliebten . 

Lines in a Ladý's Album 

The Arehiteel of ffeU 

To a PaHhless Mistress 

Epita^ofa Quarrdsome 

IHas 

Eve . . , 

Nobody and 8omd>ody SchiUer 

Milton 

Goethe 

Byron . 

Barry Gomwáll 

Wilson 

Shelley 

Schiller 

Campbell 

C. K. H. . A. GrryphiuB 

Opitz • 

Old Scottish Song 

Moore 

Carew. 

Tennyson 

Hood . Ellopstock 
J. Montgomery 
Longfellow 
Byron 
Byron • 

Gammer Gnrton 
C. Merivale . 
Ben Jonson . 
Old Poet . 
Shakspeare . 
Carew . Woman . Comish Song 

Suckling 

ChrÍBtian Year 

Macaulay . 

Ben Jonson . 

Colerídge 

Groethe 

Wordaworth 

Milton 

Aytoun 

Weckherlin . 

SchiUer 

Milton 

S. A. . rAOB 

i66 
i68 
i68 
170 
170 
17« 

174 

174 
176 

178 

178 

178 

180 

180 

182 

189 

184 

184 
186 
188 
190 
190 
193 
193 
192 

194 
196 

196 
196 
198 
198 
200 
200 
202 
204 
204 
206 
208 
208 
208 
210 
210 XXXll FLORUM DE8CRÍFTI0. Tkn 


Tké Poet*$ Song 


TenDyson . 


. 313 


Sonnet . 


Shakspeare.. 


. 313 


MiUon . . . . 


. Wordsworth 


. 314 


Infancy . 


. Sir W. Jones 


. 314 


A Lovtr't Líbeiiy . 


S. « . . 


. 3l6 


TkeJieeaU 


Barry Comwall . 


. 3l6 


Ánacreontic 


. Cowley 


. 3l8 


To-morrow and To-morro 


w . . Dryden 


. 3l8 


-4» • . 


. SchiUer 


. 3l8 


Tky Days are done 


Byron . 


. 320 


Bamey Bodkin 


»•••••*« 


. 330 


The absent Bose 


Elegant Extracts . 


. 330 


Drinking Song of Mvmic} 


i . Campbell 


. 333 


Epitaph 


. Fleming 


. 333 


A FareteeU 


Tennyson . 


. 334 


The Heroes of the Pasl 


Syron . . . . 


. 334 


A BUl of Exceptums 


. Goldsmith . 


. 336 


A sweeping Charge . 


Old Epigram 


. 336 


Venue and Adonis . 


Shakspeare . 


. 338 


Forget Thee t 


. Moultrie 


. 338 


The idle Shepherd Boy$ . 


Wordsworth 


. 330 


On a Pipe in the Temple 


of Venus . Hodgson 


. «30 


The Soldiery of ffell 


. Milton 


. 333 


Young and Old 


. Sohiller 


. «3« 


He and She» . 


Moore. 


. «34 


Oupid . . . . 


. . Oé J9l. . . . . 


. «34 


Fwneral Honovr$ . 


. Bbmd . . . . 


. «3^ 


7%« lAgkt ofLove . 


. Hartley Colerídge 


. 336 


The Cvrae of Kings 


r . Shakspeare . 


. 338 


The Oovl in the Hand 


Herríck 


. 338 


The Etrurian Naenia 


. Bolwer Lytton . 


. 340 


The Deaíh of the Brave 


. Bums . . . . 


. 343 


A Bainy Day 


. Longfellow . , 


. «44 


To the Oenius of the Houi 


^ . Herríck 


. «44 


Francesca e Paolo . 


. Dante . . . . 


. 346 


Rohert Shallow, Esquire . 


. Shakspeare . 


. 348 


Storm vnthe Alps . 


. . Byron . . . . 


. 350 


La Torre ddla Fame 


. Danté . . . . 


. 353 


Alcides . . . . 


. Dryden 


. «54 


He who haih bent him o'ei 


f the Dead. Wolfe . . . . 


. 356 


Mam, is cut down like a P 


lower . Bums . 


. 358 


The Riddle read 


• • O* ^^« • • • • 


. 360 FLORVM DE8CRIPTI0, XXXIU ÁUna Venus Locretiiis 

ffe ú gone, he Í8 gone . Shakspeare . 

Tke CkUd in tke Oradle . . . Schiller 

I%e Oycle of Exitíenee . . Pope . 

The Coward Lover . . . . P. S. . 

XHyuee and the Cfyclqpi . . . E. « 

On a Statue qf Cfu^ . . . S.A. . 

Siren leUe Lym Apostolioa 

TheSongofPan .... Shélley 

Wherewereyef Nymþhi Mnton 

TheArehangd Milton 

Pan*t LamentaHon . Merívále 

A PortrtUt ..... A.Ð. 1600 

Mence, Avamt .... Teimyson . 

ThePage Fletoher 

TheTraveUeri . . . . A. 

OffaippineiitOurBein^iEndandAinh Banis . 

Eve at the FowUain . . . MUton 

The BUnd Ooddea . . . aA. . 

The PerUoui Pleaiure . S.A. . 

The Heaai of Singing . . Bany Comwall 

A Paiiley Toaet 

Seautyfrom the Light retired . . Wordsworth 

Tecum una perierunt Oaudia noitra 6. A. 0. M. 
Alceitii 
AmaryUii TheUtae(M Woman 

An die Mua . 

Let WéUáUme 

The Lucre of Wiidom 

TheMieer 

Next door to a Brwle 

MeineOlaube 

The World . 

The Truíhrhaten . 

TheJDeadffound . 

ThefadedSeauty . 

TonJmmt 

Woman 

Afier Lif^iýtfíd Fever 

To a Lady iíeeping 

An Bye-wHtneu Mra TTeÐians 

Seníok 

NuTBery Tale 

Schiller 

S.A. . 

EaeBtner 

kS. £l% . . 

S.A. . 

Schiller 

OldAdage . 

SchiDer 

\from Simonidei) 

Prior • 

Sohiner 

S. A. . 

S.A. . 

Merivale 

Moore. . «64 
. 964 
. ií66 
. a66 
. «68 
. 368 
. 370 
. 370 
. «7« 
. «74 
. «74 
. 176 
. «76 
. 978 
. aSo 
. 180 
. i8a 
. 38« 
. «84 
. 984 
. 384 
. «86 
. 386 
. «88 
. «90 
. «90 
. «9« 
. «9« 
. «9« 
. «9« 
. «94 
. «94 
. «94 
. «94 

. «94 
. «96 

. «96 

. «96 

. «96 

. «96 

. «98 e zmv FLORUM DS8CRIPTI0. FAOS 


DerJBaUSkuA 


Schiller 


. «98 


NateU/u^ fMifilbwra . 


Tombsione . 


. 998 


Dai DittkHum 


Schiller 


. . «98 


Fataighted Jack 


. Elegant Eztraots . 


. 998 


Onthe—tf^. . 


Old Epigram 


• 300 


NeguB rrfuted at * The lUmiC . 


. O. Xk^ . • • a 


. 300 


KingStephen .... 


. OldBallad . 


. 300 CARMINA SACRA. fhe Lord the Oreator 

The eoming Jvdgment 

ThePatherB .... 

The Tear . . . 

The Wondere of the Deep • 

Meamof Orace 

The Better Land . 

Sometto .... 

The BeetiMtúm of Man . 

Smyinge of the Wiee 

Twofóld Hope 

Sweet are the Ueee of AdvereOy, 

A PreeenJb Deity 

AU Thvngt are Vanity . 

The Parieh Prieet to his Succeseor 

The Bv/rden of Bábylon . 

The Evidenee of Thvnge not seen 

Chrittian Warfare 

TheDayoftheLord 

The Praise of Ood , 

The Orace of Ood . 

A ffynmfor aU NaUons 

JBea/ven ..... 

TheSower .... Bowring . . 


• 305 


Heber 


. 306 


Lyra ApoBtolioa . 


.306 


Lyra Apostolica . 


308 


Psalm CYÍL • . . , 


. 310 


Lyra Apofitolica . 


> 310 


Mrs Hemans 


313 


Antonio Tommaá 


314 
314 


Milton . . . . 


Proverbs ch. ziz. . 


. 316 


Heber 


. 31Ö 


Lyra Apostolica . 


. 318 


Psabn czzxix. 


. 318 


Lyra Apostolica . 


330 


Herbert . . . . 


. 330 


Isaiah ch. xiv. 


. 333 


Anon. . . . . 


• 3*4 


Charlotte EIÍTsabeth . 


336 


Isaiah ch. xiii. 


. 3«8 


Milton . . 


330 


Gascoigne . . . , 


330 


Tupper . . . , 


33« 


Moore 


334 


SchiUer 


- 334 METROEUM ENUMERATIO. A. MoNOSTiOHA Monooola. 

I. Ðactylicom HexAmetram Heroioom. 

In Sabrinae Corofla usurp&tun est OhrtMoe, pp. 15, 17, 83, 193, 163, 
275: Latíne,pp.5, 19, 35, 41, 45, 89, 93, loi, 107, iii, lai, 137, 145, 
151* 1Ö5* «73» «07, «33i «47* «51» «53» «^7, «73f «83, 307, 331. 

9. lambicom Trimetrum Acataleoticam. 

(i) Tragicomm. Graeoe, pp. 9, 69, 71, 167, 197, sii, iai, 239, 
«69, «79, «89, 195, «99, 311, 315, 317, 319, 3«3, 3«9: Latíne, pp. I37i 
191. 

(9) Gomicorum. Graeœ,. pp. 155, 249. 

(3) ChoHambicnm áve Scaœn. Graeoe, p. 113 : Latíne^ pp. 39, 
99, 149, «6i. 

3. lambicmn Tetrametmm Gataleoticum. Gneoe, p. 991 : Latine, 

P. «17. 

4. lambicom Anacreontícum. Graece, pp. 33, 203, 987, 301. 

5. Trocbaicom Tetrametnim Catalectícom. Graece, pp. 39, 127, 
i33> 189» ««7 ' Latine, pp. 143, 153. 

6. GrálUamlncum. Latíne, p. 163. 

7. Phalaeciam HendecasyÐabnm. Laline, pp. 11, 59, 71, loi, 1 13, 

159* 195, «31, 305, 313- 

8. Anapaestícom Tetrametram Catalectieimi. Graeoe, pp. 51, 63. 

9. Friapeom. Latine, p. 199. 

10. Eupolidemn. Graece, p. 63. 

II. Asynartetmn Aristopbanicum constans Dimetro lambico et 
ItbypbalHco. Graeoe, p. 90i. 

B. Ðistícha Dicola. 

19, Ðaotylicum Elegiacum. Graece, pp. ii, 96, 33, 65, 117, 135, 
i79> 197» «ii> «Si> «83» «^5» «93 0>is), Latine passim. 

13. Strophe lambica. Latine, p. 395. 

C. Tetrastícha Monocohi. 

14. Asdepiadeum Primum. Latine, p. 31. 

15. Asclepiadeum Quintum. Graece, p. 143 : Latine,pp. 181, 977. XXXVl METRORVM ENVMERATIO. 

D. Tetrastioha ÐicoU. 

16. Akmaniiim. LAtiney p. 91* 

17. Aidepiadecim Seoandum. Latine, pp. 37, 41, 53, 197» 119» «91 • 

18. Awolepiadenm Qnaitmn. Latíne, p. 81. 

19. Arohiloohiom Piimum. Latine, pp. 905, «65. 
90. Arohiloohium Seoundum. Latíne, pp. 117, 13 1. 
II. Arohilochiiim Tertínm. Latíne, p. 399. 

33. Aiohilochinm Quartum. Latínoi pp. 19, 375. 

33. Pythiambioum Primum. Latine, pp. 7, 141, 385^ 393. 

34. Pythiambioum Seonndum. Latine, pp. 49, 399. 

35. Sai^hicnm Minus. Latíne, pp. 45, 57, 99, 30i, 335, 331. 

36. Sapphioum MaiuB. Latine, pp. 183, 345. 

37. Hipponaotenm. Latine, pp. 95, 381» 

38. Strophe Glyconea Gatulliana. Latíne, pp. 47, 335. 

E. Tetrastícha Trioola. 

39. Asclepiadeum Tertium. Latine, pp. 39, 185, 199, 333, 309. 

30. Alcaicum. Latine^pp. 35, 61, 73, 113, 114, 135^ 139, 139, 159, 

i77> «15, «41, «7i> 3«i- 

31. Strophe Scolii Harmodiani apud Athenaeum xv. Graeoe, pp. 

9» 59i «65. 

F. Systemata. 

33. Lunbioum Ðimetrum. Graece, pp. 135, 333. 

33. Anapaesticum Dimetrum. Graeoe^ pp. i, 65,67, 77, 103, 115, 
169, 355, 387, 389: Latine, pp. 175, 335. 

34. lonicum a Minore. Latine, p. 37. 

Naiadvm púlcerrima. 

Sabrina &ir, 
Listen, where thou art sittiug 
Under tfae glassy, cool, translacent wave, 

In twiated braids of lilies knitting 
The looBe train of tliy amber-dioppiiig hair; 
LÍBten, for dear honoTir's sake, 
Qoddess of the silTei lake, 
LÍBten, and savet Ala ^ia^p'ívti, K\uff 010 daareís 
VTT* áBtpnÁvTov pevuarot avyaít 
y^eipt v^palvoviT iiXeKTpo)(óoK 
jfXtoavaiixi Kou-ait irXeKoí evavOet' 
TÍ]s wapOevíat et rt fieXet aoi, 
. irÓTVia \lftvaí apyvpoelSovs 
apj(ovaa deá, oevp' iiraKovaaí a 
áfTt^oKovnev 
Ktti awTetpav vpoíþavjivat. SABRINÁE COROLLÁ, 

My Native Stream. 

Pure Btream, in whose transparent wave 
My youthllil limbs I wont to lave, 
No torrents stain thy limpid sonrce, 
No rocks impede thy dimpling course: 
Devolving from thy parent lake, 
A charming maze thy waters make, 
By bowers of birch, and groves of pine, 
And hedges flowered with eglantine. 
StiU on thy banks, so gaily green, 
May numerous herds and flocks be seen, 
And lasses chanting o'er the pail, 
And shepherds piping in the dale, 
And ancient faith that knows no guile, 
And industry embrowned with toil, 
And hearts resolved, and hands prepared, 
The blessings they enjoy to guard. 

SMOLLETT. Mdody. 

How dear to me the hour when daylight dies, 
And sunbeams melt along the silent sea! 

For then sweet dreams of other days arise, 
And memory breatheB her vesper sigh to thee. 

And as I watch the line of light that plays 

Along the smooth wave toward the buming west, 

I long to tread that golden path of rays, 

And think 'twould lead to some bright isle of rest. 

MOORE. To Sir Luckless Woo^úl. 

Sir Luckless, troth, for Luck's sake pass by one; 
He that woos every widow, wiU get none. 

B. JONSON. SABRINÁE COROLLA. 

Purior dectro Campum petit Amnis. 

Bivule, qro memini puerom me saepe lavari, 

Purior electro splendidiorqve vitro, 
Tu sine montanis torrentibus et sine saxis 

Curris inoffensas lubrica lympha vias ; 
Te primos latices de matre palude trahentem 

Ihilcibus illecebris daedalus error agit, 
Aut ubi betuUae frondet nemus, aut ubi pinus, 

Saeptave pensilibus luxuriosa rosis. 
Sic semper tibi riparum per amoena vireta 

Mille boves passim, miUe vagentur oves: 
Et tibi non desint nymphae ad mulctrale canentes, 

Laetaqve pastorum valtis arundinibus: 
Et te prisca fides et nescia. fallere virtus 

Et labor assiduo sole perustus amet, * 
Cordaqve coniurata virum dextraeqve paratae 

Custodire, qvibus iure fruuntur, opes, 

X« S* £• Qvid Vesper servs vehat. 

Tempora qvam redeunt moriturae grata diei, 

Cum radii in tacitas dissoluuntur aqvas; 
Somnia tum referunt exactos dulcia soles, 

Meqve tui memorem, vita, dolere iuvat. 
Dumqve ego contemplor tremula freta consita luce, 

Levis ubi Hesperiis ignibus unda rubet, 
Mens avet aurato vestigia ponere tractu, 

Transqve vias solis rapta qviete frui. K.. Ylavra Kal ovZév. 

Praetereas unam, Luci, lucrabere: cuivis 
Qvi procus est viduac, nubere nulla solet. 

1—2 B. S. SABRINAE COROLLA. There was War in Heaven. 

He on his impious foes right onward drove, 

Gloomy as night: under his buming wheek 

The stedfast empyrean shook thronghout, 

AU but the throne itself of God. Full soon 

Among them he arrived, in his right hand 

Grasping ten thousand thunders, which he sent 

Before him, such as in their souls infixed 

Plagues. Thej, astonished, all resistance lost, 

AU courage; down their idle weapons dropt. 

O'er shields and helms and helmed heads he rode 

Of thrones and mighty seraphim prostrate, 

That wished the mountains now might be ag^ 

Thrown on them as a shelter from his ire. 

Nor less on either side tempestuous fell 

His arrows, from the fourfold-visaged Four 

Distinct with eyes, and from the living wheels 

Distinct alike with multitude of eyes. 

One spirit in them ruled, and every eye 

Glared lightning, and shot forth pemicious fire 

Among the accursed, that withered all their strength, 

And of their wonted vigour left them drained, 

Exhausted, spiritless, afflicted, fallen. 

Yet half his strength he put not forth, but checked 

His thimder in mid volley; for he meant 

Not to destroy, but root them out of heaven. 

The overthrown he raised; and as a herd 

Of goats or timorous flock together thronged, 

Drove them before him thunderstruck, pursued 

With terrors and with fdries to the bounds 

And crystal wall of heaven, which, opening wide, 

EoUed inward, and a spacious gap discl'ösed 

Into the wastefdl deep. The monstrous sight 

Struck them with horror backward, but far worse 

Urged them behind; headlong themselves they threw SA'BRINAE GOROLLA. 

Méyav S' éXeKi^ev "OXv/xttoj/. 

Frotínus incestos atrae se noctis in hostes 
Coniicit instar habens, ardescentumqve rotarum 
Vi tremit ex imis radicibus ignifer aether. 
Unius inconcussa suo stat robore sedes 
Ipsa Dei. Tanto ruit impete et ilicet hostem 
Asseqvitur, dextraqve tonitrua vindice circum 
Innumero vibrat numero, pra«missaqve tela 
Torqvet agens ante atqve infigit corde sub alto 
Festes. Attoniti cessant obsistere, cessat 
Eobur, et e manibus procumbit inutile ferrum. 
Scuta super galeasqve simul galeataqve regum 
Magnanimumqve ducum pergit capita ire ia^entum. 
Qv^ vellent itermn, diis tutemen ab iris, 
Montibus urgeri : sed utrimqve haud setius urget 
Tempestas telorum ac ferreus ingruit imber. 
Qvattuor hunc formae emittunt totidem ora ferentes, 
Qvaeqve suis distincta oculis, pariterqve rotarum 
Innumeris distincta ocuKs animataqve virtus. 
Sed cunctos mens una regit, sed lumina flammis 
Singula fiilmineis rutilant, unde emicat ignis 
Exitioqve uno sceleratorum agmina miscet. 
Vis exusta perit, solitus vigor ossa relínqvit, 
Spemqve animumqve simul disiectaqve robora ponunt. 
Sed neqve dimidias vires exercet, et ignem 
Lapsu inhibet medio ; neqve enim rescindere ad unum, 
Sed penitus toto voluit convellere caelo. 
nie solo levat eversös; qvalesqve caprarum 
Aut ovium imbellas se conglomerare catervas 
Vidimus, afflatos tonitru fdgat ante corusco, 
Terga premente metu furiisqve seqvacibus usqve 
Limen ad extremiim et crystaUina moenia oaeU, 
Bla patent late atqve in se revoluta residunt, 
Ingentemqve aditum pandunt ad inane profiindum, 
Horribile aspectu. Fugiunt formidine retro; 
Fone tamen graviora instani: de limite caeli 6 SABRINAE COROLLA. 

Down from the verge of heaven : etemal wrath 
Bumt after them to the bottomless pit. 

Hell heard the unsufferable noise, Hell saw 
Heaven raining from Heaven, and would have fled 
Afinghted ; but Btrict fate had cast too deep 
Her dark foundations, and too fast had bound. 
Nine days they fell. Confounded Chaos roared, 
And felt tenfold confusion in their &11 
Through his wild anarchy; so huge a rout 
Encumbered him with rain. Hell at last 
Tawning received them whole, and on them closed; 
Hell their fit habitation, fraught with fire 
Unquenchable, the house of woe and pain. 

lOLTOK. An Epitaph. 

He died, and left the world behind; 

His once wild heart is cold; 
His once keen eye is quelled and blind: 

What more? — His tale is told. - 

He came; and baring his heav'n-bright thought, 

He earaed the base world's ban; 
And, having vainly lived and taught, 

Gave place to a meaner man. 

BABRY cobnwall. 7%6 Papal Aggression. 

With Pius Wiseman tries 
To lay us tmder ban: 

O Pius man unwisel 
O impious Wise-maol s. SABRINAE COROLLA. 

Ðant se praecipites: sed inexsatarabilis íra 
Ardet adhuc imasqve Erebl sectatar in umbras. 

Audiit horrendum sedes infema fragorem, 
De caeloqve ruens cælum conspexit, et imos 
Qvæsierat percussa nova formidine tractus; 
Ni nimjum immoto nigras fundamine sedes 
Hoc metuens iecisset ineluctabile fatum, 
Yincla super nimium arta addens. Labentibus ibat 
Nona dies. Chaos audita mugire ruina 
Attonitumqve decemgeminos sentire tumultus 
Per discordia regna plagasqve sine ordine fusas : 
Tantae stragis erat vasta sub mole gravatum. 
Tandem Erebus magno integros accepit hiatu, 
Acceptosqve sinu clausit: nec talibus uUum 
Aptius hospitium ; numqvam hic ilesaeviit ardor 
Igneus ; hic posuere cubilia luctus et angor. Mens divinior. Mortuus est superaqve excessit luce: refrixit 
Cor nuper heu qvam fervidum : 

Obruit atra qvies octdi penetrabile fulgur: 
Qvid plura? Ðicta fabula est. 

Venit amans veri: docuit praeclara: docentem 

Sprevere cives sordidi: 
Sic labor effluxit vanus. Nunc illius implet 

Natura crassior locum. K. BéUum Papale. A.D. MDCCCL. 

Cum Sapiente Fius nostras iuravit in anus, 
Impius heu Sapiens insipiensqve Pius. s. 8 SÁBRINAE COROLLA. The Titan is tmconquered stiU! 

No cbange, no panse, no hope! Yet I endnre. 
I a«k the earth, have not the monntains felt? 
I aak jon heaven, the all-beholdíng snn, 
Ha« it not seen? The sea, in storm or cahn, 
Heaven's ever-changing shadow, spread below^ 
Have its deaf waves not heard mj agonj ? 
Ah mel alas, pain, pain ever, for everl 

The crawling glaciers pierce me with the spears 
Of their moon-freezing crystals ; the bright chains 
Eat with their buming cold into mj bones. 
Heaven*8 winged honnd, pollnting from thy lips 
His beak in poison not his own, tears np 
tíy heart; and shapeless sights come wandering bj, 
The ghastly people of the realm of dream, 
Mockmg me: and the earthqnake fiends are charged 
To wrench the rivets from my qnivering wonnds. 

SHELLET. In Death they were not divided. 

In a green grove 

Sat a loving pair; 

Fell a bongh from above^ 

Struck them dead there. 

Happy for them 

That both died together; 

So neither was left 

To moum for the other, 

From the Bohemian. 
8ÁBRINÁE COROLLA. 9 

TérXadí fwi, KpaSíti. 

OvK afjiirvoij tis, ov ixeraSXayYi irovtúVj 
ovK eXiríí' clW* eff ovfio^ ái/rej^ci /3ios* 
Kai fA^v iréiov ytií r^aó eyœ fiapTvpofjLoi 
oíœv opeioi irpœve^ tiaOtivTaí KaKwv' 
Kal Tov iravoirTriv Tovoe o€pK€<T0aí KoKíi 
ev ovpav^ ^XeyovTo^ tíKíov kvkXov, 
Kal iróvTov evóovT ti ^cíXiy Kívovfievov 
aelppvTov fJLOp<pw/uLa t£v avto tottwv 
evepO* avaiTTvyOévTa* ixwv e/uLa^ cva9 
Kat Ktí)(t> ofJLfvs Ta KVfjLaT ovK acfjiroei/; 
a a ea ea, 

aiei fiapaívet fi a\yo9 ovk avaayeTov. 
Xiyyat^ S* aTpvTots w, €<j>epwovaat \á0p<f, 
KpvaTaWoir^yés yL aíoe KevTovatv poai' 
^eaiiot ie irayv<a0ivTe9 w^ irvpos yvoQt^ 
oá'KTOva éy riirap aápKa^ eK0otv<iiievoí' * 
Tjevy oo^ ó aiwaaet Kapolav Tmivo^ kvwv 
itfi fuaivfov ^elXoý oíiiaToaTayes 
Twv awv péovTí KovK air o'iKeiwv yvadwv* 
oy\fet9 aiAOp<pot iro\vwXave7i ipotTwa* ael, 
ra aiJLÍpicv oveipwv ovawpoaowTa ^xlaiJLaTa^ 
eweyyeXwacu' toIs ^ evep0e iaiiJLoatv, 
ót yriv acCXevova f e\Kewv (povoppvTwv 
wéca9 avoawav otaTopov^ evTÍXXeTcu. £• Ma \Jt Evdapatría. 

'Ev váwri Svo avyK\i0évT épaaTU 
Aícri owKe weawv aycÉ>0€i/ o^os' 
fjLÓKápes 0avóvTe^ Sv ofiwg 

ovdÍTep<n woOovvT ovSeTepov wo0e7* 
10 SABRINAE COROLLA. 

Immortcd Love. 

5BÍ. SBiIÍ flc^ ^cftor cttjig t?on mir nocnben, 
SBo ^á)lU mit bcn unna^ibar'n »&&ní)cn 
!í)cm ^otroflue ^(S}xÆá) 0})fcr bríngt? 
933cr xoixi funftig bcincn ííícincn íc^ircn 
©pccrc tt)crfcn uní) Wc ®6ttcr e^rcn, 
Sfficnn í>cr fínfirc Crfuð ixá) t)crfd^(ingt ? 

^, S^íicurc^ SBcib, gcbictc bcincn S^^rancnj 
íflaá} bcr gclbfd^lac^t iji mcin fcurig ©c^ncnj 
!Dicfc 2lrmc ^á)ú^m ^crgamuö. 
ítimpfcnb fur bcn ^cirgcn ^erb í>cr ©ottcr 
gall' ic^, mb bc^ aSatcrlanbcd SRcttcr 
©tcíg' ic^ nicber ju í>cm jiijg'fd^cn gluf . 

81. 9limmcr laufc^' ic^ bcincr SBaffcn ©d^aHc, 
9Rúf ig licgt bcin ©ifen in í)er ^aVit, 
íPriam'^ gro^er *&clí)cnflamm t?crbirbt. 
Í)u feirfi íiingc^'n, noo fcin íEag me^r fd^^tnet, 
Dcr Soc^tuð burd^ Mc SQBfijicn ttoeinet, 
!Dcine Sicbc in tm 8etf>c jiirbt. 

^. 21IÍ mein ©e^ncn ttJÍH id^, alí mcin !Denfcn, 
3n bcð 8ctíie fiilícn ©trom tjcrfcnfcn, 
aíbcr meinc Sicbe nid^^t. 
^ord^! ber SBiIbc tobt fd^on an ben SWauem, 
@úrtc mir bað ®d^tt)crt um, laf ba^ a^rauem ! 
^cftord 8íebe ftirbt im 8et^e nid^t. SCHILLER. 7%e Sleep of Death. Our very hopes belied our fears, 

Our fears our hopes belied: 
We thought her dying when she slept, 

And sleeping when she died, 

HOOD. SABRINÁE COROLLA. 11 

Servetqve Sepidcro. 

A. Ergo non rediturus ibit Hector 
Qva diris manibus furenB Achilles 
Patroclum satiat cruore iuso? 
Heu qyis filiolum tuum docebit 
Hastam coniicere et deos vereri, 
Cum te nigra palus vorarit Orci? 

H. Qvin fletum cohibes, amata coniux? 
Ardor me rapit acer ad duellum: 
Nostri Pergama sustinent lacerti. 
Propugnans veterum focis deorum 
Occumbo, et patriae salutis auctor 
Ðemittor Stygio beatus amni. 

A. Numqvam nota crepant mihi arma: in aula 
Pendet lanoea deses; inclutamqve 
Stemit Priamidum raina gentem. 
Ibis qvo neqve lux adit diei, 
Cocytusqve ululans meat, tuumqve 
Lethaei latiees tegnnt amorem. 

H. Qvidqvid mens agitat, cupit, laborat, 
Hoc Lethaea premet qvies; amorem 
Lethe nulla valet meum vorare. 
Audin, moenibus instat illa Erinjs: 
Ferro hoc cinge latus. Qvid usqve ploras? 
Lethaeis amat Hector in tenebrís. Consanguineus Leti Sopor. 

EXttU fi€¥ irpoaiovaa k€v6v iþofiov e^awaTffceVf 
*EX7rioa o at/re icerf;y ij^awaTfia'e (^0^09. 

AvTÍxa yap 0piiaK€tv €(þaiuL€v (þiXoi, 1} ^ éKaOevoe' 
£i€VT€pov avff €vi€trj ri Z apa Koprr eðai/ei^. 

J. B. 
12 SÁBRINAE COROLLA. 

I saw thee weep. 

I saw thee weep: the big bríght tear 

Came o'er that eye of blue ; 
And then methought it did appear 

A violet dropping dew: 
I saw thee smile: the sapphire's blaze 

Beside thee ceased to shine; 
It could not match the living rajs 

That fiUed that glance of thine. 

As clouds from yonder sun receive 

A deep and mellow dye, 
Which scarce the shade of coming eve 

Can banish from the sky; 
Those smiles into the moodiest mind 

Their own pure joy impart ; 
Their sunshine leaves a glow behind 

That lightens o'er the heart. BTBON. Uþ in the Moming. 

If thou art sleeping, maiden, 

Awake and open thy door: 
'Tis the break of day, and we must away 

O'er meadow and mount and moor. 

Wait not to find thy slippers, 

But come with thy na^ked feet: 
We shall have to pass through the dewy grass 

And waters wide and fleet. 

LONOFELLOW. Sprache. 

aBarum fann bcr ícbenMge Oeifi bem ®cifi nid^t erfd^ncn? 
©))rid^t We ©eeíC; fo f))ric^t; ai)\ bie ©eeíe nid^t mc^r. 

SOHILLER. SABRINAE COROLLA. 13 

AaKpvóep yeXáoura* 

Vidi ego te flentem, lacrimis umentia vidi 

Lumina caeruleo splendidiora polo: 
Blanditias mirans tristes, Sic mane, putavi, 

Lucenti violae rore micare solent. 
Vidi iterum risus: coram ridente subacti 

Sapphiri radios deposuere suos. 
Non locus est gemmis, oculos ubi gloria íalis 

Lnplet, et ingenuo vivit in ore decor. 
Nam velut Hesperius vario nitet æthere Phoebus, 

Nec propria nubes luce rubere facit, 
Qvae vel adhuc servant roseae vestigia flammae, 

Cum tenebras pulso nox trahit atra die: 
Sic hilari fdlgens risu tu pectora donas 

Laetitiae qvamvis tristia parte tuae. 
Bisus abit : menti superest ridentis imago, 

Lradiatqve ahna corda fovetqve face. 

w. E. E. Surge age. 

Si vel adhuc, virgo, frueris dulcedine somni, 

Erige te lecto, nec mora, pande fores: 
Aspicis? Aurorae nova lux rubet: en age mecum 

Per iuga, per campos prataqve carpe viam. 
Nec curae tibi BÍt suris aptare cothumos, 

Sed mihi vel nudum crede, puella, pedem. 
Per fluvios latos iter est qvaqve aestuat unda, 

Per qvae mane novo gramina rore micant. 

p. T. c. Mens. 

Menti cur neqveat se mens ostendere qvaeris? 
Qvod, cum nos loqvimur, desinit illa loqvi, 

K. 
14 SÁBRINAE COROLLA. 

léyh 

Come down, O maid, from yonder moxmtain height; 

For Love is of the vallej ; come thou down, 

And find him; by the happy threshold, he, 

Or hand in hand with Plenty in the maize, 

Or red with spurted purple of the vats, 

Or fox-like in the vine; nor cares to walk 

With Ðeath and Moming on the silver homs; 

Nor wilt thou snare him in the white ravine, 

Nor find him dropt upon the firths of ice, 

That huddling slant in furrow-cloven falls 

To roll the torrent out of dusky doors. 

But foUow: let the torrent dance thee down 

To find him in the valley; let the wild 

Lean-headed eagles yelp alone, and leave 

The monstrous ledges there to slope, and spill 

Their thousand wreaths of dangling water-smoke, 

That, like a broken purpose, waste in air: 

So waste not thou, but come; for all the vales 

Await thee ; azure piUars of the hearth 

Arise to thee; the children call;''and I 

Thy shepherd pipe, and sweet is every sound, — 

Sweeter thy voice, but every sound is sweet: 

Myriads of rivulets hurrying through the lawn, 

The moan of doves in immemorial elms, 

And murmuring of innumerable bees, 

TENNYSON. On a VentrUoquist. 

The stomach is a thrifty thing: 
So Juvenal of old did sing: 
I deemed his saying was not sooth; 
But now experience proves its trath: 
For here is one whose stomach's feats 
Frocure the food his stomach eats. 

8. A. SÁBRINAE COROLLA. 15 Huc ades. AtJ£f ^iXa, wó evdrjv, eóo^ wpeoi aiiru Xíirolaraj 

'XJipov Epw9 (piXeei Oeo^ fiiJievov' evff eir Epwra. 

oXfilw Yi yAka TÍjvov eirl vpoOvpoio rv Xa>//^, 

17 V (TTa'yyetTai kolK^ avveiriairófievov ijl€t *Oirwp<f' 

evTí oj^' wuTo^ efta'n'TlaOij Tpuyl iropóvpoeaaíj^, 

evv oK aXwawv KeeToi lULcao^ viut oKwTrti^' 

aWa oi ou Koputþal xaTa tov voov apytK€pwT€i 

€v9 aois vapKais ijl€T avtapcuai ^oXeirai, 

oi;o avXwvt Oeo^ Ofipáatiuioi €v vi(þo€VTt, 

ouoe yuav eiri K€K\tfí€vo^ ')^€ifíwvi Tray^iaav, 

Tal T€ (þ€povTi KaTW i^aíti K€ T19 €pyov apoTpw) 

€K o€ KaTa')(es vowp aKi€pav iríixirovTi Bupáwv, 

ai€Tov otov €a XeirToaToiJLov wpuaaadais 

uyj/óOe d cuKa X^s ii€Ta váiiaTa iroaat ')(op€uaat, 

TWi KaTa(3a0i Oeov oi^i^/iiei/a" ayK€a iravTa 

kXirio €'yovTi TeoJkf ^waTpei tu tcí iraiola' Kajrvw 

kÍov€^ wpaviai KaTa irav aTeyos eaTriKavTi' 

'^(w aoi eyw irotixav Tupiaowj iravTa t aeloet, 

yXwaaa iiev wv K\fiao€i aeOev aoiovj aou oe iravTa' 

aou KaT€ifiofX€voi^ KeXapúaoei vájuLaai XeiiJLWVi 

Tpuyoves ap'^alaiaiv ejrJ TTTcXeaiy o'Tei'aj^oi/Ti, 

(ioiifiel €v Kairoiaiv dvápiOjuLa (þuXa fxeXtaaav. 

w. G. c. In Ventrihqvum. 

Ventre nihil novi frugaHus, inqvit Aqvinas ; 

Huic ego non prorsus credulus ante ftii : 
Nunc non inficior qvod rep mihi nota probavit: 

En sibi qvi victum non nisi Ýentre parit. I. p. 
16 8ABRINAE COROLLA. 

Ulysses. 

It little proíits that an idle king, 

Bj thís still hearth, among these barren crags, 

Matched with an aged wife, I mete and dole 

Unequal laws unto a savage race, 

That hoard, and sleep, and feed, and know not me. 

I cannot rest from travel: I wiU drink 

Life to the lees: all times I have enjoyed 

Greatly, have suflFered greatly, both with those 

That loved me, and alone; on shore, and when 

Thro' scudding drifts the rainy Hyades 

Vext the dim sea: I am become a name; 

For always roaming with a hungry heaxt, 

Much have I seen and known ; cities of men 

And manners, 

TENNTSOy. The Pimpemd. 

See'st thou yon pimpemel? An hour is past, 

And he was holding dalliance with the sun, 
All bared his crimson pride: now closed, downcást, 

His blossoms seek their favourite skies to shun. 
Young Edwin came, the waming change beheld, 

Then hurried to his hinds; and hark! I hear 
His loaded wagons cíeaking from the field; 

For storms, he says, and angry hours, are near. 
Oh! 'mid the flowers life's tortuous path that strew, 

Is there not one like this? E'en as I speak, 
Thy bosom-friend's estranged look review, 

Éemark his icy eye, his smileless cheek: 
Adversity is nigh. Speed, counsel how 
To soften as thou may'st th' inevitable blow. 

B< W^* £• 
SÁBRINAE COROLLA. 17 

'Ai/S^a fxoi evveire Movcra iroXvrpoTrov. 

Q TTOTTOI, OV TOl TaVTU dcfJLl^ aV€flU)\lOV aVTW9 

olK(p éy evKtjX^y TreTpris viro TranraXoeo'afj^, 
ypalfi^ afjí<þ' aXój(ov fiaaiXevefiev* ri pa OétuaTos 
oei fí€ KaTrffXeveiu yeve^ toi^ó€ ficT a»opwv 
vtjiriri^ oÍt€ iravffiuLepiov fieyapourt iolaiv 
€vSov(r ^ fA€0vov<Tiv aTciaOaXoi, ov^ ct' é/ielo 
fAVfjaavTi aXKa fioi ffTop €vl aTtjOeaaiv avwy€v 
aKy€a iráa')(€iv irávTa ra k€v ccíwai 0€oi irep, 
irXay^ofjL' ÍTrel KaKa TroXXa ireirovOa t€ TroXXá r' ap 

eaOXa 
ofi^ ÍTapov^ epiffpasy eireiTa óe voaíþiv dwávTwv, 
TlXiÍiáSwv afia ivafi^j ot rfepoeaaa OaKaaaa 
irvoiff^ T€TpiÍ)(ri9 Kpaitrvrf o iwióéopofA€ XalXa^^' 
€vpv T€ fioi kKÍos iaTtv iv dvopaaiv dX^rfaTrjaív. 
ai€t S* iv aTrfOeaai XiKaiofievó^ wep ohoío 
woXKwv dvBpwwwv íoov aaT€a Kai voov e^i^coi/. o. o. M. Certis poteris cognoscere signis. 

Istam tune vides anagallida? Non ita pridem 

Visa fíiit mediimi solis amare iubar 
Purpureo ridens fastu: nunc lumina claudit 

Tristia, nec dulcem spectat, ut ante, diem. 
Adstabat monitumqve vigil perspexit Amyntas; 

Protinus agrestes convocat ipse manus. 
Audin, iamiam abemit agro slíidentía plaustra: 

En, ait, Auster adest; eá fiirit hora minis.— 
Num flomm, qvicumqve babitant loca devia vitae, 

Huic nullus simili conditione viget? 
Ðum loqvor, aversi vultum non cemis amici? 

Luce carent oculi, risibus ora carent. 
Sors adversa venit: tu cessas? I fiige, tecum, 

Qvid ferat infaustis, consule, rebus opem. 

K. 18 8ABHINAE COROLLÁ. 

Let U8 love. 

O wedding-guest I this soul hath been 
Alone on a wide, wide sea: 

So lonely 'twas, that GU)d himself 
Scarce seemed there to be. 

Oh, sweeter than the marriage-feast, 

Tis sweeter far to me, 
To walk together to the kirk 

With a goodly company: 

To walk together to the kirk, 

And all together pray; 
While each to his great Father bends, 
Old men and babes, and loving friends, 

And youths and maidens gay. 

Farewell, farewell! but this I tell 
To thee, thou wedding-guest ; 

He prayeth well who loveth well 
Both man, and bird, and beast. 

He prayeth best who loveth best 
All things, both great and small; 

For the dear God who loveth us, 
He made and loveth all. COLERIDOE. The Old.Woman. There was an old woman who had three sons, 

Jerry and James and John: 
Jerry was hanged, James was drowned, 

John was lost and never was found ; 
And there was an end of her three sons, 

Jerry and James and John. 

GAMMER 6UBT0N. SABRINAE COROLLA. 10 Amemus. 

Mira loqvor, conviva; sed olim in marmore vasto 
Solus eram mecum. Tam vaato in marmore soli 
Vix est visus ibi praesens Ðeus. Ergo hymenaei 
Ðulcius est festis, longe mihi dulcius, ire 
Ad delubra Ðei, magna comitante caterva; 
Ire pias una ante aras unaqve precari, 
Dum genua aetemo flectunt sua qvisqve Parenti 
Longaeviqve senes iunctiqve in amore sodales, 
Infantes pueriqve hilares hilaresqve puellae. 
Jamqve vale; sed crede mihi, conviva, monenti. 
Cóncipit hic pia vota, pio qvi pectore curat 
Humanumqve genus volucresqve et saecla ferarum: 
Optima vota facit, cui sunt carissima qvotqvot 
Hunc habitant, seu magna sient, seu tenvia, mundum. 
Nam bonus ille Deus, qvi nos amat, omnia fecit, 
Constantiqve eadem servat, qvae fecit, amore. 

K. Jus trium Liherorum. 

Yixit anus qvaedam, cui tres modo filii fuere, 

Martinús et Macrinus et Macerra. 
Martinus periit turpi cruce, fluctibus Macrinus, 

Amissus est Macerra nec repertus. 
Sic abolentur, anu qvi tres modo filii fuere, 

Martinus et Macrinus et Macerra. 

K. 

2—2 20 8ABRINAE GOROLLA. 

The BeechrTrees Petition. 

Oh kave this barren spot to me : 
Spare, woodman, spare the beechen treel 
Though bush or flowret never grow 
My dark imwarming shade below; 
Nor summer-bud perÉome the dew 
Of rosy blush, or yellow hue ; 
Nor fiíits of autWn, blosBom-bom, 
My green and glossy leaves adom; 
Nor murmuring tribes from me derive 
The ambrosial amber of the hive ; 
Yet leave this barren spot for me: 
Spare, woodman, spare the beechen treel 

Thrice twenty summers I have seen 
The sky grow bright, the forest green; 
And many a wintry wind have stood 
In bloomless, fruitless soUtude, 
Since childhood in my pleasant bower 
First spent its sweet and sportive hourý 
Since youthfiil lovers in my shade 
Their vows of truth and rapture made, 
And on my trunk's surviving frame 
Carved many a long-forgotten name. 
Oh I by the sighs of gentle sound, 
First breathed upon this sacred ground; 
By all that Love has whispered here, 
Or Beauty heard with ravished ear; 
As Love's own altar, honour me; 
Spare, woodman, spare the beechen tree! 

CAMPBEUU Zeus %u Herhules. 

Síid^t au^ mcincm 9ícftar ^aji bu Mc ©ott^it getrunfcn; 
2)einc ©öttcrfraft mr!^, Mc Mr bcn Síeftar crrang. SCHILLER. SABRINAE COROLLA. 21 

Stal sacra senectae Numine. 

Hos, pr^cor, hos saltem steriles milii linqve recessus; 

Laedere fagineas, rustice, parce comas. 
Flore licet nunqvam tenerave arriserit herba 

Frigida qvae nostris frondibus horret hrnniis; 
Nec roseo ridens luxu croceive coloris 

Eoscidus aestivo firagret odore calyx; 
Si neqve sub foliis anno fugiente relictis 

Edita de tenero germine poma rubent, 
Nec mea mussanti promittunt bracchia turbae 

Nectareas, cellis qvae cumulentur, opes: 
Hos tamen, hos saltem steriles mihi Imqve recessus; 

Laedere fagineas, rustice, parce comas. 
lam deciens senos video redeunte per annos 

Sole nitere polum, fronde virere nemus, 
Innumerasqve hiemis vento bacchante procellas 

Floribus et fructu despoliata fero, 
Ex qvo prima mea lusit sub fronde iuventus, 

Struxit et innocuos parvula turba choros, 
Umbraqve dilecta puerum cum virgine texit 

Mutua qvi laeta pignora mente darent, 
Et memori interdum trunco servanda notarent 

Nomina, qvae longo iam periere die. 
O ego blanda precor per te suspiria et omnes, 

Conscia queis frierunt haec loca sancta, sonos, 
Vota per hic laetis totiens audita puellis, 

Qvaeqve susurravit verba fídelis amor, 
Me precor ut sanctam venerere Cupidinis aram; 

Laedere fagineas, rustice, parce comas. 

E. G. H. B/t; 'HpaKXrieiri. 

Non bibis aetherio diam de nectare tu vim; 
Aetherium nectar vis tibi dia dedit. 

K. i 22 SÁBRINÁE COROLLA. 

Saint Dennis to Saint Ctipid! 

Tell me not, sweet, I am unkinde, 

That from the nunnerie 
Of thy chaste breast and quiet minde 

To war and arms I flie. 

True, a new mistresse now I chase, 

The first foe in the field; 
And with a stronger faith embrace 

A sword, a horse, a shield. 

Yet this inconstancy is such 

As you too shall adore: 
I could not love thee, deare, so much, 

Loved I not honoure more. 

LOVELACE. 

Hie Stony Heart. 

Whence comes my love, O hearte, disclosel 
'Twas from her cheekes that shame the rose; 
From lyppes that spoyle the rubie's prayse; 
From eyes that mock the diamond's blaze. 
Whence comes my woe, as freely owne: 
Ah mel 'twas from a hearte lyke stone. 

The blushynge cheeke speakes modest mynde, 
The lyppes befittinge wordes most kynde; 
The eye does tempte to love's desyre, 
And íemes to saf, 'tis Cupld's fiT: 
Yet all so faire but speake my moane, 
Syth noughte dothe saye the hearte of stone. 

Why thus, my love, so kyndely speake 

Sweet lyppe, sweet eye, sweet blushynge cheeke, 

Yet not a hearte to save my paine? 

O Venusl take thy giftes again; 

Make not so faire to cause our moane, 

Or make a hearte that's like our owne. 

HARINGTON. SABRINAE COROLLA, 23 

Qui beUo est hahilis, Veneri qvoqve convenit. 

Qvod fera tam castis mutare recessibus arma 

Cogimur, eqve tuo longius ire sinu, 
Parce, precor, verbis nimium indulgere severis: 

Non adeo tuus est, lux mea, durus amans. 
Etsi, acie primum qvemcumqve offendimus hostem, 

Est novus a nobis iste petendus amor, 
Si clipeo potius, si basia iungimus ensi, 

Ardentiqve magis corde perimus eqvum; 
Attamen et tibi se mea vita probaverit ipsi; 

Nec nihil haec levitas qvo capiaris habet; 
Nam tu, crede mihi, non tam dilecta fíiisses, 

Ni tibi decressem praeposuisse decus. 

G. J. K. Stat tibi in corde Lapis. 

Fons et causa mei, dic, mens mea, qvid sit amoris: 

Hle Neae roseo vemus in ore color; 
Mollia curalii laudem rapientia labra, 

Lumina non flanmiis victa, pyrope, tuis. 
Causa mei luctus qvae sit neu parce fateri; 

Mens rigida saxis aemula duritie. 
lUa pudicitiam monstrat rosa vema genaxum ; 

Aptaqve sunt teneris mollia verba labris: 
Provocat ille oculi tam lucidus ardor amorem; 

Ipse Cupidineo scilicet igne calet. 
Sed mihi, qvidqvid ibi pulcri est, habet omne dolorem, 

Cum taceat mentis saxea durities. 
Cur oculi mihi, cara, tui tam suave loqvuntur, 

Labraqve blanditiis plena, genaeqve rosis, 
Nec tamen est in te nostri mens parca doloris? 

Splendida pro nimium dona resume, Venus; 
Materiamqve mei luctus vel toUe decorem, 

Vel cor, qvale meum est, da qvoqve tale Neae. 

K. 24 SABRINAE GOROLLÁ. 

The Láke has burst. 

The lake has burstl the lake has burst! 
Down through the chasms the wild waves flee; 

They gallop along, 

With a roaring song, 
Away to the eager awaiting sea! 

Down through the valleys, and over the rocks, 
And over the forests, the flood runs free; 

And wherever it dashes, 

The oaks and the ashes 
Shrink, drop, and are bome to the hongry sea! 

The cottage of reeds and the tower of stone, 
Both shaken to ruin, at last agree; 

And the slave and his master, 

In one wide disaster, 
Are hurried, like weeds, to the scomfal sea! 

The sea-beast he tosseth his foaming mane, 
He bellows aloud to the misty sky; 

And the sleep-buried Thunder 

Awakens in wonder, 
And the Lightning opens her piercing eye! 

There is death above, there is death around, 
There is death wherever the waters be; 

There is nothing now doing 

Save terror and ruin, 
In earth, and in air, and the stormy sea! 

BAERT COBNWALL The Oood die not In holy slumber here reposing lies 
Timocritus: ne'er say the good man dies. 

s. A. {/rom the Greek). SÁBRINÁE COROLLA. 25 

Fera Diluvies^ 

Fugere ruptis obiicibus lacus 
Fugere lymphae: per cava litorum 
Exsultim et immissis habenis 
Agmine prono eqvitant Kqvores, 

Bacchantium cum murmure fluctuum, 
Dudum vocantem visere Nerea. 
Per saxa depressasqve valles, 
Per siluas furit expedito 

Umore torrens amnis: et impetus 
Tumultuantem qva tulit, ilices 
A stirpe convulsas et omos 
Traxit ad oceanum voracem: 

Regumqve turres tectaqve pauperum 
Tandem ruinae conciliant pares; 
Fatoqve consortes eodem 

Cum famulis domini per unam 

Stragem in superbos, ceu stipulae leves, 
Volvuntur aestus. Vorticibus fiirit 
Neptunus, et cristas comantes 
Fluctibus a^riaBqve torqvens 

Spumas opacum nubibus ad polum 
Immugit omnis: qvo fremitu Pater 
Erectus excusso sopore 

Fulminat et iacidatur ignes: 

Supraqve- circumqve exitium ingruit, 
Qvocumqve cursum praecipitant aqvæ; 
Tellusqve caelumqve et tremendas 
Ira maris glomerat ruinas. 

T. s. E. Timocritus. 

Hic fruitur sacro per saecla perennia somno 
Timocritus: ne quis credat obire bonos. 

c. J. J. 26 SABRINAE COROLLA. 

The LeorRig. 

When o'er the hill the eastem star 

Tells buffhtin'-tiine is near, my lo; 
And owsen frae the furroVd field 

Betum sae dowf and weary, O ! 
Down by the bum, where scented birks 

Wi' dew are hangin' clear, my jo, 
I'U meet thee on the lear-rig, 

My ain kind dearie, O! 

In mirkest glen, at midnight hour, 

rd rove and ne'er be eerie, O! 
If through that glen I gaed to thee, 

My ain kind dearie, O ! 
Although the night were ne'er sae wild, 

And I were ne'er sæ weary, O! 
I'd meet thee on the lea-rig, 

My ain kind dearie, O! 

The hunter lo'es the momin' sun, 

To rouse the mountain-deer, my jo; 
At noon the fisher seeks the glen, 

Alang the bum to steer, my jo. 
Gi'e me the hour of gloamin' gray, 

It makes my heart sae cheerie, O! 
To meet thee on the lea-rig, 

My ain kind dearie, O! BURNS. In Elgin Churchyard. 

Life is a city with many a street; 

Death is the market where all men meet: 

If Life were a thing which gold could buy, 

The poor could not live, and the rich would not die. SABEIN'AE GOROLLA. 27 

Pratum. 

Ubi clivo superato 
Pecudes sidus eoum 
Yocat ad miilctra coactas, et ab agris rediit bos 
Nimio lassus aratro ; 

Mea lux, conveniam te, 
Neobule, meus ignis, 
Prope rivum et cava saltus, ubi odorata refulget 
Pluviis betula gemmis. 

Neqve enim, si per opacae 
Tenebrosissima silvae 
Media nocte vagarer, metus esset mihi dulcem 
Eepetenti Neobulen: 

Etiam si glomeraret 
Eabiem nox, etiam si 
Pede fesso titubarem, tamen assueto ibi in agro 
Peterem te, meus ardor. 

Capreas exagitantem 
Nova montes per apertos 
Bapiet lux; colet aestu medio flumen et umbras 
Sibi piscator amicas: 

Ego solus tenebrosam 
Celebro vesperis horam, 
Mihi qva langvidulmn cor recreatur, mihi qva tu 
Bevocaris, Neobule. 

R. a Sortitur insignes et imos. 

^H TToXi^ iaff o fiiosj TTVKa Sé Xavprio'i KCKaaTaif 
€v ó ayopvi Odvaros iraaí fipoTolai fxla, 

€1 ó 1JV wvtjTov j^vatfi fiios, ov iroXvjfpvatp 
XciirTeoíf ov irrwjfj^ ^Uoti fiiwTo^ av tiv* J. R. 28 8ABRINAE COROLLÁ. 

The Mariner. 

Ye winds which sweep the grove's green tops, 

And kiss the mountains hoar, 
Oh softly stir the ocean-waves 

That sleep along the shore; 
For my love sails the fairest ship 

That wantons on the sea; 
Oh bend his mast with pleasant gales, 

And waft him hame to me. 

Oh leave nae mair the bonnie glen, 

Clear stream, and hawthom grove, 
Where first we walked in gloaming gray, 

And sighed and looked of love. 
For faithless is the ocean-wave, 

And faithless is the wind; 
Then leave nae mair my heart to break 

'Mang Scotland's hills behind. 

ALLAN CUNNINGHAM. To a Lady. 

For me no roseate garlands twine, 
But wear them, dearest, in my stead; 

Time hath a whiter hand than thine, 
And lays it on my head. 

Enough to know thy place on earth 
Is there where roses latest die ;, 

To know, the steps of youth and mirth 
Are thine, that pass me by. H. TAYLOR. Nóbody at Home. 

You beat your pate, and fancy wit wiU come: 
Knock as you wiU, there's nobody at home. SWIFT. SABRINAE COROLLÁ. 29 

Pellacia Pofiti. 

Venti qvi nemomm cnlmina verritis 
Canentiqve iugo fígitis oscula, 
Undis parcite longum 
Per Utus recubantibus. 

Sponsus noster enim dirigit huc ratem, 
Qva non ulla fretis pulcrior insilit 
Afris: O bonus adíians 
Ðeducat Zephyrus domum. 

Tu vallem patriam, tu vitreum cole 
Fontem et dulce nemus, sero ubi vespere 
Suspiravimus una et 

Vultu praestitimus fidem: 

Saxis neve tuo sub borealibus 
Me desiderio neglige inemori, 
Fallacisqve Favoni 

Fallacisqve maris sciens. 

w. o. c. Aliena mitte. Paxce mihi, virgo, roseas properare coroUíw, 

Munera qvae fronti sint magis apta tuae. 
Aetatemne vides caput hoc contingere? Pakna 

Vel tua prae taU candida pahna minus. 
Sat mihi, terrarum qvaÆumqve habitaveris ora, 

Parcat hiems serae serior ipsa rosæ ; 
Cumqve iocus praeter me fugerit atque iuventas, 

Agnoscam gressus, sat mihi, signa tui. 

w, G. c. Nemo Domi est. Qvi cerebrum pulsas, venturaqve grandia credis 
ConsiUa, a tandem desine: nemo domi est. 

K. 
30 SABRINAE COROLLA. The Cypress Wreath. 

O lady, twine no wreatli for me, 
Or twine it of the cypress-tree. 
Too lively glow the Ulies light, 
The vamished holly's all too bright, 
The may-flower and the eglantine 
May shade a brow less sad than mine 
But, lady, weave no wreath for me, 
Or weave it of the cypress-tree. 

Let dimpled Mirth his temples twine 
With tendrils of the laughing vine; 
The manly oak, the pensive yew, 
To patriot and to sage be due; 
The myrtle-bough bids lovers live, 
But that Matilda will not give; 
Then, lady, twine no wreath for me, 
Or twine it of the cypress-tree. 

Let merry England proudly rear 
Her blended roses, bought so dear; 
Let Albyn bind her bonnet blue 
With heath and harebell dipped in dew; 
On favoured Erin's crest be seen 
The flower she loves of emerald green : 
But, lady, twine no wreath for me, 
Or twine it of the cypress-tree. 

Strike the wild harp, while maids prepare 
The ivy meet for minstrers hair; 
And, while his crown of laurel-leaves 
With bloody hand the victor weaves, 
Let the loud trump his triumph tell; 
But when you hear the passing bell, 
Then, lady, twine a wreath for me, 
And twine it of the cypress-tree. SÁBRINAE COROLLA. 31 Ivbet Cupressus funébres. 

Aut nuUnm, Lalage, necte mihi, precor, 
Aut sertum foliis necte cupressinis. 
Eesplendent nimio Ulia lumine, 
Et pictis nimium frondibus arbuti ; 

Calthis mixta rosae suave rubentia 
Nostro serta caput laetius ambiant; 
At nullum, Lalage, necte mihi, precor, 
Aut sertum foliis necte cupressinis. 

Vemanti decoret tempora pampino 
Subridens facili laetitia locus; 
Fortem pro patria sæpiat aesculus; 
Aptum consiliis taxus amet senem; 

Spem reddit miseris myrtus amaatíbus, 
Sed mjrtum, Lalage, tu mihi denegas: 
Ergo mitte leves nectere flosculos, 
Et firondes potius texe cupressinas. 

Tollat laeta rosas Anglia compares, 
Qvae multo rapuit sanguine praemia, 
Lmectatqve apici Scotia caerido 
Stillantes Hqvido rore thymi comas ; 

Flos cristam nitidae cingat Hibemiae 
Qvi vemat trifida fronde smaragdinus : 
At nullum, Lalage, necte mihi, precor, 
Aut sertum foliis necte cupressinis. 

Liter clara lyrae carmina virgines 
Musaeis hederam crinibus implicent: 
Et laurus, capiti promeritum decus, 
Victor sanguinea dum properat manu, 

Æris concelebret clangor adoream : 
Tu cum ftinereo tibia praecinet 
Cantu, tum, Lalage, necte mihi, precor, 
Tum sertum foliis necte cupressinis. 
32 SÁBRINAE COROLLÁ. 

Yes, twine for me the cypress-bough, 
But, O Matilda, twine not now: 
Stay till a few brief months are past, 
And I have looked and loved my last. 
When villagers my shroud bestrew 
With pansies, rosemary and rue, 
Then, lady, weave a wreath for me, 
And weave it of the cypress-tree. SCOTT. The Fond Lover. 

Why so pale and wan, fond lover? 

Prithee, why so pale? 
Will, when looking well can't move her, 

Looking iU prevail? 

Prithee, why so pale? 

Why so dull and mute, young sinner? 

Prithee, why so mute? 
WiU, when speaking well can't win her, 

Saying nothing do't? 

Prithee, why so mute? 

Quit, quit for shame ; this will not move, 

This cannot take her: 
If of herself she wiU not love, 

Nothing can make her. 

Let who will take herl 

SUCKLING. Pictorum Certaimn ambiguum. 

9?cnnt bcn Urbincr bcn crjicn bcr aRatcr; aMn Sconarbo 
3fi au tooBcnbct, um btod irgcnb bcr an>c{tc ju fc^n. 

PLATEN. SÁBRINAE COEOLLA. 33 

Frondem texe mihi, texe cupressinam, 
Nec iam texe: brevi da spatium morae, 
Dum tempua rapidum fugerit, ultimo 
Dum te deficiens lumine videro; 

Cum pagus feretrum rore maris meum 
Rutisqve et violae munere luteae 
Sparget, tum, Lalage, necte mihi, precor, 
Tum sertum foliis necte cupressinis. 

F. M. 

Ad mea, decepti luvenes, praecepta venite. 

T/ 'xXœpoi œS\ epaarái 
Tf o w^QHwy aAt;€fs; 
09 y oí Tí Tijyc 6icaM9rT6s 
Ka\\iaT09 wv airaifTWP^ 
Trm afo^os wv KpaTtjaeis ; * 
Tf fiOf, Tf TavT cc\i;6C9; 
Tf Kw<l>o9 WÓ9 afAovae, 
li€\ayyo\wv t aXi;6f9; 

09 y OV Tí TJýl'O 67r6fc/6f 

XöYttíi; apiaTa iravTwvy 
vík aly ij(wv Svvijafil 
Tf öiý, Tf TavT a\v€is ; 
^aScraf TOfa!?T a\vwv' 
ot;^ wo 6Aof$ av avTi^v. 

€1 /ÁtJ 0€\€l TO irpWTOV 

epav €Kova eKÓvToSf 
ovi\ ^v Ti ^p^s, 0€\iia€i, 

M€069| lll€0€S fllV €pp€lV. K. Tragoedorvm Gertamen ambiguum. 

^QaT€ OeoVf aifiofiev ae fiey e^oj^pv^ "AyvX^, Tpaytpcwv' 
vws Se KoXw a oXXot; S^vTcpoVf w 2ó0o«cX6s ; 

H. A. J. M. i 34 SÁBRINAE GOROLLA, Harrdet's SoUloquy. 

To be, or not to be, that is the question: 

Whether 'tis nobler in the mind to suflFer 

The sKngs and arrows of outrageous fortune, 

Or to take arms against a sea of troubles, 

And hj opposing end them? — ^To die, — ^to sleep, — 

No more; — and, by a sleep, to say we end 

The heart-ache and the thousand natural shocks 

That flesh is heir to; — 'tis a consummation 

Devoutly to be wished. To die; — ^to sleep; — 

To sleep I perchance to dream ; — aj, there's the rub ; 

For in that sleep of death what dreams may come, 

When we have shuffled off this mortal coil, 

Must give us pause. There's the respect 

That makes calamity of so long life. 

For who would bear the whips and scoms of time, 

The oppressor's wrong, the proud man's contumely, 

The pangs of despised love, the law's delay, 

The insolence of office, and the spums 

That patient merit of the unworthy takes, 

When he himself might his quietus make 

With a bare bodkin? Who would fardels bear 

To grunt and sweat under a weaiy life; 

But that the dread of something after death, — 

The undiscovered country, from whose boum 

No traveller retums, — ^puzzles the will, 

And makes us rather bear those ills we have, 

Than fly to others that we know not of ? 

Thus conscience does make cowards of us all ; 

And thus the native hue of resolution 

Is sicklied o'er with the pale cast of thought ; 

And enterprises of great pith and moment, 

With this regard, their currents tum awry, 

And lose the name of action. 

SHAKSPEAKE. 8ÁBRINAE GOROLLÁ. 35 

Grande Certamen. 

Esse juvet necne in vita, nunc scUicet est ut 
Qvaerendum videatur; utrum sit honestiu' menti 
Ferre ferae glandes et spicula fortunai, 
An contra aerumnas maris instar fine carentes 
Arma capessere et obstando pacare per aevum. 
Mors sopor est, nil praeterea; sed dicere posse: — 
Hle animi aiigores et vulnera naturai 
Innumerabilia, humanis contingere sueta, 
Terminat en: — summe est optandus terminu' talis. 
Mors, inqvam, sopor est; sed eum fortasse soporem 
Somnia habent; animus nimirum hac haesitat in re. 
Qvippe etenim somno in mortis quae somnia oriri 
Possunt, excusso mortalis turbine vitae? 
Hinc pausam damus; hoc perpenso, deniqve cunctis 
Pergimus aerumnis affectum porro agere aevum. 
Qvis ludibria enim atqve aetatis verbera ferret, 
Qvisve Buperborum fastidia vimve potentum 
Justitiaeve moras, qvis spreti vubius amoris 
Lictorisve supercilium aut indigna malorum 
Facta qvibus vexant summissos inqve merentes, 
Qvi stricto mucrone qvietem posset apisci? 
Qvis grave onus fessae vitai pertoleraret 
Cum grunnitibus ac multis sudoribus aegris, 
Ni metus ille, aliqvid nobis ne in morte ferat fors, 
Inqve reperta loci natura imde advena nullus 
Finem ultra remigrat, perculsum distraheret cor? 
Ergo damna pati praesentia malumus ista 
Qvam nobis nova perfugium atqve incognita habere. 
Sic sibi conscia mens timidos nos arguit omnes 
Scilicet, ingenuusqve colos ac vis animai 
Strenua tabescunt palloribus oblita curae; 
Coeptaqve persaepe egregia et molimine magno 
Ðeclinant sese pravos rationibus istis 
In cursus, ea quae fuerant jatn indigna cluere. 

H. A. J> M. 

3—2 á 36 SABRINAE COROLLA. 

The Happy Spirit. 

Bright be the place of thy soul : 

No lovelier spirit than thine 
E'er burst from its mortal control 

In the orbs of the blessed to shine. 
On earth thoú wert all but divine, 

As thy soul shall immortally be; 
And our sorrow may cease to repine 

When we know that thy God is with thee. 

Light be the turf of thy tomb ; 

May its verdure like emeralds be; 
There should not be the shadow of gloom 

In aught that reminds us of thee. 
Toung flowers and an evergreen tree 

May spring from the spot of thy rest : 
But nor cypress nor yew let us see, 

For why should we moum for the blest? 

BTBON. The Shep of the Brave. 

How sleep the brave, who sink to rest 
By all their country's wishes blest? 
men Spring, with dewy fingers cold, 
Retums to deck their hallowed mould, 
She there shall dress a sweeter sod 
Than Fancy's feet have ever trod. 

By fairy hands their knell is rung; 
By forms unseen their dirge is simg; 
There Honour comes, a pilgrim gray, 
To bless the turf that wraps their clay ; 
And Freedom shall awhile repair, 
To dwell a weeping hermit there. 

COLLINS. SáBRINAE COROLLA. 37 

Evexit ad aethera virtus. 

Sit sine nocte dies qvocumqve vagatur in orbe 

Mens tua, corporeo libera facta luto, 
Mens tua qva numqvam mortalia vincula rupit 

Pulcrior, aetheriis associanda choris. 
Hospes erat terrae, modo non divina, parumper: 

Nunc tua te divum sidera semper habent; 
Nec nimiae deceat nos indulgere qverellae 

Si vocet in gremium te Deus ipse suum, 
Nobile gemmanti vemet tibi caespite bustum, 

Et premat exiguo pondere terra caput: 
Absint indigni feralia signa doloris; 

Non inter lacrimas fas meminisse tui. 
Hunc florum soUemnis honor myrtusqve perennis 

Rite sacret memori relligione locum; 
Sit tamen atra procul taxus, tristisqve cupressi 

Qvae male tam fausto convenit umbra rogo. 

KeíjULeda toTs iraTpíoi^ prifiacri Treidófievoi. 

Qvalis fortibus est sopor, 

Compostos reqvie qvos prece patria et 
Votis proseqvitur bonis? 

Ver udum gelidis sicubi roribus 
Heroum rediens sacros 

Omabit tumulos, floribus induet 
Primis qvale beatius 

Planta Musa vaga non tetigit solum. 
Illos, fimereum decus, 

Divina celebrat pulsa manu chelys; 
niis ærii chori 

Ðecantata sonat naenia vocibus: 
Hlic pullus adest Honor 

Exstractum venerans advena caespitem; 
Libertasqve piis humum 

Sacrabit lacrimis, flebilis incola. 

K. i 38 SABjRIJ^AJ!! COHOLLA. 

To Doctor Empirich. 

Whea men a dangerous disease did scape, 
Of old, they gave a cock to Aesculape : 
Let me give two; that doubly am got free, 
From my disease's danger, and jfrom thee. 

B. JONSON. 

The Gvde-wife. 

And are ye sure the news is true? 

And are ye sure he's weel? 
Is this a time to talk o' wark? 

Ye jads, lay by your wheel. 

Is this a time to talk o' wark 

When Colin's at the door? 
Gi'e me my cloak, I'll to the quay, 

And see him come ashore. 

For there's nae luck about the house, 

There's nae luck ava, 
There's little pleasure in the house, 

When our gudeman's awa. 

Sae true's his word, sae smooth his speech, 

His breath like caller air, 
His very fit has music in't 

As he comes up the stair. 

And will I see his face again? 

And wiU I hear him speak? 
I'm downright dizzie with the thought, 

In troth I'm like to greet. 

mCKLE. A Character. 

As through the hedgerow shade the violet steals, 
And the sweet air its modest leaf reveals, 
Her softer charms, but by their influence known, 
Surprise all hearts, and mould them to her own. 

BOGEBS. SABRINAE COROLL± 39 

Tivp Kal OáXcuro'a. 

Ut qyis maligiio oonYalnenit ex morbo, 
Olim piabat Aescalapiimi gallo. 
Faciam daobns ipee: fiBUsere bis verom est 
Bis liberatom, medice, teqve morboqve. 

R. & Uniœ gaudens mulier marito. 

H yap ío'Te aiv wm orra kox toS ayyeXOev aatþHSf 
OM'aylSes l tI S ovk aiþeiOfi KepKK ; 01/^ ^tcSf oícmiÍ* 
wók oS fiP o xaipo^ ípywPf eíirep ev irvXai^ OFijp ; 
oeupó /uLoi To (þapos oíaeT, €i/uli cs P€wpiov, 
69 Te 'y^F eKfiivTa irpwTfi oej^iwaoficu iróaip. 
ou yap evTvj(€Í to, otifíaT apopoí eKotiyjovPTos^ ovic* 
ojJLjJLa yap oófiwp vo^íOif oeairoTov irapovaiav. 
ijou iiev peovaav avotip aa<paKe% o eyei OToiia 
KOí To iTveviJL avpíip e\a(þpwv wairepf evoToiApva'i ce 
Kai Tróoes aTeiyoPToi avTov cwiiáTwv wpoaaii^áaeK* 
fj yap eaff oirœ^ irpoatínrov avOis oyþofiai (þiXoPf 
j}o aKovao/uLCU XeyovTOs ; ov yáp áXX* iXiyyiíi 
Toiao eppoovaa, Kai ofi coKpv ov a')(tiaeiv ookw. K. Nil consdre sibi. Ut YÍolae densa sese abscondentís in umbra 
Anra tamen grato prodit odore comas, 

Sic ea, dum veneres celat, tamen omnia corda 
Surripiens molli vi necopina regit. 

H> C* B« 
40 8ÁBRINAE COROLLA. 

The Vegetable Greation. 

He scarce had said, when the bare earth, till then 

Desert and bare, nnsightly, unadomed, 

Brought forth the tender grass, whose verdure clad 

Her nniyersal face with pleasant green; 

Then herbs of every leaf, that sudden flowered 

Opening their various colours, and made gaj 

Her bosom, smelling sweet: and, these scarce blown, 

Forth flourished thick the clustering vine, forth crept 

The swelling gourd, up stood the comy reed 

Embattled in her field, and the humble shmb, 

And bush with firizzled hair implicít: last 

Bose, as in dance, the stately trees, and spread 

Thek branches hmg with copious fruit, or gemmed 

Their blossoms: with high woods the fields were crowned, 

With tufts the valleys, and each fountain-side, 

With borders long the rivers: that earth now 

Seemed like to heaven, a seat where gods might dwell, 

Or wander with delight, and love to haunt 

Her sacred shades: though God had yet not rained 

Upon the earth, and man to till the gronnd 

None was; but ͣom the earth a dewy mist 

Went up, and watered all the ground, and each 

Plant of the field. 

MILTON. 

Song of the Dying Maiden. 

Lay a garland on my hearse, 

Of the dismal yew; 
Maidens, willow branches bear; 

Say I died tme. 

My love was false, but I was firm 

From my hour of birth. 
Upon my buried body lie 

Lightly, gentle earth. FLETCHEB. SABRINÁE GOROLLA. 41 

Floret Ager. 

Vix ea fatus emt, cum nuda incomptaqve tellus, 
Nuda prius lateqve informis vastaqve visu, 
Gramina summisit : qvae moUia matris apertum 
Vestivere ktus vemo viridiqve lepore. 
Tum subit herbarum qvidqvid frondescit; at iUae 
In florem patuere et versicolore coorta 
Laetificant specie gremium telluris odorum. 
Deinde profiisa freqvens uvis atqve ubere vitis; 
Prorepsit cum ventre cucurbita; iuncus agrestes 
Ðirexit calamorum acies et inhorruit hastis; 
Mox dumus brevis, et sqvalens hirsuta tenacis 
Silva rubi ; genus extremum et procerior ordo, 
Plurima processit similis saltantibus arbos, 
Eamosqve exseruit felicia poma ferentes 
Aut gemmis alacres. Agrum silva alta coronat; 
Caespitibusqve viret vallis, viret uvida margo 
Fontis, et inclusit labentía flumina ripae 
Agger: eo tellus omnis perfusa lepore est 
In caeli speciem, divisqve accommoda sedes, 
Qva vellent spatiari et sacras ire sub umbras: 
Qvamvis arva Deus nondum saturaverat imbri, 
Nec putres homo qvi glebas domitaret aratro 
Ullus erat, sed humo subiens tum roscidus aer 
Omne solum terrae frutícesqve rigabat agrestes. 

T. s. B. 

Mointura super cruddi funere. 

Taxum stemite lugubrem, 

Huc vos in tumulo stemite, virgines, 

Et glaucum salicis decus, 

Intactaqve mori dicite me fide. 

Tu fallax fderas, puer, • 

Fido Leuconoe pectore vixero: 
Tellus, accipe leniter 

Et pondus cineri fac leve sis meo. 

H. c. A. T. 42 SABRINAE COROLLA. 

The Destruction of Sennacherih. 

The Assyrian came down like the wolf on the fold, 
And his cohorts were gleaming in pnrple and gold, 
And the sheen of their spears was like stars on the sea, 
Where the blue wave rolls nightly on deep Galilee. 

Like the leaves of the forest when sunmier is green, 
That host with their banners at sunset were seen; 
Like the leaves of the forest when autumn hath blown, 
That host on the morrow lay withered and strown. 

For the Angel of Death spread his wings on the blast, 
And breathed on the face of the foe as he pass*d, 
And the eyes of the sleepers waxed deadly and chill, 
And their hearts but once heaved, and for ever grew stiU. 

And there lay the steed with his nostril all wide, 
But through it there roUed not the breath of his pride ; 
And the foam of his gasping lay white on the turf, 
And cold as the spray of the rock-beating surf. 

And there lay the rider distorted and pale, 
With the dew on his brow, and the rust on his mail; 
And the tents were all silent, the banners alone, 
The lances unKfted, the trumpets unblown. 

And the widows of Ashur are loud in their wail, 
And the idols are broke in the temple of Baal, 
And the might of the Gentile, unsmote by the sword, 
Hath melted like snow in the glance of the Lord. 

BYRON. The Poet King. 

A.Flaccus in thy Caesar proudly own; 
Thy poet-king, fair city, richly cfown: 
In ivy-wreaths entwine thy treasured gold, 
And into bays thy choicest emeralds mould. 

s. A. SABRINAE GOROLLA, 43 

DébeUare mperhos. 

Irrnit Assyrius, qvalis lupus instat ovili, 

Murice et aurata splendida veste cohors; 
Plurimaqve, astrorum ritu qvae caerula reddit 

Unda Palaestini marmoris, hasta micat. 
Haud secus aestivis ac ridet frondibus arbos, 

Innumerae fulgent vespere signa manus; 
Haud secus ac pereunt hiemali turbine frondes, 

Mane tegunt latum mortua membra solum. 
Pandit enim nigras fatalis nuntius alas, 

Cunctaqve fdnestam spirat in ora luem; 
Lumina mox alto frigent langventia somno, 

Corda premit gemitu vix agitata qvies. 
Non patula carpit recreantia flamina nare, 

Non fremit insultans frenaqve mandit eqvus: 
Spuinaqve anhelanti manans puhnone per herbam 

Canet, ut in scopulis unda refrisa maris. 
Hic eqves accumbit deformi pallidus ore, 

Tela situ, gelido tempora rore madent. 
Castra silent, vacuas fluitant vexilla per auras, 

Nec tuba dat solitum nec gravis hasta sonum. 
Assyriaa luctus yiduarum personat urbes, 

Dirutus antiqva Belus in aede cadit. 
At non usus erat gladiis: exercitus ingens 

Tabuit aspectu, nix velut igne, Dei. 

G. A. B. Inscriptum in Alho Gazophylacti Monacensis 

A. S. MDGCCXLV. 

Augustum Flnccumqve viro miraris in uno, 

Rege tuo felix, urbs pia, vate tuo: 
Finge hederas auro, laurus imitaré smaragdis, 

Ut decoret tantum digna corona caput. 

K. 44 SABRINAE COROLLA. 

The Woodlands. 

Shepherd, I pray thee stay. ' Where hast thou been? 
Or whither goest thou? Here be woods as green 
As any, air likewise as fresh and sweet 
As where smooth Zephyrus plays on the fleet 
Face of the curled streams, with flowers as many 
As the young spring gives, and as choice as any; 
Here be all new delights, cool streams and wells, 
Arbours o'ergrown with woodbines; caves and dells. 
Choose where thou wilt; whilst I sit by and sing, 
Or gather rushes to make many a ring 
For thy long fijigers, tell the tales of love, 
How the pale Phœbe, hunting in a grove, 
First saw the boy Endymion, from whose eyes 
She took etemal fire that never dies; 
How she conveyed him softly in a sleep, 
His temples bound with poppy, to the steep 
Head of old Latmus, where she stoops each night, 
Gilding the mountain with her brother's light, 
To kiss her sweetest. 

PLETCHER, Pan io his Worshippers. 

Go rouse the deer with hound and hom, 
And chase him o'er the mountains free: 

Or bid the hollow woods resound 
The triumphs of your archery. 

Pan leads : and if you hail me right 

As guardian of the silvan reign, 
I'll wing your arrows on their flight, 

And speed your coursers o'er the plain. 

MERIVALE {from LEONIDAS). SABRINAE COROLLA. 4ð 

Hic gentis omne SUvarum fnUtcumqve viret. 

Unde mihi Corydon? qvi te fert impetus? Eheu 

Qvid ftigis, O demens? Hac nulla virentior nmbra est, 

Lucidus hic ær, Zephyri vix gratior ala 

Molliter allabens fluviorum in marmore crispo 

Luxuriat; circa ridet tibi copia florum 

Qvot novus annus habet, suboles laetissima glebae. 

Adde tot ingenuos fontes semperqve recentes 

Ðelicias ruris, saltus et frigida Tempe: 

Adde lacus, adde antra hederae praetexta corymbis. 

Qva libet et gratum est, age, considamus amantes: 

Tu lentus recubes, teretes ego sedula iuxta 

Impediam digitos nexis de gramine circlis, 

Aut calamis ludam silvestribus, aut ego moUes 

Historias dicam, cervos ut pallida Phoebe 

Per nemora insectans conspexerit Endymiona. 

Vidit, et ex oculis pueri concepit amoris 

Aetemas dea victa faces, simul ad tua, Latme, 

Saxa papavereis redimitum tempora sertis 

Leniter attollens per somnos abripit; illic 

Oscula dilecti iuvenis noctuma reqvirens 

Luce nova montem et fratemo sidere vestit. 

J« £• B« M» Pan loqvitur. 

Ite, per vastos agitate montes 
Excitam comu canibusqve damam, 
Vel cavas late resonante silvas 

Eumpite nervo. 

Ite: sin recte nemorum coletis 
Pana custodem, duce me sagittae 
Fugerint certae, rapietqve victrix 

Ungula campum. / 46 SABRINÁE GOROLLA. To Ellen. Though tlme hath not wreathed 

My temples with snow, 
Though age hath not breathed 

A spell o'er my brow; 
Yet care's withered fingers 

Press on me with pain; 
The fleeting pulse lingers, 

And lingers in vain. 

The eyes which behold thee, 

Their brightness is flown ; 
The arms which enfold thee 

Enfeebled are grown; 
And friendsUp hath left me, 

By fortune estranged; 
AU, all is bereft me, 

For thou too art changed. 

Yes, dark ills have clouded 

The dawning in tears; 
Adversity shrouded 

My ripening years; 
Life's path, wild and dreary, 

Draws nigh to its close; 
Heart-broken and weary, 

I sigh for repose. 

The world shall caress thee, 

When I cease to be; 
And suns rise to bless thee, 

Which smile not for me; 
And hearts shall adore thee, 

And bend at thy shrine; 
But none bow before thee 

So truly as mine. 

SOUTHEY. 
8ABRINAE COROLLA. 47 

Jamqoe Vale. 

Aetas si nivibus mihi 
Nondum tempora vestiit, 
Nec rugis arat horridis 
Frontem acerba senectos: 

At me cnra nigro terit 
Dente; vita tremit, ftigit, 
Seu moratur adhuc, nihil 
Profutura moratur. 

Qvi te nunc oculi vident 
Clarítate vacant sua, 
Qva^qve bracchia te premunt 
Manca viribus arent; 

Et sodalitium vetus 
Siccos deseruit cados; 
Tuqve iam rapiens abis 
Omnia, omnia tecum. 

Ortam luce hilari diem 
Fletu sors mala poUuit, 
Nec procella virilibus 
Lenis incidit annis: 

Sed prope est mihi terminus 
Tristis et dubiae viae: 
Lassa, debilis incipit 
Mens avere qvietem. 

Tu superstes amaberis, 
Vita cum naihi ftigerit; 
Tu iuvabere solibus 
Non mihi redituris: 

Mille te prece pectora et 
Submissis genibus colant, 
Nemo qvanto ego, nemo te 
Proseqvetur amore. 

K. á 48 SABRINAE COROLLÁ. 

The DaughteVy the devoted! 

Since otir countiy, our Grod, O my sire, 
Demand that thy daughter expire; 
Since thy triumph was bought by thy vow, 
Strike the bosom that's bared for thee now. 

And the voice of my mouming is o'er, 
And the mountains bebold me no more: 
If the hand that I love lay me low, 
There cannot be pain in the blow. 

And of this, O my father, be sure, — 
That the blood of thy child is as pure 
As the blessing I beg ere it flow, 
And the last thought that soothes me below. 

When the virgins of Salem lament, 
Be the judge and the hero unbent: 
I have won the great battle for thee, 
And my fether and country are free. 

When this blood of thy giving hath gushed, 
When the voice that thou lovest is hushed, 
Let my memory stiU be thy pride, 
And forget not I smiled as I died. 

BYRON. Orphetis. 

No more, sweet Orpheus, shalt thou lead along 
Oaks, rocks, and savage monsters with thy song, 
Fetter the winds, the struggling hailstorm chain, 
The snowy desert soothe, and sounding main; 
For thou art dead: the Muses o'er thy bier, 
Sad as thy parent, pour the tuneful tear. 
Weep we a child? Not e'en the gods can save 
Their glorious offspring jfrom the hated grave. 

BLAND (/rom antipater). SABRINAE COROLLA, 49 MactcUu Parentis. Cum patria, O genitor, cúm numen postulet ipsum 

Tingat ut Isacios nata cruore focos: 
Cum voto faerit clari laus empta triumphi, 

Ne tibi nudatum parce ferire sinum. 
Virgineæ cessat munus sollemne qverellae; 

Nec patrii montes me, velut ante, vident. 
Si dilecta parat generosum dextera letum, 

Qvid nimii vulnus tale doloris habet? 
Hoc tibi pro certo stet in ima mente repostum: 

Tam purum in venis flumen inesse meis 
Qvam spes, in leto qvæ me solantur, et ist^ 

Concipies pro me qvas moriente preces. 
Maesta meam qvando lugebit nænia mortem, 

Nænia virgineis ingeminata choris, 
Tu, pater, immotus iudex herosqve maneto; 

Non ego sum lærimis dedecoranda tuis, 
Per qvam clara tuas omat victoria turmas, 

Fnmgit et indignum terra patema iugum. 
Cum vitam abstuleris, qvam tu, pater, ipse dedisti, 

Et mea sub gelida lingva tacebit humo, 
Natæ semper ovans fæito præconia, meqve 

Trade renidentem coUa dedisse neci. 

6. J» K« Khodopeius Orpheus. 

Non scopulos qvercusqve vagas, non amplius, Orpheu, 

Tuis Ugata monstra cantibus trahes: 
Non stemes iterum ventos et grandinis imbrem, 

Neqve alta nec nivosa Caucasi iuga 

Mollieris. Te Mors rapuit. Sed busta canoris 

Parens Camena rite lærimis rigat. 
Nos puerum gemimus? Non di de prole parentes 

Tenebricosa depulere Tartara, 

K. 

4 50 SABRINAE COROLLA. 

Motley's the ordy wear, 

Fools they are the only nation 
Worth men's envy or admiration; 
Free from care or sorrow-taking, 
Selves and others merry-making ; 
All they speak or do is sterling; 
Your fóol he is yonr great man's darling, 
And your ladies' sport and pleasnre ; 
Tongue and bable are his treasnre; 
E'en his face begetteth laughter, 
And he speaks truth free from slaughter. 
He's the grace of every feast, 
And sometimes the chiefest guest; 
Hath his trencher and his stool, 
When wit waits upon the fool. 
O who would not be 
He, He, He? 

R JOIfSOIf. 

The dying Patriot. 

When he who adores thee has left but the name 

Of his fault and his sorrow behind, 
Oh say, wilt thou weep, when they darken the fame 

Of a life that for thee was resigned? 

Tes, weep, and however my foes may condemn, 

Thy tears shall efface their decree; 
For Heaven can witness, though guilty to them, 

I have been but too faithfiil to thee. 

With thee were the dreams of my earliest love ; 

Every thought of my reason was thine; 
In my last humble prayer to the Spirit above 

Thy name shall be mingled with mine. 

Oh, blest are the lovers and friends who shall live 

The days of thy glory to see ; 
But the next dearest blessing that Heaven can give 

Is the pride of thus dying for thee. 

MOORE. 8ABRINAE COROLLA. 61 

Sapiens StuUitia. 

MaKap 01 fiwpwv ^rikwTov eOvo^y /JLdKapiarÓTaTov irapa 

Tcaaiv^ 
Xi/TTJ/s afiaOels tov t avtaaOaif Ttp tjXiKi Kal <r(pi<ri 

Tepirvoi. 
irdvTa XeyovTwv iravTa 0€ opdvTwv iravTa vófuo'fi wv 

ao(po9 tjyov* 
Tov yáp ej^oi/ros iraici)^ 6 /uLwpo^ Kai Toiai yvvai^iv aQvpfia^ 
6ti<yavpos oT<p yXíúTT áy^cíXívoSf to oe y ofifia yiXwv 

awoTÍKTei. 
KaXtidevei tcls X^^P^^ e'^wv KaOapa^' '^(apieii t oapKTTijs 
TTavTwv fieT€')(€i Twv avfiTToaiwv, Kaa0 ot€ TrpwTo^ irapa" 

KXtfiei^, 
KaTaKXivófA€vo9 fJLaTTvoXoi')(wv ff' o ao(þo% oe SkIkovos ai/ro^ 
r^ fiwfioXo'Xjip. T010VT09 dvrjp r/s av ovk €v^aiTo y€V€a0ai ; 

R. s. 

Non timidus perire. 

Cum culpae titulos et fati praeter acerbi 

Nil tibi legarit tam bene fidus amans, 
Meqve malae carpent lingvae, num flebis, leme? 

Dicar enim pro te non timuisse mori. 
Flebis; et intulerint crimen qvodcumqve maligni, 

Delebunt lacrimae turpia verba tuae; 
Testor enim caelum, qvamvis obnoxius iUis, 

Te tantum nimia credar amasse fide. 
Te solam, te prima meae coluere iuventae 

Somnia; tota tui mens mea iuris erat: 
Inqve meis mecum tu commendabere votis, 

Cum Deus extrema voce precandus erit. 
O ter felices, iUo qui tempore vivent, 

Cum tuus illustri lumine surget Íionos ; 
Praemia poðt illos mihi cedunt altera, pro te 

Nobile cui fuerit sic periisse decus. 

J* O* Htt 

4—2 ð2 8ÁBRIXÁE COEOLUL 

Maírimanial Jars. 

W. Hnðbaiid, hnslnnd, œase your strife, 
Xor longer idly rave, sir; 
Thougli I am your wedded wife, 
I am not jonr slaTe, «r. 

H. One of two mnst still obej, 
Nancy, Nancy; 
Is it man or woman? sajr, 
Mj sponae Nancy. 

W. K 'tis 8tiU the lordly word, 
Service and obedience, 
m desert my sovereign lord; 
And so good bye, allegiance. 

H. Sad will I be so bereft, 
Nancy, Kancy; 
Yet I'll tiy to make a shift, 
My spouse Nancy. 

W. My poor heart then break it mnst, 
My last honr Fm near it; 
When you lay me in the diist, 
Think how you will bear it. 

H. I will hope and trust in heaven, 
Nancy, Nancy; 
Strength to bear it will be given, 
My spouse Nancy. 

W. Well, sir, from the silent dead 
Still m try to daunt you; 
Ever round your midnight bed 
Horrid sprites shall haunt you. 

H. l'U wed another, like my dear 
Nancy, Nancy; 
Then all hell wiU fly for fear, 
My spouse Nancy. BURNS. SABRINAE COROLLA. 53 

Suaviter in modo, fortiter in re. 

U. Vir, vir, desine litium, 

Neu permitte vagis frena furoribus; 
Nuptum me tibi comparem, 

Non qvae serva forem, lex, puto, tradidit. 

M. Unus pareat alteri 

De binis opus est, Nannia, Nannia: 
Vime an femina debeat 

Praestare obseqvium, lux mea, videris. 

U. Narras obseqvium mihi, 

Pareriqve tibi, ceu domino, iubes? 
Saevae castra potentiae 

Linqvo; tuqve, vetus servitium, vale* 

M. Tali coniugio carens 

Perqvam maestus ero, Nannia, Nannia; 
Sed qvod corrigere est nefas 
(Scis, uxor) levius fit patientia. 

U. Aegrum dissiliet malis 

Cor, vitaeqve dies ingruit ultima: 
Cum me tradideris humo, 

Qvi tum, dure silex, sensus erit tibi? 

M. Qvidni caeKtuos opem 

Poscam suppliciter, Nannia, Naimia? 
Sic, spero, dabitur mihi 

Mens sortisqve capax et tolerans mali. 

U. At tum terror ero tibi 

In lucem e tacitis reddita manibus : 
At coetus lemurum tuis 

Noctumus thalamis insidiabitur. 

M. Nobis altera nupserit 

Instar sponsa tui, Nannia, Nannia; 
Sic diro lemurum metu 

Cum totis fíigient agmina Tartaris, K. i 54 8ABRINÁE COROLLA. 

To Phyllis. 

Phyllis, why should we delay 
Pleasures shorter tlian the day? 
Gould we (which we never can) 
Stretch our lives beyond their span, 
Beauty like a shadow flies, 
And our youth before us dies : 
Or, would youth and beauty stay, 
Love hath wings, and will away. 
Love hath swifter wings than Time ; 
Change in Love to heaven does climb; 
Gods, that never change their state, 
Vary oft their love and hate. 

Phyllis, to this truth we owe 
AU the love betwixt us two. 
Let not you and I inquire 
What has been our past desire; 
On what shepherd you have smiled, 
Or what nymphs I have beguiled: 
Leave it to the planets too 
What we shall hereaft^r do: 
For the joys we now may prove, 
Take advice of present love. 

WALLER. Schicksal. 

3a, ©d^itffal, íd^ t)erfieí»e Md^ : 
mdn @ÍM ifi nláft t)on Mefer aöelt, 
M Uút)t Im Zxaum ber íDid^tunfl nur. 
5)u fenbeft mír ber ©d^merjen "oid, 
Unb flibft fur iM Seib ein 8ieb. 

UHLAND. S4BRINAE COROLLA, . ð5 

Carpe Diem. 

• 

Qvid, mea Phylli, iuvat longos differre per aniios 

Gaudia praecipiti vel breviora die? 
Si fas cuiqve foret vitam, qvod fata negarunt, 

Ultra concessas ducere sorte colos, 
Forma tamen veluti tenues fagit umbra per auras, 

Et citius qvam nos laeta iuventa perit. 
Si vellet iuvenile decus, si forma manere, 

At celeri penna transfiigit acer Amor. 
Hle habet alarum citiorem Tempore motum, 

Caelestiqve etiam sunt in amore vices; 
Et, cui nil aliud varium et mutabile, saepe 

Motibus altemis odit amatqve deus. 
Hinc, mea PhyUi, oritur, sí vis mihi credere, nostra 

Pectora iucundi qvidqvid amoris habent. 
Nobis scire nefas, nec iam, mea vita, rogemus, 

Qvi mihi versarit, qvi tibi pectus amor: 
Qvem modo fallaci tu spe lactaris amantem, 

Qvae faerit verbis capta puella meis, 
Astra satis scierint; aslris permitte, qvid ipsa 

Mox facias, et qvae sint facienda mihi. 
Tempora qvid laeti nobis praesentia donent 

Sit tibi nunc monitor, sit mihi, solus amor. 

, £• JK« V* AíSov 8' dyadóv re KaKOV t€. 

lam scio qvid moneas. Perierunt gaudia mundi; 

Somnia Pieridum sola fruenda manent. 
Milia tot mihi das^ Fors o male fausta, dolorum: 

Sed cum qvoque malo das bene fausta melos. 

K. é Ö6 . SABRINAE.COROLLA. 

The Lee-Shore. 

Sleet, and hail, and tliimder! 

And ye winds tliat rave, 
TiU tlie sands therennder 

Tinge tlie sullen wave ; 

Winds, tliat like a demon 
Howl with horrid note 

Bound the toiling seaman 
In his tossing boat! 

From his humble dwelling 
On the shingly shore, 

Where the biUows swelling 
Keep such hoUow roar; — 

From that weeping woman, 
Seeking with her cries 

Succour superhuman 
From the frowning skies ;- 

From the urchin pining 
For his father's knee; — 

From the lattice shining 
Drive him out to sea! 

Let broad leagues dissever 
Him from yonder foam. 

O God! to think man ever 
Comes too near his home! HOOÐ. Epitaph on an Infant. 

On life's wild ocean sorrowftd and pained 
How many voyagers their course perform! 

This little baxk a kinder fate obtained; 

It reached the harbour ere it met the stottn. 8ÁBRINAE OOEOLLA. Ö7 

Nimium premendo Litus iniguum. 

Grandines imbresqve lovisqve fulmen, 
Instar et diri Boreas gigantis, 
Ima qvo bacchante truces arena 
Miscuit imdas, 

Qvi laborantem fragili carina 
Navitam circmngemis, hmic procul vos 
Pellite a saxis qvibos intmnescens 
Obstrepit imda; 

Qva, boni tutela laris, marinis 
Accubat spumis casa, qva minaces 
Pro viro divos miseris fatigat 
Planctibus uxor, 

Qva puer multum lacrimans amata 
Poscit absentis genua; a fenestra, 
Qváe procul nota rutilat lucema, 
Trudite in altum. 

Longus hunc inter scopulosqve iniqvos 
Saeviat pontus. Tibi vae miselle, 
Qvem vel aversi tueantur arce- 
antqve penates. 

w. G. c. Parta Qvies. 

Pondere curarum nimioqve oppressa dolore 
Triste secat vitae plurima cymba fretum; 

Sors tamen huic melior portum dedit ante carinae 
Tangere quam flatus incubuere mari. 

K. 58 SABRINAE COROLLA. 

Ltcht und Waerme. 

Der bef rc 9Jlenfcí> tritt ín bie 2Be(t 

SKit fro^Iicí>em aSertrauenj 
@r glaubt, tt)a^ i^m Me ©eeíe fc^W)cUt, 

^uð) aufter [\ð) ju fcí^aucn, 
Unl) n)ei^t, t)on eblem @ifer n)arm, 
2)er 2Ba^r^eit feinen treuen 2lrm. 

íDod^ mu^ ifi fo fíein, fo enfl, 

^at er c^ erfl erfa^ren, 
2)a fud^t er in bem fflSeltgebrSng 

<Bið) felbfi nur ju ben)a^ren; 
Da^ ^erj in falter fiolaer 9iu^ 
©dfflieft enWid^f fid^ ber Siebe ju. 

©ie geben, ad^, nid^t immer @íut, 

2)er SBa^r^eit ^eííe ©tra^íen,* 
2Bof)í benen, bie beö SBiffen^ @ut 

Síidfft mit bem *&erjen ja^Ien. 
2)rum ^)aart, ju eurem fd^^önfien @Iúdí, 
ma ©df^n^armer^ (gmft be^ 2Beítmann« mi. 

SCHILLER. 

Song of Proserpine. 

Sacred Goddess, Mother Eaxth, 
Thou from whose immortal bosom 

Gods and men and beasts have birth, 
Leaf and blade and bud and blossom, 

Breathe thine influence most divine 

On thine own child Proserpine. 

If with mists of evening dew 

Thou dost nourish these young flowers 

Till they grow, in scent and hue, 
Fairest children of the hours, 

Breathe thine influence most divine 

On thine own child Proserpine. SHELLEY. SABRINÁE COROLLA. ö9 

Qvaedarriy si credis consultis, mancipat Usus. 

Alti cordis hoino bonaeqve mentis 
Ees laeta iuvenis íide capessit: 
Affectus animi sui benignos 
Normam dum putat esse ceterorum, 
Nervis omnibus intimisqve votis 
Vero dedicat ipse se tuendo. 
Sed quaecumqve homines agunt aventqve 
Qvam sint omnia sordida ac pusiUa 
Expertus sibi consulit, sua arma 
Per turbam studet explicare victor, 
Nil ultra trepidans; in lioc qvievit, 
Et supercilio gravi superbus 
Nullas curat habere caritates. 
Heu non semper alit calore blando 
Pectus lucida flamma Veritatis. 
FeKcissimus ille, qvisqvis usu 
Dum scit vivere non amare nescit. 
Ergo, qvi volet esse perbeatus, 
Ardorem meditantis alta mentis 
Scita callidus arte temperabit. 

K. 

M^TCjO, TTOTi/a Oewv, av 5* Ala, aœv yap 
iravT e^ aOaváTtúv eyevTo KoXwœVf 
eTrÍTTveí Kapq, Tl€pa'€(þovfis 

afifipoTa Sœpa Kovptis aeOev evTÍKVov* 

crov Ö60S ydp e(pv fipoTo^ t€ Kai Oiip, 
iroiri avv TrcTaXoiy, /caXi/f a/ix' avOeC 
veoöpeirTa o ei TavT eueXets 

eaTrepiaiaiv dXoelv pavlaiv opóaœVf 

KaWei T av^o/iA€v evTrvotp t ev ooyLYi 
avOejii eicyova KaXXiirdpOev *Qp(ov, 
eTrlirvet Kapq, Uepaefpovfj^ 

afjifipoTa ówpa Kovprj^ aeOev evTCKVov, 

R. S. 60 8ABRINAE COROLLA. Dear is my little native Vale. 

Know ye not tliat lovely river? 
Know ye not tliat smiling river, 

TVliose gentle flood 

By cUff and wood 
With wildering soiind goes.winding ever? 

Oh, often yet, with feeling strong, 

On tliat dear stream my memory ponders; 

And still I prize its murmuring song, 
For by my cliildliood's home it wanders. 

There's music in each wind that blows 
Around our native valley breathing; 

There's beauty in each flower that grows 
Around our native woodland wreathing; 

The memory of the lightest joys, 

In childhood's happy dawn that found us, 

Is dearer than the richest toys 

The present vainly sheds axound us. 

sister, when, mid doubts and fears 
That haunt life's onward joumey ever, 

1 tum to those departed years, 

And that beloved and lovely river, — 

My sinking heart with suffering riven, 
And soul with lonely anguish aching, — 

It needs my long-taught hope in heaven 
To keep that weary heart from breaking. ORIFFIN. SABRINÁE COROLLÁ. 61 Qvid vcdle permutem Sabina ? 

Nostine rivi delicias mei? 
Nostine risus? lenibns hic aqvis 
Per saxa per silvas vagatur 
Blandiloqvos iterans snsurros. 

O saepe qvestu te memori nimis 
Ðesideravi, flumen amabile, 
Qvae murmur emittis canorum 
Ante alias mihi grata lymphas 

Altricis extra limina villulae: 
MeUitiores nonne favonii 
In valle suspirant patema? 
Nonne viget per avita tesqva 

Florum venustas gratior? o mihi 
Lux si resurgat laeta, puertiae 
Qvae prima subrisit beatae, 

Famam et opes fatuaaqve gazas 

Ultro resignem qvas fugiens dies 
Fastidienti cumqve profuderit, 
Sic inter incertos timores, 

Cara soror, qvibus aegra semper 

Vitae impeditur semita, limpidos 
Si qvando amati fluminis ad sinus 
Annosqve delapsos revertor, 
Pectora dum malesanus angor 

Deserta torqvet, mensqve doloribus 
Langvet supremis, nil nisi Kminum 
Spes certa caelestum refecit 
Corda suo lacerata morsu. A. H. 62 SÁBRINAE COROLLA. Done into English hy WiU Shákspeare, 

Gentles, perchance you wonder at this show; 

But wonder on, till truth makes all things plain. 
This man is Pjramus, if you would know ; 

This beauteous lady Thisby is, certain. 
This man, with lime and roughcast, doth present 

Wall, — ^that vile wall that did these lovers simder. 
And through wall's chink, poor souls, they are content 

To whisper ; at the which let no man wonder. 
This man, with lantem, dog, and bush of thom, 

Presenteth moonshine ; for, if you wiU know, 
By moonshine did these lovers think no scom 

To meet at Ninus' tomb, there, there to woo^ 
This grisly beast, which by name lion hight, 
The tmsty Thisby, coming first by night, 
Did scare away, or rather did affright. 
And as she fled, her mantle she did fall; 

Which lion vile. with bloody mouth did stain: 
Anon comes Pyramus, sweet youth and tall, 

And finds his trusty Thisby's mantle slain. 
Whereat with blade, with bloody blamefiil blade, 

He bravely broached his boiling bloody breast; 
And, Thisby tarrying in mulberry shade, 

His dagger drew, and died. For all the rest, 
Let Kon, moonshine, wall, and lovers twain, 
At large discourse, while here they do remain. Pyramus. Sweet Moon, I thank thee for thy sunny beams; 
I thank thee, Moon, for shining now so bright: SABRINAE COROLLA. 63 

'Ek t^s éKeeivoTOLTti^ kw/íwSí as, ei/ ij TLvpafiov Kal öi(r^ 
fitl^ oiKTpÓTttTa TradfífÁaTa htiyeÍTai ó TroitiTtí^. 

Tlapal3aa'K> 

Q Oefifievoiy ra^ Íaws öav/uLaaecrOe rijv Qeav* 

oXX €t'> ecrr av Travra ^páari TaXtjOeij Oavfiá^eTe, 

avSpa TÓvoe Tlvpa/xov ovr Í<tt\ tjv fiovXtjcrff eioévaí^ 

Qlcfitl yáp 7rai9 KcíkXi'jrpóato'rros oijXij 'aT éKeíVfjÍ. 

avrjp d ovfiTrXeto^ j^oKiko^ Kal wrjXov /uií/uLiiaeTai 

Tclvoy TovTrÍTpnrTov, epaaTa oielpyov to5 ovo. 

Ttúoe ydp Tei'xovs oi ottÍs dafievw^ TpiaadXiw 

vvv rrpoi dXkijXa) yl/iOvpllCova'' a juitioeU öavimiarj. 

avopa Keivov o, 09 kvv iirvov t e'^ei KOKavutfi paTov^ 

aeXtjvYj^ irpoaœirov opaT' tjv ydp fiovXijaO* eioevai, 

Tw ov' ovK aioe'iaöov epaaTd ^eXtivaia^ aeXa^ 

6Í5 Níi/oi; TVfifiov TrpoairavTwvTe Koí Traí^ovT* eKetm 

Qtlpiov Too av ')(apo7r6v, XeovO' ov KíKXijaKOiuieVf 

Qiafitjv TTiaTiiv' €p')(o/Jiévti o 1} Traíy vvkto^ e^Oaaev' 

i^eTrXti^' eÍT ovv eKþofitia'* woe ydp Tpavws epw* 

^evyovaav oé OoifJidTiov Xavddvei irÍTrTov ^ajuiaíy 

j(w Xewv yvaOois aKaOapTos ^aívei /uaaiiþóvois. 

Kdv Tttío 1701)9 vyl/iKÓ/ias /uieipaKÍaKos irpoajULoXwv 

KTafievov evpe OoifxdTiov QiajSti^ inaT^^ Hvpafio^. 

^aaydvtp S'é T(p (þolieptfi Ttp (þovwvTi (þaaydv(p 

<p>X^ (piXoywTTov (þoiTaXeo^ (poiviav (piXtjv ^peva. 

eÍTa, Qiafiri ydp irapefieivev fiopov aKia9 viro, 

eyxos eíXKva' eÍT íOavev. ToXXa S* ovv rrdvff m ^X^*' 

>J aeXijvti, Tw ov' epaaTd^ to tcIxos, ^(w Xewv^ 

oíó d(ptiyeia6wv Tcto', ews evOaol fiévova' eTi. 

'Ek Ttj^ avTti^ KCúiuLiúhías \ei\lrapop. 

n. ATa ^Xiivrj^ ae Se (AapfAapvytjs dyafxai Ttjs tjXioeioov^. 
ayafiai otjT^ w ^ia'SéeXirjvtjyaeXayels aeXas ovveKa Xafiirpóv' 64 8ÁBRINAE GOROLLA. 

For by thy gracious golden glittering Btreams, 
I trust to taste of truest Thisby's sight. 
But stay — ^O spite! 
But mark — ^poor knight, 

What dreadM dole is here? 
Eyes, do you see? 
How can it be? 

O dainty duckl O dear! 
Thy mantle good, 
What, stained with blood? 

Approach, ye furies fell! 
O fates, come, come! 
Cut thread, and thruml 

Quail, crush, conclude, and quell ! The Beautiful is Hard. 

Before the Dardan's raptured eyes 
When strove the Three for beauty's prize, 
The umpire's doubting gaze declared: 
To judge the Beautiíul is hard. 

And when to Sparta's court he sailed, 
And in his fatal suit prevailed, 
The lover's trembling sigh declaxed: 
To win the Beautiíul is hard. 

And when in battle's fevered strife 
He lost his wealth, his bride, his life, 
The warrior's dying groan declared: 
To keep the Beautifid is hard. 

S. A. 8AJBRINAE GOROLLA. 65 

VTTO ydp Tois crot9 '^vaopvTOKTiv ^Xioai/oi; 'xapleao'i peéOpoi^ 
4^aawv Qla(iij9 r^ irio'roTariyy Trío'Tiy irápa 'n-ay^fv iráaaaOcu. 
arap ovyi fxevéi^ \ (þev tÍjí vfipeoíi* 
ft) oíafíop ipaar\ oiyl KaT6\j/ei ; 
Ti tÓ^ av (þofiepov ^pucwoes opdv; 
VI TYivhe Oeav XevaaeTovj ojuijuiaT€ ; 
irm Se, veoTTiov^ 
fú vrjTTapiov, Tao av etijl 
To o dfJLiúntiTov aTa^eív aí/uLarí 
ariv diJLire')(ovriv. eirí'^^aipeKaxoi 
Sevp' Ít 'Epívves' eXOere ISlolpai* 
TÍfjLveTe \tiveay TefiveTe irrivia' 
Kelpere Kaivere 
KaK0Xíl3eTe, KtjLra ireiravaOoí* B. s. XaXewd TÁ KaXd. 

Kvwpiv^ *A09ivaifiVy ''Hpviv Tldpíi etíe fipapevawv, 
evpe lowv Kpiveiv w^ 'xaXé'jr ijv Ta Ka\d» 

cIt efjLoXev ^wapTfiv *E\évfi^ oi epwTa, to o ev9v£ 
evpe iJLo\wv K\eirTeiv w^ ^aXe^r riv Ta icaXa. 

ev oe T6Xei ttaovtov t oXeaa^ a\o')(ov t6 pioi; re 

6i;p6 uavwv aw^eiv w$ ^aXeir 171/ Ta Ka\a. 

c. T. c. 66 SABRINAE GOROLLA. 

The Land of the Sun. 

Know ye the land where the cjrpress and myrtle 
Are emblems of deeds that are done in their clime; 

Where the rage of the vulture, the love of the turtle, 
Now melt into sorrow, now madden to crime? 

Know ye the land of the cedar and vine, 

Where the flowers ever blossom, the beams ever shine; 

Where the Ught wings of zephyr, oppressed with perfume, 

Wax faint o'er the gardens of Gúl in her bloom ; 

Where the citron and' olive are fairest of fruit, 

And the voice of the nightingale never is mute ; 

Where the tints of the earth, and the hues of the sky, 

In colour though varied, in beauty may vie, 

And the purple of ocean is deepest in dye ; 

Where the virgins are sofk as the roses they twine, 

And all, save the spirit of man, is divine? 

'Tis the clime of the East — 'tis the land of the Sun ; 

Can he smile on such deeds as his children have done? 

Oh, wild as the accents of lovers' farewell 

Are the hearts which they bear, and the tales which they 
tell. . 

BYRON. The Lion and the Unicom. 

The lion and the unicom 

Were fighting for the crown; 
The lion beat the unicom 

All round the town. 
Some gave him white bread; 

Some gave him brown; 
Some gave him plum-cake, 

And sent him out of town. 

GAMBfER GURTON. SABRINáE COROLLA. 67 

Solis Regio, 

Nostin qvae regip miscet myrteta cupressis, 

Indicio populi qvalia facta sui; 
Vulture qva sceleris furor est immanior, et qva 

Solvitiu: in gemitus turturis instar amor? 
Nostin laeta cedris late iuga, laeta Lyaeo, 

Qva cum perpetuo flore perenne iubar; 
Qva zephyri errantis suaves rosa vema per hortos 

Qvamlibet admissam tardat odore fugam; 
Pomiferae decus est ubi citrus olivaqve silvae, 

Mutaqve non umqvam vox, Philomela, tua est; 
Qva, cum terrarum color alter et alter Olympi, 

Major, in ambiguo est, gloria cedat utri; 
Qva rubet oceani clarissima purpura; qvaqve 

Multa rosis virgo textile nectit opus, 
Nectit, et ipsa rosis est mollior: omniaqve, unam 

Excipias animi vim modo, plena Deo? 
Haec regio est Orientis; et haec gratissima Phoebo: 

Num spectat populi blandior ausa sui? 
O, ut amatorum vox illa novissima, dirum est 

Qvodqve solent animo volvere, qvodqve loqvi. 

H. T. Crravde Certamm. EluLaj(ov0 o \ewv ^o) fiovvoKepw^ 

Trepl TÓu (TTe^avou' 
Kal fiouvÓKepwv 6 fiev avTÍotK09 
irepi irav ^IKi^ aaTu okokwv' 
o oe owprfieU apTois \evKo7Sf 
^aioli S eTepoiif troirdvoi^ r oXXofS 

fkVpíOKapTTOl^ 

ouTws eKOfijiio^ eirefjL(pufi. 

K. 

5—2 é 68 SABRINAE GOROLLA. 

To the Nightingale. 

O Nightingale, that on yon bloomy spray 

Warblest at eve, when all the woods are stiU, 
Thou with fresh hope the lover's heart dost fiU, 

While the joUy Hours lead on propitious May. 

Thy liquid notes, that close the eye of day, 
First heard before the shallow cuckoo's bill, 
Portend success in love ; oh, if Jove's wiU 

Have linked that amorous power to thy soft lay, 
Now timely sing, ere the rude bird of hate 

Foretell my hopeless doom, in some grove nigh; ^ 
As thou, from year to year, hast sung too late 

For my relief, yet hadst no reason why: 

Whether the Muse or Love caU thee his mate, 

Both them I serve, and of their train am I. 

MILTON. John Anderson. 

John Anderson my jo, John, 

When we were first acquent, 
Your locks were like the raven, John, 

Your bonnie brow was brent; 
But now your brow is bald, John, 

Your locks are like the snaw; 
But blessings on your frosty pow, 

John Anderson my jo. 

John Anderson my jo, John, 

We clamb the hiU thegither; 
And monie a canty day, John, 

We've had wi' ane anither: 
Now we maun totter down, John, 

But hand in hand we'U go, 
And sleep thegither at the foot, 

John Anderson my jo. 

BURNS. SABRINAE GOROLLA. 69 

Ad Philomelam. 

'Afjoou iv OaWolatv €v(þú\\oii \iyv 
fi€\irov(ra9 ttcív ou ecTrepo^ koi/ul^ váirosy 
17 Toi$ epwaiv eATTco eiuLpaWei^ veavy 
0J5 irpo<nn}\ov(Twv €v(þi\^ Oépovs irooa 
Qpwv (þaeivwv' crov yap ev/uLOvaov /ue\o9f 
v(þ ov ^i/i/aVrec p\€<þapov ijfiepa^ vwvo^f 
KOKKvyo^ a(þpov riv irapos (þOaarf (þavev 
aTOjUL, aialovs epwros e^avo^ Tvj^a^' 
TTpáv cr', eí xa/oiv Tiýi/o* €K Aio? Oe^Krriplav 
^oe'i €j(€i aov yíjpvSf aWa vvv Ka\w 
€19 Katpov (j^aatf irpív iie rtjv avapaíav 
opvtv ovaopviVf OájULVov í^ovaav 7r6Xa9» 
ájv€\Trtot l^vyévTa arjjuL^vai juLÓpt^), 
7ra\at yap qoova aAA aei irou vaTepa 
iroWai^ otaSo'xaií ovoev w(þ€\e79 eTíwi;. 
KatTot olKrjv Tiv clj^es ; eiTe yap a "^ E^o^ 
eiT ovv eTaipav ^íovaa KtK^rjaKCtv (þi^el^ 
Kclvotv 6/ULt\w ooí;\o9 wv a/jL<þo7v eycS. 

J. R. Nec turpem senectam Degere. 

• 

Pamphile, care senex, primo mihi cognitus aevo 

Corvus eras crines, tempora marmor eras. 
Nmic frons calva tibi, nivea est coma; sed mihi vemat 

Bruma tui capitis, Pamphile, care senex. 
Pamphile, care senex, nos collem ascendimus una, 

Et laeti socios vidimus ire dies : 
Nosqve iter emensos nexis declive lacertis 

Una qvies iunget, Pámphile, care senex. 

K. 70 SABRINAE GOROLLA. Jealousy crud as the Grave. 

Had it pleased heaven 
To try me with afflictíon; had he rained 
All kinds of sores and shames on my bare head ; 
Steeped me in poverty to the very lips; 
Œven to captivity me and my utmost hopes; 
I should have found in some place of my soul 
A drop of patíence ; but, alas, to make me 
A fixed figure for the hand of scom 
To point his slow unmoving finger at,— 
01 01 

Yet could I bear that too; well, very well: 
But there where I have gamered up my heart; 
Where either I must live, or bear no life; 
The fountain from the which my current runs, 
Or else dries up — ^to be discarded thencel 
Patience, thou young and rose-lipped chembim, 
Ay, there, look grim as helll 

SHAKSPEABE. An $ie. 

2)eine Slugen finb nicl^t l^immelblau, 
!Dein SRunb, er ift fein ðlofenmunb, 
9íicíit iBruft unb Slrme 8ilien. 
Slc^ mkf) ein Srú^Iing n>are bo^, 
aaSo folcíie gilien, folc^e JRofen 
3m %f)at mb auf í)en ^i^en iW)tm, 
Unb alle^ ba^ ein flarer »&immel 
Umftnge, tt)ie bein Uam^ 2lug'! 

UHLAND. SABRINAE GOROLLA. 71 

Saemt Amor. 

Eí Oeoiaiv fjv apeaTov €/u/3aX€?i/ efiol 
ova^ direvKTov^f eí oe óvaKkeecTáTwv 
yvyiwp Vl KpaTi icaTaj^ccu ^aXiyi' KaKWVf 
oi/crai T 6v e<r')(aTaiaiv evoeiai^ piov 
oeo'fjLola'i SvaXvToiaiv eX'tríowv avoj 
KavTavff av opQaíi^ Kaprepeív el'vov ópealv' 
To av fjL lopvaai iraaaaKevTov wo oirw^ 
ayaXfij 6 /uLaKpo^ ov fjL aiciyi/rois ael 
y^povo^ irpoSeí^eí oaKTvXwv opey/uLaaiv' 
(þev 06D« 

aW ovK aTArjTov ovoe fioi too eaTiv ov. 
01JKWV o ív riv fJLoi TcSy (þpevwv KetfifjXiov^ 
wv ov fiíWTov fjv aTToaTepovfievífy 
Kpijvtjs o oOev fiot pevixa Ka\ irrjyij fiiov 
eppwyevj áTroTv^fovaa o avávOri iráXtVy 
TovTwv afiapTelv ovKeT eaT avaa\eTov, 
w KapTepfjaií, a\\6')(pm fiofj yevovy 
Kol veapov av0o9 dirofiaXóva evfiopiþla^ 
oXXa^oi' ''Aioov T ofJLfjia Kal yopyriv a'xeaiv. 

£• Jtt* C» Ad Miram. Non caeli tuus iustar est ocellus; 
Non instar tua labra sunt rosarum ; 
Non sunt lilia pectus ac lacerti. 
O vis illa serenitasqve veris, 
Qvod vestire rosisqve liliisqve 
Posset talibus invidenda rura; 
Cui tam splendidus immineret aether 
Qvam lux caerulei tua iUa ocelli. á 72 SABRINÁE COROLLA. Visions of the Future. 

I dipt into the fdture, far as human eye could see, 

Saw the vision of the world, and all the wonder that 

would be; 
Saw the heavens fiU with commerce, argosies of magic 

sails, 
Pilots of the purple twilight, dropping down with costly 

bales ; 
Heard the heavens fill with shouting, and there rained 

a ffhastly dew 
From thf nationB' airy navies. grappling in the central 

blue, 
Far along the world-wide whisper of the south wínd 

rushing warm, 
With the standards of the peoples plunging through the 

thunder-storm ; 
Till the war-drum tlúrobbed no longer, and the battle-flags 

were fiirled 
In the parliament of man, the federation of the world. 

TENNYSON. * Empfanglichkeit. 

3n Me falte, íierbe 8uft 
^aud^t bie 9iofe feinen S)uft. 
3u ber (Srbe 8iebe^n)onne 
SBarme bid^ in ©otte^ ©onne. 

W. MITELLEB. SÁBRINAE C0R0LL4. 73 

Qvid sit Futurum. 

Vidi (neqve tdtra lumina pergere 
Htimana fas est) fataqve gentinm 
Promissa mirandosqve enrsus 
Et speciem venientis aevi. 

Vidi scatentem mercibus aera; 
Non Tisitatis vidi ego linteis 
Puppes adurgeri et magistros 
Vespere purpureo rubentes 

Ðeferre gazas desuper aureas; 
Caelumqve sese murmure bellico 
Miscere feralesqve labi 
Caeruleum per inane rores, 

Haerente classi classe per aetheris 
Campos nitentes; unde tepentibus 
Late susurrabat per orbem 
Flaminibus farialis Auster. 

Inter procellas fdlmine luridas 
Deproeliantum signa cohortium • 
Volvimtur. At tandem tubarum 
Vox siluit lituusqve belli; 

lam desierunt martia pandier 
VexiUa; iam nunc se<£t amabilis 
Conventus, et commune foedus 
Unanimae voluere gentes. Cálor divinus. Aere sub gelido nullos rosa {ímdit odores; 
Ut placeat tellus, sole calesce Dei. 74 SABRINÁE GOROLLA. 

Cáledonia. 

O Caledonia, stem and wild, 

Meet nurse for a poetic cliild; 

Land of brown heath and shaggy wood, 

Land of the monntain and the flood, 

Land of my ^ires ! what mortal hand 

Can e'er untie the filial band 

That knits me to thy rugged strand? 

StiU, as I view each weU-known scene, 

Think what is now, and what hath been, 

Seems as, to me, of all bereft, 

Sole friends thy woods and streams are left; 

And thns I love them better stiU, 

Even in extremity of iU. 

By Yarrow's stream stiU let me stray, 

Though none should guide my feeble way; 

StiU feel the breeze down Ettrick break, 

Although it chiU my withered cheek ; 

StiU lay my head by Teviot stone, 

Though there, forgotten and alone, 

The bard.may draw his parting groan. SCOTT. O breathe not his Name. 

O breathe not his name, let it sleep in the shade 
Where cold and unhonoured his reíics are laid; 
Sad, silent, and dark be the tears that we shed, 
As the night-dew that faUs on the grass o'er his head! 

But the night-dew that faUs, though in silence it weeps, 
ShaU brighten with verdure the grave where he sleeps; 
And the tear that we shed, though ih secret it roUs, 
ShaU long keep his memory green in our souls. 

MOORE. SABRINAE COROLLA. 75 

Tpt])(^ei' dW' dyadti KOVpOTp6(þo^. 

Ðura, poetarum nutrix aptissima, tellus, 

Qyam nemus et rubea vestit erica coma; 
Scotia caeruleis Acheloi laeta fluentis, 

Laeta iugis; patribus Scotia cara meis; 
Qyae manus aetemi pia vincula rumpat amoris, 

Et memores orae nos vetet esse tuae? 
Singula per notos dum rura revisimus agros, 

Et qvae sunt, animo, qvaeqve fuere, seqvor, 
Omnibus amissis tua iam lenimina nobis 

Et nemora et purae sola videntur aqvae: 
Tantum crescit amor qvantum infortunia crescunt; 

Hinc magis iUa animo cara magisqve meo. 
Ipse eqvidem, nemo si membra senilia ducat, 

Ad sacra Varroviae flumina solus eam; 
Notus et Ettriciis veniat modo ventus ab arvis, 

Arida brumali torreat ora gelu; 
Et prope dilectos, Teviotica saxa, recessus 

O liceat solum deposuisse caput, 
Qvamqvam vatis erunt aetema oblivia, qvamqvam 

Ultimus aerium spiritus ibit iter. 

H. T. Sileatur. 

Ðormiat indictum sub eodem caespite nomen 

Relliqviae gelidae qva sine honore iacent: 
Nos lacrimis illum maestis sine voce fleamus, 

Ceu bustum tacito nox pia rore lavat. 
Sed qvi nocte cadunt flentes sine murmure rores 

Induerint laeto fímebre vere solum, 
Inqve animis nostris nomen servarit amici 

Qvae memor e caeco lacrima fonte cadit. 

K. 76 8ABRINÁE COROLLA. Song qf Comtcs. 

The star that bids the shepherd fold 

Now the top of heaven doth hold; 

And the gllded car of day 

His glowing axle doth allay 

In the steep Atlantic stream; 

And the slope snn his upward beam 

Shoots against the dusky pole, 

Pacing toward the other goal 

Of his chamber in the east. 

Meanwhile, welcome joy and feast, 

Midnight shout and revelry, 

Tipsy dance and joUity. 

Braid your locks with rosy twine, * 

Dropping odours, dropping wine. 

Rigour now is gone to bed, 

And advice with scrupulous head, 

Strict age and sour severity, 

With their grave saws, in slumber lie. 

We, that are of purer fire, 

Imitate the starry quire, 

Who in their nightly watchfal spheres 

Lead in swift round the months and years. 

MILTON. The Fountain. 

From this bríght fountain Venus rose to light; 
Or Venus, bathing, made the fountain bright. 

s. A. {from the Greek). SABRINAE GOROLLA. 77 

Comus. 

AafiTrpo^ oS* daTtjp o itotI (rTaO/uLov^ 
TToifÁvai KaTaywv^ oupavov tjoti 

IUL€aov a/uifiaivei, 
Kav eaTreplois Kvniaai irpYivri^ 

0609 <nr€vo€t j^pwToiþaivvwv 
iravo'ai /uLoXepdv avpiyya Slíþpwv, 
Kal TiyX^ýoi'eis i/tttios avyas 
irpoi Kvavetoíj wóXov eppiy^evy 

Tep/ULa (iaoll^wv 

OaXafíwv TíjXovpov et^wv* 
ay€ oij OcíKtwv ^apt^ €vaT€(þávwv 
KWfjLWV T€ /ULcXri /ULtió aTcp oívov 
TíSi; Travvv^^iwv KcXáotuuLa yopwv. 
poSéotí aT€fi/uLaai ird^ dvao€ta9w 
KpaTOi €0€tpav, fivpov évaTa^a^ 

Kai ydvo^ oívti^ Atovvaov. 
vvv ydp Tray ti? KaT€Kot/uLíi6fi 
(þOovepo^, ao(j)ia9 t €l ti$ ^paaTYJs 

T^s iro\v^v\ov. 
iv Sé ycpovTwv Kat fiapvOvfiwv 
irdv oSvvfipdv yevos avTalat 

yvwfjuat^ ev virvtp KaTaK€tTat. 
o€VT ovv vfiet^ irvpd^ aiOepiov 
KaOapoi iraloes, twv ovpavíwv 
aaTpwv ííori fitfJLCiaOe xopov9, 

01 Tajfvoivot^ ireptTeWÁ/uLevot 

KVK\oiatV €TYI 

Koi fx^vas ayovat TeXeiovs. 

E. H. G. Fontis Inscriptio. 

Aut ab aqva fuit hac Veneri natalis origo, 
Aut Venus hanö loto corpore fecit aqyam. 

H. j. 7« SABRIXAE COBOLUL My Boat is cn the Shore. 

Mj boat Í8 an the shoie, 
And 1117 bttk is on the sea; 

But heStm I go, Tom Mooie, 
Hffl^'s a doable health to thee! 

Heie's a sigh to those who lore me, 
And a smile to those who hate; 

And, whateTer skj's abore me, 
Here's a heart for eTeiy fate. 

Thongh the ocean roar aronnd me, 
Yet it still shall bear me on; 

Though a desert shonld snrronnd me, 
It hath springs that maj be won. 

Wer't the last drop in the well, 
As I gasped npon the brink, 

Ere mj &inting spirits fell, 

'Tis to thee that I wonld drink. 

With that water, as this wine, 

The libation I wonld ponr 
Should be — Peace with thine and mine, 

And a health to thee, Tom Moorel BTBOK. Boderdose lAébe. 

2)ie 8iey iji í)er ©Wel be^ gortunot: 
3e me^ fie giÞt, Þefb me^r fie ^. 

W. MUELLER. SABRINAE COROLLA. 79 Vdlej vale, inqvit. 

In mare iam properat fimes mea solvere puppis: 

lam levis in primo litore cymba natat. 
Sed moror ut binis cyathis tibi rite propinem, 

Atqve itermn, Bene te, candide Cotta, loqvar. 
Cum gemitu hos inter calices memorantur amici, 

Cum risu, qvorum mens inimica mihi est, 
Et qvascumqve plagas love sub qvocumqve videbo, 

Qvodlibet ad fatum corda parata fero. 
Nos circum oceanus vesano mugiat aestu, 

Securi tumidas pergimus ire vias : 
Vel cingant deserta Ucet sub sole propinqvo, 

At gelidos latices arida prodet humus. 
Unica si staret milii gutta in fonte reperto, 

Ðnm gravis opprimeret langvida membra sitis, 
Spiritns ante tamen fractos qvam lÍDqTeret artos, 

Hanstnro tremeret nomen in ore tunm : 
ÐmnqTe nndas biberem, ceu nunc spumantia vina, 

Hac ego tentarem fata movere prece: 
Qvi cari tibi sunt et qvi mihi, pace frnantur ; 

Et Ben& sit nullo non tibi, Cotta, die. 

jEx* «• H* Fortunati Sacciis. 

Vin Fortunati veniat tibi saccus? Amato: 
Qvo plus largitur, plus habet unus Amor. K. / 80 SÁBRINÁE COROLLA. Freedom. 

You ask me why, though ill at ease, 

Within this region I subsist, 

Whose spirits fail within the mist, 
And languish for the purple seas. 

It is the land that freemen tiU, 

That sober-suited Freedom chose; 

The land, where ffirt with friends or foes, 
A man may speak tne thing he will; 

A land of settled govemment, 
A land of just and old renown, 
Where Freedom broadens slowly down 

From precedent to precedent. 

Should banded unions persecute 
Opinion, and induce a time 
When single thought is civil crime, 

And indÍYÍdual freedom mute ; 

Though Power should make from land to land 

The name of Britain treblj great ; 

Though every channel in the state 
Should ahnost choke with golden sand; — 

Yet waft me from the harbour-mouth, 
Wild windl I seek a warmer sky; 
And I will see before I die 

The palms and temples of the South. 

TENNYSON. SABRINÁE COnOLLA. 81 Verba animi proferre. 

Qvaeris soUicito cnr ita taedio 
Oppressus patriae semper inhaeream, 
Cui cor deficiens purpureum mare 
Hicántra nebulas avet. 

Glebam scilicet hanc libera gens ai'at, 
lam pridem modico sobria pallio 
Libertas habet hic perpetuam domum : 
Qva vir plebe vel invida 

Vel cinctus sociis audeat eloqvi 
Qvod sit cumqve animo; fiiltaqve legibus 
lustum per memores terra tulit decus 
Fastos; iuraqve Kbera 

Tardis augminibus latius exstruit 
Scitorum series innumerabilis. 
Qvod si verba animi candida promere 
Coniurata vetet cohors 

Inducatqve malos in patriam dies 
Cum sentire secus sit vetitum nefas, 
Et ius cuiqve suum conticeat metu: 
Aucta vi ter et amplius 

Per gentes hominum fama Britanniae 
Crescat; paene etiam proluat alveos 
Omnes auriferi colluvies luti, 
Per qvos res fluit imperi ; 

Me portus tamen hinc aufer ab ostio, 
Velox aura; prius qvam moriar, die 
Palmas sub medio visam ego templaqve, 
Caelum qvae melius fovet. 

XX« A» Vm JHa 

6 82 SABRINAE GOROLLA. Chevy Chase. 

At last the Doglas and the Persie met 

Lyk two captayns of myght and mayne, 
The swapte togethar tyll the both swat 

With swordes that were of fyn Myllan. 
These worthie freckys for to fyght 

Therto the were full fayne, 
Tyll the bloode owte of their basnetes sprente 

As ever dyd hail or rayne. 
Holde the, Persie, sayd the Doglas, 

And i' feth I shall the brynge 
Where thowe shalte have a yerls wagis 

Of Jamy our Scottish kynge. 
Thou shalte have thy ransom fre, 

I hight the hear this thinge, 
For the manfaUyste man yet art thowe 

That ever I conqueryd in filde fightyng. 
Nay then, sayd the lord Persie, 

I told it thee befome 
That 1 wolde never yeldyde be 

To no man of a woman bom. 
With that there cam an arrowe hastefy 

Forthe of a mightie ane; 
Hit hathe strekene the yerle Doglas 

In at the brest bane. 
Thoroue lyvar and longs baith 

The sharp arrowe ys gane, 
That never after in áll his fyffe days 

He spake mo wordes but ane, 
That was, Fyghte ye, my mýrry men, whyUys ye may, 

For my IjS days ben gane. 
The Persie leanyde on his brande 

And sawe the Doglas de; 
He took the dede man be the hande 

And sayd, Wo ys me for the ! SABRINAE GOROLLA, 83 

''A/u^w S' al^firiTCí. 

±0)0 OT€ OVI p €$ XttípOV ITfJU €Va 7rOl/X€V€ XattíV 
lÍpOljULOlV KpaT€p6lV T€ €OlKOT€^ rjye/ULOVOliV, 

Tl€paiaori^ ff ijpo)^ Kal dfxvfiwv ÍTnroTa Aó'yXi;;* 

avv p efiaXov ^i<p€* ajuLCþw^ apiirp^'jre 'lraXoD avopos 

epy' \Spm áe p€€v TrovXvs' fJiáXa yáp pa ^a-^GOai 

(þwTC XiXaié&Otjv t<o dfkvyiove* wrjXiÍKoiv oe 

atjuL úiaei re j^aXa^a oieaavTo i/e icai ofifipoí* 

evff apa /jlvOwv fip'Xe KaXriocúv \inroTa Ao'yXiy?* 

avaai ori vv ixa'^^y eveXw o ofioo' rj /xev aira^eiv 

tÍí a OTTOV dvópo9 dyov yepa^ a^iov eyyvaXij^ei 

riptos os TrdvTeaai KaXriooaiv lýi dvdaaei. 

Xvatí) o ap a dvdiroivoVf o ae (þpdi^eaOai avtoya^ 

iravTwv yap a o^ , dptaTov oiofxai efxixevaí aXXoov 

Toi/s p eSd/xaaad tto) avTo^ evavTÍfiiov TroXefxil^wv, 

Tov ö rjfxeifieT eireiTa JipeTavvœv op'^afxo^ avopwv* 

Oí/Tis €fx€ ^f^pel, tÓ t €(j)rjv irpiv (þrffxi Kai avTK, 

os pa KaTaOvfjTos tc yvvcuKa Te OvjaaTo fxa^dv. 

(wy (pdTo' Tov o eTepov fxeyaXov irapa (pcoTOí opovaav 

plfx^a oid aTijO§a<piv eov fieXo^ oaTeov eíao)* 

oia fxev rjirap earjXue oi afxfpco o o^i/v otaT09 

TTvevfxovai' avTap oy\ o(ppa (pavrj jSiotoio TeXevTrj^ 

To(ppa Toy e^rjvoa fxovvov eirifi ovoe ttot aXXo 

'Avepe^ eaT€, (plXoh /xvrjaaaOe oé Oovptoo^ oXk^í, 

€105 €T eaT avTos yap oXeupov ireipaT a(ptyfxat. 

ois (pdff* d oe OvrjaKovTa SpeTavvíov ápj^os dfxvfxwv 

avTrjv eiaopdaaKev épeiSdfxevos ^l(p€Í tpj, 

veKpov o avu eXe ^etpa enos t e(paT eK t ovofxaifv 

6—2 84 SABRINAE COEOLLA. 

To have savyde thy lyffe I wolde have pértyd with 

My landes for years thre, 
For a better man of hart nare of hande 

Was not ín all the north countre. 

OLÐ BALLAÐ. Tearless eye niakes carejul heart 

I heard thy fate withont a tear, 

Thy loss with scarce a sigh ; 
And yet thou wast surpassing dear, 

Too loved of all to die. 
I know not what hath seared mine eye; 

The tears refiise to start; 
But every drop its lids deny 

Falls dreary on my heart. 

Yes; deep and heavy one by one 

They sink and tum to care, 
As cavemed waters wear the stone, 

Yet dropping harden there. 
They cannot petrify more fast 

Than feelings sunk remain, 
Which coldly fixt regard the past, 

But never melt again. BYRON. Ödysseus. 

SlHe ®ett)íljfer burdí>freuít, bíe »&eimat ju ftnben, Db^jfeu^ ; 

^VixS) ber ©c^Ka @ebell, burdjf ber S^ar^bbe @efa^r, 
!Durd^ bie ©djfrecfen bed feinblidí>en SÖieer^, burd^ bie ©dj^recfen 
bed 8anbed, 

©elber.ín Sliba^ ^ti6) fu^rt i^n bie irrenbe ga^rt. 
enblicí^ tragt ba^ ®efdí>icf i^in ^d^Iafenb an 3t^af tf^ ííúfte ; 

(5r ertt)ad^t unb erfennt iammernb baé SSaterlanb nic^t. 

SCHILLER. SABRINÁE COROLLA. 85 

Q fÁOi iyœ aeOev eíveK * eireí fxeu Trlova^ aypov% 
ou)K av €')^€tv Tpí€T€9 y ^ €1 (T €K uavaToio (Tawaa* 
ovóe yap ov^ a\Xo9 Kpaoitjv Kal ^el^as afielvwv 
oaaov^ v^aov Trj<TO€ to y íifÁKTv evTos eepyeu AaKpva ZvcrZaKpvTa. 

Mors naxrata tua est, nec fletibus ora rigavi: 

Me reor in damno vix gemuisse meo. 
Cara tamen fueras, ut nemo carior nmqvam, 

Et non mortalis, si valuisset amor. 
Nescio cur steterint mihi lumina sicca; sed eheu 

Cessat ros lacrimæ lubricus ire genis; 
Qvamqve foras prohibent bipatentia claustra meare, 

Gutta retro manans in cor amara cadit. 
StiUans iUa qvidem sed non sine pondere kbens 

Alta sedet penitus, curaqve facta riget, 
Ceu cava saxa means tectus terit umor, at idem 

Durescitqve loco lapsus inersqve coit. 
Firmius haud usqvam latitans aqva saxea crevit, 

Qvam dolor, ut lacrimæ diriguere, sedet: 
Heu tum respiciimt adamantina corda, nec umqvam 

In desiderium delicuere suum. 

T. S. E. NoíTToi; Kexp^l^^vo^. 

Omne fretum patriae cupidus transcurrit Ulysses; 

Perqve tuos fremitus, Scylla,^ Charybdi, tuos, 
Per maris infensi, per mille pericula terrae, 

Ad Stygias etiam devius errat aqvas. 
Mox Ithacae cadit in litus, pulsoqve sopore 

Flet miser heu patriae non memor ipse suae. 

K. 
86 SABRINÁE COROLLA, 

The Brooh, 

I come from haunts of coot and hem, 

I make a sudden sallj 
And sparkle out among the fem, 

To bicker down a valley. 

By thirty hiUs I hurry down, 
Or slip between the ridges, 

By twenty thorps, a little town, 
Ánd half a hundred bridges. 

TiU last by PhUip's farm I flow 
To join the brimming river, 

For men may come and men may go, 
But I go on for ever. 

I clatter over stony ways 
In little sharps and trebles, 

I bubble into eddying bays, 
I babble on the pebbles. 

. With many a curve my banks I fret 
By many a field and faUow, 
And many a fairy foreland set 
With wiUow-weed and maUow. 

I chatter, chatter, as I flow 
To join the brimming river, 

For men may come and men may go, 
But I go on for ever. 

I wind about, and in and out, 
With here a blossom saUing, 

And here and there a lusty trout, 
And here and there a grayUng, 

And here and there a foamy flake 

Upon me, as I travel 
With many a silver waterbreak 

Above the golden gravel. SABRINAE COROLLA. 87 Lympha loqvax. 

Qva stabulant ftilicae, qvo devolat ardea, saltu 

Inde dato fiqvidas ordior ire vias: 
Emicat inde meus filicem fons inter opacam, 

Per vallem qverulis obstrepiturus aqvis. 
Triginta obliqvus trepido decurrere coUes, 

Aut medius furtim per iuga lapsus eo: 
Praevehor oppidulum, bis dena jnapalia viso, 

Et qvinqvaginta pontibus impedior. 
Deniqve rura, PhiKppe, lavo tua pingvia, grandem 

Ad fluvium socias appositurus aqvas: 
Nam meus, ut variis mortalibus effluat aetas, 

Perpetuus tenor est: semper iturus eo. 
Garrulus argutor per levia saxa viarum, 

Et sonitum tenuem tinnula lympha ciet: 
Inqve sinus scateo nictantibus aeqvore buUis, 

Et strepitant silices mobilitate mea. 
Tortilis irrito ripas haud simplice flexu; 

Curvaturqve mihi saepe novalis ager; 
Saepe, Napaearum latebrae, procurrit in undas 

Fronde freqvens malvae vimineaqve iugum. 
Usqve cachinnor iens alacer, lymphasqve loqvaces, 

Ubere dum fluvio miscear, usqve traho: 
Namqve ego, decurrant homines breve qvamlibet aevum, 

Dempto fine vagor: semper iturus eo. 
MiUe traho gyros huc ambitiosus et illuc, 

Nunc in gurgitibus flore natante rosae, 
Nunc pingvi trutta, muscam si adspexit inermem, 

Vel glauco ad summum subsiliente lacum. 
Est ubi, dum longos errores metior, orbem 

Sensi lacteolum fluctibus ire meis; 
Est ubi me dirimit candens argenteus undae, 

Aurea qvem subter glarea lucet, obex. J88 tíÁBRINÁE COROLLA, 

And draw them all along, and flow 

To join the brimming river, 
For men may come and men may go, 

But I go on for ever. 

I steal by lawns and grassy plots, 

I slide by hazel covers; 
I move the sweet forget-me-nots 

That grow for happy lovers. 

I slip, I slide, I gloom, I glance, 
Among my skimming swallows; 

I make.the netted sunbeam dance 
Against my sandy shallows. 

I murmur under moon and stars 

In brambly wildemesses; 
I linger by my shingly bars; 

I loiter round my cresses; 

And out again I curve and flow 

To join the brimming river, 
For men may come and men may go, 

But I go on for ever. 

TENNYSON. CorUentment. I care not, Fortune, what you me deny: 
You cannot rob me of free Nature's grace ; 
You cannot shut the windows of the sky, 
Through which Am-ora shews her brightening face; 
You cannot bar my constant feet to trace 
The woods and láwns, by living stream, at eve. 
Let health my nerves and finer fibres brace, 
And I their toys to the great children leave: 
Of fancy, reason, virtue, nought can me bereave. 

THOKSON. SáBRINAB COROLLA. 89 

Omniaqve amne voluta traho, laticesqve tumentem 

Ad fluvium tenues impliciturus ago: 
Namqve ego, mortales varient breve qvamlibet aevum, 

Cursibus aetemis irreqvietus eo. 
Per saltus fiigio furtim et per amoena vireta: 

Sub coryli labor lubricus hospitium: 
Tum moveo memores amarantos, qvem meus umos 

Florem in amatores auxiliaris alit. 
Nunc coit atra mihi, nunc albicat unda, meisqve 

Summam rasus aqvam laetor hirundinibus. 
Sol qvoqve purpureos intexens luce liqvores 

Gtestit arenosis luxuriare vadis. 
Tum solus qveror ad lunam Titaniaqve astra, 

Findens multiplici sqvalida tesqva rubo: 
Mox, mea dum lambo nasturtia, lentius itur, 

Aut in pumiceis otior obiicibus. 
Inde novum excutiens maeandrum protinus en-o 

Uberibus fluvii consociandus aqvis : 
Nam meus, ut variis mortalibus effluat aetas, 

Perpetuus tenor est: semper iturus eo. 

T. s. £. Flumina amem silvasqve, 

Nil me sollicitat qvid tu, Fortuna, recuses, 
Dum mihi ne valeas Naturae auferre favorem 
Mimificae, caeliqve amplas occludere valvas, 
Qvas Aurora aperit, roseo spectabilis ore: 
Neu possis retinere pedes qvin vespere lustrem 
Saltusqve siluasqve ad vivi fluminis undam. 
Si modo dia Salus dignetur robore nervos 
£t tenues firmare fibras, sua gaudia nugax 
Per me turba colat procerum: mihi Musa supersit 
Et Eatio et Virtus: his nil me dotibus orbat. 

K. 90 SABRINAE COROLLA, 

The Hymn of Arion. 

Hail, Neptune, greatest of the gods, 
Thou ruler of the salt sea floods : 
Thou with the deep and dark-green hair, 
That dost the golden trident bear: 
Thou that with either arm outspread 
Embosomest the earth we tread: 
Thine are the beasts with fins and scales 
That, round thy chariot, as it sails, 
Plunging and tumbUng, fast and free, 
All reckless follow o'er the sea. 
Thine are the gentle dolphin throng, 
That love and listen to the song; 
With whom the sister Nereids stray, 
And in their crystal cavems play. 
They bore me well to Pelops' isle, 
And Sparta's rocky mountsJn-pile ; 
And through the deep Sicilian sea 
The briny champain ploughed for me, 
When wicked men had oast me o'er 
Our vessel's side into the roar 
Of clashing waters, and a grave 
Yawned for me in the purple wave. 

a MERiVALE {from the Greek). A Vote. 

This only grant me, that my means may lie 
Too low for envy, for contempt too high. 

Some honour I would have, 
Not from great deeds, but good alone; 
Th' unknown are better than iU-known; 

Rumour can ope the grave. 
Acquaintance I would have, but when 't depends 
Not on the number, but the choice, of friends. 

COWLEY. 
SABRINAE GOROLLA, 91 

Hymnus Arionius. 

Dive deum coetus inter válidissime, salsi 

Rector have, Neptune, profundi, 
Qvi glomeras viridi gemmantes luce capillos, 

Auratoqve tridente coerces 

Oceani spatia, et palmis utrimqve reductis 

Terrarum complecteris orbem. 
Sunt tua qvae sqvamis pinnarumqve horrida vallo 

Monstra ruunt titubantqve per aeqvor 

Pone tuos currus, rapidisqve hinc inde choreis 

Plebs stipant temeraria regem. 
Et tibi mitis adest delphinum turba, Camenae 

Carmina qvae cupida bibit aure; 

Qvacum Nereides gaudent errare sorores 

Et vitreis saltare sub antris. 
Litora me Pelopis Spartaeqve ad saxa tulerunt 

Et Siculos impune per aestus, 

Tempore qvo rabidi media inter proelia ponti 

Praecipitem de puppe virorum 
Gens dederat scelerata, mihiqve hiscebat in undis 

Purpureis immane sepulcrum. 

K. Sic volo, sic cupio. 

Res mihi contingat, sola haec atqve unica vota, 

Contemptu major, sed minor invidia, 
Neu desint laudis praeconia, regia non qvam 

Regibus, at tribuimt qvam bona facta bonis. 
Vixeris ignotus melius, qvam fama seqvatur 

Si mala te: famae busta reclusa patent. 
Notis ne caream; sed commendentur amici 

Non numero, meritis sed mihi qvisqve suis. 

tf • £• Ba Ua 
92 SABRINAE COROLLA. 

The Chase. 

Now my brave youths, 
Now give a loose to the clean generous steed, 
Flourish the whip, nor spare the galling spur, 
But in the madness of deKght forget 
Your fears. Far o'er the rocky hills we range, 
And dangerous our course; but in the brave 
True courage never fails. In vain the stream 
In foaming eddies whirls : in vain the ditch, 
Wide gaping, threatens death. The craggy steep, 
Where the poor dizzy shepherd crawls with care, 
And clings to every twig, gives us no pain; 
But down we sweep, as stoojÉ the falcon bold 
To pounce his prey. Then up the opponent hill, 
By the swift motion slung, we mount aloft: 
So ships in winter seas now sliding sink 
Adown the steepy wave, then tossed on high, 
Kide on the billows, and defy the storm. 

What lengths we pass ! Where wíU the wandering chase 
Lead us bewildered? Smooth as swallows skim 
The new-shom mead, and far more swift, we fly. 
See my brave pack: now to the head they press, 
Jostling in close array, then more difiuse 
Obliquely wheel, while from their opening mouths 
The voUied thunder breaks. So when the cranes 
Their annual voyage steer, with wanton wing 
Their figure oft they change, and their loud clang 
From cloud to cloud rebounds. 

SOMERVILLE. The Key. 

SBiUft bu bid^ fclbcr crfcnncn, fo fic^ tt)ic Wc anbcrn c6 trcibcn: 
SBiBfi bu bic anbcm t>crjic^n, blidf in bcin ciflcncé »&crj. SCHILLEB. SABRINAE COROLLA, 93 Spes arrectae juvenum. 

Nnnc, magnaniini iuvenes, effdndite habenas, 
Subdite calcar eqvo, crepitans torqvete flagellum: 
Venturi impavidos rapiat delira voluptas. 
Saxa per et coUes et per loca saeva periclis 
Currimus: at fortes mens numqvam deficit aeqva. 
Frustra vorticibus spumans exaestuat amnis; 
Sub pedibus frustra pandunt Acheronta lacunae. 
Difficiles scopulos, ubi pastor lubricus errat 
VacciUans omniqve moras in vimine nectit, 
Nos super hos impune volamus: iamqve deorsum 
Praecipitamur, ut in praedam lovis incidit ales; 
lamqve per adversum coUem iactamur eundo 
Aerii: pedibus celer impetus addidit alas. 
Qvalis ubi hibemo in pelago nunc prona carina 
Decurrit latera undarum, nunc emicat alte 
Insultatqve vadis eqvitans ridetqve procellam. 
Qvo ferimur? Qvo nos rapiens venaticus error 
Decipit? Ut gramen detonsum radit hirundo, 
Sic levi cursu nos moUia verrimus arva, 
Sed citiore fiiga. Kuit undiqve fida canum vis; 
lamqve catervatim ad primum concurritur agmen, 
Tum sese expKcuit legio, íusisqve per agros 
Itur in obliqvos orbes; fit murmur; euntes 
Ore tonant pátulo. Qvales ubi in aethere cursum 
SoUemnem fecere grues, petulantibus aKs 
Diversae variant speciem; clangore volantum 
Nubes insonuere repercussaeqve reclamant. 

í» S« £• Dignoscere cautus. 

Ut teipsum noscas, aKenos inspice mores : 
Utqve aKos possis noscere, tecum habita. 

K. 
94 SABRINÁE COROLLA, The Wine of life is gone. 

Go, forget me: why should sorrow 
O'er that brow a shadow fling? 
Gro, forget me: and to-morrow 
Brightly smile and sweetly sing. 
Smile — ^thoTigh I shaU iiot be near thee; 
Sing — ^though I shall never hear thee: 
May thy soul with pleasure shine, 
Lasting as the gloom of mine. 

Like the sun, thy presence glowing 
Clothes the meanest things in light; 
And when thou, like him, art going, 
Loveliest objects fade in night. 
AU things looked so bright about thee, 
That they nothing seem without thee; 
By that pure and lucid mind 
Earthly things were too refined. 

Go, thou vision, wildly gleaming, 
Softly on my soul that fell; 
Go, for me no longer beaming,. 
Hope and Beauty, fare ye welll 
Gt), and all that once delighted 
Take, and leave me all benighted, — 
Glory's buming generous swell, 
Fancy, and the poet's shell. WOLPE. Tke Tmlette. Teeth, rouge, and ringlets from the shop you bring: 
A mask, dear Lydia, were a cheaper thing. 

s. A. i^from ihe Greek). SABRINÁE COROLLA, 9ð 

Tecum una perierunt gaudia nostra, 

I fiige immemor mei; 

Qvid mnbret iUam cura nigra frontem? 
I meiqve non memor 

Cras molle ride suaviterqve canta. 

MoUe rideas licet 

Nec me relictum captet iste risus; 
Suaviter licet canas 

Nec me fiigatum cantus iste flectat; 

At tibi serenitas 

Sit tanta, qvantae me movent procellae. 
Solis instar emicans 

Splendore vestis qvidqvid invenusti est; 

Solis instar occidens 

Premis venusti qvidqvid est tenebris. 
Plena riserat tui 

Nuper, tuiqve sordet orba tellus; 

Ingeni tui nimis 

Inclaruere cimcta claritate. 
I fuge immemor mei 

Qvae luce mira íulseras imago 

Blanda sensibus meis; 

I dulce numqvam redditura lumen: 
Qvidqvid est bonae jspei, 

Qvidqvid decoris, aufer omne tecum: 

Qvod placens erat prius 

I tolle, meqve linqve destitutum; 
Tolle Gloriae faces 

Lyramqve et altae spiritum Camenae. 

K. 

Lydia. 

Empta tibi sunt mel, dentes, cerussa, capilli: 
Hoc potuit pretio, Lydia, vultus emi. 

T. s. H. 
96 SABRINAE COROLLA, The Siege of Corinth. 

'Tis midnight: on the mountains brown 

The cold round moon shines deeply down; 

Blue roU the waters, blue the sky 

Spreads like an ocean hung on high, 

Bespangled with those isles of light, 

So wildly, spiritually bright; 

Who ever gazed upon them ðhining, 

And tumed to earth without repining, 

Nor wished for wings to flee away 

And mix with their etemal ray? 

The waves on either shore lay there 

Calm, clear, and azure as the air; 

And scarce their foam the pebbles shook,^ 

But murmured meekly as the brook. 

The winds were piUowed on the waves; 

The banners drooped along their staves, 

And, as they fell around them furling, 

Above them shone the crescent curling; 

And that deep silence was unbroke, 

Save where the watch his signal spoke, 

Save where the steed neighed oft and shriU, 

And echo answered from the hiU, 

And the wide hum of that wild host 

Rustled like leaves from coast to coast, 

As rose the Muezzin's voice in air, 

In midnight call to wonted prayer. 

It rose, that chanted mouraftil strain, 

Like some lone spirit's o'er the plain: 

'Twas mulical, but sadly sweet, 

Such as when winds and harp-strings meet, 

And take a long unmeasured tone, 

To mortal minstrelsy unknown. 

It seemed to those within the wall 

A cry prophetic of their fall ; SÁBRINAE GOROLLA. 97 

Ni;/CT09 djULoXyw. 

lam medios nox urget eqvos, et opaca iugorum 

Despidt e liqvido frigida luna globo; 
Caerula volvuntur iam marmora; caerulus aether 

Desuper oceani pensilis instar habet. 
Illic, ceu medio lucentia gurgite saxa, 

Spirant indomitas vivida signafaces. 
O qvis ad iUa oculos ardentia sustulit olim, 

Et placide in propriam se revocavit himium, 
Nec pennis aperire vias optavit Olympi, 

Et comes aetemo íulgidus ire choro? 
Aeqvora cessabant utrumqve lavantia litus 

Mollia caerulei puraqve more poli: 
Candens vix teretes agitabat spuma lapiUos, 

Nec gravior modico fonte susurrus erat: 
Compositae carpunt somnos in fluctibus auræ, 

Haerent arboribus langvida signa suis: 
Dumqve ita multiplici circumvolvuntur amictu, 

Candidus in lunae comua cedit apex; 
Nec qvae sufficerent violare silentia voces, 

Custodimi nisi qva signa darentur, erant, 
Qvave freqvens hinnitus eqvi resonaret acutum, 

Echo de mediis reiiciente iugis. 
lamqve ab utroqve mari strepitant examina dira, 

Ut nemora arboreae qvassa sonore comae, 
Surgit ubi atqve omnes in sacra novissima noCtis 

Convocat altisono carmen ab ore chori; 
Surgit, ut aeriae qvondam si flebilis umbrae 

In desolatis vox oriatur agris, 
Dulce qvidem, media tamen in. dulcedine maestum, 

Ut chelys et Kqvidi cum coiere Noti, 
Et longum incipiunt incompositumqve tenorem, 

Qvalis in humana non amat esse lyra. 
Obstupuere viri media inter moenia clausi, 

Exitiiqve ea vox omnibus omen erat. 

7 98 SABRINÁE GOROLLA, 

It struck even the besiegers' ear 
With something ominous and drear, 
An midefined and sudden thrill, 
Which makes the heart a moment stiU, 
Then beat with quicker pulse, ashamed 
Of that strange sense its silenCe framed; 
Such as a sudden passing-bell 
Wakes, though but for a stranger's knell. 

BYKON. The World's Wanderers. 

Tell me, thou Star, whose wings of light 
Speed thee in thy fiery flight, 
In what cavem of the night 

WiU thy pinions close now? 

Tell me, Moon, thou pale and grey 
Pilgrim of heaven's homeless way, 
In what depth of night or day 

Seekest thou repose now? 

Weary Wind, who wanderest 
Like the world's rejected guest, 
Hast thou stiU some secret nest 
On the tree or billow? SH£LL£Y. Grabschrift des Neodars. 

Slcobar, feiner greunbe ^íage, 
9iu^t ^ier, unb ^ort ju fragen auf* 
!Da^ Sragen tt)ar fein Seben^Iauf, 
Unb er t)erfcl^íeb in einer grage. 
!I)u fragfi bei biefem Seicí^enfiein : 
SBarí) er burc^ gragen fíug? — Slc^ neim 

HAGEDORN. SABRINAE GOROLLA, 99 

Ipsis qvinetiam visa est cingentibus urbem 

Lugubre nescio qvid significare mali: 
Ut temere attonitum cum pectus inhorruit, et cum 

Purpureum subito sangvinis baesit iter, 
Momentoqve brevi micat acrius, et pudor intrat 

Mira qvod in tacito sensimus ista metu, 
Non aliter qvam si tumulo campana repente 

Qvamlibet ignoti destinet ossa viri. 

H. T. Errones. 

Stella, lucenti per inane penna 
Flammeos velox agitare cursus, 
Ede, qvo noctis tua nunc in antro 
Pluma qviescet? 

Lima, pallenti veneranda vultu 
Devios caeli peragens ifieatus, 
Qva tenebrarum recrearis aut qva 
liucis in aula? 

Vente, terrarum velut exsul aegrum 
Semper errorem renovans, adhucne 
Servat arcanum tibi silva nidum 
Vel maris unda? K. Percontatorem Jugito. 

Interrogator hic, sodalium pestis, 
Interrogare desinit Polysperchon. 
Interroganti vita longa manarat: 
Interrogantem vox reliqvit extrema. 
Interrogaris forte, doctus et prudens 
Interrogando sitne factus: Haudqvaqvam. 

K. 

7—2 100 SÁBRINAE COROLLA, The Neck of Venison. 

While thus I debated, in reverie centered, 

An acquaintance — ^a friend, as he called himself— entered ; 

An nnderbred, fine-spoken fellow was he, 

And he smiled as he looked at the venison and me. 

"What have we got here? Why, this is good eating! 

Your own, I suppose— or is it in waiting?" 

"Why, whose should it be?" cried I, with a flounce; 

"I get these things often" — ^but that was a bounce: 

" Some lords, my acquaintance, that settle the nation, 

Are pleased to be kind — ^but I hate ostentation." 

" If that be the case, then," cried he, veiy gay, . 

"I'm glad to haye taken this house in my way. 

To-morrow you take a poor dinner with me; 

No words — I insist on't — ^precisely at three: 

We'U have Johnson and Burke — all the wits will be there ; 

My acquaintance is slight, 'or I'd ask my Lord Clare. 

And, now that I think on't, as I am a sinner, 

We wanted this venison to make out a dinner. 

What say you — a pasty? it shaU and it must, 

And my wife, little Kitty, is famous for crust. — 

Here, porter, this venison with me to Mile-end; — 

No stirring, I beg, my dear friend, my dear friend!" 

Thus snatching his hat, he brushed off like the wind, 

And the porter and eatables foUowed behind. 

GOLÐSMITH. A fálse Face true. 

That there is falsehood in his looks 

I must and wiU deny: 
They say their master is a knave ; 

And sure they do not Ue. 

BURNS. SABRINAE COROLLA, 101 Inter opes inops. 

Stabam ego sic curas meditans, et totus in iUis, 

Cum qvidam incurrit notus mihi nomine tantum, 

Ipse meis qvamvis cuperet se adscribere amicis, 

Ingenium servile, rotundo putidus ore: 

Et leviter ridens, ut me spectatqve ferinam, 

Incipit: Hem, qvid habes? euge, haec lautissima cena est 

Anne tuum hoc an nunc dominos exspectat opimos? 

Qvid rogitas? clamo, et Fert nobis. unus et alter 

Talia dona dies, Parthis mendacior addo: 

Principibus pla^uisse viris mihi contigit ; est qvi 

Nos amat: at iactare odiosum est. Irruit ille: 

FortTmatus ego, has cui iam devertere ad aedes 

Contigerit : tu cras mecum cenaveris : hora 

Nona erit: edixi: ne pugna fortis; habebis 

Virgilium Variumqve: utinam mihi notior esset 

Maecenas: aderit flos ac facundia Romae. 

lamqve, ita sim sospes, menti subit, hic mihi cervus, 

Hic erat in votis, cenae caput ut foret illi. 

Qvid fieri censes? crustumne? Catullula nostra 

Conficit haec nemo ut melius: decrevimus ergo: 

Ocius hanc pueri (tu ut sis tranqvillior oro, 

Numqvam hodie efiugies) medias auferte Carinas. 

Tuqve vale mea cura; vale dulcissime rerum. 

Sic ait arreptoqve elabitur ocior auris 

Pileolo, pueriqve exportant pone ferinam. 

c. w. Falsitas verax, 

Falsum est qvod crepat oppidum, PeriUe, 
Falsus qvod tibi vultus est, Perille: 
Falsum qvi docet esse te, PeriUe, 
Falsus non tibi vultus est, PeriUe. K. 102 SÁBRINAE COEOLLA, King Cophetxia loved the Beggar Maid. 

Her anns across her breast she laid; 

She waa more fair than words can say: 
Barefooted came the beggar maid 

Before the King Cophetua. 
In robe and crown the king stept down 

To meet and greet her on her way. 
"It is no wonáer," said the lords, 

" She is more heautiful than day." 
As shines the moon in clouded skies, 

She in her poor attire was seen : 
One praised her ancles, one her eyes, 

One her dark hair and lovesome mien: 
So sweet a face, such angel grace, 

In all that land had never been. 
Cophetua swore a royal oath : 

This beggar maid shall be my queen. 

TENNYSON. Arid's Song. 

Where the bee sucks, there suck I; 

In a cowslip's bell I lie, 

There I couch when owls do cry; 

On the bat's back I do fly 

After summer, merrily: 
Merrily, merrily shall I live now 
Under the blossom that hangs on the bough, 

SHAKSPEARE. SABRINAE COROLLA, 103 Mendica. 

Ibat iit ambabus positis ad pectora palmis, 

Candorem eximiimi verba referre negant. 
Nuda pedes et opem poscens in rebus egenis 

Cophetua coram rege puella venit: 
Destituit solium rex ostro insignis et auro, 

Itqve salutatum qvae prope carpit iter. 
Nec mirum, dixere duces; pulcerrima qvamvls 

Alma dies, alma pulcrior iUa die. 
Qvalis in obducto sublucet Cynthia caelo, 

Veste sub obscura cemere talis erat : 
Virginis hic suras, alter laudavit ocellos, 

IUe nigros crines osqve cupidineum: 
Nam dulcis facies divinaqve gratia formae, 

Qvalis in his numqvam finibus ante fuit. 
Cophetuas iurat, sceptnun testatus et orbem, 

Coniunx ex inopi virgine regis erit. H. A. J. H. Arid. 

*'lS£ í**, w TeKyoVf TOíaí fJLeXlaam^ 
Toif avvheíivvoVi tov eao) KaXvKov 
VVKT09 aiJLoXy^ KaTaKOífifiOevO , 
ftjy vvKTeploos wTepvya aTOfJLiœv 

aTcp evuvvwv 
fióaKO) Tov aKtjpaTov oXfiov, 
Kal yap voTsXd^ wpoaOe KeXevÖovs 
fjXOov yXvKcp^ 0€p€í djUL^píTroXœv' 
vvv ^ €v(f)poavvas lepovg Kapirovf 

fí/i' diro^p€>\fO)v 

aT€<f>ÍvOlS VTTO SeVOpOKO/ULOiaiV* 

G. O. M. 104 SABRINÁE COROLLA. 

The Moumer. 

She is far from the land where her young hero sleeps, 

And lovers are round her sighing: 
But coldly she tums from their gaze, and weeps, 

For her heart in his grave is lying, 

She sings the wild song of her dear native plains, 
Every note which he loved awaking ; — 

Ah little they think who deKght in her strains, 
How the heart of the minstrel is breaking. 

He had lived for his love, for his country he died, 
They were all that to life had entwined him; 

Nor soon shall the tears of his country. be dried, 
Nor long will his love stay behind him. 

Oh make her a grave where the sunbeams rest, 

When they promise a glorious morrow; 
They'U shine o'er her sleep like a smile from the west, 

From her own loved island of soirow. 

HOOKE. To a covetous Hero. Thy narrow or aspiring thoughts lay by; 
Can one so humbly creep, and soar so high? 
Brave is the warrior's arm, his sword íq bold: 
But, like thy falchion, do not grasp thy gold: 
Act not the hero's and the coward's part, 
Abroad all soul, at home without a heart. 

A. Auf einen Reicheh. 

2)u ^aft bc* Sicicl^cn ®ut, bc6 ?Irmcn *&crj unb »&arm; 
!Dcn (Srbcn bift bu rcícl^, bfr fclbcr bift bu arm. OPITZ. SABRINÁE QOROLLA. 105 Certa mori. 

Stat procul a terra, qva tu, puer inclute, dormis, 

Stat tua sollicitis culta puella procis; 
Frigida sed flentes oculos avertit, et illuc 

Mente fugit, carum qva tegit herba caput, 
Mox patria raptim promit testudine si qvae 

Audierat qvondam carmina laetus amans; 
Nec cupida cemunt inhiantes aure catervae, 

Qvae canit, hanc sensim corde labante mori. 
Pro patria periit qvi vixerat omnis amori, 

Nil aliud causae, cur superesset, erat. 
Nec patriae maerore brevi deflebitur heros, 

Nec mora qvin puerum njrmpha seqvatur erit, 
Huic tumulus fiat qva lux monet ultima solis 

Gloria sit reducis qvanta fiitura dei : 
Insula per fluctus risisse videbitur iUi, 

Carior aerumnis insula facta suis. 

Cr* JL» C* ttU Nil fuit umqvam sic impar sibi. 

Vel tenuem vel magnum animum dimitte: qvid idem 
Repis humi rltu vermis, et astra petis? 

Dextera bellantem captat tua fortiter ensem: 
Cur turpes eadem dextera captat opes? 

Qvi leo nuper eras, cur nunc fis callida vulpes, 
^ncluta militiae mens, sine corde domi? K. Ad Harpagum. 

Croesi divitias qvi iungis moribus Iri, 
Dives es heredi, pauper es ipse tibi. K. 106 SABRINAE GOROLLA. Lo Imperador dd doloroso Regno, 

Com' io divenni allor gelato e fioco, 

Nol dimandar, Lettor, ch' io non lo scrivo, 
Perb ch' ogni parlar sarebbe poco. 

lo non morii, e non rimasi vivo: 

Pensa oramai per te, s' hai fior d' ingegno, • 
Qual io divenni, d' uno e d' altro privo. 

Lo Imperador del doloroso regno 

Da mezzo il petto uscia fiior della ghiaccia; 
E pit^ con im gigante io mi convegno, 

Che i giganti non fan con le sue braccia: 
Vedi oggimai quant' esser dee.quel tutto, 
Ch' a cosi fatta parte si confaccia, 

S' ei fii si bel, com' egli h ora brutto, 
E contra il suo Fattore alzb le ciglia, 
Ben dee da lui procedere ogni lutto. 

O quanto parve a me gran meraviglia, 
Quando vidi tre facce alla sua testa! 
L' una dinanzi, e quella era vermiglia: 

L' altre eran due, che s' aggiungeano a questa 
Sovr' esso íl mezzo di ciascuna spalla, 
E BÍ giungeano al luogo della cresta. 

E la destra parea tra bianca e gialla: 
La sinistra a vedere era tal, quali 
Vengon di lá ove il Nilo s' awalla. 

Sotto ciascuna uscivan duo grand' ali, 
Quanto si conveniva a tanto uccello: , 

Vele di mar non vid' io mai cotali. 

Non avean penne, ma di vispistrello 
Era lor modo: e quelle svolazzava, 
Si, che tre venti si movean da ello. 

Quindi Cocito tutto s' aggelava. 

Con sei occhi piangeva, e per tre menti 
Gocciava il pianto e sanguinosa bava. 

DANTE. SABRINAE COBOLLA. 107 Monstrum horrendum informe ingens. 

Qvam geKdus torpor, qvi vocis, lector, abortufi 
Contigerit, ne qvaere, mihi; qvin scribere, versus 
Propter egestatem, qvalis sit cmnqve, recusem; 
Nam neqve vivus eram nec mortuus, Ipse putando, 
Si tantiUa tibi praesto est mens ingeniumqve, 
Qvid fderim, noris, sine vita, fiineris expers, 

Aerumnabilis exstabat regni induperator 
De glacie medii tenu' pectoris: ipse giganti 
Contendam mage, qvamde gigas uni illius armo. 
Nunc qvam immensa, vides, summa omnis debeat esse, 
Conveniat tantis qvae partibus uniter apta. 
Si pulcro qvondam, ut nunc taetro corpore, frontem 
Aufius tollere eum contra .est qvi cuncta creavit, 
Omne genus luctus bene convenit hinc proficisci. 
O qvam suspiciens tanta haec miracula rerum 
Obstupui, visis tribus oribus in capite uno. 
Horum erat anterius rubrum flammante pyropo, 
Tum duo surgebant utrimqve huic continuata, 
De medio cujusqve umeri exsistentia, cunctis 
Deniqve concretis ipso sub vertice in unum. 
Gilvum in se dextri color admiscebat et album : 
Laevo inerat species qvalis vertentibu' saeclis 
Illinc, Nilus ubi sibi vallem exesse coépit. 
Cuiqve duae suberant alæ molimine vasto, 
Conveniebat uti tam magno pennipotenti, 
Qvali maximitate marina haud carbasa vídi. 
Plmnae iUis deerant, namqve alarum instar habebant 
Pinnigeri muris; qvibus hinc atqve hinc agitatis 
Ventorum exibant tria flamina semper ab illo, 
Flamina Cocytum glacie stringentia totum. 
Flebat sex oculÍ8;,qvi fletus per tria menta 
Manabat spumis commixtus sanguinolentis. 

H. A. J» M. 108 SABRINAE COROLLA. 

Then comes in the Sweet of the Year. 

The soote season, that bud and blome forth brings, 

With grene hath clad the hill and eke the vale; 
The nightingale with fethers new she sings; 

The turtle to her mate hath told her tale: 
Somer is come, for every spray now springs; 

The hart hath hong his old hed on the pale; 
The buck in brake his winter coate he flings; 

The fishes flete with new repaired scale; 
The adder all her slough away she flings; 

The swift swalow pursueth the flies smale; 
The busy bee her hony now she mings; 

Winter is wome, that was the flowers' bale: 
And thus I se among these pleasant things 
Eche care decays ; and yet my sorow springs. 

SURREY. Loch Katrine. 

And now, to issue firom the glen, 

No pathway meets the wanderer's ken, 

Unless he climb, with footing nice, 

A far-projecting precipice. 

The broom's tough roots his ladder made, 

The hazel saplings lent their aid; 

And thus an airy point he won, 

Where, gleaming with the setting sun, 

One bumish'd sheet of living gold, 

Loch Katrine lay beneath him roUed, 

In all her length far winding lay, 

With promontory, creek, and bay, 

And islands that, empurpled bright, 

Floated amid the livelier light, 

And mountains, that like giants stand, 

To sentinel enchanted land, 

SCOTT. SABRIXAB COROLLA. 109 

Nunc formasis^mus Annus. 

Mellea pais anni, flomm frondiimqYe cieatrix, 

lam TÍrídi yaUeð et ioga veste tegit; 
CoUoqYÍnm Tocalis init com compare tnrtnry 

Laeta noTÍs plnmis Attica cantat aTÍs. 
Ver lediit ruri: iam qTaeqTC lepnUnlat herba, 

lam micat in TÍtieo sqTama lefecta lacn. 
Comna mntatnð snspendit in arboie cerTns; 

PeUe noTns posita cnrreie gestit oiyx. 
Per Uqvidnm mnscas tennes cita captat himndo; 

Proiicit hibemam YÍpera picta cntim; 
Sednla miscet apis fragrantem meUis acermmy 

Pestis enim flomm noxia fngit hiemps. 
Cetera laetantnr: déponnnt cetera cnras: 

Sed mihi tristitiae flebile crescit onns. K. Spduncae vivtqve Lacus. 

Jamqye viatori snblncet semita nnsqvam, 

YaUis inaccessos expUcitnra sinns, 
Ni qveat, arte regens vestigia Inbrica, pronnm 

Et procnl impendens exsnperare ingum. 
Praebet opem scalasqve tenax radice genista; 

Fertqve snnm corylns lenta ministerium. 
Mox apicem aerium nactus de vertice summo 

Prospexit ratilum sole cadente lacum, 
Qva Katrína palus, velut aurea bractea, late 

Lucida purpureis porrigeretur aqvis; 
Qvam longa et scopulos et procurrentia in undas 

Lítora curvaret dividuosqve sinus; 
Qvaeqve reniderent terrae, mediisqve micantes 

Narent, splendidius qva iubar esset, aqvis; 
Qviqve loco starent montes, cen turma gigantum, 

Custodes magicae praesidiumqve plagae. 

T. s. E. 110 SABRINAE COROLLA. The warring Angds. 

So saying, a noble stroke he lifted high, 

Which hung not, hut so swift with tempest fell 

On the proud crest of Satan, that no sight, 

No motion of swift thought, less could his shield, 

Such ruin intercept: ten paces huge 

He hack recoiled ; the tenth on bended knee 

His massj spear upstaid ; as if on earth 

Winds under ground, or waters, forcing way, 

Sidelong had pushed a mountain from its seat, 

Half sunk with all his pines. Amazement seized 

The rebel thrones, but greater rage, to see 

Thus foiled their mightiest ; ours joy fiUed, and shout, 

Presage of victory, and fierce desire 

Of hattle : whereat Michael hid sound 

The archangel trumpet; through the vast of heaven 

It sounded, and the faithftil armies sung 

Hosanna to the Highest: nor stood at gaze 

The adverse legions, nor less hideous joined 

The horrid shock. Now storming fiiry rose, 

And clamour, such as heard in heaven till now 

Was never; arms on armour clashing brayed 

Horrible discord, and the madding wheels 

Of brazen chariots raged ; dire was the noise 

Of conflict; over head the dismal hiss 

Of fiery darts in flaming voUeys flew, 

And flying vaulted either host with fire. 

So under fiery cope together rushed 

Both battles main, with ruinous assault 

And inextinguishable rage. AU heaven 

Resounded; and had earth been then, all earth 

Had to her centre shook. 

MILTON. SABRINAE GOROLLA, 111 Bai/ S' ífxevai iroXeiióvhe deoL 

Dixit, et assurgens plagam molitur opimam, 
Nec dubiam pendentem : ea tanto turbine cristis 
Mobilibus Satanae superincidit, ut neqve velox 
Vis animi aut oculorum acies, nedum obvius umbo, 
Fulmineam qveat excipiens prohibere ruinam. 
Reccidit iUe gradus vastos bis qvinqve retrorsum: 
In decimo attinuit duplicato poplite nixum 
Ingens hasta; velut montem cum sede revulsum 
Subterranea vis ventorum aut actus aqvaí 
Cum trabibus piceis omnem in latus inclinavit 
Semirutum. Stupor incessit Titanas et ira; 
Sævior ira, palam passo praetore repulsam. 
Exsultare animis nostri; palmamqve freqventes 
Praecipiunt, mediisqve furunt miscerier armis. 
Michael jubet inde cani sacro aere: canorem 
Dat tuba per vacuum, caelestiaqve agmina magna 
Voce vocare Deum. Nec in uno exercitus alter 
Defixus stetit obtutu: concurritur ultro 
Vi paribusqve minis. Nunc irae gliscere caelo; 
Nunc perterricrepi fremitus clarescere, numqvam 
Auditi prius. Arma armis allisa dedere 
Horrificum flictu clangorem, aerisqve rotarumqve 
Omne solum saevire sonoribus: impete tanto 
Agmina confremuere. Supra caput igneus imber 
Missilibus tractim flammis stridetqve volatqve, 
Vulcanoqve volans acies lato integit ambas. 
Ergo ftdmineus superimminet arcus euntes 
Comminus in certamen inexpletumqve ftirentes. 
Omne fragore tonat caelum: et, si terra fiiisset, 
Terra qvoqve omnis humo penitus tremefacta labasset. 

T. S. E. 112 SABRINÁE COROLLÁ. The PoeCs House. 

Captain, or colonel, or knight in arms, 
Whose chance on these defenceless doors may seize, 
If deed of honour did thee ever please, 
Guard them, and him within protect from harms. 

He can requite thee: for he knows the charms 
That call fame on such gentle acts as these, 
And he can spread thy name o'er lands and seas, 

Whatever clime the sun's hright circle warms. 

Lift not thy spear against the Muses' bower: 
The great Emathian conqueror hid spare 
The house of Pindarus, when temple and tower 

Went to the ground : and the repeated air 
Of sad Electra's poet had the power 
To save the Athenian walls from ruin bare. 

HILTON. The Parting Gift. 

Take this ring, the simple token 

Of a true and loving heart; 
Could the spell of fate be broken, 

Never, never would we part. 

Soon we lose whate'er is sweetest; 

Soon we ring enjoyment's knell; 
Fondest hopes are ever fleetest; 

Therefore, dear one, fare thee well. 

s. A. SÁBRINAE COROLLA, 113 Sacri Vates. 

Tribune, seu tu, centurio ferox, 
Seu forte inermes impuleris fores, 
Praefecte, si gaudes honesto, 
Limina cum domino tuere 

Secura firaudis. Non tibi gratiam 
Nullam rependet, callidus artium 
Qveis fama de caelo vocata 
Serta piis sua nectit actis. 

Qvascumqve terras et freta fervido 
Sol orbe lustrat, tu qvoqve viseris 
Hoc vate. Musarum latebras 
Parce gravi temerare ferro. 

Pellaeus ipso Martis in impetu 
Victor pepercit Pindarico lari 

Qva templa, qva grandes in hora 
Turpe solum petiere turres: 

Qvin et renascens hoc tua profuit, 
Electra, maesto fabula carmine, 
Ne strata deformi iacerent 
Moenia Cecropidum ruina. 

K. Ad Neaeram. 

Gemmam do tibi simplicem, Neaera, 
Fidi mnemosynon probiqve cordis; 
Nos, si fata forent movenda votis, 
Nullum, lux mea, separaret aevum. 
Sed dulcissima qvaeqve mox recedimt, 
Veloci pede praeterit voluptas, 
Et, qvo blandior, hoc fuigacior spes: — - 
Ergo, noster amor, valc, Neaera. 8 K. 114 SÁBRINAE COROLLJL The Slandered One. 

Done to death by slanderous tongues 

Was the Hero that here lies: 
Death, in guerdon of her wrongs, 

Gives her fame which never dies : 
So the life, that died with shame, 
Lives in death with glorious fame. 
Hang thou there upon the tomb, 
Praising her when I am dumb. 

Pardon, Goddess of the night, 
Those that slew thy virgin knight; 
For the which, with songs of woe, 
Rouhd about her tomb they go. 

Midnight, assist our moan; 

Help us to sigh and groan 
Heavily, heavily: 

Graves yawn, and yield your dead, 

TiU death be uttered 
Heavily, heavily. 

SHAKSPEARE. Ittch and Poor. Rich — ^you were a favoured lover ; 
Poor — ^your courting days are over. 
Then you were a dear Adonis; 
Altered now the fair one's tone is: 
Now you fall beneath her knowledge; 
Phyllis asks your "name and coUege." 
Ah, my friend, to heart you're laying 
All too late the good old saying: 
" Swallows come and go with weather ; 
Friends and Fortune fly together." 

s. A. {from the Greek), SABRINAE COROLLA. 115 ''Aoc /Áev *H|oa) ycua ifaXJTrrei 
y\fidvpai% Hpai 'yXoio-o'ot; ^i/uLepfjv' 
6ávaT09 o a^6(«ii/ Troim? /ic'yáXaii' 
ái/rio<o(0(nv icXéov aOávarov* 
fiioTa S* oírai Ov^o'Koua'' aKXeœs 
fiiov eÍ\if)(€V Tov /cXeii/oTaroy* 
oeKTo^y fjv oe juloí vvv ewi TVfipov 
Tovoe KpefiaaT^ 

aíywvTOí e/uLov viv enaívei. 
avyyvwOí Oeá^ iroTvia i/v/ctos, 
ai)i/ KTeívao'íV irapOevov aSjULtÍT' 
avff (ov TVfifiovi afjLtpíTToXoviJLev 
Xiyvpo'i^ dprivoi^ eiriTVjUilSíSíot^' 
Gv oé vv^ fjLecrcÍTfi ŒvjuLjuLay^oi tifxcúv 
fxeXea /uLeXeois loQi aTovayfai^' 
eiravtí) tvjulIÍoí t eKwpoievTes 
jfcuTKeTe veKpov^i eaT av OávaTO^ 
fULeXeos fjLeXetav 

v^Kvœv TrXfjpcúfia Kevciari, R. S. Infelix Paupertas. 

Dives amator era?: desisti pauper amare: 
Tam medicina potens est in amore fames. 

Qvae te suaviolmn dulcemqve vocabat Adonin, 
Nunc eadem qvi sis Phyllis et unde rogat. 

A Corydon, Corydon, didicisti serior iUud: 
*Nullus ad amissas ibit amicus opes.' 

8—2 K. 116 SABEINÁE COROLLA. Sonnet. 

One day I wrote her name upon the strand, 
But came the waves and washed it away; 
Again I wrote it wíth a second hand, 
But came the tide and made my pains his prey. 
"Vain man," said she, "that dost in vain assay 
A mortal thing so to immortalise; 
For I myself shall like to this decay, 
And eke my name he wiped out likewise." 
"Not so," quoth I; **let baser things devise 
To die in dust, hut you shall live by fame: 
My verse your virtues rare shall etemise, 
And in the heavens write your glorious name; 
Where, whenas death shall all the world subdue, 
Our love shall live, and later life renew." 

SPENSER. AiLf Keplem. ©0 ^od^ tt>ar nod^ fein ©terblld^er geftiegett; 
?ltó Æe^Ier fiieg— Uttb fiarb itt •&Utt9er^ttot^. 
@r n)ufte itur bie ©eifter ju öetgttúgett; 
2)rum lieffett í^itt bie Æor^^er o^tte 93rot. KASTNER. Amor^s Pfeil. 

Símor'e ^PfeiI ^iat SBiberfpiftett ; 
SQSett er trifft ber laff' i^tt flftett, 

Uttb erbulb* eitt Wttig ©d^merj: 
aSJer ge^^ruftett SRat^ öerad^tet; 
Wttb i^tt au^jureiffett trad^tet, 

3)er jerfleifd^et gauj fíitt ^erj. BUEROÉR. SABRINAE COROLLA. 117 In omne Virgo nohilis aevum. 

Olim virgineTim signaram in litore nomen: 

Hicet hoc tmnidi diluit mida maris. 
Mox itermn scripsi: nec longmn tempus, et aestus 

AUabens itermn despoliavit opus. 
Tmn mea rita mihi: Qvid agis, vanissime? num tu 

Mortales titulos morte carere putas? 
Aufiigiam par ipsa notis in litore ductis, 

Deletumqve meum tempore nomen erit. 
Haud ita, respondi : conftmdat cetera pulvis ; 

Fama titi vitam tempus in onme dabit: 
Aetemabit enim raras mea carmine dotes 

Aetheraqve inscribet nomine Musa tuo. 
Illic vivufl erit seroqve novabitur aevo, 

Ultima post mundi fimera, noster amor. K. Kepleri Sors. 

Qvis caelxmi propior Keplero vidit? At ille 
Vitam traxit inops interiitqve fame. 

Profuerat certe, sed non nisi mentibus; ergo 
Corpora sunt illum passa carere cibo. K. Amoris Sagitta. 

'Iöi/ rroKvyvaixirTouTiv ''Epm KtCKaiJLOKTiv lawrei, 
tXÍjOí /uLiVf ov iriKpik KelaeTat ti fieXovrj. 

09 ^6 (liV vfipí^ayv Treipq, icara KapTo^ attocnraVf 
adXce, fJLYl TJ/i/ crriv i^€pv<Tfi9 KpaSíijv, Ix* J« Ix. 118 SABRINÁE COROLLA. The Lotus-eaters. 

Hateftil is the dark-blue sky 

Vaulted o'er the dark-blue sea. 
Death is the end of life ; ah, why 

Should life all labour be? 
Let us alone. Time driveth onward fast, 

And in a little while our lips are dumb. 
Let us alone. What is.it that will last? 

All things are taken from us, and become 
Portions and parcels of the dreadful past. 

Let us alone. What pleasure can we have 
To war with evil? Is there any peace 

Li ever climbing up the climbing wave? 

All things have rest, and ripen toward the grave 
Li silence, ripen, fall, and cease. 
Give us long rest or death, dark death or dreamful ease. 

TENNYSON. Boií\e£ (re yeva'O) irptoTov*^ 

E!/iaÍ /U.6I/ ov (þiXóoivo^ * orav o edeX^ julc fieOvaaaíy 
irpwra av yevofíévri irpocrtþepe^ koi 0€')(oiJLai, 

€1 yap €7riyl/ava€i9 to?s 'xelXeo'iVf ovkctí vij(þ€iv 
eviiapes, ovSe (þvyelv tov yXvKvv oíi^ojfóoi/* 

iropOfievei yap ejuLoiye kvXi^ irapa aov to (þtKruuLay 
Kaí fioi áirayyeXKei t^p X^P^^' ^^ eXafiev. 

ANTHOLOGIA GRAECA. SABBINAE COROLLA, 119 Nocrroiy ^ovKovto Xadéa-daL. 

Fert ipse pontus taedium et imminens 
Supeme cælum, caerula caerulis 
Porrecta; cur tanto labore 
Gens terimus peritura ritam? 

Taridem precamur, qvisqvis es, abstine 
Lassos fatigandi, ut pedibus ruit 
Tempus citatis, nostraqve aevo 
Functa brevi labra conticebunt. 

Qvid non caducum? Cur miser inchoet 
Spem longiorem, singula cui sua 
Baptantur extorqventur eheu 
Tristibus accumulanda fastis? 

Cessemus. Ecqvid profuit invidis 
Certare divis? Pontum iterantibus 
Qvae pax, ubi aetemat labores 
Unda superveniens in undAm? 

Nil non qviescit: nec nisi fimeri 
Maturat aetas omnia: da mori aut 
Cessare nobis; da qvietem 
Somniferam tenebrasve leti. W. G. C. Nunc est hibendum. 

Non ego vinosus: si vis me mergere poclis, 
Praegustata tibi profer, et accipiam. 

Si labra admoris cyatho, qvis sobrius adstet, 
Qvis renuat, cJ sis pdcra ministra meri? 

Oscula nam cyathus de te mihi suavia tradit, 
Qvamqve voluptatem senserit ipse refeii;. 

F. E. G. 120 8ABRINÁE GOROLLA. Bees. 

Therefore doth Heaven divide 
The state of man in divers fiinctions, 
Setting endeavour in continnal motion ; 
To whicli is fixed, as an aim or bntt, 
Obedience: for so work the honey-bees; 
Greatures that, bj a mle in natiure, teach 
The act of order to a peopled kingdom. 
They have a king, and officers of sorts : 
Where some, like magístrates, correct at home; 
Others, like merchants, venture trade abroad; 
Others, like soldiers, armed in their stings, 
Make boot upon the smnmer's velvet buds; 
Which piUage they with merry march bring home 
To the tent royal of their emperor : 
Who, busied in his majesty, surveys 
The singing masons building roofs of gold ; 
The civil citizens kneading up the honey; 
The poor mechanic porters crowding in 
Their heavy burdens at his narrow gate ; 
The sad-eyed justice, with his surly hum, 
Delivering o'er to executors pale 
The lazy yawning drone. 

SHAKSPEARE. Schiff und Herz, 

Uebcl ift eín ©dj^iff berat^en auf bem fturmbett^egten SSReer; 
Dod^ eln ^erj im ©turm ber Siebe iji e^ tt)aí|rli(^ nod^ ^iel me^r* 
Sene^ tt>írft bie fd^tt)eren Safien, bíe e^ brúdíen; úber Sorb; 
2)iefe^ fd^lfp mit t>oIIer Sabung burd^ bíe tt)ilben glut^ien fort^ 

W. MUELLER. 
SABEINÁE COROLLA. 121 Fervet Opus. 

Ergo homines Deus instituit diversa seqventes, 
Mobile semper uti studium et certamen habendi 
Curreret, hanc unam properans contingere metam, 
Esse sub imperio maiorum audireqve habenas. 
Síc operantur apes cogendi mellis amore: 
Qvae, duce natura, populo documenta dedere 
Regnato, ut parere velint ac legibus uti. 
lura magistratusqve • legunt regemqve seqvuntur: 
Castigare domi est aliarum et sumere poenas; 
Mercantes aliae peregrina negotia curant; 
Spicula portantes aliae, ceu miles in armis, 
Aestatem populantur et aurea germina vastant: 
Unde domum praedam referentibus agmine laeto 
Itur ad augusti praetoria regis : at iUe 
Fungitur imperio contemplaturqve canentes 
Murorum artifices molirier aurea tecta, 
Parte alia cives liqvefacta recondere mella, 
Parte alia famulos operantes pondera tergo 
Grandia ad angustum certatim advolvere limen: 
Contemplatur item praetorem torva tuentem, 
Ut saevum mussans fucorum ingloria tradat 
Corpora camifici. 

T. s. E. Amor naufragus. 

Triste ratis pelagi medio correpta furore; 

Tristius in vitae turbine prensus Amor. 
lacturam facit iUa levisqve supervolat undas; 

Hic fera soUicitum per freta portat onus. K. i 122 SABRINAE COROLLA. 

What ills the Scholar's life assail! 

Death, old fellowl have we then 

Come at last so near each other? 
Well, shake hands; and be to me 

A quiet friend, a fúthfdl brother. 

AU those merry days are gone, 

Grone with cash and health, old fellow, 

When I read long days and nights, 
And sometimes (with a friend) got mellow. 

Newton! Euclidl fine old ghosts! 

Noble books of old Greek leamingl 
Ah, ye left huge aches behind, 

Head and heart and brain all buming. 

How I toiled! For one now fled 

I wore down the midnight taper, 
Labouring, dreaming; tiU one day 

I woke, and found my life — a vapour. 

Yet I hoped (ah, laugh not now !) 

For wealth and health and fame — ^the bubble! 
So I climbed up wisdom's steeps, 

And got a fall, boy, for my trouble. 

Now all's over. No one helped, 

No one cheer'd my strong endeavour; 

So I sank, and called on thee, 
And thou wilt be my friend for ever. 

BABRY CORNWALL. Cock Róbin. 

Who kiUed Cock Eobin? 
I, says the Sparrow, 
With my bow and arrow, 

I kiUed Cock Eobin. 

GAMMER OURTOX. SÁBRINAE COROLLA. 123 Mortem orat. Mors, geniale caput, non aspemata vocantem, 

Tam vicina mihi siccine castra locas ? 
Qvin serimns dextras? Sociam fidamqve sororem 

Te tranqvilla mihi nectat amicitia. 
Fugit laeta salus, nummi fiigere, simulqve 

Fugerunt hilares iam, mihi crede, dies, 
Qvando ego per luces longas noctesqve legebam, 

Poclaqve cum socio rara levamen erant. 
Neutone tuqve Euclidae venerabilis umbra, 

Doctaqve Graiorum vos monumenta, libri, 
Heu mihi qvam taetros legastis saepe dolores, 

Qvanta cor invasit qvantaqve flamma caputl 
Sed tamen immensus, spatiis inclusus iniqvis, 

Urere noctumam lampada iussit amor. 
Multa laborabam, fíngebam somnia multa, 

Sonmia qvae subito dispulit orta dies. 
Sed vel adhuc trepidam (noli ridere) fovebant 

Spem mihi divitiae, robur, inanis honor. 
Hinc ego doctrinae scandens interritus arces 

Deciduus lapsu praecipitante rui. 
Actum est; nemo mihi Macte acclamabat et Euge, 

Nemo operi magno suppeditabat opem. 
Sic ego deficiens aegra te voce vocavi, 

Tuqve mihi fautrix tempus in omne venis. K. O factum male, mueUe Passer ! 

i^ appev epvupoaTeppop fjv ap o Kreiva^^ 
AvTo^ (þiXoi^ To^oiaiVf tj o ín o aTpovOó^f 
Tov appev epvOpocTepvov avTo^ eKreiva. R. s. 124 SABRINAE COROLLA. 

The Larh at Heaven's gate sings. 

Hail to thee, blithe spirit! 

Bird thou never wert, 
That from Heaven, or near it, 
Pourest thj fdll heart 
In profdse strains of nnpremeditated art. 

Higher still and higher 

From the earth thou springest, 

Like a cloud of fire ; 

The blue deep thou wingest, 
And singing still dost soar, and soaring ever singest. 

In the golden lightning 

Of the simken sun, 
O'er which clouds are brightening, 

Thou dost float and run, 
Like an unbodied joy, whose race is just begun. 

The pale purple even 

Melts aroimd thy flight; 
Like a star of heaven 

In the broad daylight 
Thou art imseen, but yet I hear thy shriU delight. 

Keen as are the arrows 

Of that silver sphere, 
Whose intense lamp narrows 

In the white dawn clear, 
Until we hardly see, we feel that it is there. 

AU the earth and air 

With thy voice is loud, 
As, when night is bare, 
From one lonely cloúd 
The moon rains out her beams, and heaven is over- 
flowed. 

SHELLEY. SABRINAE COROLLA. 125 

Excelsior. 

O qvae, iocosum numen, ab intimo 
(Vox namqve mortalem haud sonat alitem) 
Aut hospes aut vicina caeli 
Pectore nil meditata largos 
Fundis canores; en magis ac magis 
Elata terram deseris, igneae 
Par nubis, ascendisqve semper 
Caeruleos fugiente penna 
Tractus ; nec umqvam surgere desinis 
Inter canendum, nec celer impedit 
Carmen volatus. Tu, cubile 
Sole sub Hesperium cadente 
Coepere cum iam nubila tingier 
Luce insolenti, per iubar aureum 
Tu ludis exsultante lapsu, 

Tu fluitas velut umbra iamiam 
Exuta pigri vincula corporis, 
Cursum institutum currere gestiens: 
Te vesper en pallens amictu 
Purpureo tegit avolantem: 
Ceu stelk, fallis per liqvidum aethera, 
Cum lux diei plena refimditur, 
Visum; sed argutae lepores 
Aure bibo sitiente vocis. 
Argenteae sic spicula Cynthiae 
Scindunt acutis ictibus aera; 
Sed pallet Auroræ sub alba 
Vivida fax tenuata luce; 
Tum vix videre est, sed tamen intimis 
Haurire fas est sensibus. En tua 
Tractusqve terrarum et lacunar 
Aetherium reboat loquella, 
Ceu nuda noctis cum facies patet, 
Demittit ima Cynthia fiilgidos 
E nube rores, at sereni 

Templa poli radiis redundant. Á 126 SABRINAE COROLLA. 

Silent Love. 

Few the words that I have spoken; 

Trae love's words are ever few; 
Yet by many a speechless token 

Hath my heart discoursed to you. 

Souls that to each other listen, 
Hear the language of a sigh, 

Bead the silent tears that glisten 
In the tender trembling eye. 

When your cheek is pale with sadness, 
Dimmer grows the light of mine, 

And your smiles of simny gladness 
In my face reflected shine. 

Though my speech is faint and broken, 
Though my words are ever few, 

Yet by many a voiceless token 
AU my heart is known to you. s. A. True JSeauty. . 

Men call you fair, and you do credit it, 

For that yourself you daily such do see ; 

But the trae fair, that is the gentle wit 

And virtuous mind, is much more praised by me. 
For all the rest, however fair it be, 

Shall tum to nought, and lose their glorious hue; 

But only that is permanent and free 

From j&-ail corraption, that doth flesh ensue. 
That is true beauty, that doth argue you 

To be divine, and bom of heavenly seed; 

Derived from that fair spirit from whom all trae 
And perfect beauty did at first proceed. 

He only fair, and what he fair hath made; 

All other fair, like flowers, untimely fade. 

SPENSER. 8ÁBRINAE COROLLÁ. 127 Mutus Amor. 

OtSa iravp eirti XaXiyo-ay* iravp epm XaXeii; ^íKeí' 
^t;M/3óXo<9 ^ o/jLm dvavoois aol t6 irav viviJ^aiJLViv. 
ev yáp otSe (þp^v epciaa ti (ttovo^ Xéyeiv OéXei 
oaKpvwv T a<þ(iDvo9 o/ii^>ij fAaXOœcov oi ofiiAaTO^' 
aiJ9 iraprioos w'xpiwati^ ^ t €m^ fAapaíveTaif 
o-y T €iJLO£ yeXwTi Xa/tiirpo^ avTi(þeyyeTcu •yeXcw. 
0106 ovaKplTw? ^ioXis re Ta/uLa aoi ^cui^cSi; ojulw^ 
^(//tA/3óXoi9 epwT avavooi^ yvwpiaa^ airavT i\w» 

K. Qvid Pulcrum. 

Pulcram te memorant homiiies: nec credere cessas, 

Cmn talem exhibeat te tibi qvaeqve dies; 
Sed magis illa mihi, qvae vere pulcra putantur, 

Indole cmn pura mens generosa, placent. 
Cetera delebit, qvamvis pulcerrima, tempus; 

Fugerit eximio splendidus ore color. 
Illa manent tantum, qvae dempta came supersunt, 

Illa vigent aegra libera- sola lue. 
Dixeris hanc formam, qva tu divina píopago, 

Lxuninis ætherei conspiciare iubar; 
Procreat hanc pulcer, qvi pulcri qvidqvid ubiqve est, 

Conditor, exacti causa caputqve boni. 
Pulcer is, et si cui pulcro dedit esse: sed, ut flos, 

Ante suum pereunt cetera pulcra diem. 

K. 128 SáBRIKáE COROLLá. The Progress nf Poesy. 

Awake, Æolian Ljie, awake, 

And give to Taptare all thj trembling Btríngs. 

From Helioon's harmonions springs 

A thonsand rillfl their mazj progress take: 

The langhing flowers that ronnd them blow, 

Ðrink life and fragranoe as thej flow. 

Now the rich stream of mnsic winds along 

Ðeep, majestic, smooth and strong, 

Thro' yerdant vales and Ceres* golden reign: 

Now ToUing down the steep amain, 

Headlong, impetnons, see it ponr; 

The rocks and nodding groyes rebellow to the roar. 

O sovereign of the willing sonl, 
Parent of sweet and solemn-breathing airs, 
Enchanting Shell, the snllen Cares 
And frantic Passions hear thy sofk control. 
On Thracia's hills the Lord of War 
Has cnrbed the fory of his car, 
And dropped his thirsty lance at thj command: 
Perching on the sceptred hand 
Of Jove, thy magic Inlls the feathered king 
With mffled plnmes and fiagging wing: 
Quenched in dark clouds of slnmber lie 
The terrors of his beak and lightnings of his eje. 

Thee the voice, the dance, obey, 
Tempered to thy warbled lay. 
O'er Idalia's velvet green 
The rosy-crowned Loves are seen, 
On Cytherea's day, SABRINAE COROLLÁ. 129 Xpvfréa (pópfuy^. 

Ðepelle somnnm et díc age fenridis 
Ðíc laeta chordis Aeolium melos, 
ÐÍYÍna Testudo: canora 
Mille flumit Heliconis arce 

VocaUum cum murmure fontium 
EÍYÍ meantes, qvos sitientium 
Floresqve pratorum et feraci 
Vallis amat decorata risu. 

Nunc lympha, multo devia tramite, 
Levi fluento non sine viribus 
Lambit virescentes recessus 
Et Cereris geniale regnum: 

Nunc latiori prona licentia 
Secum labantum cuknina rupium 
Devolvit avulsosqve truncos 
Et virides Heliconis umbras. 

Salve libentum blanda cupidinimi 
Begina, victi pectoris arbitra: 
Te Luctus exauditqve Cura, 
Te placidis inimica ludis 

Vindicta lenem fassa potentiam. 
Audit cruento dirus ab Ismaro 
Gradivus, infrenatqve currus 
Et rabiem sitientis hasta^ : 

Audit corusco de solio lovis 
Bellator ales; mox piceus sopor 
Compescit alarum fragorem et 
Fulmineos oculi minacis 

Condit furores. Te seqvitur Chorus, 
Utcumqve molli in gramine coetibus 
Bacchata per noctem protervis 
Idalias Cytherea nymphas 

9 130 8ÁBRINÁE COROLLÁ. With antic Sports and blue-eyed Pleasures, 
Frisking light in j&-olic measures; 
Now pursuing, now retreating, 
Now in circling troops they meet; 
To brisk notes in cadence beating 
Glance their many-twinkling feet. 

Slow melting strains their Queen's approach declare : 
Where'er she tums, the Gtraces homage pay, 
With arms sublime, that float upon the air, 
In gliding state she wins her easy way: 
O'er her warm cheek and rising bosom move 
The bloom of young Ðesire and purple light of Love. 

GRAY. 'lXc^ aÍTreii'^ Yiapi^ ov yofiov, dWa tiv arav 

fiyayeT evvatav 6c9 9á\afiov9 EXevav, 
a; €V€Kf (o Ipoia, oopi Kai trvpi otjiaAtoTov 

eT\é a o j^cXío i/ovs 'EXXaooí cJíci/s '^Apij^f 
Koí Tov e/uLov juLcXea^ irotriv Eicro/oo, tov rrepl Tei'Xfj 

etkKvae oiKþpevwv Tral^ d\ía9 Gérc^os* 
ai/ra ó €k OáKáfJLœv ayójuLav eiri ffiva 9a\d(Taa£j 

oov\oavvav aTvyepdv dti(ptPá\ovaa Kaptf,. 
iroK\d oé SaKpvd fioi KaTefia \poó^í dviK e\€nrov 

aaTV re Kai 9a\dfÁ0Vi Kai iroaiv ev Kovlat^. 
t^jjLOí eyœ fie^ea, tI /ul e'^^prjv €tí (þeyyoi 6paa9ai 

^Ep/uLiova^ oov\av; a^ i'tro Teipofieva 
irpo^ tÓS aya\fia öeos uceTi^ irepl 'xeipe fiaXovaa 

TdKOfiaij (09 trerptva irihoKoeaaa XijSá^. 

EURIPIÐES. SABRINAE COROLLA. 131 

lunctas gemellis ducit Amoribus: 
Praesens Voluptas et roseus Pudor 
Et laeta Ludorum catenra, 
Virgineae comites choreae, 

Nunc involuto non semel ordine 
Terram trementi concutiunt pede; 
Nunc qvaeqve certatim volanti 
Qvamqve ftigit seqviturqve planta. 

Sed Musa moUes solvitur in modos: 
En ipsa nexis non sine Gratiis 
Regina procedit: decentes 
Ad numerum fluitant lacerti 

Sublime in auras: en facili viam 
Spectanda lapsu corripit ; en labri 
Pellacis undantisqve colli 
Purpureos Amor auget ignes. 

K* tL% O. Hectoris Andromdche Pyrrhin connuhia servas ? 

Pestem, haud coniugium, Paris intuUt Ilio alto 

Participem lecti sub thalamos Helenam ; 
Pro qva, vastatam ferro ac face, miUe carinis 

Te miseraeqve mei Mars celer Argolicus, 
Troia, maritum hausit, qvem circa moenia bigis 

Eaptavit Thetidis fllius aeqvoreae. 
Ipsa sed e thalamis ad litus descendebam 

Cincta importuno tempora servitio 
Assiduoqve genas fletu perftisa, relictis 

Urbe mea atqve marito in cinere ac thalamis. 
Hei me infelicem jam lumina soli' videre, 

Jam Hermionae servire! a qva ego discrucior, 
Suppliciterqve deae statuam hanc amplexa liqvesco 

Fons velut e saxo prosilientis aqvae. 

9—2 132 SABRINAE COROLLA. 

The Hcdf exceeds the Whóle. 

Brave Hylas, once the hamlet's pride, 
One-handed now, one-legged, one-eyed, 
From war discharged, Lycoris prest 
With tearfdl rapture to her breast. 
"And canst thou, dearest, gladly see 
A lover thus unmeet for thee? 
Antinous, handsome, rich, and young, 
Whom matrons court with flattering tongue 
And maids with sidelong glance approve, 
Antinous whispers vows of love : 
What hope for Hylas, luckless elf, 
Who brings from battle — half himself?" 
Smiled through her tears the blushing maid, 
And, "Not a rush," she fondly said, 
"For all Antinous would I give: 
With half my Hylas let me live." s. A. His HearVs his Mouth. 

P. This man has marred his fortune. 

M. His nature is too noble for the world: 

He would not flatter Neptune for his trident, 

Or Jove for his power to thimder. His heart's his 
mouth : 

What his breast forges, that his tongue must vent; 

And being angry, does forget that ever 

He heard the name of death. 

SHAKSPEARE. 

Star of the Morn and Eve. 

Thou wert the Moming-star among the living, 

Ere thy fair light had fled: 
Now having died thou art as Hesperus, giving 

New splendour to the dead. 

SHELLEY {from PLATO). SABRINAE COROLLA. 133 YlXéov iífÁi<rv iravró^. 

Uno oculo mancum crure imo unoqve lacerto 

Excipit emeritum fida Lycoris Hylan. 
Siccine, miles ait, tali male virgine dignum, 

Siccine me reducem laeta, Lycori, vides? 
Te petit Antinous, iuvenum rosa, qvem sibi mater 

Qvaeqve cupit generum, qvaeqve puella virum. 
Te petit Antinous: qvid Hylae sperare licebit, 

Qvi mutilus rediit dimidiumqve sui? 
IUa inter lacrimas ridens, Mihi carior, inqvit, 

Antinoo toto dimidiatus Hylas. 

K. Lihere sentire et loqvi. 

n. Oi/Tos e^evptiKev avTtp irepiireTei^ avrjp Tvya^. 

M. ^vyevetTTepo^ •y^V ^o"'"*'' 5 l^vvoiKriaai (ipoToi^. 
ovo av €1 ooifi Tpiaivav irovTias aA/JLrj9 €iva^, 
ovS* av ei Kepavviov Zevs Xa/iTra^y a'íKoKKoi ttot av 
ovTe TovTov ovT CKelvov' oiKlo'a^ o e'^ei xeap 
(TToniaTo^ ev Ovpaiaiv avTW^ j(j£ ri (þpi^v TeKTalvcTai 
yXwaa aiþfiKev e^ aváyKti^' liypiwfiévo^ o aira^ 
ovoe TovvojUL olo aKovaas o ti wot ecTi tov uaveiv. 

K. Ad Amicum mortuum. 

Splendebas supero sub fomice nuper Eous; 
Nunc idem splendes Hesperus m tenebris. 

H. J. 134 8ABRINÁE COROLLÁ. 

A Song of Twopence. 

Sing a Bong of twopence, 
A basket full of barley, 

Twice four hens and chickens 
Getting up 80 early. 

When they saw their victuals, 
The birds began to want 'em: 

Was it not a dainty dish 
To set before the bantam? 

Papa was in his study 
Reading Greek and Latin: 

Mamma was in the wardrobe 
Folding silk and satin : 

The hen was in the garden 
Walking on both legs, 

There came a little Arthur 
And picked up two eggs. s. A. The Random ShoL 

(Painted by Sir E. Landseer, B.A.) 

O Huntress Queen, this pictured meed 

The artist hangs within thy shrine, 
Memorial of a bitter deed, 

Ðiana, wrought by thee or thine. 
From its dam's teat with deep-drawn breath 

A fawn requires its wonted food; 
The woimded mother, faint in death, 

Reddens the moimtain snows with blood. 
Yet why the piteous sight deplore? 

Nay, goddess, lay thy shafts aside; 
And in the chase delight no more, 

Or let those idle tears be dried. s. A. ) SÁBRINÁE GOROLLA. 135 ^Ao'fÁa Tov ófióXov. 

^AeíieT aafía TovfioKoVf 
irXfjpe^ (nrvpioiov aK^irwv^ 
aXeKTpvopa^ avTo7s veoTT^ 
ól% opOpiovs oh TCTTapa^. 
Ta o 0)9 opq. Tfju evueaiv^ 
iroOos t/s rjyf/aT opvewv; 
oi/j^ rjov Twv aiTwv too riv 
To Y/OVM aXeKTop eoTiav; 
TraTfjp juLev tjv oieQiwv 
'EXXfivÍK OTT evoov oófmv' 
yiriTfip oe fivaaivov yiTwv 
aweTÍdeT ev KijiœTÍois' 
ev op^Ttp o dXeKTpvcuv 
a/ii(þoiv TTooolv TrepieiraTeí* 

TvvvovTovl o fjXOev l3pé(þoSj 

* » «/ 
K^T oiyeTai 

KXeyf/av (To<f>m ov wá. R. S. TaheUae Dedicatio, 

So2 7rlvcuc\ ''ApTejULi, rói/Se irtKpwv OÍto jmapTvpov epywv 
t^wypa(þo9i eÍTe Tewvy eíre koX aWoTplwv, 

ovdaTí véfipov opqL9 irpo^ /uLfjTepo^f fj o otto irXevpfjs 
ovp€09 al/uLacrcrei yiapixapefiv '^(lova. 

fiij vv k6t€i icXaíoi/cra* rá Se icXi/ra toI^ . airoficíKKe* 
ti yap aypfj^ \riyeiv ^ <ré ye ^xpv ^aKpvwv. 

J. B. 136 SÁBRINÁE COROLLA. 

The Luocury of Tears. 

O snatched away in beauty's bloom, 
On thee shall press no ponderons tomb; 
But on thy turf shall roses rear 
Their leaves, the earliest of the year, 
And the wild cypress wave in tender gloom. 

And oft by yon blue gushing stream 
Shall sorrow lean her drooping head, 

And feed deep thought with many a dream^ 
And lingering pause and lightly tread, 

Fond wretch, as if her step disturbed the dead. 

Away! we know that tears are vain, 

That death nor heeds nor hears distress: — 

WiU this unteach us to complain, 
Or mak^ one moumer weep the less? 

And thou, who tellst me to forget, 

Thy looks are wan, thine eyes are wet. 

BYRON. Justice. 

She was a virgin of austere regard, 
Not as the world esteems her, deaf and blind ; 
But as the eagle that hath oft compared 
Her eye with heaven's, so and more brightly shined 
Her lamping sight; for she the same could wind 
Into the solid heart, and with her ears 
The silence of the thought loud speaking hears, 
And in one hand a pair of even scales she wears. 

OILES FLETCHER. 

Wissenschaft. 

(Síncm {ft fic We ^o^e, bie ^immlifc^e ©ottiti} bcm anbem 
@ine tðc^tige jht^, Me í^n mit éutter Derforgt. 

SCHILLER. 8ABRINAE COROLLA. 137 

AaKpva 'xapiÁOVYÍv €;^€£. 

O rapta in ipso flore pulcritadinis, 
Te non sepuicri pondns ignaYum premet; 
Tuxun sed usqve caespitem teget rosa 
Primigena veris; hic tremet silvestribus 
Umbris cupressus, nigra sed mollís tamen: 
Et caerulos acclinis ad fontes aqvae 
Hic somniabit ore demisso Dolor 
Desideriqve pascet angorem sui; 
Vixqve immoranti caespitem premet pede 
Frustra: sepultos iUe non turbat gradus. 
At at qverellae parce; nil fietus valent 
Nec curat atra mors neqve exaudit preces. 
Esto: qvis inde dedocebitur qveri? 
XJnone fientum turba sic fiet minor? 
Ipsi, malorum cui placent oblivia, 
Tibi ora pallent, fletibus madent genae. 

H. J. H. Sancta Themis. 

Virginis os grave, nec, qvod vulgo creditur, aures 
Surdum, lucis inops; sed uti qvae saepe superbos 
Est aqvila ausa oculos oculo conferre diei, 
Haud alia, atqve etiam visus accenditur oUi 
Lucidior lampas, solidi non inscia cordis 
Excussisse sinus; qvin et secreta silentum 
Aures accipiunt intus resonantia clare 
Consilia, aeqvalesqve manus tenet altera laTices. 

J. E. B. M. 

iDoctrina. 

Huic dea fit temploqve suo Doctrina locatur: 
Illi fert solitum, commoda vacca, cibum. 

K. Á 138 SÁBRINÁE COROLLA. 

The Mariners of JEngland. 

Ye Mariners of England, 

Who guard our native seas, 
Whose flag has braved a thousand years 

The battle and the breeze, 
Yonr glorious standard launch again 
To meet another foe, 

And sweep through the deep, 

While the stormy winds do blow, 
While the battle rages loud and long, 
And the stormy winds do blow. 

The spirits of your fathers 

Shall start from every wave; 
For the deck it was their field of fame, 

And ocean was their grave: 
Where Blake and mighty Nelson fell, 
Your manly breasts shall glow, 

As ye sweep through the deep, 

While the stormy winds do blow, 
While the battle rages loud and long, 
And the stormy winds do blow. 

Britannia needs no bulwark, 

No towers along the steep; 
Her march is o'er the mountain waves, 

Her home is on the deep. 
With thunders from her native oak 
She quells the floods below, 
As they roar on the shore, 

When the stormy winds do blow, 
When the battle rages loud and long, 
And the stormy winds do blow. 

The meteor-flag of England 

Shall yet terrific bum, 
Till danger's troubled night depart, 

And the star of peace retum. SABRINÁE GOROLLA. 139 Viri turritis puppihus instant. 

Tutela, nautae, litorís Anglici, 
Si vestra Martem classis et Aeolum 
lam mille contempsit per annos, 
Ite novis revocate bellis 

Vexilla priscae conscia gloriae: 
Ite ite, pontum verrite, qva graves 
Inter procellarum tumultus 
Longa ferae tonat ira pugnae. 

Ubiqve clarorum exsilient patrum 
Manes ab imis fluctibus exciti, 
Qvos morte pro transtris honesta 
Grande decus meritbs sepulcri 

Neptunus amplo consecrat in sinu. 
Quanto calescent corda virilia 
Ardore currentum per aeqvor, 
Blacus ubi ceciditqve in armis 

Magnum duelli fubnen Horatius. 
Tutanda nulla turre Britannia 
Murosqve dedignans et alto 
Ceu propriis dominans in agris 

Audax aqvarum montibus insilit. 
Ilex tremendis feta tonitribus 
Nativa tempestatis iram 

Litoribus domat infrementem 

Qva mixta ventis proelia saeviunt. 
Aplustre semper vindicis Angliae 
Fulgebit horrendum tjTannis 
Dum trepidae fugiant tenebrae UO SÁBRINÁE GOROLLA. Then, then, ye ocean warriors, 
Our song and feast shall flow 
To the fame of your name, 

When the storm has ceased to blow, 
When the fiery fight is heard no more, 
And the storm has ceased to blow. 

CAMPBELL. The JSxile. 

Night waneth fast, the moming star 
Saddens with light the glimmering sea, 

Whose waves shall soon to realms afar 
Waft me from hope, from love, and thee. 

Coldly the beam from yonder sky 

Looks o'er the waves that onward stray; 

But colder stiU the stranger's eye 
To him whose home is far away. 

Oh, not^ at hour so chiU and bleak 

Let thoughts of me come o'er thy breast; 

But of the lost one think and speak 
When summer suns sink calm to rest. 

So, as I wander, fancy's dream 
Shall bring me o'er the sunset seas 

Thy look in every melting beam, 
Thy whisper in each dying breeze. MOORE. The Plurality of Worlds. 

©0 uncrmcfflic^ ift, fo uncnMic^ cr^abcn bcr ^immcl; 
Slbcr bcr íHcinlgfcitöðcift jog aud^ bcn ÍQxxmtl ^crab* SCHILLER. SABRINAE GOROLLA, 141 

Pacisqve felix stella reluceat. 
Tum rite, pugnax Oceani genus, 
Vestros honorabunt triumphos 
Carminibus dapibusqve cives, 

Vestrae dabuntur pocula gloriae, 
Cum flare lassi desierint Noti, 
Martisqve cessarint procellae 
SoUicitas agitare gentes. 

K. Linqvenda TeUus et Domus. 

Nox fogiens properat : pallenti Lucifer ortu 

lam tremula dubias lampade pulsat aqvas. 
Transferet hic heu me peregrinam fluctus ad oram, 

Qva neqve amor nec spes nec meus ignis erit. 
Frigida de celso funduntur lumina caelo, 

Frigidaqve haec refluo suscipit unda sinu : 
Frigidiora tamen torvi videt hospitis ora 

Advena, cui procul est trans mare cara domus. 
Tempore tam laevo cum pallet frigidus aether, 

Lux mea, ne cordi sit meminisse mei. 
Hunc recoles melius, qvi te desiderat absens, 

Aestivo placidum sole petente torum: 
Tum mihi palanti qvotiens super aeqvoris undas 

Occiduae mittent somnia mira faces, 
Omnia te referent: oculus tuus eðugiens lux, 

Et tuus exspirans aura susurrus erit. 

V. R J. Mens pusiUa. 

Stat sine mensura caelum, sine limite; sed mens 
Angusta caelum contrahit. K. U2 SáBRINAE corolla. 

The Sleeping Beauly. 

WincU, whisper gently while ahe flleepe, 

And fan her with joiir cooling wings, 
While she her drops of beauty weeps 

From pure and yet unrivalled springs. 
fjlide over Beauty*s field, her face, 

To kÍBs her brow and cheek be bold, 
Uut with a calm and stealing pace, 

Ncither too rude nor yet too cold. 
Play in Iicr beams, and crisp her hair, 

With sucli a gale as wings soft love; 
And with so sweet, so rich an air, 

As brcatlics from the Arabian grove: 
A brcath as hushed as lover's sigh, 

Or that unfolds the moming's door; 
Hwcet as thc winds that gently fly 

To sweep the spring's enamelled floor. 

oonoH. The Dead Love. 

White art thou, my maiden, 

Canst not whiter be! 
Warm my love is, maiden, 

Cannot warmer be! 

But whcn dead, my maiden, 

White was she stiU more; 
And, poor lad, I love her 

Warmcr than before. 

From the buthekiak. LaðAf'hird. 

fjady-bird, lady-bird, fly away home: 

Your house is on fire, your children will bum. 

GAMMEB OUBTOV. SABEINÁE COROLLA. 143 

Dam mea lux dormit, tu leniter, aura, susurra; 

Frigida sopitum ventilet ala sinum, 
Dum puro eximios lacrimat de fonte liqvores 

Aemula qveis omnis gloria cedat aqvae. 
Per faciem, Paphiae proprios age labere campos; 

Fige labris audax oscula, fige genis; 
Algida nec nimium serpes nimiumve proterva, 

Sed placide, lentos saepe morata gradus. 
Lude faces inter frontis crispaqve capiUos, 

Qvalis ubi vehitur flamine moUis Amor; 
QvaUs ubi Arabiae penetrans myrteta beatae 

Ventus odoriferas halat amoenus opes: 
Spiritus occultus, qvalem suspirat amator, 

Aut solet Eoas qvi reserare fores: 
Suavis uti vema Zephyrus cum devolat hora 

Verrat ut omati gemmea prata soU. 

A. H. AevKOTepa ^iópos. 

Aeiz/ca irapOev efia^ tÍ^ k€ TreXot XeuKorepa jiXeireiv ; 
Kafíol depfí&s €pw9' öep/jLOTepos tis k€ yevoiT eTi ; 
oíj^j;, irapOev éjjia' vvv oe Trpé'treiS XevKOTepa (réöev' 
KYiywv depfíOTeptp vvv epafiai ircu^ o roXas iróOtf* 

R. S. GoccvneUa. 

CoccineUa, coccineUa, qvin volas redux domum? 
Tecta flagrant: a cremantur coccineUuU tui. 

K, é •/ » U4 SÁBRINAE COROLLA. 

The happy Man. 

He cannot skim the ground like summer birds 

Pursuing gilded flies; and such he deems 

Her honours, her emoluments, her joys. 

Therefore in Contemplation is his bliss, 

Whose power is such, that whom she lifts from earth 

She makes familiar with a heaven unseen, 

And shows him glories yet to be revealed. 

Not slothfal he, though seeming imemployed 

And censured oft as useless. StiUest streams 

Oft water feirest meadows, and the bird 

That flutters least, is longest on the wing. 

Ask him indeed what trophies he has raised, 

Or what achievements of immortal fame 

He purposes, and he shall answer — ^None. 

His waifare is within. There unfatigued 

His fervent spirit labours. There he fights, 

And there obtains fresh triumphs o'er himself 

And never-withering wreaths, com^pared with which 

The laurels that a Caesar reaps are weeds. 

COWPER. 

A Day after the Fair. 

I was poor, but I was twenty, 
Now at threescore I have plenty ; 

What a miserable lotl 
Now that I have hoarded treasure, 
I no more can taste of pleasure: 

When I could, I had it not. 

From the Greek. Conjugal Peace. 

Here lies my wife; and let her He: 
She is at rest, and so am I. 

OLD EPITAPH. SABEINAE COROLLA. Uö 

Beatus iUe. 

Verrere nescit humum, qvo ritu verrit hirundo 
Proliciente faga capta et splendoribus aureis 
Sole sub aestivo muscae: fastidit honores 
Muneraqve interiturá voluptatesqve caducas. 
Ergo solus amat meditari ac totus in iUo est: 
Vívida vis superas meditantem evexit ad auras 
Scilicet et magni reserans penetralia caeli 
Nondum propositos oculis patefecit honores. 
Non agit iUe nihil, qvamvis videatur amare 
Desidiam civisqve inglorius audiat idem. 
Saepe madent tacitumo amni viridissima rura: 
Saepe qvieta volans alarum verbere raro 
Ultima caelésti cursu lassatur hirundo. 
nie tropaéa manu statuit? Molitur in aevum 
Onme per ora virum victor volitare? Negabit. 
Intus bella gerit: mentis procul aere canoro 
Militat in castris: de se bis terqve triumphat, 
Inde petens laurus proprias, viridem inde coronam, 
Prae qva Caesareae marcent et inutilis algae 
Instar habent. 

T. s. E. 

Senectvs. 

Pauper eram iuvenis; senior ditescere coepi: 

Utraqve condicio qvod doleatur habet. 
Posse frui mihi tunc aderat cum cetera deerant; 

Nunc mihi nil aliud deest nisi posse frui. 

K. Parta Qvies. 

Hac mea Deianira iacet, iaceatqve, sub herba: 
Pace potita illa est, pace potitus ego. K. 10 146 SABRINÁE COROLLÁ. 

To Mary in Heaven. 

Thou lingering star, with lessening ray 

That lov'st to greet the early mom, 
Again thou usherest in the day 

My Mary from my soul was tom. 
O Mary, dear departed shade! 

Where is thy place of blissfiil rest ? 
Seest thou thy lover lowly laid? 

Hearst thou tjie groans that rend his breast? 

That sacred hour can I forget, 

Can I forget the hallowed grove, 
Where by the winding Ayr we met, 

To live one day of parting love? 
Etemity wiU not efface 

Those records dear of transports past ; 
Thy image at our last embrace — 

Ah, little thought we 'twas our last! 

Ayr gurgling kissed his pebbled shore, 

O'erhung with wild woods, thickening green; 
The fragrant birch and hawthom hoar 

Twined amorous round the raptured scene; 
The flowers sprang wanton to be prest, 

The birds sang love on every spray; 
TiU too, too soon, the glowing west 

Proclaimed the speed of winged day. 

StiU o'er these scenes my memory wakes, 

And fondly broods with miser care.; 
Time but the impression deeper makes, 

As streams their channels deeper wear. 
My Mary, dear departed shade! 

Where is thy place of blissfol rest? 
Seest thou thy lover lowly laid? 

Hearst thou the groans that rend his breast? 

BURNS. SABRINAE COROLLA, 147 NuUob dies nostro Moerorem e pectore demet. 

Stella recedentem iam iamqve minutior orbem 

Obvia luciferis una morata rotis, 
Illa dies duce te volvente relabitur anno 

Qva fuit e nostro rapta Maria sinu. 
O animarum adscripta choro, dilecta Maria, 

Illa domus, felix qva reqviescis, ubi est? 
Contemplaris humi prostratum in pulvere, et audis 

Qvanto se gemitu torqveat intus amans? 
Mene sacri fas est oblivia temporis umqvam 

Ducere, mene sacrum non meminisse nemus, 
Qva patriae propter flexus convenimus undae, 

Extremumqve diem mutuus egit amor? 
Nulla aetas animo monimienta perennia demet; 

Nec mihi deliciae praeteriere meae: 
Non species omnis tua vanuit, oscula qvalis 

Ultima, nec nobis ultima visa, dabas. 
Lympha susurrant^s riparum amplexa lapiUos 

Fronde superfasis ibat opaca vadis; 
Spinaqve cana vagos miscebat odoraqve flexus 

Betula per laetum, par geniale, locum. 
Germina surgebant tangi poscentia; nec qvi 

Eamus amorem avium non resonaret, erat: 
Dum rubet Hesperia caelum de parte, diemqve 

Heu nimis admissa nuntiat ire rota. 
Illis deliciis etiamnum laetor, et iUis 

Immoror, occultas inter avarus opes. 
Tempore crescit adhuc constantior intus imago, 

Altior ire latex tempore qvalis amat. - 
O animarum adscripta choro, dilecta Maria, 

Illa domus, felix qva reqviescis, ubi est? 
Contemplaris humi prostratum in pulvere, et audis 

Qvanto se gemitu torqveat intus amans? 

H. T. 

10—2 é 148 SáBRIKáE C0R0LL± 

The BenedtctiofL 

Tesux be aronnd thee wherever thou Tovest, 

Maj lífe be for thee one simmier's daj, 
And all that thoa wishest, and all ihsLt thou lovest, 

Come smiling aromid thj smm j waj! 
If florrow o'er this cafan shonld break, 

Maj even thj tears pass off so lightly, 
That, like spring showers, thej onlj make 

The smiles that follow shine more bríghtlj! 

May Time, who sheds his blight o'er all, 

And dailj dooms some joj to death, 
O'er thee let years so gently fiill, 

They shall not cmsh one flower beneath! 
As half in shade and half in snn 

This world along its path advances, 
May that side the sun's npon 

Be all that e'er shall meet thy glances! 

MOORE. The Mother's Stratagem. 

While on the cliff with cabn delight she kneels, 
And the blue vales a thousand joys recall, 

See to the last, last verge her infant steals! 
O fly — ^yet stir not, speak not, lest it fall. 

Far better taught, she lays her bosom bare, 

And the fond boy springs back to nestle there. 

ROGERS. To Fool or Knave. Thy pralse or dispraise is to me alike: 

Onc doth not stroke me, nor the other strike. 

BEN JONSON. SABRiNAE COROLLA. Ii9 Tcííi/S' oprjG'ii/ evxofJLai. 

Te circum Pax alma volet, qvocumqve vageris, 

Unum eat aestivum vita imitata diem; 
Qvidqvid et in votis fiierit tibi, amabile qvidqvid, 

Adveniat, laetas concelebretqve vias. 
Qvod 8Í forte dolor placidum maculaverit aevum, 

Splendet ut ex vemo gratior imbre dies, 
Non aliter lacrimis fiiga maturetur, ut ipsos 

Plenior in risus accumuletur honor. 
Qvae nihil obducta non vi robiginis aetas 

Proruit, inqve dies singula nostra rapit, 
Te super invisos tam leniter ingerat annos 

Innocuum ut teneris floribus addat onus. 
Dum medius noctis patiens mediusqve diei 

Qvod semel instituit volvitur orbis iter, 
A precor illa tuo tantum versetur in ore 

Qvae pars assiduis solibus aucta nitet. 

w. G. G. Mater. 

Uum sedet in scopulo mater, vallesqve revisae 
Tot referunt laetos, qvi periere, dies, 

Parvus ad extremam rupem prorepserat infans. 
Qvin rapis? immo mane, ne cadat; immo sile. 

Hæc tamen arte sagax nudat meliore papillas: 
Ponit ibi cupidum redditus erro caput. 

w. I. Utrum horum mavis. 

Culpane dignum an laude me putas? neutram 
Moramur: haec non mulcet, iUa non mulcat. 

R. s. 
150 SABRINAE COBOLLA, 

The Deluge. 

Meanwhile the south wind rose, and, with black wings 

Wide-hovering, all the clouds together drove 

From under heaven; the hiUs to their supply 

Vapour and exhalation dusk and moist 

Sent up amain. And now the thickened sky 

Like a dark ceiling stood; down rushed the rain 

Impetuous; and continued, till the earth 

No more was seen: the floating vessel swum 

Uplifted, and secure with beaked prow 

Eode tilting o'er the waves; all dwelling else 

Flood overwhelmed, and them with all their pomp 

Deep under water roUed; sea covered sea, . 

Sea without shore; and in their palaces, 

Where luxury late reigned, sea monsters whelped 

And stabled ; of mankind, so numerous late, 

All left in one small bottom swum imbarked. 

MILTON. Nardssulus* Tlov Tpierrj Tral^ovTa irepí (þpeap ^Ap'^iávaKTa 
eíSœXov fiop(þa^ Kwiþov aireaTraaaTo. 

€K S* íSaTo9 Tov iraloa óiafipo'xov apiraae fxaTrip 
GKeTTToyieva ^wa^ el Tiva fioipav ey^ei* 

íiúluL(þas 5* ovK e/uLirivev 6 i'iý'Trio?, aXX! cttJ yovvwv 
fiaTpos KoifjLaOeh tov (ÍaOvv virvov cj^ee. 

POSIDIPPUS. Goodness and Greatness. 

9lur jtDcl íEuflCttbcn gíbt^, £) n^arctt fic immcr ^crcittigt; 
3mmcr Mc @útc auc^ @rof, immcr Mc ©röffc auc^ @ut! 

SCHILLEB. SABRTNAE COROLLÁ. 151 

Omnia Pontm erant. 

Interea egreditur Notus et nigrantibus alis 

Imminet, agglomerans pendentia nubila caeli: 

OUis aerium umorem tenebrasqve ministrant 

Continuo colles. Piceus superastitit aether 

More lacunaris: venit ingens agmen aquarum 

Et tandem obruitur crescenti gurgite tellus. 

It ratis insultans haud setius aeqvore summo, 

Et secura natat rostrata concita prora, 

Sola hominum domus; at prorumpens abdit aqvae vis 

Cetera: subsidunt ipsi luxusqve sub undas 

Omnis it in cassum : simul unda supervenit undam 

Immensiqve fremunt late sine litore fluctus. 

Qvae modo regifica splendebant atria pompa 

Nunc horrenda tenent ululantum monstra ferarum : 

Relliqviaeqve hominum (de tot modo miUibus eheu 

Pars qvota) naviculae parva conduntur in alvo. "O-^ liaKa. 

Margine fonticuli trimus cum luderet infans, 
Decidit heu vitreis captus imaginibus. 

Eripuit madidum rapido de gurgite mater, 
Anxia num vitae qvid superesset adhuc. 

Haud leto Nymphas temerantem in pectore matris 
Urget perpetuus Laomedonta sopor. 

F. E. G. Bona Magnaqve. 

Sunt duo virtutes, qvas semper iungere vellem, 
Congruerent magnis ut bona, magna bonis. 152 SABRINAE COROLLA. 

For Winter came. 

The miU-wheers frozen in the stream, 

The church is decked with hoUy; 
Misletoe hangs from the kitchenbeam, 

To fright away melancholy; 
Icicles clink in the milkmaid's pail, 

Younkers skate on the pool below, 
Blackbirds perch on the gardenrail; 

And hark, how the cold winds blow! 

There goes the squire to shoot at snipe; 

Here runs Dick to fetch a log; 
You'd swear his breath was the smoke of a pipe 

In the frosty moming fog. 
Hodge is breaking the ice for the kine; 

Old and young cough as they go; 
The round red sim forgets to shine; 

And hark, how the cold winds blowl 

HORACE SMirn. Lines from the German. 

Let me wander where she walks 
In the blessed calm of even ; 

Let me listen when she talks; 
Jove, I envy not thy heaven. 

Love within my bosom's cell 
Hermit-like doth ever dwell : 
Hope and Joy may leave my heart; 
Love and I wiU never part. s. A. Land and Sea. 

That is a farmer's, this a sailor's grave: 
One end awaits the land, and one the wave. 

s. A. (from the GreeJc). SABRINAE COROLLA. 153 Brumae intractahilis Horror. 

Stat molae gelatus axis, templa baccae vestiunt: 
Viscus ex tigno culinae pendulus curam fugat: 
Mulctra glacie stridet, omnis pervolat pubes lacum ; 
Merula subsilit fenestrae: flabra phui frigent, fremunt. 

Marcus exit aucupatum; ligna Dama qvaeritans 
Efflat algentes in auras spiritum fumo parem ; 
Thrax secat glaciem iuvencis; tussiunt pueri et senes; 
Marcet orbe sol rubente; flabra phui frigent, fremunt. 

K. Amor Inqvilinus. 

Sit mihi per dominae vestigia saepe vagari, 

Cum latebras mulcet vesperis alma qvies; 
Sit mihi mellitam dominae bibere aure loqvellam ; 

Invideam caeli non ego régna lovi. 
Haeret Amor semper vivitqve in pectore nostro, 

Ceu pius in cari ianitor aede dei. 
Spes abeat nobis, abeat fiigitiva Voluptas : 

Restat adhuc certo foedere iunctus Amor. 

K. Fortuna, 

Hic cinis agricolae, nautae deponitur iUic: 
Unus adest terrae terminus, unus aqvae. 

T. s. H. {ex Anth, Gr.) 154 SÁBRINÁE GOROLLA. Falstaffs Recovery. 

Fals. Embowelledl If thou embowel me to-day, I'U 
give you leave to powder me, and eat me too, to-morrow. 
'Sblood, 'twas time to counterfeit, or that hot termagant Scot 
had paid me scot and lot too. Counterfeit? I lie; I am no 
counterfeit. To die is to be a counterfeit ; for he is but the 
counterfeit of a man who hath not the life of a man ; but to 
counterfeit dying, when a man thereby Uveth, is to be no 
counterfeit, but the true and perfect image of life indeed. The 
better part of valour is — discretion, in the which better part 
I have saved my life. Zounds, I am afraid of this gunpowder 
Percy, though he be dead. How, if he should counterfeit too, 
and rise? I am afraid he would prove the better counterfeit. 
Therefore I'U make him sure; yea, and I'U swear I kiUed 
him. Why may not he rise as weU as I ? Nothing conftites 
me but eyes, and nobody sees me. Therefore, sirrah {stahhing 
him)^ with a new wound in your thigh, come you along with 
me. 

SHAESPEABE. An die Astronomen. 

@(i^n)afeet mir níd^t fo \>iú »on Sícbelfletfen unb ©onnen, 
3jl bie 9latur nur grof, voeil fle ju ja^Ien eud^ gibt? 

@uer ©egenjlanb ifi ber er^abenfte freilid^ im Siaume; 
Slber^ greunbe^ im Siaum voo^nt ba^ ©r^abene nid^t* 

SCHILLEB. SABRINAE COROLLA. 155 

'ApaiSeíriP éTrieiixévey KepSa\e6(J>pop. 

Í>AA. To o ivTcpa TOLfjLa a cfeXcIi'* kav fiev ovv 
T(po ev (þáei *^é\ri^ a^þe^ TwiríóvTí (le 
T€fAci')^ri iroiijaeis XcTTTa, Kal KaTeoel ye irpó^. 
fxd Aí* aXX' evójuLil^ov ovk 6To$ (þevaKíelVf 
eí juL ovTocri OepjuLOvpyo^ aypio^ ^Kvdifs 
owaetv efxeWev ov Tay^ aW rforj (TKOTtp. 
TToiov (þeváKKT/uLi ov ycLp áWa y^evhoiJLaí' 
ov oíJT ecþevcÍKKT' éaTi yap (þevaKiaai 
To Oavelv' o yap juLrjo efxirvéwv av9pu)irív<i>^t 
fJiop(þrji/ VTTOoví avOpitíTrivijv, ool (þeva^, 
o (1)9 Oavtúv (þevaKÍaaSf év T^oe oe 
i^íov, ovK etþevaKur ovtos^ aWá ^wv Kvpel 
7ra/u\^i/j^09 ^ioíj Kovóev ej^rjKao'jULevo?, 
Tov yap 9pa<rov9 irXelv ijfilírovs to (r(tí(þpovetv' 
T0VT(p ó éyct) vvv ov TeQvrfKa 6rmii(r€i. 
oífAot TaXav* dí Tovoe Kat Oavóvd* ojjhjú^ 
(ÍpovTrj<riKépavvov Hepcréa oeio'a^ cj^íd. 
ícrov ydp o5to9 ei (þevaKÍ^a>v ti/j^>7, 
éyd tI yevwfxai, tovo dva<rT(lvT09 TrdXiv ; 
oeSotK afxeivov fxi^ (þevaKÍ^ra^ Kvprf. 
(þep ovv avv(TH) viv Kat KaToiuLO(r<o Kai KTavelv. 
TTws e^ í<rov yap ovk av avaTairj y efxoi; 
ovoev fx eXéyxet ttX^v to KaOopdaOai julovov' 
To o ov irdpeaTi* Totyapovv^ œ Tai/, cj^ídi; 
irpo^ ToTs TraXatoTs €\ico9 ev juLrip^ véov^ 
wo av fiaSi^ots 6^0001/9 KOívd^ ifxoL 

J. R. *'Kv^pa^ IxereœpoiþévaKa^. 

Qvid me tot nebulis, tot solibus usqve íktigas? 

An nisi qvod numeres est tibi grande nihil? 
Maxima qvae capiat spatium, Meteore, recenses, 

Sed spatium magni nil, Meteore, capit. 

K. i 156 SÁBRINAE COROLLA. 

Natwiiehe. 

aOSic einft mit fleíjenbem SSerlangen 
^^gmalion ben ©tein umfd^Iop, 
S3i0 in be^ SRarmorö falte SBangcn 
@m))ftnbun9 gluf^cnb ftd^ ergop, 
©0 fd^tang i^ mid^ mit Sicbc^armcn 
Um bic 9íatur, mit 3ugenbluft, 
S3i0 jic ju atf)men, ju crtvarmcn 
Segann m mciner 2)id^terbruft. 

Unb tf)eiícnb mcinc glammcntriebe 
2)ic ©tummc einc ©prad^e fanb, 
SRir ti[)iebergab ben ífup ber Sicbc, 
Unb meine^ «&erjcn^ íflang t>erjianb; 
2)a lebte mir ber Saum, bic íRofe, 
9}íir fang ber ClucIIen ©ilberfall, 
(S0 fu^Ite fclbft ba0 ©cclenlofc- 
Son meinc^ ícbcn^ SBieber^all. SCHILLER. A Perfect Woman. 

This moming timely rapt with holy fire, 

I thought to form unto my zealous Muse 
What kind of creature I could most desire 

To honour, serve, and love, as poets use. 
I meant the day-star should not brighter rise, 

Nor lend like influence íxom his lucent seat; 

I meant each softest virtue there should meet, 
Fit in that softer bosom to reside. 
Only a learned and a manly soul 

I purposed her, that should with even powers 
The rock, the spindle, and the shears control 

Of Destiny, and spin her own íree hours: 
Such when I meant to feign, and wished to see, 
My Muse bade Bedford write, and that was she. 

BEN JONSON. SABRINAE GOROLLA. 157 

Vates amans Naturae. 

Ut statuam fertur, miro perculsus amore, 

Pygmalion cupido continuisse sinu, 
Disceret amplexu donec moUescere marmor, 

Vivaqve per gelidas currere flamma genas; 
Sic imberbis ego et primo cum fervidus aestu 

Naturae circum brachia laeta darem, 

Adspirare mihi subitaqve calescere vita 
. Incipit, et gremium vatis amare sui, 
Incendiqve meis, qvae nuper frigida, flámmis, 

Et, qvae vocis egens, omnia posse loqvi, 
Nosse mei cordis motus, et amore tremiscens 

Mille mihi danti basia miUe dare. 
Tum rosa, tunc arbor mihi vivere ; tum mihi prono 

Rivulus argento suave ciere melos: 
Nil non sentiscit, qvamvis sine munere mentis, 

Deqve meae vitae fonte fluenta bibit. 

K. Matutinus ego et iam prima luce iubebam 

Pierin insolito concitus igne meam 
Fingere cui servirem, et qvam me vate fidelis 

Cultus et aetemus proseqveretur honos. 
Luciferum, dixi, ne surgere pulcrius astrum 

Blandius aut possit spargere sede iubar: 
Adsit in hac virtus moUissima qvaeqve puella, 

Pectore qvas sancto moUior ipsa colat. 
At fortem, dixi, doctamqve huic insere mentem, 

Qvae sibi confidens ipsa suiqve potens 
Forcipibusqve suis semper fusisqve fruatur, 

Temperet et fati libera fila sui. 
Talem ego cum cuperem nec posse videre putarem, 

Musa mihí: Ponas Eucharin: ipsa fiiit. «. J. K. 
158 SABRINAE GOROLLA, 

Horatiits Cocles. 

When the oldest cask is opened, 

And the largest lamp is lit; 
When the chestnuts glow in the embers, 

And the kid tums on the spit; 
When young and old in circle 

Around the firebrands close; 
When the girls are weaving baskets, 

And the lads are shaping bows; 
When the goodman mends his armour, 

And trims his helmet's plume; 
When the goodwife's shuttle merrily 

Groes flashing through the loom; 
With weeping and with laughter 

StiU is the story told, 
How well Horatius kept the bridge 

In the brave days of old. 

MACAULAT. hiscription for a Lighthouse. 

Far in the bosom of the deep, 

O'er these wild shelves my watch I keep, 

A ruddy getn of changefol Ught 

Bound on the dusky brow of night : 

The seaman bids my lustre hail, 

And scoms to strike his timorous sail. 

SCOTT. Wahl 

ííannft bu nid^t 2lllcn gcfattcn burc^ bcinc ZijcA unb bcín 
ífuttfttt)crf, 
"^Qí^í) cö SBcttigctt rcd^t; aSicIctt gcfallctt, ift fd^íimm* 

SCHILLER. 
SABRINÁE COROLLA. 159 

Pradia coniugibus hqvenda. 

Cum prompta Bacchi est interior nota, 
Fulgetqve lampas grandior, et nuces 
Vivis inardescunt faviUis 

Castaneae, veribusqve pingvis 

Torqvetur hoedus, cum iuvenes focum 
Festa corona cum senibus premunt, 
Virgisqve jam cistas puellae 
Deproperant, pueriqve formant 

Arcus aduncos: cum reparat pater 
Arma, et minacis comua cassidis 
Inflectit, et matrona fdso 
Torta trahit radiante pensa, 

Flentes recensent non sine risibus 
Qvanta iUe custos pontis Horatius 
Virtutis antiqvae futuris 
Ediderit docimienta saeclis. 

p. K. Pharos loqvitur. 

Longlnqvo procul in maris recessu 
Horrentem excubias ago per oram, 
Fulgens ceu vario colore gemma 
Furvis crinibus implicata Noctis ; 
Me si navita viderit rubentem, 
Non curat timidum illigare velum. w. G. c. Qvibus placendum. 

Omnibus ut possis si non datur, Attice, paucis 
Fac placeas: multis est placuisse nefas. K. 160 SÁBRINAE GOROLLA. Richard. Elizábeth. 

R. Infer fair England's peace by this alliance. 

E. Which she shall purchase with still lasting war. 

R. Tell her, the king, that may command, entreats. 

E. That at her hands which the king'a King forbids. 

R. Say, she shall be a high and mightj queen. 

E. To wail the title, as her mother doth. 

R. Say, I wiU love her everlastingly. 

E. But how long shall that title 'ever' last? 

R. Sweetly in force unto her fair life's end. 

E. But how long fairly shall her sweet life last? 

R. As long as heaven and nature lengthens it. 

E. As long as hell and Richard likes of it. 

R. Say, I, her sovereign, am her subject low. 

E. But she, your subject, loathes such sovereignty. 

R. Be eloquent in my behalf to her. 

E. An honest tale speeds best being plainly told. 

R. Then in plain terms tell her my loving tale. 

E. Piain and not honest is too harsh a style. 

SHAKSPEARE. The World's Judgment. 

From your home and your wife every evening you fly; 
Yet, "Oh he's a respectable man," people cry: 
And you gamble and swear and drink hard every day; 
Tet, "Oh he's a respectable man," neighbours say: 
And your sons quite as loose as their father are grown; 
Yet, "Oh he's a respectable man," says the town. 
If the morals of men by such measure you scan, 
Please to tell us who's not a respectable man? 

S. A. SABRINAE COROLLA. 161 '^fís Tia fiev 'xaXeTroLO'iv dixeifiofxévtí) éireea'a'iv. 

m 

P. iraTpioi yáfxous Tovaó eiTre yfi awTfjplovs* 
A. ovk' aWd TrayKaiviaTov wvelaOat fioQov. 
P. l/c6Ti79í Xcy', aval^ ep'^eTaí^ KpaTeiv irapov. 
A. KpaTwv óé Tov KpaTovvTos ávTepei 0eós. 
P. Xey d>9 yeywa' avaaaa SeaTróaei imeya* 
A. yepas ye KWKvaovaa itxtfTpí^is Tpotrois. 
P. aTep^w viv apa tov oi aiwvos ')(póvov. 
A. Kal Tovoe iroi(p ^vfi/xeTpov Xéyei^ XP^^^'^ 
P. KaXfp TeXeiw^ ^vfAfxeTpovfxevov fittp* 
A. KaXov óe fiioTov cKTevel iroaov yjpovov ; 
P. oaov ye 0eo5 (iovXalai fXYfKvvei (pvais- 
A. oaov fxev ovv '^Aióri re aoi t avTtp (þlXov. 
P. Xey ws KpaTwv irep XaTpi^ eifx avTÍjs c'ya). 
A. arj XaTpis avTff tovt aTreTTTvaev KpaTos. 
P. fxrjoiv X/7r>;9 fxoi fxrf ov'^i TroiKiWeiv eTrrf. 
A. ov ttoikÍXwv oel Tavoi')^ epfxrfvevfxaTwv, 
P. Toiyap KaTavoa fxrfoev aiviKTrfpim* 
A. olttKovs ap aoiKwv ovacþiXrjf: ayav \6yos. 

p. p. Vir honus est qvis? 

Saepe decem noctes thalamTim sponsamqve relinqvis, 

Nec piget interea, Pontice; vir bonus es: 
Alea tum cordi est, Bacchiqve rubentia pocla; 

Ebrius es semper, Pontice; vir gravis es: 
Et subolem sensim vitia ad maiora pusillam 

Instruis exemplo, Pontice; vir pius es. 
Tot scelerum facies his cum vicinia laudet 

Nominibus, dic, qvis, Pontice, vir malus est? 

C. W. B. 

11 162 SABRINÁE COROLLA. Oenone. There lies a vale in Ida, lovelier 

Than all the valleys of lonian hiUs. 

The swimming vapour slopes athwart the glen, 

Puts forth an arm, and creeps from pine to pine, 

And loiters, slowly drawn. On either hand 

The lawns and meadow-ledges midway down 

Hang rich in flowers, and far below them roars 

The long brook falling through the cloven ravine 

In cataract after cataract to the sea. 

Behind the valley topmost Gargarus 

Stands up and takes the moming; but in front 

The gorges, opening wide apart, reveal 

Troas and Ilion's columned citadel, 

The crown of Troas. 

Hither came at noon 
Moumfiil Oenone, wandering forlom 
Of Paris, once her playmate on the hills. 
Her cheek had lost the rose, and round her neck 
Floated her hair, or seemed to float, in rest. 
She, leaning on a fragment twined with vine, 
Sang to the stiUness, till the mountain shade 
Sloped downward to her seat from the upper cliíF. 

O mother Ida, many-foimtained Ida, 
Dear mother Ida, hearken ere I die. 
For now the noonday quiet holds the hiU; 
The grasshopper is silent in the grass ; 
The lizard, with his shadow on the stone, 
Bests like a shadow; and the cicala sleeps. 
The purple flowers droop; the golden bee 
Is lily-cradled : I alone awake. 
My eyes are fiill of tears, my heart of love, 
My heart is breaking, and my eyes are dim, 
And I am all aweary of my life. 

TENNYSON. SABRINAE COROLLA, 163 Qvid facis, Oenone? 

Phrygia locus sub Ida iacet abditus, aliis 
Qvot in lonuA iugis sunt speciosior, ubi aqvae 
Vapor ima tranat aegro placide nemora sinu 
Pinusqve reptat inter graditurqve pede pigro. 
Hinc ihde prata pendent viridantia mediis 
Scopulis, feraxqve florum nitet irriguus ager, 
Eesonatqve rivus iníra per adesa loca iugi 
Laticesqve decidentes ciet ad freta pelagi. 
Hinc summa Gargari stant capiuntqve roseam Eo: 
Nemorum videntur iUinc per aperta columina 
Turrita Pergamorum, diademata Phrygiae. 
Huc maesta venit Oenone, Hyperione medios 
Agitante eqvos, sodali properans sine Paride, 
Per aprica qvem iugorum comitem modo habuerat. 
Aberat genis rosarum solitus color, umero 
Fluitabat in decoro fluitareve placide 
Visa est coma adqviescens. Silici illa miseriter 
Innixa vite cincto cecinit tacentibus 
Siluae iugis, supemo nigra donec ab apice 
Properaret umbra rupem tetigisse ubi caneret. 

Patria O mea creatrix scatebris rigua vagis, 
Genitrix mea Ida vocem morientis accipe. 
luga nunc meridiei tenet omnia reqvies, 
Siluit cicada in herbis, umbram in lapide facit 
Similis lacertus umbrae calidoqve iubare ovat. 
Fruitur sopore grillus, redolentia capita 
Violae nigrae reponunt mediisqve liliis 
Apis aurea otiatur: sed ego unica vigilo; 
Oculi madent fluentes, cruciatqve amor animum; 
Animus labascit aeger: tenebris natat oculus; 
Taedetqve me tueri superi spatia poli. 

11—2 
164 SÁBEINÁE COEOLLA. 

The Solitary Poet 

There was a Poet, whose untimely tomb 
No human hands with pious reverence reared, 
But the charmed eddies of autumnal winds 
Built o'er his mouldering bones a pyramid 
Of mouldering leaves in the waste wildemess. 
A lovely youth, np mouming maiden decked 
With weeping flowers, or votive cypress wreath, 
The lone couch of his everlasting sleep : 
Gentle, and brave, and generous, no lora bard 
Breathed o'er his dark fate one melodious sigh: 
He lived, he died, he sung in solitude. 
Strangers have wept to hear his passionate notes; 
And virgins, as unknown he past, have sighed 
And wasted for fond love of his wild eyes. 
The fire of those soft orbs has ceased to bura, 
And Silence, too enamoured of that voice, 
Locks its mute music in her ragged cell. 

SHELLEY. 

U Usignuolo. 

Oflesa verginella 

Piangendo il suo destino, 

Tutta dolente e bella, 

Fu cangiata da Giove in augellino, 

Che canta dolcemente, e spiega il volo, 

E questo fe l' usignuolo. 

In verde colle udi con suo diletto 

Cantar un giorao Amor queU' augelletto, 

E del canto invaghito 

Con miracol gentil prese di Giove 

Ad emular le prove: 

Onde poi ch' ebbe udito 

Quel musico usignuol che si soave 

Canta, gorgheggia, e stiUa, 

Cangiollo in verginella; e questa fe LiUa. 

FRANCESCO DI LEMENE. SABRINÁE GOROLLA, 165 

Heu miserande puer. 

Vatem illum rapuit mors immatura, sepulcroqve 

Invidere homines, grati pietate laboris: 

Sed desiderio fervens divinitus aura 

Desertum celebravit agrum, marcentiaqve ossa 

Frondibus autumni marcente instruxit acervo. 

A pulcher iuvenis, non virgo maesta cupressuni 

Votivam inspersit neqve flores rore madentes, 

Solus ubi aetema sopitus nocte iacebas. 

Tam dulcem periisse virum fortemqve bonimiq^'e 

Debita non socius rupit suspiria vates; 

Hle canens idem natus moriensqve fefellit. 

Ut stetit ut flevit ferventes advena cantus 

Aure bibens, visoqve semel, dum praeterit, iUo 

Flagrantes oculorum aestus mirata puella 

Deperit, et lento ignoti tabescit amore. 

Nunc teneram longae flammam exstinxere tenebrae, 

Lumina diriguere, et in ipsa voce laborans 

Includit tacituma cavo Proserpina saxo. 

\v. G. c. Luscinia. 

Immeritos flentem casus vertisse puellam 

Dicitur in volucrem rexqve paterqve deum. 
Illa volat, ramoqve sedens suavissima silvas, 

Nomine Lusciniae cognita, mulcet avis. 
Devius in latebris illam nemoralibus olim 

Audiit ambrosium ftmdere carmen Amor: 
Audiit aeteraiqve Patris miracula prisca 

Prodigiis credit vincere posse novis. 
luppiter in volucrem converterat ante puellam; 

Femineo volucrem corpore donat Amor. 
Haec est, qvae domitas Orpheo carmine gentes 

Fascinat, Arctoae gloria Linda plagae. 

K. 166 SABRINAE COROLLA, 

Tlíe Rose. 

Go, lovely rose, 
Tell her that waates her time and me, 

That now she knows, 
When I resemble her to thee, 
How sweet and feir she seems to be. 

Tell her that's young, 
And shuns to have her graces spied, 

That, hadst thou sprung 
In deserts where no men abide, 
Thou must have uncommended died. 

Small is the worth 
Of beauty from the Kght retired : 

Bid her come forth, 
Suffer herself to be desired, 
And not blush so to be admired. 

Then die: that she 
The common fate of all things rare 

May read in thee ; 
How small a part of time they share, 
That are so wondrous sweet and fair. 

WALLER. 

One good Tum deserves another. 

Mister Greenly with your one eye, 

Feeding your geese so fat, 

We thank you for that. 
Out of eleven we've taken but seven ; 

And you may thank us for that. 

Fur Anonyrmis. 

Die Triehfedem. 

3mmer treibe \>\t gurd^t ben ©clatjen mit eifernem ©tabe! 
^eube, fú^re bu mic^i immer an roftgen aSant. 

SCHILLER. SABRINAE GOROLLA. 167 'PoSoi/ ávBéwV ápKTTOV. 

I rosa, flos florum : cum te conspexerit illa 

Qvae tempusqve suum meqve perire sinit, 
Se certare tibi discet, me iudice; discet 

Qvam suavis species sit sua qvamqve decens. 
Tuqve mone nympliam, qvae primo in vere iuventae 

Virgineum celat plena pudore decus, 
Ut clausura tibi, si te loca sola tulissent, 

Exiguum faerit mors inhonora diem. 
Vile nimis pretium fugientis lumina formae: 

Prodeat abiecto nympha timore iube, 
Seqve coli sinat et cingi mirante corona, 

Nec rubeat curae miUe ftitura procis. 
Tum morere, ut qvidqvid rari est qvae fata seqvantur 

Sentiat exemplo docta puella tuo; 
Qyam cito tot pereant clairae miracula formae, 

Qvam paucos habeant suavia qvaeqve dies. 

K. Xápis X^pí^ tÍkt€i. 

ToiauTa XXftjjoe? ry fiovo(f)9a\iuL<p (pajuLev' 
iríova^ oOovvex ö>oe tov^ Xfjva^ Tpe^þei^ 
itoWyiv /ul€v fnuL€i9 <Tot \apiv yiyvw<rKOM'€v' 
TToXXjyi/ o ó0e(X6<9 Kal <rv twv^ ei\ri(f)ó<riv 
acþ* ei/oej^' linlv eiTTa kov 7rXe/ot/9 xÓLpív, 

F. E. G. StimuLi. 

Semper agat servum Terror stridente flagello : 
Tu roseo vinclo me trahe, Laetitia. 

K. i l^ SABRINÁE COROLLA. Sweet Echo. 

Bweet Echo, sweetest njmph, that lÍTest imseeii 
Withín thy aerjr shell, 
Bj ðlow Meander's margent green, 
And in the riolet-emhroidered rale, 

Where the love-lorn nightingale 
Níghtlj to thee her sad song monmeth well; 
Canst thon not tell me of a gentle pair 
That likest thy Narcissns are? 
Oh, if thon have 
Hid them in some flowery cave, 

Tell me bnt where, 
Sweet qneen of parley, danghter of the sphere, 
So mayst thou be translated to the skies, 
And give resounding grace to all heaven's harmonies ! 

MILTON. Wamung. . 

mtdi ben Símor nic^t aufl Slocíi f(í>Iáft ber lieblicf^e íínabe; 

®tfj, t)ollbrlnfl' bein ®efc^&ft, tt)ie ed ber !£ag bir gebeut! 
So ber 3elt beblenet jíc^ flufl bie forglic^e SBÍutter, 

Sffienn l^r Jht&bc^en entfc^l&ft, benn ed txmcfít nur ju balb* 

GOETnE. SABRTNAE COROLLA. 169 Vocális Nymphe, resonábtlis Echo. 

*Aj(Oí yXvKcpáf aéfias fjStaToVf 
irÓTVia Kovpav Tav aypovo/uLWv 
K\vfff VTTo Koyxrjí fjve/uLO€aafj9 
Kpv(þia vaiova aKTav yXoepáv 
Trapa Maíavopov (ipaovTrovv -TroTa/uoi/, 
Kal loaTetpavov. (iaaaav KaTeyova'f 
evtf a ovaepm aiev afjdcúv 
/meXea fieXeœí eXeXi^oiméva 
iravvv^iov aoi vófiov vfivwoel, 
/uc3i/ ayyeXlav Ttva Kapv^eiSf 
oiaawv dyavov ^evyo^ dSe\(þwv 
TToOi fioi valei 
atp HapKíaatp iravo/ULOiov ; 
€1 o dvBoiþopwv Kpvy\faaa irtTpwv 
Ktvdfiwaiv 6j^6i9, \eye fioi \éye fioi 

TTov TTOTe yala^f 
oeaTToiv odpwv i/uLepocþwvwv. 
dvTi óe TovTwv, yévo^ daTepoev, 
iró^vaaTpov eóoí /ULeTa/uLei\l/atxévtj 
xdpiv evKé\aoov Tal9 ev *0\v/ULW(f 

Oewv dp/uLOviaiaiv oira^oiS' 

n. T. Qvieta non movere. 

En ubi dormit Amor. Noli turbare puellum; 

Grnaviter i studiis, ut sinit hora, vaca. 
Sic operi insumit tempus breve sedula mater, 

Dum sopor infantem mox abigendus habet. 

K. 170 SABRINAE COROLLA. 

The Power of Love. 

The winds are higli on Helle's wave, 
As on that night of stormy water, 
When Love, who sent, forgot to save 
The young, the beautifiil, the brave, 

The lonely hope of Sestos' daughter. 
Oh, when at night along the sky 
Her turret-torch was blazing high,. 
Though rising gale and breaking foam 
And shrieking sea-birds warned him home; 
And clouds aloft and tides below, 
With signs and sounds, forbade to go; 
He could not see, he would not hear, 
Or sound or sign foreboding fear; 
His eye but saw that light *of love, 
The only star it hailed above; 
His ear but rang with Hero's song, 
"Te waves, divide not lovers long." 
That tale is old; but love anew 
May nerve young hearts to prove as true. 

BYKON. Wishes, 

Sweet be her dreams, the fair, the young; 

Grace, beauty, breathe upon her; 
Music, haunt thou about her tongue; 

Life, fiU her path with honour. 

AU golden thoughts, all wealth of days, 
Truth, friendship, love surround her; 

So may she smile till life be closed, 
And angel-hands have crowned her. 

BARRY COKNWALL SABRINAE GOROLLA, 171 Nocte natat caeca serus freta. 

Aura sonat tumido super Helles aeqvore, ut iUa 

Nocte procellosas cum fiiriarat aqvas, 
Cumqve Amor emisit, qvamvis servare per undas 

Emissum iuvenem non meminisset Amor. 
At formosus erat puer, at fortissimus idem, 

Spes sine rivali Sestidos una nurus. 
O ubi de sola splendescit in aera turri 

Taeda puellaris, saeviat aura licet, 
Spuma salo licet albescat, volucresque marinae 

Eaucisonis iubeant qvestibus ire domum ; 
Desuper hunc nubes, infra licet aestus aqvarum 

MiUe vetet signis pergere, mille sonis; 
Cemere non potis est, non vult audire sonosve 

Signave venturos vaticinata metus: 
Non oculis qvidqvam nisi flammam aspexit amoris; 

Sola in sidereo lux ea visa polo: 
Non nisi vox Herus tonat auribus: Unda fideles 

Invida ne qvaeras dissociare diu. 
Fabula prisca qvidem; sed Amor iuvenilia tali 

Fors hodie stimulet corda calere fide. Cane vota lihens. Suavia lacteolae sint somnia virginis; iUi 

Gratia purpureum spiret in ora decus; 
Impleat arguta lingvam dulcedíne Musa; 

Vita verecundam ditet honore viam. 
Cogitet, optet, agat faustum qvodcumqve; fideli 

Possit amicitia, possit amore £ruí. 
Rideat, exacto laetae dum munere lucis 

Cinxerit ambrosium dia corona caput. K. í 172 SÁBRINAE COROLLA, Summer is come. 

The great sun 
Scattering the clouds with a resistless smile 
Came forth to do thee homage; a sweet hymn 
Was by the low winds ehaunted in the sky; 
And when thy feet descended on the earth 
Scarce could they move amid the clustering flowers 
By nature strewn o'er valley, hiU and field, 
To hail her blest deliverer. — ^Te fair trees, 
How are ye changed and changing while I gaze! 
It seems as if some gleam of verdant light 
Fell on you from a rainbow; but it lives 
Amid your tendrils, brightening every hour 
Into a deeper radiance. Te sweet birds, 
Were you asleep through all the wintry hours 
Beneath the waters, or in mossy caves? 

Yet are ye not, 
Sporting in tree and air, more beautiful 
Than the young lambs that from the valley-side 
Send a soft bleating, like an infant's voice 
Half happy half afraid. O blessed things, 
At sight of this your perfect innocence 
The stemer thoughts of manhood melt away 
Into a mood as mild as woman's dreams: 
The strife of working intellect, the stir 
Of hopes ambitious, the disturbing sound 
Of fame, and all that worshipped pageantry 
That ardent spirits bum for in their pride, 
Fly Kke disparting clouds, and leave the soul 
Pure and serene as the blue depths of heaven. 

WILSON. SÁBRINAE COROLLA, 173 Frondosa reducitur Aestas. 

Nubibus ipse tibi ruptis persolvere honorem 
Omnipotens Phoebi risus; caeliqve per oras 
Suave susurrantis carmen resonare Favoni; 
Cumqve leves plantae tetigerunt aeqvora terrae, 
Vix incedere erat: tot circum intexere flores 
Per iuga, per vallem, laeti per gramina campi, 
Praesenti Natura deae dictura salutem. 
Ut video mutata et iam mutantia sese 
Eximia haec virgulta: suis splendoribus Irim 
Ipsam ego crediderim et viridi perfundere luce ; 
Altius at positus torta inter bracchia fulgor, 
Qvotqvot eant horae, in maius provexerit ignem. 
Vos, avium dilecta cohors, num longus habebat 
Per frigus brumale sopor lentave sub imda 
Muscosisve antri latebris? At sive per auras, 
Sive per arboream passim ludentibus umbram, 
Contigit haud vobis formae praestantia maior 
Qvam teneris e valle procul balantibus agnis. 
Non aliter tremulis prodit vagitibus infans 
Gaudia mixta pavore. O terqve qvaterqve beati, 
Ut mihi tam puram subolem sine labe tuenti, 
Qvalia mente videt per noctem innupta puella 
Somnia, maturi curae dilabier aevi: 
Cordis ut enixi vis ignea, caecus ut ardor 
Nominis, optatae clamosa ut buccina famae, 
Si quid et angusti pompa pellecta triumphi 
Mens avet ardescens vesanoqve incita fastu, 
Nubila ceu disrupta volant, animumqve relinqvunt 
TranqviUum purumqve ut aperti caerula caeli. 

A. H. 174 SABRINAE GOROLLA, 

Lamentation, 

Swifter far tlian summer's flight, 
Swifter far thaii youth's delight, 
Swifter far than happy night, 

Art thou come and gone. 
As the earth when leaves are dead, 
As the night when sleep is sped, 
As the heart when joy is fled, 

I am left Íone, alone. 

The swallow summer comes again; 
The owlet night resumes her reign ; 
But the wild swan youth is fain 

To fly with thee, false as thou. 
My heart each day desires the morrow, 
Sleep itself is tumed to sorrow, 
Vainly would my winter borrow 

Sunny leaves from any bough. 

Lilies for a bridal bed, 
Eroses for a matron's head, 
Violets for a maiden dead, — 

Pansies let my flowers be: 
On the living grave I bear 
Scatter them without a tear; 
Let no friend, however dear, 

Waste one hope, one fear for me. 

SHELLEY. Meine Antipathie. 

»§erjlíd^ ift mír ba^ Saftcr junjíbet; ioppút junjiber 
3ji mir*^; mií e6 fo »iel fd^njaien »on íEugenb gemad^t 

"aaSie? í)u tiaffeji Me ílugenb ?^^— Sd^ tt>oate tt>ix úbten fie aUc, 
Uní) fo ^pxað)t, tt>iír^ @ott, ferner fein SRenfd^ mef)r fcaöon. 

SCHILLER. SABRINÁE GOROLLA. 17ð Sic meos amores? 

Citior longe qvam volat aestas, 
Citior qvam lux laeta iuventae, 
Citior gratae qvam fuga noctis 
Modo venisti, modo fugisti. 
Foliis qvalis viduatur humus, 
Qvalis trahitur nox sine somno, 
Qvale fugatis cor deliciis, 
Mea sic marcet vita relictae. 
Sicut hirundo, redditur aestas, 
Nox, strigis instar, solium reparat, 
Sed vaga, cygni more, iuventus 
Ut tu, perfide, tecumqve fiigit. 
Mihi lux hodie crastina cordi est ; 
Non sine luctu sopor ipse redit : 
Folia e ramo sumere qvovis 
Mea nunc frustra conatur hiemps. 
Lilia dantur nuptae thalamo; 
Kosa matronae caput exomat; 
Violas poscit mortua virgo; 
Mihi sit violae tricoloris honos. 
Tumulor vivens: detur tumulo 
Flos sine fletu; neu me sociae 

Qvamvis carae 
Vanis celebrent desideriis. 

K. Fides. 

Qvod tot abest animis mihi displicet, at magis illud, 
Qvod tot inest lingvis, dispKcet, abna Fides. — 

DispKcet ergo Fides? — Credatur ab omnibus oro, 
Deqve Fide mundus desinat esse loqvax. 

K. 176 SABRINAE GOROLLA, 

The Battle of Hohenlinden. 

On Linden, wlien the sun was low, 
AU bloodless lay th' iintrodden snow, 
And dark as winter was the flow 
Of Iser, rolling rapidly. 

But Linden saw another sight 
When the drum beat at dead of night, 
Commanding fires of death to light 
The darkness of her scenery. 

By torch and trumpet fast arrayed 
Each horseman drew his battle-blade, 
And fiirious every charger neighed 
To join the dreadftd reveby. 

Then shook the hiUs with thunder riven, 
Then rushed the steed to battle driven, 
And louder than the bolts of heaven 
Far flashed the red artiUery. 

But redder yet that light shall glow 
On- Linden's hiUs of stained snow, 
And bloodier yet the torrent flow 
Of Iser, rolling rapidly. 

'Tis mom, but scarce yon level sun 
Can pierce the war-clouds rolling dun, 
Where furious Frank and fiery Hun 
Shout in their sulph'rous canopy. 

The combat deepens. On, ye brave, 
Who rush to glory, or the grave! 
Wave, Munich, all thy banners wave, 
* And charge with all thy chivaby! 

Few, few shall part where many meet; 
The snow shall be their winding-sheet, 
And every turf beneath their feet 
Shall be a soldier's sepulchre. 

CAMPBELL. SABRINAE GOROLLÁ. 177 

Fervet opus. 

Intaminata <^nduerat nive, 
Vergente Phoebo, Lindenium nemus, 
Brumaeqve liventes tenebris 
Ibat agens celer amnis undas. 

Sed nox locorum mutat imaginem, 
Cum tympanorum provocat acrium 
Clangor per iUunes recessus 
Letiferas radiare flammas; 

Cum signa taedarum et strepitum ad tubae 
Bellator ensem stringit aeneum, 
Hinnitqye vesanum ferocis 

Orgia avens qvadrupes Gradivi. 

Tum mons tremiscit, tum sonipes ruit 
In bella praeceps, et face clarior 
Scindente nimborum tumultus 
Kubra procul tonat ira pugnae. 

Sed lux micabit rubrior in nive 
Contaminata per iuga coUium, 
Auctumqve torrentem cruentis 
Volvet aqvis viólentus amnis. 

Mane est: supina vix penetrat face 
Sol iste belli nubila luridi, 
Qva Gallus amens, qva sub umbris 
Sulpureis fremit acer Hunnus. 

Ite, ite (gliscunt proelia), qveis decus 
Debetur aut mors: nunc tua, Noricum, 
Nunc signa confer, nunc in hostem 
Fundat eqvos eqvitesqve virtus. 

Qvot proeliantum pars qvota militum 
Sospes redibit? Funerea teget 
Nix veste caesos, et sepulti 

Qvisqve viri preinet ossa caespes. 

w. F. 

12 á 178 8ABRINAE COROLL± 

The Nightingale. 

A maíden fair in days of eld 

Bemoaned her hapless fate : 
The sire of gods and men beheld 

With eye compassionate. 
Forthwith transmuted to a bird, 

Her deftly warbled tale 
In many a forest-glade is heard: 

She is — ^the Nightingale. 
It so fell out, one summer's day, 

Beneath a yerdant hill, 
She tuned her fullest, sweetest lay, 

A consort's heart to thrill. 
Love drank the liquid notes, and strove 

From that delicious hour 
To work, in rivalry of Jove, 

A deed of equal power. 
The bird, whose music rich and rare 

Entranced the listening wind, 
He changed into a maiden fair; 

And she is — Jenny Lind. Ct K< £[• Atif den Selius. 

Du lebfi nid^t; tt)ie bu le^rftj We^ argert We ©emein' 
Dafi Se^r" unt) Seben nx^i bei Mr jiimm' úbereim 
©ie irret; bu bift red^t; bu jeigefi un^ mit beibeU; 
!Durd^ Se^ren, tt)a$ ju t^un, burd^ S^^oten, tt)a$ ju meiben. 

A. GRYPHIUS. Auf das AUer. 

Daö Sltter fr&nlet mid^; Me íungen Sa^r* ingleid^en; 
^mx imt^, mil eö fommt, mb Wefe; mil pe tt^eic^en. 

OPITZ. SABBINAE COROLLA. 179 WoTiJLOv oSupoixévrjv ^aXeTToi/ irepiKaWea Kovpviv 

opviv €s ^SufJieXti Z€i)s nierédYiKe iraTrip' 
f} oe /car evKapTrov^ öáixvov^, yXvKvtpwvoi 'AfiScív, 

evöv^ TeivojULevais rals Trrepvyea'a'i rpcj^ei. 
Tjjv o cJtti 9é\yov(rav Xiyvpíi wóaiv ev iroTe fiovvov 

')(\(apoKoixoí9 I3ria<rais avros aKovev Epo)^' 
aíoXa éKQafJifiitív iiéXea l^fiXii/JLovi dvfiíp 

tlOe}C vtrepfioLKeeiv QavfxaTa tov iraTepo^, 
€K opvi9o9 eöfiKe TráXív wepiKaKKea Kovpviv^ 

AivofiVf HiepíócDv Ttjv lAeXíyfipvv owa, 

s. H. B. Discordia Concors. 

Qvod male cum nonna concordet vita Mathonis 
Plebs qveritur ; falso : salva hominis ratio est. 

Nempe docent omnes et norma et vita Mathonis, 
Altera, qvid faciant, altera, qvid fíigiant. 

K. Difficilis, qverulus. 

Tempora nec senii nec smit mihi grata iuventae, 
Altera qvod veniunt, altera qvod fugiunt. 

K. 

12—2 i 180 8ÁBRINAE COROLLA. Marion. 

WiU ye gae to the ewe-bughts, Marion, 
And wear in the sheep wi' me? 

The sun shines sweet, my Marion, 
But nae half sae sweet as thee. 

Oh, Marion's a bonnie lass, 

And the blythe blink's in her e'e; 

And fain wad I marry Marion, 
Gin Marion wad marry me. 

I've nine milch ewes, my Marion, 

A cow, and a brawnie quey; 
I'se gie them a' to my Marion 

Just on her bridal day. 

OLD SCOTTISH SONG. The Indian Tree. They tell us of an Indian tree, 

Which, howsoe'er the sun and sky 
May tempt its boughs to wander free, 

And shoot and blossom wide and high, 
Tet better loves to bend its arms 

Downwards again to that dear earth, 
From which the life, that fiUs and warms 

Its grateful being, first had birth. 
E'en thus, though wooed by flattering firiends, 

And fed with fame, (if fame it be), 
This heart, my own dear mother, bends 

With love's true instinct back to thee. 

MOORE. SABRINAB COROLLA. 181 Si gva tui Corydonis hahet te cura, venito/ 

Qvin huc digrediens, Merione, visis ovilia 
Et mecum teneras claudis oves cratibus in suis? 
Splendentes liqvido sol radios ftindit ab aethere, 
Sed tu sole micas splendidior, suaviolum meiun. 

Primus virginei Merione fiilget honor chori, 
Claris eiaculans luminibus laetitiae faces: 
A qvam dulce foret Merionen ducere coniugem, 
Si vellet mihi se coniugio noster amor dari. 

Tondet vacca mihi cum vitulo gramina pingvia, 
Lactentesqve novem, Merione, pascit oves ager: 
Qvorum nil tibi non detulero, lux mea, muneri 
Qvo mecum venies in casulam nupta meam die. 

K. Arhor Indica. Fertur, ubi silvas fluvio rigat Indus odoras, 

Arbor inassuetis crescere mira modis: 
Namqve nec ad nitidum protendit bracchia caelum, 

Nec patulas aperit sole iubente comas; 
Sed magis ad caram ramos vult flectere terram, 

Matris et in tenero tuta iacere sinu. 
Frondis enim fiiit haec nutrix custosqve tenellae; 

Hinc decus, hinc vires scit memor esse suas. 
Sic me blanditiis comitum si turba dolosis 

Famaqve, seu famae nomen inane, trahat; 
Pectore fixa pio species genetricis inhaeret, 

Meqve tenet monitis incola mentis amor. 

E. H. G. 182 8ABRINAE COROLLA. 

Ungrateful Beauty. 

Enow, Celia, since thou art so proud, 
'Twas I that gave thee thy renown: 

Thou hadst in the forgotten crowd 
Of common beauties Uved unknown, 

Had not my verse exhaled thy name, 

And with it imped the wings of fame. 

That killing power is none of thine, 
I gave it to thy voice and eyes; . 

Thy sweets, thy graces, all are mine; 
Thou art my star, shin'st in my skies. 

Then dart not from thy borrowed sphere 

Lightning on him that fixed thee there. 

CABEW. The FaitMess Knigkt. 

To whom replied King Arthur, much in wrath: 

Ah, miserable and unkind, untrue, 

Unknightly, traitor-hearted ! Woe is me! 

Authority forgets a dying king, . 

Laid widowed of the power in his eye 

That bowed the will. I see thee what thou art. 

For thou the latest left of all my knights, 

Li whom should meet the offices of all, 

Thou wouldst betray me for the precious hilt; 

Either from lust of gold, or like a girl 

Valuing the giddy pleasure of the eyes. 

Tet, for a man may fail in duty twice, 

And the third time may prosper, get thee hence: 

But if thou spare to flmg Excalibur, 

I wiU arise and slay thee with my hands. 

TENNYSON. SÁBRINÁE COROLLA. 183 

Caeh Musa beat. 

Celia, si superbis, 

Me tibi scito decoris qvidqvid habes parasse: 
De grege viliorum 

Una vixisses Venerum, nullo in honore forma, 

Ni mea Musa pennis 

Aureae Famae titulos ferre tuos dedisset, 
Non tua dos placere, 

Non tua est: voce atqve oculis me tribuente poUes: 

Qvod decet est meum in te : 

In meo semper rutilas aethere dulce sidus. 
Num, mea dona, caelum 

Possidens, in me supera mittis ab arce fulmen? 

E. Laesa Fides. 

Vipo^ ov 01 opyrfi irucpos avTfjudtja amg* 
Q a")((BT\i€ K(ifi69vjuL€ (TVf yff€vo^s Xóyoií 
cpyoiai o aia")(po9 irpoooaiq. oe dov9 K€ap* 
(þev (pev' öavovfievov yap rj ireíOapyla 
avaKTo^ ío")(€t \íj<mv o/uL/uLaTwv aKfi^ 
Tfjs Ttpoaöe yijpœOévTOSi ij (ppovtjjULaTa 
e/ca/LLTTTei; avopwv. oioa a ooms el, av yap 

\€l(p9€lS <pl\<tíV flOl \0Ía9l0£ fWVÍp fJLOVOSf 

€v tf To, irávTtav 'Xpriv \aTpevjULaff apfÁoaah 
av /UL av Trpo^oifi^ yjpvaeas Ktiinj^ woOíp, 
Kcpoovs épaaOels ^ irpoTifiwarj^ SiKtiv 
Kovpfis jULaTalav o/uL/uLaTWV ^i\fioiav, 
aW eaTí yap ois /ulij iroieiv a j^pij iroieiv 
TpiTai^ 06 ireipai^ evTv^^eivy aiþepire' av' 
€1 o av9is OKvels tovt airopplyl/ai ^Í0O9> 
€v9vs a avaaTas avTO'xeip áiroKrevw. i 184 SABRINAE COROLLA. 

Autumn. 

The Autumn is old, 
The sere leaves are flying; 
He hath gathered up gold, 
And now he is dying: 
Old age, begin sighing. 

The vintage is ripe, 
The harvest is heaping; 
But some that have sowed 
Have no riches for reaping: 
Poor wretch, fall a weeping. 

The year's in the wane, 
There is nothing adoming; 
The night has no eve, 
And the day has no mominff: 
Cold winter giyes waming. 

The rivers run chiU, 
The red sun is sinking, 
And 1 am grown old, 
And life is fast shrinking: 
Here's enow for sad thinking. HOOD. Das Wesen des Upigramms. 

93alí) ifi M epigramm cin ?Pfcil, 

Zxifft mit ter (Bpi^t j 

3ft balt) citt <Si}tottt, 

Zxifft mit bcr ©d^rfcj 
3fi mattd^mal auí) — bie ©ricd^tt licbtett'^ fc 
Sitt fleitt ©cmilb, eitt ©tra^I, gefattbt 
3um Srcttttctt ttid^t, ttur jum @rlcudt;tctt* 

KLOPSTOCK. SABRINAE COROLLA. 185 OíVy irep cþvWtúv yevetí. 

Spargit deciduas iam gravior comas 
Autumnus, cito qvos struxerat aureis 
Decessurus acervis, 

Et me flere iubet senem. 

En nunc uva rubet, messibus horrea 
Complentur; tamen est qvi segetem miser 
Deplorat male tantis 
Kespondere laboribus. 

Annus non solito flore superbiens 
Brumales monitus pallet; adest comes 
Non Aurora diei, 
Non nocti suus Hesperus. 

Currit frigidior rivus; abit rubens 
Phoebus; vita mihi contrahitur simul, 
Curisqve ipse senescens 
Mecum tristibus ingemo. 

w. o. c. Epigramma gvale sit. 

Nunc Epigramma ferit figentis more sagittæ; 

Nunc acie, gladii more secantis, agit: 
Nunc, ut apud Graecos, qvo lumine picta tabella, 

Vel iubar, irradiat nec tamen urit idem. 

K. í 186 SÁBRINAE COROLL± 

The Daisy. 

There is a flower, a little flower, 
With silver crest and golden eye, 

That welcomes every changing hour, 
And weathers every sky, 

The prouder beauties of the field 
In gay but quick succession shine, 

Bace after ra^e their honors yield, 
They flourish and decline. 

But this small flower, to Nature dear, 
While moons and stars their courses run, 

Wreathes the whole circle of the year, 
Companion of the sun. 

It smiles upon the lap of May, 
To sultry August spreads its charms, 
' Lights pale October on his way, 
And twines December's arms. 

The purple heath and golden broom 
On moory mountains catch the gale; 

O'er lawns the lily sheds perfdme, 
The violet in the vale. 

But this bold flow'ret climbs the hill, 
Hides in the forest, haunts the glen, 

Plays on the margin of the rill, 
Peeps round the fox's den. 

Within the garden's cultured round 
It shares the sweet camation's bed; 

And blooms on consecrated ground 
In honour of the dead. 

The lambkin crops its crimson gem, 
The wild bee murmurs on its breast, 

The blue-fly bends its pensile stem 
Light o'er the skylark's nest. SABRINAE GOROLLA. 187 Inest sua gratia parvis. 

Parvulus in pratis flos est: nitor ardet ocelli 

Aureus, argento pnrior albet apex: 
Hle vices horae dubias cuiusqve salutat, 

Aspectumqve omnem scit tolerare lovis. 
Qvae magis eximiis decorat splendoribus agrum, 

Florea gens celeri fulget abitqve vice: 
Stirps seqvitur stirpem, flos flori fortior instat, 

Qviqve in honore fuit nunc sine honore iacet. 
Attamen haec florum Matri dilecta propago, 

Cynthia dum cursum volvit et astra manent, 
Innectit foliis anni revolubilis orbem, 

Et comes it rapidae solis ubiqve fiigae. 
In gremio ridet Maii sincera volupta^, 

Explicat Augusti sole calente decus; 
Non alia Octobri lampas pra^lucet eunti, 

Kon alia cingi fronde Ðecember amat. 
Montibus in vastis vaga flamina captat ericae 

Furpura, et auratis lenta genista comis; 
Pascua odorato conspergunt lilia flatu, 

Et violam in latebris concava vallis alit. 
Flosculus hic audax colles ascendit, opaco 

Conditur in saltu, tesqva reducta tenet, 
Ludit ad inclusum praetexto margine rivum, 

Vulpis et ante cavos exserit ora lares. 
Qva variis cultura replet splendoribus hortos, 

Non alia, fragrans ac rosa, paxte viget; 
Gaudet et exiguo sanctos decorare recessus 

Munere, ne fonctis debitus absit honor. 
Puniceum teneris calycem depascitur ama 

Dentibus; in gremio folva suBurral Tpis; 
Miisca laborantem gracili snb pondere culnmin 

Flectit, nbi parvam fingit alauda domum. 188 SABRINAE COROLLA. 

'Tis Flora's page: in every place, 

In every season, fresh and fair, 
It opens with perennial grace, 

'And blossoms everywhere. 

On waste and woodland, rock and plain, 
Its hnmble buds imheeded rise: 

The rose has but a summer-reign ; 
The daisy nevér dies, 

J. MONTGOMERT. The Silent Land. 

Into the Silent Land \ 
Ah, who shall lead us thither? 
Clouds ih the evenitg sky more darkly gather, 
And shattered wrecks lie thicker on the strand. 
Who leads us with a gentle hand 

Thither, oh thither, 

Into the Silent Land? 

Into the Silent Land! 
To you, ye boundless regions 
Of all perfection, tender moming visions 
Of beauteous souls, etemity's own band. 
Who in life's battle firm doth stand, 
Shall bear hope's tender blossoms 

Into the Silent Land. 

O Land! O Land! 
For all the broken-hearted 
The mildest herald by our fate allotted 
Beckons, and with inverted torch doth stand, 
To lead us with a gentle hand 
Into the land of all the great departed, 

Into the Silent Land. 

LONGPELLOW (yrom the Oerman o/sáms). SABRINÁE COROLLA. 189 

Gemma, deae famulata suae, qvocumqve sub axe, 

Qvolibet innascens pulcra recensqve solo, 
Pandit inexhaustos anno redeunte nitores: 

Exigua nusqvam rus sine belle viret. 
Per scopulos solumqve nemus perqve aeqvora campi 

Hla levat tenerum vix bene visa caput. 
Non nisi in aestivo regnat rosa lumine solis; 

Bellis habet domita morte perenne decus. 

o. D. N>fi/6/X09 Ala. 

^Yivetxov ^t^Toviiev cHav* r/s irpo€i(Tiv ^ye/uLwv ; 
eawepa fieXavTepoicri veKþeai avaKiat^eTat, 
iravTa'xrj ö eppwyev á/cTjJ vavTiKoi^ epeiTrioíi* 
vijve/uiov t/í 17/iAii' €19 yíjv irp€vyL€vSk fiyriaeTai ; 
vrive/jiov^ irodovfxev íópas^ wavTeXel^^ aTepiAova^, 
á(þ9lTwv KoXwv 9* €wa irvevfiaTwv ov€ÍpaTa' 
os yap €v fiiov /tiia^aicrii/ €jii7r€oov crT^ari icooa, 
vriv€iiov (pepei irpo^ cHav eXirioos (þíXov 'yaVos' 
X^^P^ *yata xcíip' o yap toí iraai to7s ov<ra9\ioi9 

jÍTTloÍTaTOS (ÍpOTolíTlV €K 0€ttJl/ TreTTpwfiievos 

irpoGKCLKel. Ki^pv^f dei t€ 0^0 avw kcÍtw Tpéirwv 
X€ip\ iia\9aKri irpotþaivei wpevixevw^ tjyoviievos 
tÓív 7ra\ai k\€ivwv €S Íkt^v vriveixov t aías weSov, 

K. 190 SABRINAE COROLLA. Evening. 

It is the honr when from the boughs 

The nightingale's high note is heardj 
It is the hour when lovers' vows 

Seem sweet in everv whispered word; 
And gentle winds and waters near 
Make mnsic to the lonely ear. 
Each flower the dews have lightly wet, 
And in the sky the stars are met, 
And on the wave is deeper blue, 
And on the leaf a browner hue, 
And in the heaven that clear obscure, 
So softly dark and darkly pure, 
Which follows the decline of day, 
As twilight melts beneath the moon away. 

BTBON. Paridna. 

But it is not to list to the waterfall 

That Parisina leaves her hall ; 

And it is not to gaze on the heavenly light 

That the lady walks in the shadow of niffht ; 

And if she 8it8 in Este's bower, 

'Tis not for the sake of its ftdl-blown flower ; 

She listens — ^but not for the nightingale, 

Though her ear expects as soft a tale. 

There glides a step through the foliage thick, 

And her cheek grows pale, and her heart beats quick; 

There whispers a voice through the rustling leaves, 

And her blush retums and her bosom heaves : 

A moment more, and they shall meet ; 

'Tis past — ^her lover's at her feet. 

BYRON. SABRINÁE COROLLÁ. 191 Venit Hesperm. 

lam tempus est, qvo flebilis per arbores 
Philomela clara voce muleet aera; 
lam tempxis est, qvo suaviter silentimn 
Rumptint amantes mollibus suspiriis, 
Auraeqve lenes proximusqve fons aqvae 
Fundunt canoros auribus vagis modos; 
Nunc irrigatur qvisqve rore flosculus, 
Nunc astra convenere per caeli vias; 
Gliscit per altum caerulus splendor mare, 
Superqve silvas crescit umbra nigrior, 
Cemiqve visa vel per obscurum poli 
Lux inter almas purior caligines, 
Qvalis cadentis occupat solis vices 
Cum luna noctis dissipat crepuscula. Impróbe Amor^ qvid non mortalia pectora cogis ? 

At non egreditur foribus Parisina superbis 

Audiat ut strepitum desilientis aqvae; 
Nec vaga nigrantes regina perambulat umbras 

Aurea noctumi spectet ut astra chori: 
Sive sedet mediis umbrosae in floribus Estae, 

Non est expliciti germinis illud opus; 
Exspectatqve sonos et dulcia murmura qvamqvam, 

Non desiderio vox, Philomela, tua est. 
Pes novus e spissa foliorum allabitur umbra, 

Inqve sinu tremor est pallueruntqve genae; 
lamqve novum repetunt virgulta sonantia murmur, 

Inqve genis rubor est intumuitqve sinus. 
Convenient, breve momentum modo fagerit, ambo: 

Fugit : amantis amans stemitur ante pedes. 

H. T. 192 SABRIFAE COROLLA. 

The Man who had Nougkt. 

There was a man, and he had nought, 
And robbers came to rob him; 

He got up the chimney-top, 

And then they thought they had him. 

He got down on th' other side, 
And then they could not find him; 

He ran fourteen miles in fifteen days, 
And never looked behind him. 

GAMMER GURTON. Inscription on a Boat. 

They say that I am small and fi*ail, 

And cannot live in stormy seas. 
It may be so; yet every sail 

Makes shipwreck in the swelling breeze. 

Nor strength nor size can then hold fast, 
But Fortune's favour, Heaven's decree. 

Let others trust in oar and mast, 
But may the gods take care of me ! 

c. MERivALE {from the Greek), Masque. 

Spring all the graces of the age, 

And all the loves of time; 
Bring all the pleasures of the stage, 

And relishes of rhyme ; 
Add all the softnesses of courts, 
The looks, the laughters, and the sports ; 
And mingle all the sweets and salts, 
That none may say, The triumph halts. 

BEN JONSON. SABRINAE GOROLLA. 193 

Ovhev €;^<öJ/. 

^Aaofiai avopa irevvj^pov avei/uLOva^ tov iroTe KXeirTai 
XwTrocvTeiv eairevoov' efiri oe irpo^ aieTov cucpov, 
oi o ap e'^eiv evyovTo KaTtú c eTepri KaTaovvTo^ 
^/jLirXaKov' avTap eireiT oKTOxrTaoiov^ oye fþeiywv 
flliaaiv ev oeKáirevTe opoiLov^ eTavvaae iU eirrd 
wKa Oewv' o yáp ovtí jULeTaTpoTrcLKil^eTo (pevytov. 

^ R. S. Inscriptio Phasdi. 

At tenuis, narrant, at sum male firma natando, 

At rabidi neqveo verbera ferre sali. 
Sim tenuis, sim firma parum: tamen omnis in alto 

Naufragium Borea flante carina facit. 
Tum nec magna tenet moles, nec qvemea transtra, 

Sed fortuna favens et sua fata, ratem. 
Cetera confidat malis remisqve caterva; 

Tutantes adsint di mihi, sospes ero. 

K. lo Triumphe! 

En age fer Veneres qvotqvot nova saecla créarint, 

Luserit et toto tempore qvidqvid Amor: 
Adde voluptates, qvas nobis scaena paravit, 

Qviqve subest numéris carminibusqve lepor. 
Confer et illecebras, regum qvibus adfluit aula, 

Vultusqve et risus, ludicra mixta iocis. 
Dulcia cum salibus sic confundantur, ut absit 

Vox ea : Pro claudo qvam pede pompa venit. 

F. E. O. 

13 i 194 8ÁBRINÁE GOROLLÁ. Martinmas. 

It ís the day of Martelmas ; 
Cups of ale should freely pass. 
What though winter haa begun 
To push down the summer sun? 
To our fire we can betake, 
And enjoj the erackling bráke, 
Never heeding winter's face 
On the day of Martelmas. 

Some do the cily now frequent, 
Where costly shows and merriment 
Do wear the vapourish evening out 
With interlude and revelling rout, 
Such as did pleasure England's queen, 
When here her royal grace was seen; 
Yet will they not this day let pass, 
The merry day of Martelmas. 

When the daily sports be done, 
Eound the market-cross they run, 
Prentice lads and gallant blades 
Dancing with their gamesome maids ; 
TiU the beadle, stout and sour, 
Shakes his bell, and calls the hour; 
Then farewell lad and farewell lass 
To the merry night of Martelmas. 

Martelmas shall come again, 
Spite of wind and snow and rain ; 
But many a strange thing must be done, 
Many a cause be lost and won, 
Many a tool must leave his pelf, 
Many a worldling cheat himself, 
And many a marvel come to pass, 
Before retum of Martelmas. 

OLD POET. SABRINAE GOROLLA. 195 Festo qvid potius die f 

Martini rediit sacrum: fluentes 
Tempus cervisiae daxi culuUos. 
Qvid BÍ pergit hiemps ab arce caeli 
Semper deciduum movere solem? 
Nobis ante focos erit sedendum; 
Nos flammis crepitantibus fruemur 
Securi niviumqve flaminumqve, 
Martini redeunte luce festa. 
Est qvi nunc mediam jfreqventat urbem, 
Qva pompae et celebres ubiqve ludi 
Fallunt desidis Hesperi vapores 
Mimis, saltibus, omnibus cachinnis: 
Qvae, regina, tibi fiiere cordi, 
Cum nostris modo lusibus favebas. 
At non hnmemor hic boni diei, 
Marfinus sibi qvem sacrum dicavit. 
Post ludos, abeunte sole, circum 
Cursantes titubant crucem forensem 
Cum saltantibus ebrii puellis 
Bibones operaeqve feriati: 
Qveis seram gravis impigerqve ' custos 
Campanam monitor qvatit: iubentqve 
lam sese puer invicem et puella 
Martiniqve hilarem valere noctem. 
Martiniqve iterum dies redibit, 
Qvamvis flabra íurant nivesqve et imbres. 
Sed fient memoranda multa, multi 
Stabunt iudicibus cadentqve coram, 
Multus divitias relinqvet Harpax, 
Multus se veterator ipse fallet, 
Multa vulgus hians stupescet, ante 
Martinus sua festa qvam reducet. 

13—2 196 8ABRINÁE GOROLLA 

Shylock. 

B. This is no answer, thou iinfeeling man, 

To excuse the current of thy cruelty. 

8. I am not bound to please thee with my answer. 

B. Do all men kiU the things they do not love? 

8. Hates any man the thing he would not kill? 

B, Every oflFence is not a hate at first. 

8. What, wouldst thou have a serpent sting thee twice? 

SHAKSPEABE. TTie Primrose. 

Ask me why I send you here 

This firstling of the infant year: 

Ask me why I send to you 

This primrose all bepearled with dew; 

I straight wiU whisper in your ears, 

The sweets of love are washed with tears. 

Ask me why this flower doth show 
So yellow, green, and sickly too; 
Ask me why the stalk is weak, 
And bending, yet it doth not break; 
I must tell you, these discover 
What doubts and fears are in a lover. 

CAREW. Comish Men. 

And shall they scom Tre, Pol, and Pen, 

And shall Trelawny die? 
Then twenty thousand Comish men 

WiU know the reason why. 

CORNISH SONG. SABRINAE COROLLA. 197 Vindicta. B. !AXX' ovie TovTo toSttos, io aKXrjpov Kapa, 

\v€t ae fAti ovxji XíjiUL aOoDwevTov k\v€ív. 
2. ov 061 /ue (þwvelv iravTa aoí irpo^ i^oovijv. 
B. €KT€iv€ yap Tis €(/060)9 a /Ji*} 0ÍX* 5 ; 
2. ^"X^Yipe yáp tis Tovff a ijlyi kt€Ív€iv OéXei ; 
B. ov irav ye vcIkoí els aira^ ^y^p^^ (þvei. 
2. SJy 'ydp (rv irX'ijyeiij^ av ef oipea)^ ckwv ; 

T. c. B. Primula Veris. 

Qværis cur tibi muneri 

Sic anni dederim primitias novi, 

Cur Bic flos tibi venerit, 

Primi veris honos, roribus enitens? 

Qvas dat delicias Amor, 

IUas, crede mihi, fletibus irrigat. 

Qvaeris cur ita palleat 

Aegrescens viridi lumine flosculus; 

Culmo cur tenero nimis 

Flectatur, neqve adhuc fractus humi cadat? 
Haec te, crede mihi, docent 

Ut spes inter Amor pendeat et metus. Hic Oenus acre Virum. 

EÍTa Tis ovvojULaTwv iraTpiwv k\€0^ afifjLi iraTfi<r€h 
Ka\ OavaTos Safxaaei tov (pi\ov a/ULfuv eTtjv ; 

01/, irptv KopvafiiKWV oU fivpiot avop€9 air avTpwv 
yvtíxr y €iT ovv aóiKm etTe Ka\w^ too 6^6f. 

J. B. m 198 SABRINAE COROLLA. Tahe, oh take those lips away. 

Táke, oh take those lips away, 
That 80 sweetly were forswom; 

And those eyes, the break of day, 
Lights thaí do mislead the J^: 

But my kisses bring again, 

Seals of love, but sealed in yain. 

Hide, oh hide those hills of snow, 
Which thy firozen bosom bears, 

On whose tops the pinks that grow 
Are of those that April wears : 

But first set my poor heart free, 

Bound in those icy chains by thee. SUCKLIKO. To the Redhreast. 

Unheard in summer's flaring ray, 
Pour forth thy notes, sweet singer, 

Wooing the stilíness of the autumn day ; 
Bid it a moment linger, 
Nor fly 

Too soon from winter's scowling eye. 

The blackbird's song at eventide, 

And hers who gay ascends, 
Filling the heayens far and wide, 

Are sweet; but none so blends 
As thine 
With cahn decay and peace diyine. 

KEBLE. SABRmAE GOROLLA. 199 Perfiday cara tamen. 

Aufer hinc procul ista tam dxilce perfída labra: 
Aufer hinc oculos procul, solis instar oborti, 
Luce qvi poterunt sua mane ludere primum: 
At refer mihi basia heu signa non rata amoris. 
Conde pectore qvi super, conde sis, glaciali 
Vertices nivei tument, summa qvæ iuga flores 
Educant roseos qvibus se coronat Aprilis: 
Haec tamen prius algidis solve corda catenis. 

R. s. ''Oppida iJL€\(pBóp. 

O qvae muta sedes, sol ubi fervidis 
Aestivimi radiis occupat aera, 
Nunc, arguta volucris, 
Desuetum repara melos, 

Autumniqve diem compositam tuis 
Capta carminibus, ne nimium cito 
* Torvae lumina brumae 
Formidans fugiat retro. 

Sub noctem menilae suave sonant modi; 
Nec non suave sonant illius illius, 
Qvae summas petit auras 
Et lati spatia aetheris 

Implet laetitia: neutra tamen mihi 
Tam morti placidae consona, tam piae 
Concordare videtur 
Paci qvam tua carmina. 

R. K 200 8ÁBEINAE GOROLLA. The Twin Gods. 

And all the people trembled, 

And pale ffrew every cheek; 
And Seígius the high pontiff 

Alone found voice to speak: 

The gods, who live for ever, 

Have fought for Kome to-day! 
These be the great Twin Brethren 

To whom the Dorians pray. 

Back comes the chief in triumph, 

Who in the hour of fight 
Hath seen the great Twin Brethren 

In hamess on his right. 

Safe comes the ship to haven 

Through billows and through gales, 

If once the great Twin Brethren 
Sit shining on the sails. 

MACAULAY. A Novel Show. 

Now room for jfresh gamesters, who do wiU you to know, 
They do bring you neither Play, nor University Show; 
And therefore do entreat you, that whatsoever they rehearse, 
May not fare a whit the worse, for the false pace of the verse. 
If you wonder at this, you wiU wonder more ere we pass ; 
For know here is inclosed the soul of Pythagoras, 
That juggler divine, as hereafter shall follow. 

BEN JONSON. SABRINAE GOROLLA. 201 

AÍtttvxoi Aió(rKopoi. 

Grande portentum stupnere vici: 
Pallidum tota pavet urbe vulgus: 
Pontifex solus tremulo profatur 

Sergius ore. 

Omne viventes superi per aevum 
Hoc die Romae pepulere cladem; 
Bina, qvae Dores venerantur, haéc sunt 

Numina Fratrum. 

Dux redit claro celebris triumpho, 
Qvisqvis ad dextram, medius duelli, 
Aureis vidit nitidos in armis 

Stare Gemellos: 

Perqve flabrorum pelagiqve motus 
Sospes in portum redit iUa navis, 
Cui super malum gemino coruscant 

Sidere Fratres. 

K. Arcana renati Pythagorae. 

Níi; avT€ KœfiaaToIs i/eois Tolaoe irápej(€ jfwpov' 

Tpvytpoiap ovK eiaáyeiv (paalv, ws av €Ío^, 

ov MeyapoOeu KeKXefAfievov (XKwiÁfia OavfiaTovpyelv* 

ovKOVv o KWfios á^ioT Tavff a vvv irepaivei, 

ev T^ pvOfA^ Kav fULfjoev 179 'XI^'ípov avTa Trpaj^ai. 

el o ovv ae Oavfia twvo e^^ei, davfiáaei tí iwWov 

vplv Kal irapeXOelv tyjv Oeav' íaOi ydp tÓS* ayyo^ 

To (TWfxa TlvOayopov (TTeyov' OavfiaTovpyo^ oi/roy 

Kafff 0)9 epovfiev vaTepovj 6éios rjv ao(piaTTjs» 

B. s. 202 SABRINÁE GOROLLA. The Sleeping Love. 

As late each flower that sweetest blows 
I plucked, the garden's pride, 

Within the petals of a rose 
A sleeping Love I spied. Around his brows a beamy wreath 

Of many a Incent hue ; 
All purple glowed his cheek beneath, 

Inebriate with dew. I softly seized the unguarded Power, 

Nor scared his balmy rest ; 
And placed him, caged within the flowerj 

On spotless Sara's breast. But when, unweeting of the guile, 
Awoke the prisoner sweet, 

He struggled to escape awhile, 
And stamped his faery feet. Ah, soon the soul-entrancing sight 

Subdued the impatient boy; 
He gazed ; he thriUed with deep delight ; 

Then clapped his wings for joy. ' SABRINAE GOROLLA. 203 AecTfiov á^earfxov e'xcöi/. 

'AiraXoi; Xó^ei/Ma kiÍttou, 
oaa (þverai y\vKi(rra 
eSpewop meu éj^öes avOfj' 
ireToKwv 5* iattíOev etoov 
pooivwv virvwvT t*p(OTa. 
KpoTá(f)oi9 /xev afifpíirXe^a^ 
aTe^aviaKow et'xe KaXov, 
mXvSalSaXov, ^aeivóv' 
viroir6p<f>vpo^ ö vw avT^ 
aXeaívev ti Trapela^ 
yeyavvfievti Spoaoun' 
j^e/Dt o avT e^tó'ye Kovtþri 
a(þvXaKTov wc ifJLap>\fa^ 
KaTci /xév a'xlaai (f)vXa^a9 
IxeXiTovfievov^ oveipovs^ 
evi afifipoToiai icoXttois 
KaT€0riK €/A$s Koplvvti^. 
oT€ o, ov ooXov (TVVeiOWSi 
aveyeipeO oi/7rij^a/3Tos, 
eOeXtov TOT €KXv9rjvai 
Tr€pi€(rTpa(pYi to irpwTov, 
j(aX€waiv€ T, efiiraXa'xOeisf 
\XiSavo(T(þvpoi^ iroól^rKois' 
/xaXa o wKa waioo^ riTop 
K€')(apiafxévov Oeafxa 
vapeOeX^ev aayoLXwvTO^' 
To o ap w9 10 9 (t)^ aveiTTfi 
viro y^apfxov^s fiaOeia^f 
irTepvyaí o e(r€ur iavOeis. á Í04 SABRINAE COROLLA. 

"And oh 1 " he cried, " of maglc kind 
What charms this throne endear! 

Some other Love let Venus find — 
I 'U fix my empire here." 

COLERIDOE. Ndhe des Gdiehten. 

3d^ benfe bein, xotm mir ber ©onne ©d^ímmer 

aSom SReere jlra^It} 
3d^ benfe bein, mm fld^ be« 5ÍJÍonbe« glimmer 

3n Cluellen ma^It. 

3d^ feíje bid^, xotm auf bem femen SBefle 

Der ©taub fid^ ^ebtj 
3n tiefer 9lad^t, ttjenn auf bem fd^maíen ©tege 

2)er aBanbrer SBebt* 

3d^ í>óre bid^, ttjenn bort mit t)umí)fen ðlaufd^ett 

2)ie aBette fieigtj 
3m fiillen ^aine ge^' id^ oft ju laufd^n 

aBenn alled fd^ttjeigt* 

3d^ bin bei Mr, bu fe^ji aud^ nod^ fo ferne, 

!Du biji mir na^j 
3)ie ©onne fmft, balb leud^en mir bie ©terne, 

D tt)árfi bu ba! 

OOETHE. Lines in a Lad't/s Alhum. 

Small service is true service, while it lasts ; 

Of humblest friends, bright creatnre, scom not one: 
The daisy, hj the shadow which it casts, 

Protects the lingering dewdrop from the sun. 

WOEDSWORTH. SABRINAE COROLLA. 005 

Too eiTYipaTwv ewwowv 
KaTaywyióv fie aaivei ; 
av 5* ''E^coTa oií tii/' cíWoi/y 
Ki/9rpi9 XoiTTOi; av /ieTcXdois* 
00 e^yo) yap evuao ap^ta. 

J. B. Si ahesty praesio simulacra tamen sunt. 

Mens mea te recolit qvando mihi sole renato . 

Marmora {racta micant; 
Mens mea te recolit qvando se mobile lunae 

Pingit in amne iubar. 

Te video, signante viae sinuamina longae 

Turbine pulvereo; 
Cumqve iter angustum media de nocte viator 

Protinus ire pavet. 

Audio te, qvotiens super unda volubilis undain 

Murmura rauca ciet; 
Saepe tibi densis ausculto solus in umbris, 

Cum silet onme nemus. 

Et tibi sum, qvamvis absis procul ipsa, propinqvus, 

Tuqve propinqva mihi: 
Sol cadit; efiulgent subito mihi sidera: te nunc, 

Te mea vota petunt. 

K. MuntLS Exiguum. 

Amotus minimum ne temnat vultus amicum, 
Exiguum vero munus amore iuvat. 

Ipse brevi rorem defendit flosculus umbra, 
Ne nimio sitiens sorbeat igne dies. 

w. w. s. SOð SÁBRINÁE COROLLJL The Architect of HéH 

The ascendmg pile 
Htood íixed her stately height; and straight tíie doors, 
Opening their brazen folds, discover wide 
Witliin her ample spaces, o'er the smooth 
And lovel pavement: from the arched roof 
Pondont by subtle magic, many a row 
Of starry lamps, and blazing cressets, fed 
With naphtha and asphaltus, yielded light 
As from a sky. The hasty multitude 
Admiring entered; and the work some praise, 
And some the architect: his hand was known 
In lioaven by niany a towered structure high, 
Where sceptared angels held their residence, 
And sat as princes; whom the supreme King 
Exaltod to such power, and gave to rule, 
Each in his hierarchy, the orders bright. 
Nor was his name unheard or unadored 
In anciont Greece; and in Ausonian land 
Mon called him Mulciber; and how he fell 
From heaven, they fabled, thrown by angry Jove 
Sheer o'er the crystal battlements : from mom 
To noon he fell, from noon to dewy eve, 
A summer's day; and with the setting sun 
Dropped from the zenith like a falling star, 
On Lemnos, the Ægean isle: thus they relate, 
Erring; for he with this rebellious rout 
Fell long before; nor aught availed him now 
To have built in heaven high towers; nor did he scape 
By all his engines, but was headlong sent 
With his industrious crew to build in hell. 

MILTON. SABRINAE COROLLA, 207 Mulcihri asdvit manum. 

Postqvam summus apex moli superadstitit, exim 
Dissiltiit valvis bipatentibus aerea porta: 
Apparet domus intus, et átria longa patescunt 
Instratiqve solo lapides: laqvearibus altis, 
Artis opus magicae, dependent ordine multo * 
Lumina lychniqve et stellarum imitamina taedae, 
Qvae piceo asphalti naphthaeqve bitumine pastae 
Difiundunt iubar aetherium. Jlaptim irruit agmen 
Mirantum: hi tollunt opus ipsum laudibus, illi 
Artificem. Artificis dextram confessa magistram 
Stabant per caelum turrita palatia passim: 
Hlic in solio sceptris armata sedebant 
Numina, sacrorum series nitidissima regum, 
Qveis summus Princeps rerum mandarat habenas 
Ordine cuiqve suo tractare. Neqve illius olim 
Nomen inauditum Graiis, nec Graia silebant 
Carmina: Mulciberum dixenmt Ausones, utqve 
Deciderit caelo, decantavere poetae, 
Per crystaUina pinnarum faatigia pra^ceps . 
Ab love deturbatus: Eoo a sole deorsum 
Ad medium, sole a medio rorantia ad astra 
Aestivimi cadit usqve diem ; et cum lumine summo 
Labens aetherio de vertice sideris instar 
Incidit Aegaeae Lemno. Sic fabula mendax 
Scilicet: iUe autem turba stipante rebelli 
Ante diu cecidit: neqve enim iam profuit oUi 
Aerias caelo turres struxisse, fugamqve 
Fabrica nulla dabat, qvin ipse volutus ad umbras 
Artificemqve trahens turbam aedificaret in Orco. 

X» Sa £• é 208 SABRINÁE GOROLLA. To a Faithless Mistress. 

I loved thee once, I'U love no more; 

Thine be the grief, as thine the blame : 
Thou art not what thou wast before; 

What reason I should be the same? 
He that can love unloved again 
Hath better store of love than brain : 
Grod send me love my debts to pay, 
Wliile unthrifts fool their love away. 

Nothing could have my love o'erthrown, 
If thou hadst still continued mine; 

Tea, if thou'dst still remained thine own, 
I might perchance have yet been thine: 

But thou thy fireedbm didst recall, 

That it thou mightst elsewhere enthral; 

And then how could I but disdain 

A captive's captive to remain? 

AYTOUN. Epitaph of a Quarrelsonie Woman. 

Here lies, thank Heaven, a woman who 
Quarrelled and stormed her whole life through: 
Tread gently o'er her mouldering form, 
Or else you'U rouse another storm. 

WECKHEBLIN. Ilias. 

3mmcr aerrcijfct bcn íhanj be^ ^omcr^, unb ihí)\ú bic SSater 

!Dc^ t)oncnbeten emigcn SBcrfó} 
^at e^ bod^ ©ne fölutter nur, unb bie 3úðe bcr SWuttcr, 

Dcinc unftcrMid^cn 3úðe, 9latur. 

SCHILLEB. SABRINÁE COBOLLA. 209 

Olim ego fidus amans, nimc te dedignor amare ; 

Tuqve dole, nam tu causa doloris erafl. 
Tu mihi nxmc alia es, nec qvae prius esse solebas; 

Numqvid adhuc, tecum qvin ego muter, habes? 
Qvi totiens spretus flammis torrebitur isdem, 

Hic bene fidus amans sed male sanus erit. 
Ðebita qvo solvam tantum mihi detur amare: 

Effluat incautis immoderatus amor. 
Nulla meam poterat saevi fallacia fati, 

Ðum mea restares, imminuisse fidem: 
Sive tui luris, nulliqve addicta, maneres, 

Nunc qvoqve, nunc possem forsitan esse tuus. 
Cum tamen asserta tu libertate parares 

Protinus alterius subdere colla iugo, 
Hoc mihi servitium fastidia nonne moveret, 

Ut paterer captae vincula captus erae? 

P. K. Cave canem. 

Ðis iacet hic faustis muliercxda, cui sua vita 
Nil nisi tempestas una furorqve fiiit. 

Huic super ossa levis vestigia pone, viator, 
Ne redeat fracto clausa procella solo. K. Ad Wolfianos. 
Pergite Mæonidae pulcram lacerare coronam, 

Diviniqve patres enumerare libri: 
Unius est matris certe; immortalia vultus, 

O Natura, tui fert documenta liber. 14 K. 210 SÁBBINÁE GOBOLLA, JEve. 

With thee conversing, I forget all time, 
All seasons, and their change; all please alike. 
Sweet is the breath of mom, her rising sweet, 
With charm of earliest birds ; pleasant the sun, 
When first on this delightftd land he spreads 
His orient beams, on herb, tree, fruit, and flower, 
Glistering with dew: fragrant the fertile earth 
After soft showers; and sweet the coming on 
Of gratefal evening mild ; then silent night, 
With this her solemn bird; and this fair moon, 
And these the gems of heaven, her starry train. 
But neither breath of mom, when she ascends 
With charm of earliest birds ; nor rising sun 
On this delightftil land; nor herb, fruit, flower, 
GUstering with dew; nor fragrance after showers; 
Nor grateful evening mild; nor silent night, 
With this her solemn bird; nor walk by moon, 
Or glittering star-light, without thee is sweet. 

MILTON. Nohody and Somébody. 

Sing a song of Nobody 
Straining to be Somebody, 
Came to shame and penury. 
Sing a song of Somebody 
Seeming to be Nobody, 
Came to wealth and dignity. 

S. A. SÁBRINÁE COROLLA. 211 

Te, dulcis Cfoniunx. 

^Skh ori ^vvovaav ev Xóyaúv Koivftívlq. 
jfpóvos óieXdœv XavOávci /ul\ oipa Se fioi 
airaa ojULoiw^ aov irapóvTos ávSdvei* 

tf \ '^S ^ 9 t /ff/ 

€0) fjLev ficv TTvevjuif otttivik opvewv 
ave')(ov(ra Kivel irpwiaiTaTov jiAeXos^' 
TcpTTVov o ap dvTeXKovTos tjXlov ö'eXa?, 
oTTOTav €(pav Tpö €7rippalvri ^doi;! 
CLKTlva, SévopoK, avdecriv, Kapirtp^ X^^*'> 
Xajtnrpd'V op6<TOv (TTd^ovo'iv' evaSSti^ S* apa 
jy Trdfxóopos y^ fieiXi'Xovs ofifipov^ Atera" 
i^Sela dyav^s écnrépas einíXva'ti* 
KaweiTa vv^ a^þwvos, yi re vvKTCpos 
OpVK J^VVflOflSi f^o-i' GeXfivcuov (f>do9, 
^vv Tfjo' oTraowv fivpiwv o/uLtiyvpet, 
ToTs a<TTepwiroi^ ovpavov TroiKÍXfxaaiv. 
dXX' ovff €(pa TTvevfíaff^ tfvÍK opvéwv 
^vv TrpwTOfióXirwv opvvTat fA€X<g)Si(f.' 
ovff rfXio^ yrfv Trfvóe irpocryeXwv (þdei, 
ov Kapiró^i avOfii oévcpa Kai j(X6fi Spóaov 
(TTÍXfiovT eirtppooutTiv^ ovk evo(Tfiia 
yQovo^ fieT ofífipov, ovo eKfiXos icriripay 
ov vv^ a(þwvo9 líddoi ^vv 6pvé(pf 
ov fjLOi creXiívfi wKrepíp TrXavwfjiévri 
oV^ d(TTepww6v <þws avev crédev yXvKv. 

G. J. K. Nemo heroutey Nemo. 

OÍTives av')(ovcriv Tivés efifievax OvTtves ovre^^ 
v(TTepov €Ís Xwfirfv ircLVTa^ ayei Ncfx^o'is. 

ctX\* o(T(Toi Tii;€S oi'Tcs eai/ToTs Oi;tíi'6S ei(Tiv^ 
Aicdús Kal fkév^ov Toicr^e SIow<ti irXeos* 

c. P. H. 

14—2 212 SABRINÁE COROLLA. 

The Poefs Song. 

The rain had fallen; the Poet arose, 

And passed by the town, and out of the street ; 
A light wind blew from the gates of the sun, 

And waves of shadow went over the wheat. 
And he sat him down in a lonely place, 

And, chanted a melody loud and sweet, 
That made the wild swan pause in her cloud, 

And the lark drop down at his feet 

The swallow stopt as he hunted the bee, 

The snáke slipt under a spray, 
The wild hawk stood with the down on his beak, 

And stared with his foot on the prey; 
And the nightingale thought: I have sung many songs, 

But never a one so gay; 
For he sings of what the world will be 

When the years have died away. 

TENmrSON. Sonnet. 

Shall I compare thee to a summer's day? 

Thou art more lovely and more temperate: 

Rough winds do shake the darling buds of May, 

And summer's lease hath all too short a date: 

Sometime too hot the eye of heaven shines, 

And often is his gold complexion dimmed; 

And every fair froiji fair sometime declines, 

By chance, or nature's changing course, untrimmed. 

But thy etemal summer shall not fade, 

Nor lose possession of that fair thou owest ; 

Nor shall Death brag thou wanderest in his shade, 

When in etemal lines to time thou growest: 

So long as men can breathe, or eyes can see, 

So long lives this, and this gives life to thee. 

SHAKSPEARE. SABRINAE GOROLLA. 213 

QéKyoixévov^ (pópfÁiyyi Kar^yaye. 

Deciderant imbres: liqvit conclave poeta; 

Praeteriitqve urbem deseruitqve vias. 
Adflat ubi levior solis de limine ventus, 

Et tremit umbrarum fluctibus alta Ceres, 
Huc veniens sola solus statione resedit, 

Et cecinit claro suavje tenore melos, 
Qvo stupet haerescens media inter nubila cygnus, 

Et cadit ante ipsos vatis alauda pedes: 
Qvin et apes agilis venari cessat hirundb, 

Sub frondis coluber tegmine delituit; 
Constitit obductus falco lanugine rostrum, 

Et stupuit, captam dum pede pressat avem. 
Carmina mxdta qvidem, dixit philomela, profudi; 

Sed numqvam cecini tam geniale melos; 
Scilicet hic cantat qvid sit tellure {uturum, 

Cum vetus annorum clauserit orbis iter. 

K. Mti^a vetat mori. Ten licet aestivæ componere, vita, diei? 

At tu temperie candidiore nites. 
Maii dehciae flores rapiuntur ab Euris, 

Et spatia aestati sors dedit arta nimis. 
Interdum nimio Titan falgore calescit, 

Aureus interdum deficit oris honor; 
Pulcraqve nunc rerum vicibus nunc turbine fati 

Omnia mutantur, nec, velut ante, placent. 
Sed tibi qvod pulcri est nullo defecerit aevo; 

Non erit aestatis gloria fluxa tuae: 
Numqvain vana suis te Mora adscripaerit umbris, 

Sed tuus aetemo carmine crescet honos: 
Ðum spirare homines, oculi dum cemere possunt, 

Vivit teqve vetat nostra Camena mori. 214 SABRINAE COROLLA. MiUon. 

Milton! thou shoxddst be living at this hour; 
England hath need of thee ; she is a fen 
Of stagnant waters ; altar, sword, and pen, 
Fireside, the heroic wealth of hall and bower, 

Have forfeited their ancient English dower 
Of inward happiness. We are selfish men : 
Oh raise us up, retum to us again, 
And give us manners, virtue, freedom, power. 

Thy soxd was like a star, and dwelt apart; 

Thou hadst a voice whose soxmd was like the sea; 
Pure as the naked heavens, majestic, free. 

So didst thou travel on life's common way 
In cheerM godliness; and yet thy heart 
The lowliest duties on herself did lay. 

WORÐSWORTH. Infancy. 

On parent knees, a naked new-bom child, 
Weeping thou satst, while all around thce smiled: 
So live, that sinking to thy life's last sleep, 
Cahn thou mayst smile, while all around thee weep. 

SIR W. JONES. SABRINÁE COROLIA. 215 

Heu PietaSy heu prisca Fides. 

Miltuné, vellem nunc qvoqve viveres: 
Te nostra, te nunc postnlat Anglia: 
Qvae, more coenosae paludis, 
Stagnat iners. Sine castitate 

Qvid ara et ensis, pluma, focus, valent? 
Qvo fugit aulae gloria? Qvo casae 
Pax alma? Cur priscae qvietis 
Dote carent patrii penates? 

Grens prava nobis consulimus. Redi et 
Ðilapsa prudens saecla redintegra: 
Da clara libertas, pudici 
Da redeant sine labe mores, 

Et vera virtus firmaqve viribus 
lustis potesta^. Mens tua lumine 
Fulgebat, ut sidus, remoto; 
Vox tua, ceu pelagi, sonabat: 

Stabas aperto purior aethere, 
Peiusqve leto servitium timens, 
Sincera maiestas: Deiqve 
Muneribus modicis fruentem 

Tutum per omnes te tua sanctitas 
Traduxit annos. Nec tamen immemor 
Qvid cuiqve deberes, in horas 
Officiis minimis vacabas. 

K. Neoyópop Bpetpos. 

Parvulus in gremio matris, modo natus inopsqve, 

Tu lacrimas, at sunt omnia laeta tuis. 

Sic vivas, puer, ut, placida cum morte recumbas, 

Omnia laeta tibi sint, lacrimaeqve tuis. 

T. w. p. Í 216 SÁBRINÁE GOROLLA, 

A Lover's Liberty. 

Away with those self-loving lads,* 
Whom Cupid's arrow never glads! 
Away poor souls that sigh and weep 
In love of those that lie asleep I 
For Cupid is a merry god, 
And forceth none to kiss the rod. 

My songs they be of Cynthia's praise, 
I wear her rings on holidays, 
In every tree I write her name, 
And every day I read the same. 
Where Honour Cupid's rival is, 
There miracles are seen of his. 

If Cynthia crave her ring of me, 
I blot her name out of the tree ; 
If doubt do darken things held dear, 
Then well-fare nothing once a year. 
For many run, but one must win: 
Fools only hedge the cuckoo in. The Recall. 

Come again, come again! 

Sunshine cometh after rain. 

As a lamp fed newly bumeth, 

Pleasure, who doth fly, retumeth, 

Scattering every cloud of pain. 

As the year, whích dies in showers, 

Riseth in a world of flowers, 

Called by many a vemal strain, 

Come thou, for whom tears were falling, 

And a thousand tongues are calling; 

Come again, oh come again! 

Like the sunshine after rain. 

BARRY CORNWALL. 
SABRINAE GOROLLA. 217 

'ApayKoiop irav dviapov é(j>v. 

Ista Cupidineis numqvam exhilarata sagittis 

Facessat hinc procul sibi turba placens iuvenum. 
Sintqve procul qvi flent et qvi suspiria ducunt, 

Formaeqve securae nimis qvos miser angit amor. 
Laetus amat risus hilares hidosqve Cupido, 

Nec cogit invitos suis subdere terga flagris. 
Me vatem vocat EUa suum; mea carmina poscit: 

Et feriatus anulis ilHus omor amans. 
IUius inscribo nulla non arbore nomen, 

Nulloqve non idem die rite mihi legitur. 
Qva sibi rivalem credit certare Pudorem, 

Vinci Cupido nescius prodigiosa facit. 
Sin ut reddatur suus anulus imperet EUa, 

lam nomen EUae deleam cortice ab iliceo. 
Si qvondam cari fiducia fallat amoris, 

Anno salutandum semel praestet habere Nihil. 
Curritur a multis: unús fert praemia victor; 

Ineptus est qvisqvis vagum claudere vult cuculum. 

K. DuLces Reditus. 

Eedi, redi nunc; redditur sol imbribus peractis. 
Ut lampas ignibus novis redíntegrata flagrat, 
Sic dissipatis nubibus fugax redit voluptas. 
Ut, inter imbres qvi cadit, novus resurgit annus 
Veris vocante florei canore, sic redi tu, 
Tot flete nuper lacrimis, tot iam vocate^ lingvis. 
Bedi, redi nunc, ut redit sol imbribus fagatis. 

K. 218 SABBINAE GOBOLLA. 

Anacreontic. 

Undemeath this myrtle shade, 
On flowery beds supinely laid, 
With odorous oils my head o'erflowing, 
And axoimd it roses growing, 
What should I do but drink away 
The heat and troubles of the day? 
In this more than kingly state 
Love himself shall on me wait. 
Fill to me, Love, nay, fiU it up; 
And mingled cast into the cup 
Wit and mirth and noble fires, 
Vigorous health and gay desires. 

COWLEY. To-morrow and To^orrow and To-morrow! 

When I consider life, 'tis all a cheat; 
Tet, fooled with hope, men favour the deceit, 
Trust on, and think to-morrow will repay : 
To-morrow's falser than the former day, 
Lies worse; and while it says, we shall be blessed 
With some new joys, cuts off what we possessed. 
Strange cozenagel none would live past years again, 
Yet all hope pleasure in what yet remain, 
And from the dregs of life think to receive 
What the first sprightly running could not give. 
I'm tired with waiting for this chymic gold, 
Which fools us yoxmg, and beggars us when old. 

ÐBTÐEN. An *. 

Zí)dk mir mit, tt)a^ bu meift; iá) totttf c^ banfbar mpfanQtn: 
Slbcr bu gibp mir biá) feCbft: bamit t)crfd^ottc mid^, grcuttb* 

SCHILLEB. 
SÁBRINAE COROLLA. 219 

^vfXTroirlov x^/0£s. 

Hoc sub tegmine myrteo 

Stratus purpurea sic temere in rosa, 
Unguento madidus comam et 

Vivis implicitus tempora floríbus, 

Sicco qvid potius die 

Qvam curam cyathis dulcibus eluam? 
Hic dum rege licentius 

Bacchor, dius Amor vina dabit mihi: 

Plenos da calices, Amor, 

Miscentorqve simul Laetitia et Lepos 
Festivaeqve Libidines 

Clarorumqve Salus fons sacer ignium. 

B. B. Qvantum est in rehus inane! 

Esse qvid hoc dicam? Fraus est mera vita; sed ipse 

Lusus homo ludi gaudet amatqve dolum, 
Credimus, et, Cras, cras solvetur, dicimus: atqvi 

Falsior hestema crastina luce dies 
Mentitur peius: spondet nova gaudia semper, 

Et, nova dum spondet gaudia, parta rapít. 
Qvemqve voluptatis fallit spes mira faturae: 

Lapsa sibi reddi tempora nemo rogat. 
Sic igitur vitae faeces dare posse videntur 

Gaudia, qvae nullis amphora prompta dedit? 
Exspectasse diu magicum me paenitet aurum, 

Qvod iuvenes ludit despoliatqve senes. 

K. Munus Ingralvm. 

Doctrinam dederis, referam, doctissime, grates: 
Sed teipsum mihi das; hoc tibi munus habe. 

K. 220 SABRINAE COROLLA. 

Thy Days are done. 

Thy days axe done, thy fame begun; 

Thy country's strains record 
The triumphs of her chosen son, 

The slanghters of his sword; 
The deeds he did, the fields he won, 

The freedom he restored. 

Though thou art fallen, while we are free, 
Thou shalt not taate of death ; 

The generous blood that flowed from thee 
Ðisdained to. sink beneath: 

Within our veins its currents be, 
Thy spirit on our breath. 

Thy name, our charging hosts along, 

Shall be the battle-word; 
Thy fall, the theme of choral song 

From virgin voices poured. 
To weep would do thy glory wrong; 

Thou shalt not be deplored. BYRON. Barney Bodhin. 

Bamey Bodkin broke his nose. 

Want of victuals makes us sad. 
Without feet we can't have toes. 

Crazy folks are always mad. The ahsent Rose. Why is it that on Clara's face 

The lily only has a place? 

Is it that the absent rose 

Is gone to paint ber husband's nose? 

ELEOANT EXTBACTS. SABRINÁE COROLLA. 221 

Tu decus omne tuis. 

Lux YÍtae cecidit, tibi nascitur aurea fama: 

Nomen erit patriae semper in ore tuum: 
Sedula dilectae proKs canit illa triumphos: 

Qvot validos proprio straverit ense viros, 
Qvas tulerit bello laurus, qvo victor ab hoste 

Eeddiderit populo libera iura suo. 
Tu cadis; at, dum nos libertas alma tuetur, 

Non te mors omnem sub dicione premet. 
Qvi tibi profluxit generosus corpore sangvis 

Non tidit indignum commacuiasse solum: 
Hlius O nostras opulentent flumina venas, 

Vivat et in nostro spiritus ore tuus. 
Sicubi Mars patrius saevum volvetur in hostem, 

Sola tuum pugnae tessera nomen erit: 
Nostra decus tanti celebrabunt carmina leti, 

Carmina vlrgineis rite sonanda choris. 
Magne, tuae fletus essent iniuria famae: 

Questibus O nullis dedecorande, Vale. Ex Incerti Bappá/^a Tœ BeXopeí. 

T^s pivo9 o BeXovevs Kareaye Bapváfias' 
yi] fiev (TTravi^ twv airldúv Xvjrijv ej^ci' 
aveu TTOoœv oé Trwg av ej^oi riy SaKTvXoví ; 
fieXay^^oXiKa toi crayjUiaT ael fialveTai* R. s. Rosa fugitiva. 

Clarissae faciem cur tantum lilia pingunt? 
An coniugis naso rosas tradidit illa suas? K. 222 8ABRINAE COEOLLA, Drinking Song of Munich, 

Sweet Iser, were thy sunny realm 

And flowery gardens mine, 
Thy waters I woiild shade with elm, 

To prop the tender vine ; 
My golden flagons I wonld fiU 
With rosy draughts firom every hiU ; 

And under every myrtle-bower 
My gay companions should prolong 
The laugh, the revel, and the song, 

To many an idle hour. 

Like rivers crimsoned with the beam 

Of yonder planet bright, 
Our bahny cups should ever stream 

Profiision of delight. 
No care shoxdd touch the mellow heart, 
And sad or sober none depart; 

For wine can triumph over woe, 
And Love and Bacchus, brother powers, 
Could build in Iser's sunny bowers 
A paradise below. 

CAMPBELL. Epitaph. 

What thou art reading o'er my bones 
IVe ofi;en read on other stones; 
And others soon shall read of thee 
What thou art reading now of me. 

FLEMING. SABRINÁE COROLLA. 223 

Latébrae dulces et amoenae. 

Si quae rura tuas, flumen amabile, 
Lymphas despiciunt, si domino mihi 
Parerent iuga prima 
Solis luce tepentia ; 

Ulmus propter aqvam plurima surgeret 
Fulcimen tenerae vitis, et aureis 
CoUis qvisqve culullis 
Nectar purpureum daret: 

Sub myrto recubans laeta sodalium 
Festa luce cohors cantibus et mero 
Serae noctis in umbras 
Mecum gaudia ducerent. 

Ut qvae puniceo sidere flumina 
IUustrata rubent, sic qvoqve currerent 
Plenis usqve beati 
Nostri deliciis scyphi: 

Numqvam corda dolor tangeret uvida, 
Nec tristes animos hinc neqve sobrios 
Nox dimitteret umqvam: 
Nam vino fugiunt mala, 

Nec tu cum sociis, Liber, Amoribus 
Hic propter patrii murmura fluminis 
Nescis condere felix 
In terris nemus Elysi. 

E. H. O. Eadem sunt omnia semper. 

Qvod legis hic de me, de multis saepe ego legi; 
Qviqve legis, de te saepe legetur idem. 

K. 324 SABRTNAE COROLLA, 

A Farewell. 

Flow down, cold rivulet, to the sea, 

Thy tribute-wave deliver; 
No more by thee my steps shall be, 

For ever and for ever, 
Flow, softly flow, by lawn and lea, 

A rivulet, then a river; 
No where by thee my steps shall be, 

For ever and for ever. 
But here will sigh thine alder-tree, 

And here thine aspen shiver, 
And here by thee will hum the bee, 

For ever and for ever. 
A hundred suns will stream on thee, 

A thousand moons will quiver; 
But not by thee my steps shdl be, 

For ever and for ever. 

TENNYSON. The Heroes of the Past. 

Not so had those his fancy numbered, 
The chiefs whose dust around him slumbered, 
Their phalanx marshalled in the plain, 
Whose btdwarks were not then in vain. 
They fell devoted but imdying; 
The very gale their praise seemed sighing; 
The waters murmured of their name ; 
The woods were peopled with their fame; 
The silent pillar, lone and gray, 
Claimed kindred with their sacred clay; 
Their spirits wrapped the dusky mountain, 
Their memory sííkled o'er the fountain; 
The meanest riU, the mightiest river, 
BoUed mingling with their fame for ever. 

BYRON. 
8ÁBRINAE COROLLA. 225 

Labitur et lábetur in omne vóluhilis Aevum. 

EÍYule, ad poutum flue frigidaeqve 
Dulce vectigal dare perge lyTnphae; 
Non meos ullo tua ripa gressus 

Senserit aevo. 

• 

Leniter saltos siluasqve praeter 
Kivulus nunc, postmodo rivus, erres, 
Nec meos usqvam videas neqve ullo 

Tempore vultus. 

Hic tuae custos gemet alnus orae, 
Populus molli tremet icta vento; 
Hic apis nullo tibi murmurare 

Desinet anno. 

SoUum reddes iubar, unda, centum, 
Mille lunarum tremulos nitores, 
Me tamen nullo prope te morantem 

Videris aevo. Pro Patria mori. 

Haud ita, quos tacita censebat mente, sepulcris 

Ðepositi circum, nomina sancta, duces; 
Haud ita crediderant fidei spemenda vetustae 

Foedera, et in patrios bella movenda deos. 
Devoti cecidere viri, sed morte oaxentes, 

Ipse videbatur facta sonare Notus: 
Laudibus augebaut fluvialis murmura lymphae, 

Implebant propria relligione nemus: 
Manibus affinem sacris se toUere. gaudet 

Edita vicino muta columna iugo: 
Hos vehit exsultans ad sidera montis imago, 

Fonsque mémor lapsu lucidiore canit; 
Hos sibi commixtos minimus per saecula iactat 
. Eividus, et celebri maximus amnis aqva. 

15 I 226 SÁBRINAE COROLL± 

A BiU of Exceptions. 

Good people all, with one accord, 

Lament for Madam Blaize, 
Who never wanted a good word — 

From those who spoke her praise, 
The needy seldom passed her door, 

And always fomid her kind; 
She freely lent to all the poor — 

Who left a pledge behind. 
She strove the neighbotirhood to please 

With manners wondrous winning; 
And never followed wicked ways — 

Unless when she was sinning. 
At chtirch in silks and satins new, 

With hoop of monstrous size, 
She never slumbered in her pew — 

But when she shut her eyes. 
Her love was sought, I do aver, 

By twenty beaux and more; 
The kmg himself has foUowed her — 

When she has walked before. 
But now her wealth and finery fled, 

Her hangers-on cut short all; 
The doctors found, when she was dead — 

Her last disorder mortal. 
Let us lament, in sorrow sore, 

For Kent-street well may say, 
That, had she lived a twelvemonth more — 

She had not died to-day. 

OOLÐSMITH. A sweeping Charge. 

Men have many fatdts: women only two: 
Nothing right they say; nothing right they do. OLD EPIGRAM. SáBRINÁE GOROLLA. 227 Hapaypatþaí. 

AfifioTaí, caKpi<TaT íiOfi iravTe^ e^ evoi poOou 
TYÍv yvvaÍKa TtjU Oavovaav apTí, HafÁtpXeKTijv Xeyw' 
€v yap fjKovev jSXeTToi/o'a irpo^ ye tov \eyovT€^ ev» 
Tfia'Se Toís Oúpa^ aicXi7<rToi;9 óXi'yaiciy TrapíjXOov av 
o\ irevtjTes' tjv yap ev^pœv^ KaoáveiÍ^ev a<þ6ovwi 
ToTs ay(prjjuLaToi(n iraaiVf viroTiOelo'i y evejfvpov* 
eiTá T0i;9 TreXa? irpoOvfAOí tjv eiriKTaa'Oai ^iKovs 
o'YÍm e'xpvaa iriOavov wŒTe OavjuLacrai' Tpoiroiai yap 
ovoa/uLW KaKol^ é')(píJTOy ttXiÍv y ot e^a/JLapTiivoi. 
Kav vetp XeTrToaTráOfjTa Kai KpoKov /iaípas ye wpos 
e\/uLevfj irXevpœv t ayaX/ia aTpo(piov ovpaviov oaov 
fjaTOy KovK efipií^evt el /uLfj fi\e(papa avyKXeiaeié ttws* 
íjULep<í9 Sé T^o ewéaTra^ Sal/uLovas fJLapTvpo/JLaif 
eÍKoai /uLVfjaTfjpa^ eiTe TrXeiova^* KavTos /uLev ovv 
o (iaaiXevs ixeTÍjXOé viv wofff ^ oe wpoaOev eaTÍfieí. 
aXX* airoppvévTo^ fjOfj ypvaéov j(Xiöi;/uiaT09, 
TOI5 S* epaaToiaiv payeiaœv ^vvTOfuos twv eKiriiwVf 
o ao(pos laTpo^f 9avcuTi/uL09 nií aictp\eff tj yvvfjj 
evpe Kai Oavaai/Áov ovaav Tfjv iravvaTaTfjv voaov. 
áXX' oSvpcifíeaOa TavTfjv nfj Kevols oaKpvfíaatVy 
eoTi yap Xéyeiv viv. e1 ye Kovíavaiov kvkXov 
fjv efieXK ct aXKoVf ovo av KaTuaveiv Tfjo fjfiepq,* 

T* S* Ju» MuUum in Parvo. 

Vir premitur vitiis centenis, non nisi binis 
Femina: nil loqvitur, nil facit iUa boni. 

K. 

15—2 228 SABRINÁE COROLLA. 

Venvs and Adonis. 

Never did passenger in summer's heat 

More thirst for drink than she for this good tom; 

Her help she sees, but help she cannot get, . 

She bathes in water, yet her fire must bum. 
O, pity, gan she cry, flint-hearted boyl 
'Tis but a kiss I beg; why art thou coy? 

I have been wooed as I entreat thee now, 
Even by the stem and direful god of war, 
Whose sinewy neck in battle ne'er did bow, 
Who conquers where he comes in every jar; 
Yet hath he been my captive and my slave, 
And begged for that which thou unasked shalt have. 

* 

Thus he that overruled I overswayed, 

Leading him prisoner in a red ro^ chain. 

Strong-tempered steel his stronger strength obeyed, 

Tet was he servile to my coy disdain. 
Oh be not proud, nor brag not of thy might, 
For mastering her that foUed the god of fight. 

SHAKSPEARE. Forgel Thee? 

Forget theel — ^bid the forest-birds forget their sweetest 

tune; 
Forget theel — bid the sea forget to swell beneath the 

moon; 
Bjd the thirsty flowers forget to drink the eve's refreishing 

dew; 
Thyself forget thine own dear land, 'and its mountains 

wild and blue; 
Forget each old famiKar face, each long-remembered spot : 
When these things are forgot by thee, then thou shalt be 

forgot. 

MOULTBIE. 8ABRINAE COROLLA. 229 

A/x<^' 'Apeos (þiXórtiTO^ €v<rT€(þ(ípov t *A(þpoíÍTri^. 

Nonr sitit aestÍYO laticem sub sole viator 

Acrius, id gratum qvam dea munus avet. 
Cemit opem praesto, nec opem tamen invenit ullam, 

Se lavit in geUda, sed furit ignis, aqva. 
O miserere, loqvi dein orsa est, oscula qvaero 

Sola; puer saxo saepte cor, istá negas? 
Qvod supplex ego te, cupidus me saepe poposcit 

Mars immitis atrox qvi fera bella regit. 
Hostica cervices flectit vis nulla torosas, 

Qvaecumqve ingreditur proelia, victor abit. 
Ferre iugum tamen ille meum, mea vincla, coactus, 

Qvam tibi praestabo sponte, rogavit opem. 
Cetera qvi vincit, sic vinco, lentaqve ducit 

Captivum rubris nexa catena rosis. 
Cuius et eduris parent durissima nervis 

Aera, meis morem fastibus ille gerit. 
Parce superbire et nimium indulgere triumpho, 

Me tibi, dante mihi Bellipotente manus. ♦ Nec me memtnisse pigehit. 

Oblitus onmes ut tui vivam dies? 

Cesset avis liqvido mulcere silvas carmine: 
Oblitus omnes ut tui vivam dies? 

Negligat unda maris tumere sub lunae face: 
Siticulosa nutet immemor rosa 

Nectareos bibere rorantis Hesperi scyphos: 
Tuo patemum corde litus effluat, 

Notaqve caeruleo fulgore vasta montium, 
Vultusqve amatus qvisqve, et a puertia 

Plurima deliciis signata plurimis loca: 
Qvorum simul te ceperint oblivia, 

Excideris animo tu, cara, tum demum meo. 

K. 230 SABRINÁE GOROLLA. The idle Shepherd Boys. 

The valley rings with mirth and joy; 

Among the hills the echoes plaj 

A never, never-ending song, 

To welcome in the May. 

The Magpie chatters with delight; 

The mountain Raven's youngling brood 

Have left the mother and the nest; 

And they go rambling east and west 

In search of their own food ; 

Or through the glittering vapours dart 

In very wantonness of heart. 

Beneath a rock, upon the grass, 

Two Boys are sitting in the sun; 

Boys that have had no work to do, 

Or work that now is done. 

Qa pipes of sycamore they play 

The fragments of a Christmas Hyinn ; 

Or with that plant which in our dale 

We call Stag-hom, or Fox's Tail, 

Their rusty hats they trim: 

And thus, as happy as the day, 

Those Shepherds wear the time away. 

WORDSWORTH. On a Pipe in the Temple qf Venus. 

Say, rustic Pipe, in Cytherea's dome 
Why sounds this echo of a shepherd's home? 
Nor rocks nor valleys here invite the strain; 
But aU is Love— go seek thy hills again. 

HODOSON {from the Greek Anthology). SABRINáE COROLLÁ. 231 « 

Néa yap (ppovrh ovk áXyeiv 0t\eí". 

Per vallem resonant leves cachinni; 
CUvoram strepittu imagineeqve 
lugem perpetunmqve dant canorem, 
Qvi Maio Zephyrisqve gratuletur. 
Vemat gnttare pipilante parra; 
Corvi monticolae novella proles 
Matrem deseruere nidulumqve, 
Palanturqve foras modo huc modo iUuc 
Diversi sibi qvisqve pabtdantes; 
Aut nubem in liqvidam dedere saltum 
Ultro laetitiaqve gestienti. 
En qva rupe sub imminente bini 
Aprica pueri sedent in herba: 
Illis si qvid erat negotiorum 
Securis animo excidit, vel actum est. 
Inspirant cava buxa, saecularis 
Qvidqvid carminis affluit canentes ; 
Aut, qvae vallibus audit herba uostris 
Cervi comua seu lupina cauda, 
Nectunt inde qvod omet obsoletos 
Sertum pileolos. Ad hunc tenorem, 
Ut caelum sine nube, sic sereni 
Pastores temere otiantur isti. 

x» o* Bt Calamus. 

Dic, Calame agrestis, Paphiae sub fomice divae 

Cur pastoricio vox sonat apta lari? 
Non iuga, non virides poscunt hic carmina valles; 

Hic nil non Amor est: ad tua saxa redi. K. i 383 SABRINAE COROLLA. 

The Soldiery of Hell. 

Then straíght commands, that, at the warlike sound 

Of trumpets loud and clarions, be upreared 

His mighty standard: that proud honour claimed 

Azazel as his right, a cherub tall, 

Who forthwith from the glittering staff unfurled 

The imperial ^nsign; which, full high advancedy 

Shone Uke a meteor streaming to the wind, 

With gems and golden lustre rich emblazed, 

Seraphic arms and trophies; aU the while 

Sonorous metal blowing martial sounds ; 

At which the universal host up-sent 

A shout, that tore hell's concave, and beyond 

Frighted the reign of Chaos and old Night. 

All in a moment through the gloom were seen 

Ten thousand banners rise into the air 

With orient colours waving: with them rose 

A forest huge of spears ; and thronging helms 

Appeared, and serried shields in thick array 

Of depth immeasurable : anon they move 

In perfect phalanx to the Ðorian mood 

Of flutes and soft recorders ; such as raised 

To height of noblest temper heroes old 

Arming to battle ; and, instead of rage, 

Deliberate valour breathed, firm and immoved 

With dread of death to flight or foul retreat : 

Nor wanting power to mitigate and 'suage 

With solemn touches troubled thoughts, and chase 

Anguish, and doubt, and fear, and sorrow, and pain 

From mortal or immortal minds. 

MILTOK. 

• Young and Old. 

3tt bett Dccatt fc^ifft mit taufcnb STOaftctt bcr Súttglittg; 
®till mit gcrettetem SBoot trcitt itt bett »&afctt ber ®rci6. 

SCHILLER. SÁBRINAE GOROLLA. 233 

Coniurati Caélum rescindére. 

Protinus ad lituum strepitus mixtosqve tubarum 
Grande iubet tolli signum: qvem credier uni 
Maximus Azazel propritim sibi poscit honorem. 
Nec mora qvin hasta regale insigne corusca 
Arduus expandens effundat in aetheris auras, 
Non aUter qvam cum diro micat omine sidus, 
Intextum gemmis rutiliqve nitoribus auri 
Hinc illinc, scutisqve deum caeliqve tropaeis. 
Martius interea sonitus crebrescit et aeris 
Clangor: eo strepitu clamorem exercitus omnis 
Excitat ipsa Orci rumpentem concava, et ultra 
Terrentem Chaos et priscae regna intima Noctís. 
Ilicet obscuras orientia mille per umbras 
Signa fluunt, tremulisqve auras splendoribus implent. 
Silva ingens hastarum una, galeaeqve freqventes, ^ 
Immensusqve horrent et non penetrabilis ordo, 
Conferti cUpei. Mox iustae lege phalangis 
Instructae incedunt acies: nec tibía cessat 
Dorica, nec moUes calami, qveis spiritus ardens 
Heroum tumet et cordi flducia crescit 
Arma capessentum. Non his concentibus ira, 
Non fdror eUcitur, sed beUo vivida virtus, 
Sed vigor erectus, sed mens secura timorum, 
Contemptrix leti foedamqve exosa repulsam. 
Hinc, qvandoqve gravi spirant dulcedine flatus, 
FalUda distractae fugere insomnia mentis, 
Curaeqve ambiguiqve metus et luctus et angor 
Mortalesqve animos immortalesqve reUnqvunt. 

K. Vita Mare est. 

Gurrit in Oceanum dtim maUs miUe luventus, 
Lintre Senex portum sospite lentus init. K. 2U aABRINÁE COROLLÁ. 

He and She. 

He. What the bee ís to the floweret, 
When he looks for honey-dew 
Throngh the leayes that cloBe embower ít, 
That, my love, I'll be to you. 

8he. What the bank, with verdnre glowing, 
Is to waves that wander near, 
Whiflpering kisses, while they're going, 
That I'U be to you, my dear. 

8he. But they say, the bee's a rover, 

That he'll fly when sweets are gone; 
And, when once the kiss is over, 
Faithless brooks will wander on. 

He. Nay, if flowers will lose their looks, 
If stumy banks wiU wear away, 
'Tis but right that bees and brooks 

Should sip and kiss them while they may. 

MOOBB. Cupid. 

Gupid is a wicked wight; 

Yet, methinks, 'tis merely stupid 
Thus the old song to recite: 

*What a wicked wight is Cupidl' 

CaU him by an evU name, 

Love is charmed, and thanks the caller, 
Glories in his very shame, 

Cocks his chin, and looks the taller. 

One thing sorely puzzles me: 

Tell us, Venus, if it may be, 
How the daughter of the sea 

Came by such a firebrand baby. 

s. A. {Jrom the Greek Ánthology). SABRINAE GOROLLA. 235 

Dona praesentis cape laettis horae. 

D. Flosculo qvod apis petens 
Mella roscida per nigras 
Frondimn latebras, erit 

Ðaplinis id tibi, Phylli. • 

P. Eipa qvod viridans aqvis 
Adfluentibus osculumqve 
Adsonantibus, ut fluunt, 

Phyllis id tibi, Ðaphni. 

P. Ast apis, perhibent, suis 
Plena deliciis volat; 
Postqve basia perfidus 
Ðeinde labitur amnis. 

2>. Flore si color effluit, 
Eipa tempore si labat, 
Mella praeripiant apes 
Fas sit, oscula rivi. 

F. K. Ari(íor. 

Dirus Amor, dirus. Sed qvo recitare misello 
Sic iterum atqve iterum murmure: Dirus Amor? 

Scilicet his ridetqve puer, laediqve renidet: 
Crescit et opprobriis erigiturqve suis. 

Dic age, caerulei fueris cum filia ponti, 
Qvomodo tu flammae, Cjpria, mater eras? K. á 236 SÁBRINÁE COROLLÁ. 

Funeral Honoura. 

Oh think not that with garlands crowned 
Iiihuman near thy grave we tread; 

Or blnshing roses scatter round, 
To mock the paleness of the dead. 

What though we drain the fragrant bowl, 
In flowers adomed, and silken vest, 

Oh think not, brave departed soal, 
We revel to distorb thy rest. 

Feigned is the pleasnre that appears, 
And false the triumph of our eyes, 

Our draughts of joj are dashed with tears, 
Our songs imperfect and in sighs. 

We inly moum: o'er flowery plains 
To roam in joyous trance is thine, 

And pleasures unidlied to pains, 
Un&ding sweets, immortial wine. BLA2n>. The Ligkt of Love. 

She is not fair to outwaxd view, 

As many maidens be; 
Her loveliness I never knew 

Until she smiled on me: 
Oh, then I saw her eye was bright, 
A well of love, a spring of light. 

But now her looks are coy and cold, 

To mine they ne'er reply; 
And yet I cease not to behold 

The love-light in her eye: 
Her very frowns are better far 
Than smiles of other maidens are. 

HARTLET COLERIÐGE. SáBRINÁE COROLLA. 237 

Tvmvlo referunl soUemnia. 

Qvod tua florentes sertis prope busta moramtiry 

Ne tu saevitiae nos age, care, reos : 
Neu, qvae pallenti possint illudere morti, 

Per tumulum sparsas crede rubere rosas. 
Qvid si, dum bibimus redolentia poctda, cingit 

Aurea palla umeros, florea vitta comas, 
Talia ne, fortes inter fortissime manes, 

Eere tuae labem festa qvietis agi. 
Fingimus heu vani simulato gaudia risu, 

Inqve oculis fallax ille triumphus inest; 
In calices Airtim lacrimarum stiUat amaror, 

Inter singultus carmina manca cadunt. 
Nos gemimus : celebrare tuum est florentia prata ; 

Sunt tibi sincerae somnia laetitiae, 
Qvaeqve malo nescit tingi maerore voluptas, 

Et sine felle sales et sine faece merum. 

K. Kd\Xil3\€(þapop (þáo^. 

Pulcra parum forma est: certe formosior illa 

Conspicitur nivei multa puella chori : 
Molle mihi donec ííirtim subrisit ocello, 

Virginis illecebrae me latuere meae. 
Tum veluti plenus fons lumine, plenus amore, 

Sidereus gemino fiilsit ab orbe nitor. 
Nunc tua mutati cemo fastidia vxdtus: 

Dedidicit nobis iste referre vices. 
Ast ego non potero vxdtum satiare videndo 

Qvantus sidereis orbibus insit amor. 
Contrahe tu frontem: subrideat altera virgo: 

Alterius risu frons magis ista placet. B. s. / 238 SÁBRINAE COROLLA. 

The Curse of Kings. 

E. Great king, wíthín tliis coffin I present 
Thy bnríed fear: herein all breathless lies 
The mightiest of thj greatest enemies, 
Bichard of Bourdeaox, by me hither brought. 

B. Exton^ I thank thee not; for thou hast wrought 
A deed of slander with thy fatal hand 
Upon mj head and all this famous land. 

E, From your own mouth, my lord, I wrought this deed, 

B. They love not poison that do poison need, 
Nor do I thee: though I did wish him dead, 
I hate the murderer, love him murdered. 
The guilt of conscience take thou for thy labour, 
But neither my good word nor princely fiivour: 
With Cain go wander through the shade of night, 
And never shew thy head by day nor light. 
Lords, I protest my soul is ftdl of woe 
That blood should sprinkle me to make me grow. 
Come moum with me for what I do lament, 
And put on sullen black incontinent. 
• I'U make a voyage to the Holy Land, 
To wash this blood off from my guilty hand. 
March sadly after: grace my moumings here, 
In weeping after this untimely bier. 

SHAKSPEABE. Uie Gout in the Hand. 

Urles had the gout so that he could not stand, 
Then from his feet it shifted to his hand: 
When it was in his feet, his charity was small, 
Now it is in his hand, he gives no alms at all. 

HERRICK. SABRINAE GOROLLA. 239 

Tuum maculavi Crimine Nomen. 

E. Q Vaf á>€pi<TT€% ^'vPT€9aiuL/uL€vov Scos 

To (jov <TT€y€i Too ayyos ayi/j^oy o od€ 
o irpiv fi€yiaTo^ itoX^iulIcúv ícciTai creOev 
Ei//capoio99 fiáaTayfia t^5 €m^ j^epo'y. 

B. oi/Toi o" €irrtv€(T y o^ y avfiK€aT(p x^pt 
ov€iSo9 aicr^pov eyKaTeo'Kriyf/a^ toSc 
€s KpaTa Tovfiov €9 T€ TravCfjfiov iróXiv. 

E. icoí AAí/i^ eT\>;i' Toó ipyov €k yXtocratii criO^v* 

B. aX\* ovff oTtp 061 <j>apfJLaKwv avTos (þiX^l 

Ta ipapfJLaK ovt €y<a a€' k€í 9av€lv <T<f> cSei, 
<þi\S davóvTa Tov KTavovT aTroirTvaas* 
croí 5* ovv €7raiyo9 ovt€ K€tcr€Tai 'X.ápi^ 
ávff wv €opacra9f dWa to ^vv^iSévai 
fivao9 To <TavTov xafia T<p 7rpcúTOKTÓv<p 
'nXavffT (xXcurOaí vvktos op^vaias (TKOT^p, 
Kal fifjK^T avyali rifi^pas alp€iv Kapa. 
á\y€l yáp áXy^l, ^ptjv, 0€oi ^vvlcrTop^s, 
€Í fioi ')(yO€U fi\á<TTtifAov a\Saiv€í (þóvo^. 
Ít ovVj avaKT€9j afi<f>ifiaX\€<T9€ aTo\rlv 
w^vOovvTí avfi7r€v9ovvT€9 tt)s Taj^o? \vypáv' 
Kotry^o irpds l^pdvj €k fAicucþovov 'xepos 
ToS* aTfjLa viyf/<»)Vi vcLvaTo\tjaofÁaí ydova. 
vfxcls fiáSriv emaO^, ici/oeioi/ xápiv^ 
Sœcpvaiv a<úpav ti^vSc 9prjvovvT€s Ta^ifi/. 

R. s. Chiragra. 

Forte laborabat claudiis Caracalla podagra: 
Mox abit in digitos articulare maluin. 

Fauca dabat Caracalla, pedes cum morbus haberet; 
Nunc manibus captis dat Caracalla nihil. 

T. s. ]?. 240 8ÁBRINAE COROLLÁ. I%e Mrurian Naenia. 

Where art thou, pale and melancholy ghost? 
No fdneral rites appease thy tombless clay; 
Unburied, glidest thou by the dismal coast, 

O exile from the day? 

There where the voice of love is heaxd no more, 

Where the dull wave moans back the etemal wail, 
Ðost thou recall the summer sims of yore, 

Thine own melo<Úous vale? 

Thy lares stand on thy deserted floors, 

And miss their last sweet daughter's holy face: 
What hand shall wreathe with flowers the threshold doors ? 

What child renew the race? 

Thine are the nuptials of the dreary shades ; 

Of all thy groves what rests? — the cypress tree. 
As from the air a strain of music fades, 

Ðaxk silence buries thee. 

Yet no, lost child of more than mortal sires, 

Thy stranger bridegroom bears thee to his home, 
Where the stars light the Æsar's nuptial fires 

In Tina's azure dome; 

From the fierce wave the god's celestial wing ' 

Eapt thee aloft along the yielding air; 
With amaranths fresh from heaven's etemal spring 

Bright Cupra braids thy hair. 

Ah, in those halls for us thou wilt not moum; 

Far are the Æsar's joys from human woe ; 
But not the less forsaken and forlom 

Those thou hast left below. SABRINAE COROLLA, 241 

Funebre Carmen. 

Qvonam evolasti paUida, lugubris? 
Nulline ritus, Umbra, tibi levant 
Curam, neqve infletum piavit 
Ullus bonor tumuli cadaver, 

Sed lucis exsul litus obambulas 
Informe? Qva nec blanditias amor 
Instaurat, aetemamqve fluctus 
Segne gemens iterat qverelíam, 

Solesne vemi luminis et tuam 
Vallem reposcis? Lar vacuas habet 
Aulas, et incassum reqvirit 
Alma suae pius ora natae. 

Qvae dextra posthac limina floribus 
Intexet iUi? Qvae suboles nova 
Curret pavimentum? O malignis 
Tradita coniugio tenebris, 

Ecqvam tuarum nunc colis arborum? 
Solam cupressum: teqve silentia 
Condunt inaccessa, ut qvietas 
Suave melos fugit inter auras. 

Non sic peristi, progenies deum ; 
Te magna coniunx adve&a transtulit 
In regna, qva resplendet astris 
Caeruleum laqveare Tinae 

Parante laetas Aesare nuptias: 
Te penna vexit dia superstitem 
Undis, ubi aetemo beatae 
Vere fruens amarantus aurae 

Sese capillis insinuat tuis, 
Texente Cupra. Nos ibi nostraqve 
Lugere dedisces: ab omni 
Aesar babet vacuum dolore 

16 242 SABRINAE COROLLA. 

Never, oli never more shall we behold thee, 

The last spark dies tipon the sacred hearth: 
Art thou less lost, though heavenly arms enfold thee — 

Art thou less lost to earth? 

Slow swells the sorrowíng Nænia's chaunted strain, 
Time with slow flutes our leaden footsteps keep; 
Sad earth, whate'er the happier heaven may gain, 

Hath but a loss to weep. 

SIR E. BULWER LYTTON. The Death of the Brave. 

Farewell, thou fair day, thou green earth, and ye skies, 

Now gay with the bright setting sun; 
Faxewell, loves and friendships, ye dear tender ties; 

Our race of existence is run. 

Thou grim king of terrors, thou life's gloomy foe, 

Go, frighten the coward and slave; 
Go, teach them to tremble, fell tyrant, but know 

No terrors hast thou to the brave. 

Thou strik'st the dull peasant, he sinks in the dark, 

Nor saves e'en the wreck of a name; 
Thou strik'st the young hero, a glorious mark; 

He falls in the blaze of his fame. 

In the field of proud honotir, our swords in our hands, 

Our king and our country to save, 
While victory shines on life's last ebbing sands, 

Oh, who would not rest with the brave? 

BUllNS. SABRINAE COROLLA. 243 

Perenne regnum: nos tamen interim 
Te flemus eheu, dulce caput, die 
NuUo revisendum; supremus 
Ille sacrae perit ignis arae. 

Caelum recepta gaudeat: an minus 
Te terra raptam maeret? In aethera 
Surgit sepulcrali tenore 
. Naenia flebiliter canentum, 

Cum tibiarum flamine plumbeos 
Regente passus. Qvidqvid habet lucri 
Fortuna caelestum, fiigaces 
Delicias gemit orba tellus. 

K. Pulcrumqve mori succurrit in Armis. 

Candide lucis honor, tuqve o viridissima tellus, 

Qviqve nites aether sole cadente, vale: 
Vosqve, amor et pietas, socialia vincla, valete ; 

Stat prope iam rerum meta; peracta via est. 
Vis horrenda mali, vitae taeterrima labes, 

Terribilis servo sis timidoqve licet: 
Fac per nos tremat ista cohors: sed fortia semper 

Corda minas rident, Mors fiiriosa, tuas. 
Stemis aratorem ; piger alta nocte gravatur, 

Nec leto maior nominis umbra manet. 
Bellantem stemis iuvenem: cadit ille perenni 

Luce fruens famae, splendida praeda, suae. 
Qvo vocat, imus, Honor, stricto decemere ferro 

Pro patria et caro rege parata manus: 
Dum vitae extremum victoria tempus inaurat, 

Qvem validis socium paenitet esse viris? 

G. B. M. 

16—2 244 SÁBRINAE COROLLÁ. 

A Rainy Day. 

The day is cold and dark and dreaiy, 
It rains, and the wind is never weary; 
The vine stiU clings to the mouldering wall, 
But at every gust the dead leaves fall; 
And the day is dark and drearj. 

Mj life is cold and dark and drearj, 
It rains, and the wind is never weary; 
My thoughts stiU cling to the mouldering past, 
But the hopes of youth fall thick in the blast, 
And my days are dark and dreary. 

Be still, sad heart, and cease repining; 
Behind the clouds is the sun stiU shining: 
Thy fete is the common £ate of all; 
Into each life some rain must fall, 

Some days must be dark and dreary. 

LOKOFELLOW. To the Oenius of the House. 

Command the roof, great Genius, and from thence 

Into this house pour down thy influence, 

That through each room a golden pipe may run 

Of living water by the benizon ; 

Fulfil the larders, and by strengthening bread 

Be evermore thy bins replenished. 

Next, like a bishop, consecrate my ground, 

That lucky fairies here may dance their round; 

And, after that, lay down some silver pence, 

The master's charge and care to recompense ; 

Charm then the chambers; make the beds for ease, 

More than for peevish pining sicknesses; 

Fix the fotmdation fest, and let the roof 

Grrow old with time, but yet keep weather-proof. 

HERRICK. SÁBRINÁE COROLLA. 245 

Tempestas Caelum contraxiu 

Horrida pallentem contristant frigora lucem, 

Flabraqve cum pluviis irreqvieta suis. 
Vitis amans haeret muro, sed cuilibet aurae 

Dat folia: et maestus flet sine sole dies, 
Et mihi pallentem contristant frigora vitam, 

Flabraqve cum pluviis irreqvieta suis. 
Praeterito meus haeret amor, sed qvaeqve iuventae 

Spes perit: et maesti flent sine sole dies. 
Disce tacere tamen, cor flebile, mitte qverellas; 

Invida sol ultra nubila lucet adhuc. 
Sors tua communis mundi: sua cuiqve procella; 

Cuiqve suus qvondam flet sine sole dies. 

K. Ad Larem Familiarem. 

Lar mihi culte, summis 

Insidens tectis placido numine ades faveqve 
Aedibus, ut per omnem 

Aurei fontes trepident iugis aqvae recessum; 

Horrea tu salubri 

Laeta frumento et cumeras fac locupletiores ; 
Ruraqve consecrabis 

Auguris ritu, veniat qvo celebretqve faustos 

Plurima nympha ludos; 

Pone mox asses nitidos, sint ut ero laborum 
Praemia sumtuumqve: 

Tum fove miris thalamos artibus, atqve lectos, 

Candide Lar, qvíeti 

Sterne qvam morbi qverulis luctibus aptiores ; 
Stet bene firma moles, 

Nec vetustatem metuant tecta lovemve iniqvum. 

w. G. c. 246 SABRINÁE COROLLA. Francesca e Paolo. 

Siede la terra, dove nata fui, 

Su la marina dove il Po discende 

Per aver pace co' seguaci sui. 
Amor, che al cor gentil ratto s' apprende, 

Prese costui delía bella persona 

Che mi fu tolta, e il modo ancor m' offende. 
Amor, che a nullo amato amar perdona, 

Mi prese del costui piacer si forte, 

Che, come vedi, ancor non m' abbandona. 
Amor condusse noi ad una morte: 

Caina attende chi vita ci spense. 

Queste parole da lor ci fur porte. 
Da che io intesi quelle anime offense, 

Chinai il viso, e tanto il tenni basso, 

Finchfe il Poeta mi disse : Che pense ? 
Quando risposi, cominciai : lasso ! 

Quanti dolci pensier, quanto disio 

Menb costoro al doloroso passo! 
Poi mi rivolsi a loro, e parlai io, 

E cominciai: Francesca, i tuoi martiri 

A lagrimar mi fanno tristo e pio. 
Ma dimmi: al tempo de' dolci sospiri, 

A che e come concedette amore, 

Che conosceste i dubbiosi desiri? 
Ed ella a me: Nessun maggior dolore, 

Che ricordarsi del tempo felice 

Nella miseria ; e ci6 sa il tuo dottore. 
Ma se a conoscer la prima radice 

Del nostro amor tu hai cotanto affetto, 

Farb come colui che piange e dice. 
Noi leggevamo \m giomo per diletto 

Di Lancillotto, come amor lo strinse: 

Soli eravamo e senza alcun sospetto. SABRINAE COROLLA. 247 Qvisqve suos patimur Manes. 

Urbs qvae me genuit, posita est in litoris ora, 
Qva Padus optatam pergens contingere pacem 
Descendit, comitum coetu stipatus aqvarum. 
Hunc amor, ingenuo raptim sub pectore gliscens, 
Corporis incendit forma praestante qvod olim 
Mi rapitur: vulnus vel nunc gravor iUud acerbum. 
Idem amor hic, nulli qvi se condonat amato, 
Me rursimi usqve adeo istius dulcedine cepit 
Ut mihi nunc etiam invitum decedere cemas. 
Ambos idem amor iUe necem perduxit ad unam: 
Auctorem Caina necis manet. Hactenus isti. 
Postqvam indignantes audivi effarier umbras, 
Lumina deieci, defixusqve ora tenebam; 
Cum tandem vates, Animo qvid volvis? At iUi 
Sic orsus refero, Qvanta et qvam grata cupido, 
Heu heu qvantus amor tulit id lacrimabUe fatuml— 
Tum conversus ad hos, Miseret, Francisca, tui me, 
Incipio, Lacrimasqve movet tuus anxius angor. 
Verum age dic nobis, inter suspiria qvondam 
Blanda qvod indicium, qvae signa ab amore dabantur, 
Cum iam incerta foret necdum manifesta cupidp?— 
Sic ego, at iUa mihi, Caput est et summa dolorum 
FeUces meminisse dies tempusqve serenum 
Inter damna: bene hoc caUet tuus iste magister, 
Sed si adeo cordi est nostri cognoscere amoris 
Prima rudimenta, hoc faciam partesqve dolentis 
Et simul enarrantis agam. Nos forte iuvabat 
Historias oUm ima evolvere Lanciloti, 
Ut magnum crudeUs amor torqveret amantem. 
Solus erat mecum iste; sed is securus amorum, 
Secura ipsa ími tum saepe legentibus una SABBINÁE COSOLLÁ. 

Per piíi fiate gli occhí ci Hospinse 
Quella lettnra, e scolorocci il viao: 
Ma solo un punto fii quel che ci vinse. 

Quando leggemmo il disiato riso 
Esðer baciato da cotanto amante, 
Questí, che mai da me non fia dÍTÍBO, 

La bðcca nii bacib tntto tremante: 
Galeotto fn il libro, e chi lo ecrísse: 
Qnel giomo pih non ri leggenmio ayante. 

Mentre che 1' tino spirto questo disse, 
L' altro piangeva si, che di pietade 
lo venni men cosl com' io morifee, 

£ caddi, come corpo morto cade. Róbert SkaUow, Esguire. 

8h. Sir Hugh, perauade me not; I will make a Stai 
chamber matter of ít : if he were tweuty Sir John Falstaffi 
he shall not abnBe Bobert Shallow, Esquire. 

81. In the county of Gloster, juatice of peace, and corani 

8k. Ay, cousin Slender, and Cust-alorum. 

81. Ay, and ratolomm too ; and a gentleman bom, maste 
parson ; who writea himself armigero ; in any biil, warranl 
quittance, or obligation, armigero. 

Sh. Ay, that we do ; and have done any time these thre 
hnndred years. 

81. Al! hía successors, gone before him, have done't 
and all his ancestors, that come after him, may : they ma; 
give the dozen white luces in their coat. 

8h. It ie an old coat. 

Ev. The dozen white lousea do become an old coat well 
' it agrees well, passant : it ÍB a familiar beast to man, am 
signifieB — ^love. 

SHAESPEABE. SABRINAE COROLLA. 249 

Convenere oculi; tum non color oribus idem. 
Non nisi momentum interea nos vicerat imum: 
Dum legimjis, dulce ut ridenti tantus amator 
Oscula libaret, libavit et oscula nobis 
Iste vir, iste, a me qvi numqvam tempore in ullo 
Divellendus erit, libansqve perhorruit omnis. 
^ Pandarus a liber iste, et libri Pandarus auctor. 
Desinimus, nec plura dies videt iUe legentes. — 
Altera dum fatur, lacrimas simul altera tales 
Umbra dat, ut luctu ingenti tamqvam ire viderer 
Et caderem, cadit ut rigidum iam morte cadaver. 

Catus qvarvtumvis rusticus. 

K. MíJ ireiOe /m*, o) tclv* í} 'f 'Apeiov yap irayov 
fiovXtj Taj^* €Í(T€Tai ToS' oi KaTa7rpoi^€Taí 
Hid Tov Úlí, ovó €1 TTpoayivotvTO JJLVploi 
erepoi toiovtoi Ko(x7roXo*y5^«oai, Kevov 
irXvvov TToiriaa^ e/xe tov ao'Trtoria'Tpofþov. 

A. Kai irpos y€ ciKatTTrjv opifÁVv ev AafiTTTpevcri t€ 
vofÁWV (pvXaKa. K. Kal aavioo(þv\aK\ o) AeirTivti 

A. va\ (ravioo(þv\aKa y' €vy€v^ icaf evyevœv 

aVTO^OV ^ \€p€V' TOV T€\oVVT €££ 07r\o(þopOV99 

Tov, €Ít€ irpoK\ri(Xiv €Ít€ irpo(TK\ri(yiv Tiva 
€Ít a(p€(íiv €Ít airaWayriv arnmalveTCU, 
<Triixaiv6iJL€Vov Tao 6ir\o(þ6pœv ovt ev T€\ei. 
K. <TVfÁ(j>rj/uL * €7r€« Toi Kai TptaKoai aTT eTij 

T€\oviíi€v rjimelí' A. oí irpoiovTe^ /ul€V eT€\ovv 
aTTa^aTravTe^ eiriyovoi' irpoy6voí^ ó ap ovk 

€^€<TTi TOÍ? €7riOV<TiVl e^^OV yOVV T^ÍJfcSl/ 

7r\oK<xfxoví avaoelaOai (þOetpat \€vko1^ owoe/ca. 

K. ro9 Kp<o(3v\ov ira^aiov ovk at^T^vvoiuLai, 

I. (þdelpe^ TraXacaly Opt^l \evKOi o<io€Ka 

Trpeirov^Tiv' epirovTcov ye <Tviiirp€it€(TT€pov 
ovoev' avvrjOe^ yap fipoTol^ to Or^plov, 
KavTevOev ovo/ULa to (þOapeirjs eyeveTO, r. s. 250 SÁBRINAE COROLLA. . é .\\ Storm in the Alps. The sky is changed — and such a changel night, 
] And storm, and darkness, ye are wondrous strong, 

Yet lovely in your strength, as is the light 
\ Of a dark eye in woman. Far along, 

From peak to peak, the rattling crags among 
Leaps the live thunder: not from one lone cloud; 
But every mountain now hath found a tongue, 
And Jura answers, through her misty shroud, 
Back to the joyous Alps, who call to her aloud. 

And this is in the night: — Most glorious night, 
Thou wert not sent for slumber: let me be" 
A sharer in thy fierce and far delight, 
A portion of the tempest and of thee! 
How the lit lake shines, a phosphoric sea, 
And the big rain comes dancing to the earth! 
And now again 'tis black, — and now the glee 
Of the loud hills shakes with its mountain mirth, 
As if they did rejoice o'er a young earthquake's birth. 

Now, where the quick Rhone thus hath cleft his way, 
The mightiest of the storms hath ta'en his stand: 
For here, not one, but many make their play, 
And fling their thunder-bolts from hand to hand, 
Flashing and cast around: of all the band, 
The brightest through these parted hiUs hath forked 
His lightnings,— as if he did understand 
That in such gaps as desolation worked, 
There the hot shaft should blast whatever therein lurked. 1 f SABRINÁE GOROLLA. -251 Media Nimhorum in Nocte. En caeH facies contraria versa priori. 
nox, o tenebrosae hiemes, qvae vestra potestas, 
Qvale decus tamen, ut lucem muliebria iactant 
Lumina pupiUis nigrantibus. En procul inter 
Multifidos apices tremefactaqve fiilmine saxa 
Flamma salit crepitans. Neque nubes una tonare; 
Sed centum reboant centeno murmure montes. 
Audiit, ingeminansqve per aera circumfusum 
Alpes ad laetas vocitantes lura reclamat. 
Atqve ea per noctem. Nox o lepidissima, non tu 
Somni mater eras. Possim a, temeraria, tecum 
Comissarier in vacuum et furiale iocari: 
A sine pars ego sim tempestatumqve tuiqve. 
En ut inardescit lato lacus igne relucens: 
Verberat imber humimi et liqvido pede desilit ingens: 
Nunc qvoqve caligant iterum omnia: nunc qvoqve coUes 
Clamant, montivagisqve tremunt iuga longa cachinnis, 
Tamqvam terrai motu gavisa recenti. 

Nunc Rhodanus celer amne viam qva findit, hiatu 
In medio stationem, hiemum qvae maxima, cepit 
Ante alias: neqve enim proludens una coruscat, 
Sed multae inter se circumqve micantia torqvent 
Fulmina: sic nimbus qvi saevior omnibus ardet 
Fissilium per clivorum divortia flammas 
Libravit trifidas, tamqvam, loca si qva viarum 
Faucibus in saevis non desolata laterent, 
Sulpureis urens flammis ea vasta daturus. 252 SABSISAE COBOLLA. 

Sky, mouqtains, river, winds, lake, lightniiigs, ye, 
With night, and clouds, and thimdet, and a soul 
To make these felt and feeling, well may be 
Things that have made me watchful ; the far roll 
Of your departing voices, ia the knoll 
Of what ín me is sleeplcss, — if I rest. 
But where of ye, O tempeBta, íb the goal? 
Are ye like thoae within the humaD hreaat? 
Or do ye find, at length, lite eagles, some high nest? Xa Torre. déBJa, Fa/me. 

Qoando fui deeto ínnanzi la dimane, 

PÍanger senti' fra '1 sonno i miei figliuoli, 
Ch 'erano meco, e dimandar del pane. 

Ben aei crudel, se tu giá non ti duoli, 

FenBando cib ch' il mio eor a' annnnziava: 
E 86 non plangi, di che pianger suoli? 

Giá eran desti, e 1' ora b' appressara 
Che il cibo ne soleva eaaere addotto, 
E per Huo sogno ciascun dubitava, 

Ed io sentii chiavar 1' uscio di sotto 
All' orribile torre: ond' io guardai 
Nel viso a' miei figliuoli senza far motto. 

lo non piangeva, bí dentro impietrai : 
Píangevan elli; e Anselmuccio raio 
Disse : Tu guardi si 1 Padre, che hai ? 

Períi non lagrimai, né rÍBpoa' io 

Tutto quel gíomo, nfe la notte appresso, 
Infin che 1' altro Sol nel mondo usdo. 

Come un poco di raggio si fii messo 
Nel doloroso carcere, ed io ecorsi 
Per quattro visi il mio aapetto stesso, 

Ambo le mani per dolor mi morsi ; 

E quei, pensando ch' io il fessi per voglia 
Di manicar, di subito levorsi, SÁBRINAE COROLLA. 253 

O caelum o lacus et montes et fliuninis error 
Nubesqve ventiqve sonoraqve fiilminibus nox, 
Qvodqve cor haec penitus miracula persentiscis, 
Per vos haud temere excubui: nunc fusa retrorsum 
Murmura vestra canunt somno— si forte qviescam. 
At vobis, tempestates, ubi meta laborum est? 
Num similes estis vos debacchantibus intra 
Pectoris humani latebras, an deniqve nidos 
Nacti nubiferos, aqvilarum more, sedetis? 

T. s. E. Denuntiat Iras Ohscenamqve Famem, 

Experrectus eram, necdum lux orta rubebat, 
Cimi gemere in somnis pueros ac poscere panem 
Audivi, qvi mecum aderant. A ferrea vere 
Corda geris, si, qvod praesaga mente videbam, 
Flere negas : qvid flebis enim, si flere negabis ? 
Jamqve experrectis aderat consueta parandi 
Hora cibi, tulerantqve metum sua somnia cuiqve, 
Appositis infeme seris ubi ianua turris 
Horrendae resonare : inhiabam dicere mussans 
Gnatorum in facies, nec flebam flentibus illis: 
Sic ire in lapidem mihi viscera. Mox ita noster, 
Qui vultus? pater, ecqvid habes? Anselmulus infit. 
Interea totumqve diem noctemqve secutam 
Nec potui lacrimare nec ullas reddere voces, 
Dum supera terras alter sol protulit orbem. 
Postqvam intromissum loca carceris horrida circum 
Est exile iubar, per qvattuor ora videbam 
Nostrum qvale foret, victusqve doloribus ambas 
Ipse manus mordebam ; ego amore videbar edendi 
Talia moliri: consurrexere repente. 254 SABRINÁE COROLLA. 

E disser: Padre, assai ci fia men doglia, 
Se tu mangi di noi: tu ne vestisti 
Qaeste misere cami, e tu le spoglia. 

Quetaimi allor, per non farli piti tristi: 
Quel di, e T altro stemno tutti muti: 
Ahi dura terra, perché non t' apristi? 

Poscia che fiimmo al quarto di venuti, 
Gaddo mi si gittb disteso a' piedi, 
Dicendo: Padre mio, che non m' aiuti? 

Quivi mori; e come tu mi vedi, 
Vid' io cascar li tre ad uno ad uno, 
Tra il quinto di e il sesto, ond' io mi diedi 

Giá cieco a brancolar sovra ciascuno; 
E tre di li chiamai, poi ch' ei fdr morti: 
Poscia, piíi che il dolor, poté il digiuno. Alcides, 

Alcides thus his race began: 

O'er infancy he swiftly ran : 

The future god at first was more than man. 

Dangers and toils and Juno's hate 

E'en o'er his cradle lay in wait, 

And there he grappled first with fate: 

In his young hand the hissing snakes he pressed; 

So early was the deity confessed. 

Thus by degrees he rose to Jove's imperial seat: 

Thus difficulties prove a soul legitimately great. 

DRYDEN. SABRINAE COROLLA. 255 

Et, Minus hinc, aiunt, Pater, anges: vescere nobis; 
Qui miseram hanc nobis camem induit, exuat idem. — 
Tum tranqviUus eram; neqve enim exstimulare volebam 
Gnatorum curas; cunctisqve tacentibus ibat 
IUe dies alterqve: a qvid non, dura, dehiscis, 
Terra, mihi? Post lux ubi qvarta induxerat ortus, 
Projecit sese ante pedes Geta corpore prono, 
O pater, exclamans, Qvid opem mi ferre recusas? — 
Sic moritur; qvalemqve vides me, tres ego vidi 
Nunc hunc nunc iUum procumbere singiUatim 
Ante iubar sextum, post qvintam lampada solis. 
Tum palpare manu iam caecus corpora cuiqve, 
Tresqve accire dies* perstabam morte iacentes : 
Plus tandem potuit luctu ieiuna cupido. Impiger Hercules. 

'Airo fiaKfilowi/ toiovo cXaj^ei/ 
opojuLOU 'A\K€ioas9 aTaXa^ afia^ 
Taj^y TepjuL avvo'a^ t)v o ap o /ulcWwv 
Oeos 6^ cLp'xa^ Kpeiaaóv ti fipoTov' 
Ti yápf ovTiva TríjjuL kiniJLacTioiov 
fjíoyQoi T eXo'^wv \w koto^ Hpas' 
Kai viv Mo</oai9 irpwT avTliraXov 

airapyav ioép'^Ofj 
veapov veapal^ (rvpiyitx oíþewv 
j^e^ocri vajuLa^ovff' woe veoyvo^ 
oeífas ðeoy wv, œö v'^^fifiaTov 
Ziijvo^ Trpoo'efia ypovios OaKijfA ' 

WO 6 TTOI/OS TOl 

X^fAa KOT ataav jULey eXey^^et. 

R. S. _ SÁBRINÁE COROLLÁ. Se v^ hath bent him o^er the Dead. 

If I had thought thou conldst b&Te died, 

I might not weep for thee; 
But I forgot, when by thj side, 

That thou cooldat mortal be; 
It never through my miad had passed, 

The time would e'er be o'er — , 
That I on thee ahoald look my laat, 

And thou shouldst smile no more. 
And Btilt npon that iace I look, 

And thínk 'twill smile again; 
And Btill the thought I will not brook, 

That I muBt look in Tain; 
But, when I speak, thou dost not say 

What thou ne'er left'st unsaid; 
And now I feel, as well I may, 

Sweet Mary, thou art dead. 
If thou wouldet stay, e'en as thou art, 

All cold and all serene, 
I still might press thy sUent heart, 

And where thy smílea have been; 
While e'en thy chill bleak corse I have, 

Thou seemest stíU mine own; 
But there — I lay thee Ín the grave, 

And now — I am alone. 
I do not think, where'er thou art, 

Thou hast forgotten me; 
And I perhaps may sootbe this heart 

In thinkíng atill of thee : 
Yet there was round thee euch a dawn 

Of light ne'er aeen before, 
As Fancy uever could have drawn, 

And never can restore. SABRINAE COROLLA, 257 Mutum neqvidqvam oMoqvtmur Cinerem. 

Si mihi visa fores nigris obnoxia fatis, 

Non irent lacrimae, te moriente, meae : 
Sed vitae tu viva mihi pars tanta fiiisti, 

Haud umqvam subiit te qvoqve posse mori, 
Haud ita credideram celeri mea currere lapsu 

Gaudia, et invisum deproperare diem, 
Cum mihi subridens langventibus ultima labris 

Effugeres oculos tempus in omne meos. 
Et vel adhuc vultu vultus meus haeret in isto, 

Sperat adhuc risus soUicitatqve novos: 
Spes ea sit fallax, oblector imagine vana, 

Inqve meam poenam credulus esse volo. 
Sed, qvam multa loqvor, nil reddis multa loqventi, 

Qvod numqvam fiieras gueta silere, siles, 
lamqve ego, iam serus fateor, suavissima rerum, 

Victima non dubiae mortis, Elissa, iaces. 
Sicut es, o si nunc mecum tranqviUa maneres, 

Imperturbatis firigida forma genis, 
Pectoris amplecti vel muta silentia possem, 

Qvemqve tui risus deseruere locum. 
Dum superest etiam gelidum sine mente cadaver, 

Eestat adhuc aliqvid qvod rear esse meum; 
Restat adhuc: sed, te nigra cum ponimus uma, 

Deseror, atqve omni tempore solus eo. 
Qvidqvid agit tua mens, qvocumqve moratur in orbe, 

Immemorem credo non tamen esse mei. 
Nec dare nulla potens longi solacia luctus 

Mens mea reddiderit te mihi, qvalis eras. 
Qvid loqvor? ambibat puri te lumini& aura, 

Qvale prius nullo fulsit in ore iubar, 
Qvale vagae numqvam felix soUertia mentis 

Fingere nec potuit nec reparare valet. 

K. 

17 25S 8ABRINAB COROLLA. Man is cut down like a Flower. 

Wee, modest, crimson-tipped flower, 
Thou'st met me in an evil hour; 
For I maun crush amang the stoure 

Thy slender stem; 
To spare thee now is past mj power, 

Thou bonnie gem. 

Alas! it's no thy neebor sweet, 
The bonnie Lark, companion meiðt, 
Bending thee 'mang the dewy weet 

Wi' spreckled breast, 
When upward-springing, blythe to greet 

The purpling East. 

Cauld blew the bitter biting north 
Upon thy éarly, hurable birth; 
Yet cheerfully thou glinted forth 

Amid the storm, 
Scarce reared above the parent earth 

Thy tender form. 

The flaunting flowers our gardens yield 
High sheltering woods and wa's maun shield, 
But thou beneath the random bield 

O' clod or stane, 
Adoms the histie stibble-field, 

Unseen, alane. 

There in thy scanty mantle clad, 
Thy snawy bosom sunward spread, 
Thou lifts thy unassuming head 

In humble guise; 
But now the share uptears thy bed, 

And low thou lies. SABRINAE COROLLÁ. 259 Flos succisus Aratro. 

Parvule flos, roseis distincte coloribus, hora 

Obiecit ferro te male fansta meo. 
Heu stirpem modo, gemma, tuam discerpet aratrum, 

Servandaeqve tui copia nulla datur. 
Non, habitat qvae rura comes tibi, dulcis alauda 

Pectore te leviter versicolore premit, 
Cum teneros spemit rores et rapta per auras 

In sublinle novam provocat ala diem. 
Te nascente, ferae flabant Aqvilone procellae, 

Brumaliqve gelu vincta rigebat humus : 
Attamen iUaesum brumae grave frigus alebat, 

Sustinuitqve parens debile terra caput. 
Divite narcissos saepes defendit in horto, 

Et tegit a gelidis ilicis umbra Notis: 
Tu tamen exomas, media proiectus in herba, 

Non oculo visus praetereuntis, agrum: 
Unde verecundus, tenui velatus amictu, 

Pectora ad hibemum detegis alba iubar. 
At tibi nil prodest humili latuisse cubili; 

Vomeris heu duri praeda, recumbis humi. 17—2 2«0 SÁBRINAE COROLLA. 

Such is the fate of artless Maid, 
Sweet floweret of the roral shade, 
By love's simplicity betrayed, 

And goileless tmsty 
Till she, like thee, all soiled, is laid 

Low i' the dust. 

Such is the fate of simple Bard, 

On life's rough ocean luckless-staned : 

Unskilful he to note the card 

Of prudent lore, 
TiU billows rage and gales blow hard, 

And whelm him o'er. 

Such fate to suflfering worth is given, 
Who long with wants and woes has striven, 
By human pride or cunning driven 

To misery's brink, 
TiU wrenched of every stay but Heaven, 

He, ruined, sink. 

Even thou who moumst the daisy's fate, 
That fate is thine — no distant date; 
Stem Euin's plough-share drives, elate, 

FuU on thy bloom, 
TiU cmshed beneath the furrow's weight, 

Shall be thy doom. BURNS. The RiddU read. 

What means old Hesiod? Half exceeds the Whole? 
Kead me the riddle, there's a clever soul. — 
Phyllis, the answer in yourself appears : 
For twenty-five you'd give your fifty years. 

s. A. SABRINAE GOROLLA. 261 Tale tibi fatum est, ruris pulcerrima virgo, 

Prodita qvae nimia simplicitate peris. 
Arte cadis turpi decepta, neqve ullus in atro 

Heu male prostratae pulvere floret honos. 
Tale tibi fatum est, homini male credule vates, 

Qvi tua non fausto sidere vota facis; 
Qvem mala per vitae fluctus inscitia iactat, 

Obruit et tumidis mox gravis Auster aqvis. 
Tale tibi fatum est, cuius virtutibus obstat 

Invida sors, et res officit arfa domi : 
Te fraus stemit humi, spemitque superbia lapsum, 

Nec praeter numen qvod tueatur habes. 
Floris et exigui fatum qvi carmine ploras, 

Deiectus simili tu qvoqve sorte cades; 
Te formamqve tuam decisam vomeris ictu 

Ferrea mox sulci mole ruina premet. G* A. B. YlKéov ^fAKrv iravTÓ^. 

Emensa virgo iam decem vetus lustra 
Qvid? pars, ait, dimidia plus valet toto? — 
Cui nos: Decem tu nata qvinqvies annos 
Libenter esses nata qvinqve viginti. 

B. S. 262 SÁBRINAE COROLLA. Alma Ventus. 

Aeneadum genetrix, homínnm divomqye Tolnptas, 
Alma Venufl, caeU snbter labentia signa 
Qvae mare nayigemm, qvae terras frogiferentis 
Concelebras, per te qvoniam genns omne animantam 
Concipitnr ▼isitqye exortmn lumina solis. 
Te, dea, te fugiunt venti, te nnbila caeK 
Adventumqye tuum, tibi suavis daedala teUus 
Summittit ílores, tibi rident aeqvora ponti 
Placatumqve nitet difluso lumine caelum. 
Nam simul ac species patefactast vema diei 
Et reserata viget genitabilis aura favoni, 
Aeriae primum volucres te, diva, tuumqve 
Significant initum perculsae corda tua vi. 
Inde ferae pecudes persultant pabula laeta 
Et rapidos tranant amnis; ita capta lepore 
Te seqvitur cupide qvo qvamqve inducere pergis. 
Deniqve per maria ac montis fluviosqve rapacis 
Frondiferasqve domos avium camposqve virentis 
Omnibus incutiens blandum per pectora amorem 
EfBcis ut cupide generatim saecla propagent. 
Qvae qvoniam rerum naturam sola gubemas 
Nec sine te qvicqvam dias in luminis oras 
Exoritur neqve fit laetum neqve amabile qvicqvam, 
Te sociam studeo scribendis versibus esse 
Qvos ego de remm natura pangere conor 
Memmiadae nostro, qvem tu, dea, tempore in omni 
Omnibus omatum voluisti excellere rebus. 
Qvo magis aetemum da dictis, diva, leporem. 
Effice ut interea fera moenera militiai 
Per maria ac terras omnis sopita qviescant; 
Nam tu sola potes tranqviUa pace iuvare 
Mortalis, qvoniam belli fera moenera Mavors 
Armipotens regit, in gremium qvi saepe tuum se SABRINAE GOROLLA. 263 

Xpvcérj 'A^PpoMtti. 

iveaoewv yeveTetpa, uewv \api^ tjde Kai auoptoPt 
iTovkvfióreip* 'A^pooÍTtjj vir acTpaGiv ovpavo(j>olToi9 
^ p oKa vrjvanrepTjTov loé i^eiSwpov apovpav 
av(TTp€<p€aif otá aeT oTe eOvea irávTa KvelTai 
l^œovTœv aviovTa 0' opq, (þaos rjeXtoto* 
(pevyovalv <r aveiioi, ^ei/'y^* i^e^e ovpavoOi npo 
ep'^^ofxévYiv <T€9 öecL' aoi rjoea oaioáXov ovoa^ 
avOe VTreKTrpoerjKCf yeXaaa'e oe vwTa OaXáaarj^^ 
AteiXij^ðcis o aíyXri \á/uLyf/ ovpavo^ ajuLípi'^fyOeiari, 
Kat yap ot etaptvov avaTrewTaTai rjjuaTi etSo^ 
€K oe \v9ev l^€(þvpoto fievos (þvail^oov opjn^^ 
irpwTa fiev a/uL<palvovatv virovpavtoi a opvtOe^ 
aa9 T eaooov^, (ptXov rjTop aTefipei yap a(pe Terj is. . 
örjpe^ o av OpdaKovai vojulovs dva TrjXeOówvTa^ 
Kat iroTafiovs vrj'xovai ot loireas* cos yXvKV^ cCtpei 
íjULepos evd t/uLev rj Ke €KaaT(p rjye/uovevri^. 
Kai o am ttovtov opea re icoi voaTa otvrjevTa 
oiwvóúv T €v(pv\\a iuL€\a6p ay pov9 t ept6rj\€aí 
iraatv epov y\vKv6vjuLov evt aTtj^eaatv \e1aa 
evovKcws KaTcí 0t;Xa T€K€a6at TCKva /3iá^ec9. 
avTap eiret luovvrj iravTwv (^vaet €fjí^aat\evet9 
ovoe Ti vóa(pt aeOev oiov9 els rj/uLaTo^ ovpov^ 
ovTe 7F€(pvK ovT oi/ uaKepov yeveT ovo epaTetvoVy 
')(j)rjll^w ae TrapéjuLjUiev éjuiat? €7rtTáppo6ov oí/uLat^ 
Toiaiv detcefievat TtdvTwv Óvatv rjfieTepoto 
Mefkfitdoew jul€/ulov eíi/ej(*, ov eKirpeire íjfiaTa irdvTa 
Traaif dea, /caXoTðri KeKaafuevov rj6€\€^ elvat. 
Tfp ^aXXoi; •ye eTreaai iropots \aptv a(pdtTov aiei. 
aWd Tettís Koifxrjaov dTrrjvea orjtoT^Tos 
epy evoetv irdaav Kard yrjv irdaav oé 6d\(UTaav' 
oírj ydp T dyavrjv ovvaaat oófiev dvdpoiirotatv 
elprjvrjv^ eiretrj TroXe/ioi; vefiei aypta epya 
Aprjs ey^^eaifiwpoSf 09 ev atp TToXXafci Ko\7r(p Á 264 8ABRINAE COROLLÁ. 

Reícit aetemo devictus vulnere amoris, 
Atqve ita suspiciens, tereti cervice reposta, 
Pascit amore avidos inhians in te, dea, visus, 
Eqve tuo pendet resupini spiritus ore. 
Hunc tu, diva, tuo recubantem corpore sancto 
CirQum fusa super, suavis ex ore loqvellas 
Funde petens placidam Eomanis, incluta, pacem. 
Nam neqve nos agere hoc patriai tempore iniqvo 
Possumus aeqvo animo nec Memmi clara propago 
Talibus in rebus communi desse saluti. 

LUCRETIUS. He is gone, he is gone. 

And wiU he not come again? 
And will he not come again? 

No, no, he is dead, 

Go to thy death-bed, 
He never will come again. 

His beard was as white as snow, 
AU flaxen was his poU: 

He is gone, he is gone, 

And we cast away moan: 
God ha' mercy on his soul! 

SHAKSPEARE. Tke Child in the Cradle. 

©lötfUcl^er ©aúðlínð! Dir iji ein unenMid^er JRaum nod^ bic 
Sffiíege. 
SBerbe aJíann, unb bir tt)írb eng Me unenWid^e aBelt 

SCHILLEB. 
SABRINAE COROLLA, 265 

TrÍTrrei ávriK€(TTOi(Tív epov eXícecrcri iayxta'Qeí^* 

KOl t6t€ 0€pK0IJL€v6% (T aiTO T €V(þv€ aVVCVa OO'V/ULœV 

oaae ik€fx.aoT €p(p poaK^i, u€a, 6<9 (re K^y^rfvœs 

VTTTlO^f €K 0€ T€OV Kp€/xaTai (TT^fiaTO^ o\ ai/T/Aiy. 
TOV GVi 6€(l, K\íV0€VTa T€(p ITpOTt adfJiaTl di(p 

ajuL(pl ir€pnrpoyyO€l(Ta ^6 €k yXtoíTa'fj^ owa KaKriVf 
Tr^Tvia^ PoDjuLalois aiT€va €paTrjv eiprjvrjv. 
ov yáp €y(ú iraTprj^ /uera irriiJiaai tovto y ainjfKav 
€po€iv ovo av TXalrj 6 M.ejuifxíov ayXao^ ol^o^f 
T^Se irapd jQ}€io7y ^vvrj^ \aaaaaQai avdyKrf^, Perpetmcs Sopor urget. 

Ovk€t\ ovk€t ap av9t9y ovKeff rj^et ; 
ovK€T ovK€T ' €7r€i TeövrjKe Kelvo^' 
OavaTov o dpoDy^v QdvaTov 
tX^Oi' iraXiv yap ovk avOis eXevaeTat. 

fjv Yiwi^ are \evKov ol yevetov, 

')(rj KOfXIJ AlVOS (JÚ9 O OVK€T ecTTi* 

irepíepyoSf ovk eaTt, •yooj. 
yj/v^^ji o evTrapatTrjTOv ^xot Oeóv. J« Rt Infans. 

Cunarom spatía ista patent síne fine tuanun 

Nunc tibi, parve puer. 
Cum vir eris, mundi spatia haec angusta putabis, 

Qvae sine fine patent. 

K. 266 SÁBRINÁE COROLLA. The Cycle qf Existence. 

Look round our world : behold the chaiii of LoYe 
Combining all below and all above. 
See plastic Natore working to this end, 
The single atoms each to other tend, 
Attract, attracted to, the next in plaoe 
Formed and impelled its neighbonr to embraoe. 
See matter next, with varioas life endned, 
Press to one centre still, the general good. 
See dying vegetables life sustain, 
See life dissolving, vegetate again : 
AU forms that perish other forms supply, 
(By tums we catch the vital breath, and die,) 
Like bubbles on the sea of matter bome, 
They rise, they break, and to that sea retom. 
Nothing is foreign; parts relate to whole; 
One all-extending, aU-preserving soid 
Connects each being, greatest with the least; 
Made beast in aid of man, and man of beast ; 
All served, all serving: nothing stands alone; 
The chain holds on, and where it ends unknown. 

POPE. I%e Coward Lover. Faint Amorist! What, dost thou think 

To taste Love's honey, and not drink 

One drop of gall? or to devour 

A world of sweet, and taste no sour? 

Dost thou ever think to enter 

Th' Elysian fields, that dar'st not venture 

Li Charon's barge? A lover's mind 

Must use to sail with every wind. 

p. s. 
SABRINAE COROLLA. 267 Moriendo vivitur. 

Orbem hunc terrarum circumspice ; nexus amorís 

Continet omnia qvae sunt infera qvaeqve supema. 

Contemplator uti vis daedala naturaí 

Hoc agat, huc adnitatur : primordia rerum 

Alterum ad alterius contactum singula tendunt: 

Proxima qvaeqve trahunt, ad proxima qvaeqve trahuntur; 

Usque adeo suadet vicinia conoiliatum. 

Contemplator item variis ut praedita formis 

Materies eadem metam festinet ad unam, 

Utilitati operans communi. Nonne videmus 

Augmina didere olus vitalia dilapsurum, 

Inqve novos ex interitu revirescere fetus? 

Quot pereant formae, vim suppeditare novarum? 

(Scilicet excipimus vitalem ac tradimus auram) : 

Hae ritu bullarum in gurgite materiaí 

Nare videntur et in pelagus dissolvier unde 

Subsiluere. Neqve est porro non utile qvicqvam; 

Scilicet ad summam spectat pars qvaeqve minuta. 

Omnia pertemptans mens una atqve omnia servan^ 

Maxima cum minimis animalia singula nectit. 

Sunt homini pecudes, pecudum est homo natus in usum : 

Servit qvodqve genus, servitur cuiqve vicissim ; 

Nec qvicqvam sibi solum alitur: procrescit eundo 

Continuata catena sine uUo limite rerum. 

T. s. E. Segnis Amans. 

Sic tibi, segnis amans, qvod dulcia tingat acerbis, 
Felle qvod inficiat mella, cavetur Amor? 

Elysium speras, refugisqve a lintre Charontis? 
Nulla pati non sit ílabra paratus amans. 

K. SÁBRiyAE COROLLA. Uhfsses and the Cyclopa. 

U. DoBt thoa deaciy yon sonlit table-Und? 

C. I do; but not distmctly, being one-eyecl. 

U. Bat, if halfaighted, half of it yoa see ? 

C. O Noman, Noman, where is thy diacemment? 
My vision feils Ín kind, not in degree; — 
Contemplate Lana in her propertieð: 
Broader of diak but shallower of sheen 
She lacks the sparkle of a brace of atars; 
And in comparison of aucb twin lights, 
Ab twinkle in the hrows of mortal men, 
More weakiy bums the big circumference 
That faintly moona thia &ontaI firmament. 

U. Lord of the lonely sphere, less luminous 

Than large, I liave no charm nor spell wherewith 

To call upon thy brow another eye; 

Bat this I hare — a subtle potent potion, 

Meet draught for earthbom giante, the red blood 

Of earthbom fruits eyeshaped : — take thou thia bowl, 

Which dxained to the dregs shall multiply 

Thy single viaion till thou doable see. 

Now reel, then sleep and hold the fire-bar fast, 

And this thy second aight shall prove thy last. On a Statue of Owpid. 

Say, why does aculptured Cupid stand 

Upon the bank of yonder river? 
That water ever nigh at hand 

May qaench the fire he kindles ever, 

s, A. {jTom, títe Greek). SABRINÁE GOROLLA. 269 Monstrum horrendum informe ingens. 

O. opq^ ÍKeívYiv YJKío(i\Yirov irKoLKa ; 

K. opíú nievy aXX ovk €/íi(þavíi iLovtí)>\f yeyœi* 

O. ÓXX' lifiiaeiáv y etceí, rifiKTv fiXitrwv ; 

K. ft) Oi;ti9, Ovtisj iroi ttot Í^ikov íþpevSiv\ 
To TToloVf ofj^i To iro(Tov ovíþöaXfÁO^ irodel* 
GKey^ai ^eXrivriVi ttjoos Öcíwi/, oÍcdí ej^ei' 
kvkXov /iiev evpvv (þm ó ayav XewTov (þepeiy 
aeXai y vireÍKovcr da'Tepœv ^vvwplci* 
Kal TOi9 ot7rXoi9 Xa/uLWT^pai toís fipoTfialtp 
M ev KpaTt fíapiÁalpovaiv ovk Íaov <p\eyei 
o kvkKo^ ovTriatjfio^ o aTrelpœv fioyi^ 
aTr' ovpavov tovó m aeXtjvalov ^áos* 

O* ava^ fíovov fiev Ka(þl\ov KVK\a)fiaToí 
ire^túpiov oe fiaX\ov fj *^avyeaT€pov, 
e'xo) iuL€v ov'xl OeKKTpa KawdúSd^ \dyiov 
O7r(09 Kapdvoii aolatv ojuliul eTr^cro/uai 
ödTcpov, ej^ft) oe (pdp/xaKov irtaTov Tooe, 
irpeirov yíyaai yíidev ayvofiaafjievoii, 
epvOpov atfia yriyevoví (þvTevfjjxTO^ 
o(p9a\fAOfx6p(pov, tovtÓ fioi oe^ai \a(icúVy 
atrdaa^ S djuLvaTi t^v irpéao>^ív eKTevel^ 
ToaovTov waT€ icáf aTrXoD óiw\ovv opav* 
Wtyyia ori' Kqra KOtjjLtiOeh oirm 
f^ei9 fxoj^Xoi' (p\eyovTa, t^v cé óevTepav 
oyj/iv ^vveiaei Kai iravvaTdTYfv e'^œv. 

x* o» £«• In Cupidinis Statuam. 

Cur opifex sculptum posuit prope flumen Amorem? 
Flammane vicinis ut premeretur aqvis? 

w. H. p. 270 8ÁBRINÁE COROLLA, Siren Ides. 

Cease, stranger, cease those pierdng notes, 

The craft of Siren choirB; 
Hash the seductiye voice, that floata- 

Upon the languid wires. 

Music's ethereal fire was given, 

Not to dissolve our clay, 
Bnt draw Promethean beams from heayen, 

And purge the dross away, 

Weak self I with thee the mischief lies, 

Those throbs a tale disclose; 
Nor age nor trial have made wise 

The man of many woes. 

LYBA AP08T0LIGA. The Song of Pan. 

I sang of the dancing Stars, 

I sang of the daedal Earth, 
And of Heaven, and the Giant wars, 

And Love, and Death, and Birth : 
And then I changed my pipings, 
Singing how down the vale of Maenalus 

I pursued a maiden and clasped a reed: 
Gods and men, we are alldeluded thus: 

It breaks in our bosom and then we bleed: 
AU wept, as I think both ye now would, 
If envy or age had not frozen your blood, 
At the sorrow of my sweet pipings. 

SHELLEY. SABRINAE COROLLA. 271 Sirenum Voces, 

Desine subtili deducere carmína voce 

Qvalia Sirenas concinuisse rear: 
A taceas oro, taceas, neu fluctuet inter 

Vox ea languentes insidiosa fides. 
Creditur, humanos non ut dissolveret artus, 

Musica caelestem deseruisse domum: 
Sed potius supera, nostrae purgamina sordis, 

Illa Prometheas duxit ab arce faces. 
Qvid loqvor? Insoliti monstrant in pectore motus 

Ut sim prava mei causa furoris ego. 
Nugator, docuere tuam resipiscere mentem 

Nec mala, nec canis aegra senecta comis. 

K. Fauni Cantilena. Saltantium certamina siderum, 
Terraeqve dixi munera daedalae, 
Caelumqve Titanumqve pugnas: 
Qvin et Amor rabiesqve Leti et 
Lucina nostras detinuit manus: 
At deinde versis me cecini modis, 
Nympham per amfractus ut olim 
Maenalios temere insecutus 
Flerim prehensa lusus arundine. 
Heu sic deorum, sic hominum genus 
Eidemur omnes, et cruentat 
Fracta sinus laceros arundo. 
Tam suave maerens fistula lacrimas 
Movit coronae; vos qvoqve tangeret, 
Utriqve ni frigens stetisset 
Invidia seniove sanguis. G. J. K. 272 SáBRINÁE COBOLLA. Where were ye, Nýmphsf 

\Vli(*n; wcrc yc, Nymphs, when the lemoraeleu deep 

(!loHi*<l ()\>r thc hcad of your loved Liycidjis? 

For iic.ithcr wcre je phijing on the steep, 

VV'licrc your ohl bards, the £Eimoiis DraidB, lie, 

Nor ou thc Hhuj^gy top of Mona high, 

Nor yct whcnt I)cva Bprcada her wizard stream. 

Ay iih*.! I f(jiidly drcam 

Ilml y(*. Ikh'ii tlicrc; for what eonld that have dooe? 

Wlmt could thc Muflc herself that Orphens boie, 

TIk*. MiiHc iKTHiílf, for her enchanting aon? 

Wlioiii univcrHal Naturc did kment, 

Wli(;ii by tlic rout that made the hideous xoar 

iIÍH ^oary vinagc down the stream was seiit, 

Dowii tlic Hwift iIcbruB to the Lesbian shoie. 

AIiih! whut l)ootH ít with incessant caie 
'Vn tciid tlic lioiucly nlightcd shepherd's trade, 
Atid Hirictly incditatc thc thankless Muse? 
Wcrc it not bctter donc, as others use, 
'Vi) Hport with AinaryllÍH in the shade 
Or witli tlic tiinp;lcH of Ncacra's hair? 
^'iiinc ÍH tlic Hpur tliat the clcar spirit doth raise, 
That hiHt infirinity of iioblc mind, 
1\) Hcorii (UilightH and livc laborious days. 
liut th(í fair guerdon whcn we hope to find, 
And think to burnt out into sudden blaze, 
(JoincH the blind Fury witli tlie abhorred shears, 
And slitH the thin-8pun life. But not the praise, 
PhoebuH rcplied, and touchcd my trembling ears, 

MILTOX. SABRINAE COROLLA, 273 Ila TTOK ctp rjo'ff OKU Adcþpi^ eTaKeTo; 

Qvae loca vos, Nymphae, temienint, pontus amatum 
Cnm Lycidae caput immiti sub gurgite mersit? 
Nam neqve agebatis declivi in vertice ludos . 
Qva Druidae, vates antiqva laude, qviescunt; 
Nam nec ubi Mona celsa iugis horrentibus exstat, 
Nec Deva effuso qva flumine mysticus errat. 
Hei mihi, vos vana deceptus imagine fingo 
Praesentes; qvid enim praesentia vestrfi iuvaret? 
Musa qvid ipsa, inqvam, genetrix Orpheia iuvit, 
Natum Musa suum? qvi mulserat omnia cantu, 
Qvem doluit miserans natura unversa peremptum, 
Tempore qvo thiasus perterricrepos ululatus 
Ingeminans dedit ora Hebri velocibus undis, 
Ora cruenta viri, portare ad litora Lesbi. 

Heu heu qvid studio iuvat exercere fideli 
Upilionis opus spretum atqve ingloria pensa? 
Qvid stricto ingratam meditari carmine Musam? 
Nonne foret satius, comitum ceu cetera turba, 
Consuetis temptare iocis Amaryllida in umbra, 
Implexasve comas digito tractare Neaerae? 
Gloria, magnanimi qvi pectoris ultimus error, 
Gloria calcar habet qvod adurgeat ignea corda 
Spemere delicias et acerbos degere soles. 
Cum tamen optato speramus posse potiri 
Munere et in subitam tenebras perrumpere lucem, 
Caeca venit Furia atqve invisa forfice vitae 
Tenvia fila secat. Sed non tamen, inqvit Apollo, 
IUius et laudem; ac tremulas simul attigit aures. 18 274 . 8ABRINAE COROLLÁ. 

The Archangel. 

Each on himself relied, 
As only in his arm the moment lay 
Of victory. Deeds of etemal fame 
Were done, but infinite; for wide was spread 
That war, and varions; sometimes on firm gronnd 
A standing fight, then soaring on main wing, 
Tormented all the air; all air seemed then 
Conflicting fire. Long time in even scale 
The battle hnng; till Satan, who that day 
Prodigious power had shown, and met in arms 
No eqnal, ranging through the dire attack 
Of fighting seraphim confiised, at length 
Saw where the sword of Michael smote, and felled 
Squadrons at once; with huge two-handed sway 
Brandished aloft, the horrid edge came down 
Wide wasting: such destruction to withstand 
He hasted, and opposed the rocky orb 
Of tenfold adamant, his ample shield, 
A vast circumference. At his approach, 
The great archangel from his warlike toil 
Surceased. 

MILTON. 

Pan's Lamentation. 

Farewell, ye straying herds, ye crystal fountains, 

Ye solitary woods, and breezy mountains! 

Goat-footed Pan wiU now no longer dwell 

In the rude fastness of his sylvan cell. 

What joy has he amid the forests hoar 

And moimtain summits? Daphnis is no more. 

No more! no more! They all are lost to me: 

The busy town must now my refage be. 

The chase let others foUow: I resign 

Whate'er of joy or rapture once was mine. 

MERivALE (/rom meleager). 
SABRINÁE GOROLLÁ. 275 

Anceps Pugna diu. 

MápmvTO (TiþeTepriai ireTroiOoTe^ Yivopetitnv 
ö5í ev yepai eKaíTTos ^X^^ eTcpaXKea viKtjv. 

€VU €T€A€<TUri €py WV Otl /CA609 OVTTOT OA€lTai, 

aX\* aTr€p€i(Tia TovTa* irokv^ T€ yap €KT€TaTo a<þiv 
Kal iravTolo^ ^'Apri^' ot€ fiev ydp eir ovoei fiaKp^ 
IkápvavTo (TTaSiTiVf tot€ o alpofieviov irTepvyeaaiv 
alOvip pLaiv€To iraaa^ oe/iAaí wvpos aídofiivoio, 
Kai htipov y €iri Xaa Teko^ TCTaTo irToXefJiOiOj 
wplv y oT€ 5)) ^kiTcivaS'—aTreoei^ev o tffiaTi K€lv(^ 
tfvopetiv VTrepoTTAov €Kvpa€ o ap ovo€vi ia(p 
€yy(Oí iiv€ÍovTi~KaT aíviiv otfioT^Ta 
ovpaviSéœv t áva fiœXov apijiov ^\aaKai^(tív, 
ó>|/€ Mt^ai/Xoio (ilijv íSeVf ivff eoaii^e 
(aWœv pela (þoKayyaif iwepde oe xetpl SiWXry 
alx^a KpaSaivofjL€Voio KaTti'ie óovpo^ (xk^ok^ 

»v/ «^»»/ /!»«/•» ' »%/ 

ovAOfievti, Ttp o eaavu oy avTiocov oa€kovti 
Kal Trpoc'xwv aÍKOs evpv 'jroXvTTTV'Xpv e^ aSdjULavTo^, 
kvkXov Oeaireaiov, tov oeyfievos dtaaovTa 
op'^^afxo^ ovpavíSeayv tjpœijaev KafxaToto. 

T. S. E. TtKi non tihi Maencda curae. 
Vos grege trita meo passim iuga, vos valete silvae, 

CoUesqve amoeni limpidiqve foutes : 
Capripedem Faunum non, ut prius, e tenebricosis 

Exesa saxis antra, non comantes 
Amfractus recreant nemorum, neqve Maenali cacumen. 

Qvis fructus horum Daphnide interempto? 
A periit periit qvidqvid mihi risit hic locorum 

Tam dulce nuper tamqve delicatum: 
Rus mihi iam non est habitabile; rure iam qvieto 

Muto fragores inqvilinus urbis. 
Venantes alii rapiant iuga: me reliqvit ardor, 

Me spes; et omnis displicet voluptas. 

K. 

18—2 á 276 SÁBRINAE COROLLA. A Portrait. 

Mj mistresB is as fair as fine, 

With milkwhite hands and golden hair; 
Her eyes the radiant stars ontshine, 

Lighting all things far and near: 
Fair as Cjnthia, not so fickle; 
Smooth as glass, though not so brittle. 

Mj heart is like a ball of snow, 
Fast melting at her glances bright; 

Her ruby lips like nightworms glow, 
Sparkling through the pale twilight; 

Neat she is, no feather lighter; 

Bright she is, no daisy Vhiter. A.D. 1600. Hence, Avaunt. 

Come not, when I am dead, 

To drop thy foolish tears npon my grave, 
To trample round my fallen head 

And mock the imhappy dust thou wouldst not save; 
There let the wind sweep and the plover cry, 
But thou — go by. 

Child, if it were thine error or thy crime, 

I care no longer, being all unblest; — 
Wed whom thou wilt; but I am sick of time, 

And I desire to rest; 
Pass on, weak heart, and leave me where I lie; 
Go by, go by. 

TENNYSON. SÁBRINAE GOROLLA, 277 PhyUida amo ante alias. 

Lux mea tam forma, qvam praestat dlvite cultu, 

Crinibus aureolis lacteolaqve manu: 
Astra licet radient per caelum fulgida, njmphae 

Lumina sunt astris falgidiora meae. 
Levior et vitro qvamvis, tamen integra durat, 

Clarior et luna non subit iUa vices: 
Depérit heu nostrum, sub lumine deperit iUo, 

Pectus, uti liqvidae sole calente nives. 
Labra rubent, tenui ceu vermis íulgurat igne 

Per vespertini pallida regna poli: 
Et levis est, levior non it vaga pluma per auras, 

Qvamqve novi flores candidiore sinu. 

H. H. Mitte supervacms Honores. 

Non bustum celebrare et lacrimas íundere inutiles 
Te, virgo, patiar mortuus, et triste super caput 
Insultare, Qvid heu qvid miserum semper inanibus 
Sic tu ludibriis exagites impia pulverem 

Qvem servare penes te íuerat nec libuit tamen? 
IUaetabilis hic ventus humum verrat, et improbos 
Ploratus iteret noctua, tu praetereas velim. 
Errorisne tui hoc an tua sit culpa, puellula, 

Nil nunc scire iuvat: sat mihi si me miserum scio. 
Tu nuptura viro cuilibet i. Sed piget irritae 
Nos horae: reqviem poscimus. Ut pace firuar sacra, 
Hunc oro, leve cor, praetereas, praetereas locum. 

E. C. C. 278 SABEINAE COROLLA. The Page. 

I have a boy, 
Sent by the gods^ I hope, to this intent, 
Not yet seen in the conrt. Hunting the búck, 
I found him sitting by a fountain's side, 
Of which he borrowed some to quench his thirst, 
And paid the nymph again as much in tears. 
A garland lay him by, made by himself, 
Of many seyeral flowers, bred in the bay, 
Stuck in that mystic order, that the rareness 
Delighted me: but ever when he tumed 
His tender eyes upon 'em, he would weep, 
As if he meant to make 'em grow agaín. 
Seeing such pretty helpless innocence 
Dwell in his face, I asked him all his story. 
He told me that his parents gentle died, 
Leaving him to the mercy of the fields, 
Which gave him roots : and of the crystal springs, 
Which did not stop their courses; and the sun, 
Which stiU, he thanked him, yielded him his light. 
Then took he up his garland, and did shew 
What every flower, as country people hold, 
Did signify; and how all, ordered thus, 
Expressed his grief ; and, to my thoughts, did read 
The prettiest lecture of his country art 
That could be wished: so that, methought, I could 
SABRINAE COROLLA. 279 formose Puer. 

llais €<rTi fÁOi Tiff, os too eKwpa^wv ypeoi 
öcocrooTos ir€(þfiP€P, öJí éXTr/s /u* 6j^e<» 
ouTTío iuL€\a9p(i)v (iaaiXiKœv €7ri(Trpod>o9> 
cvpov o €y(o viv, 69 €\a(pov VYipav itav, 
KpvivYi^ irapá p€iOpoi(TiVy œv f)VT\€i ttotovj 
ol\f/ri^ aK€(Tfxa' Kavöis avTtifi^lfieTO 
6(þ9a\jULOT€yKT(p Tiyi; 0€av 7r\rijuLfAvplSt. 
TovTov o €K€iTo (TT€(þavo9 evcíSrj^ TreXay, 
ov iroiKÍ\oi(Ti Twv e/cei Te9fi\oT(tív 
v^þtivev avTo^ av9e(M)v p\a(TTriiíia(Tiv*^ 
ovT(tí c €V €KTr(xy\oi(Tiv ri(TKri9ri TpoTroi^y 
(tí(TT €i(TiO(tív e^avfxaa €v^pciv9riv S' 6fA(tíS. 

OTTOTe O €7r ai/TOty OfkfMLTœV (TTp€(þoi KVK\0VSf 

€VTav9a orj ocLKpvev, dxTirepei 9€\(tív 
vea^ eyeipeiv avOefKtív /3\(i(TTas TraXti'. 
Kayœy dvavooi^ evvoœv ev ofifjLaaiv 
ov ovaTowaaTov vriiria^ (þpevo% TÍKfiap^ 
aviaTopriaa tov irapo^ fiiov Tvy^as. 
p o avT €\€^€v evyeveis uavetv yovets 
\tTrovTas avTov op(þav€Vfí aypolsf Trap (tív 
pí^as oé'XpiTOf Tats Te Kprivaiat^ 9eoLÍs^ 
CLt vafiaT(tív ov a'xptev evTroTov peos% 
Ooij3^o fff oT^p (þws \afX7rpov rifxepas €(þri 
aet (þepovTt fivplav e'j^eiv 'xaptv. 
KavTovff eiraipœp aTefJLfia^ iravra Tdv0e(ov, 
cJ? TaÍT aypoÍKOts dvSpcíaiv vofAÍ^eTaif 
eoet^e avfil3o\\ rjo owítís TovT(p Tpoir^ 
7r\€'x9€vff eavTov \vTrpd atifiaivoí 7rd9tj> 
ooKetv o €fi.oty€y prifuÍTœv aofþiafiara 
KaWtaT eXe^e fivaTiKrjs Te'^^yrjs irepty 
aKovafia Tepirvov* K(f,T e(þi€fJLijv eyio 
TavTris a7ravTa fkav9av€tv evprffiaTa' 280 SABRINÁE COROLLA, 

Have studíed it. I gladly entertained 
Him who was glad to foílow; and have got 
The trustiest, loving'st, and the gentlest hoj 
That master ever kept. Him will I send 
To wait on you, and bear our hidden love. 

FLETCHER. • 
The TraveUers. 


T. 


1. 


I've lost mj portmanteau : — 


T. 


2. 


. I pity ycur grief. 


T. 


1. 


All my sermons are in it: — 


T. 


2, 


I pity the thief. HappinesSf our Being's End and Aim! 

It 's no in titles nor in rank, 

It's no in wealth like Lonnon bank, 

To purchase peace and rest; 
It's no in makin' muckle mair: 
It 's no in books, it 's no in lear, 

To make us truly blest: 
If happiness hae not her seat 

And centre in the breast, 
We may be wise, or rich, or great, 
But never can be blest; 

Nae treasures, nor pleasures, 

Could make us happy lang; 
The heart aye 's the part aye, 
That makes us right or wrang. 

BUBNS. SáBRINAE COROLLA. 281 eKWV u eKOvra tovo eoeQafjLffv Tpoyiv* 
e')(w óé Traioa iriaTOv, evvoias irXéayp 
ws oviroT a\Xo9 oecriroTYi^ eKTi^aaTo, 
weiiy^fw o eyoi vtv ací (plXov Smkovov 
tl/uLWV T epwT09 ayyeXov KeKpvfifiévov, j. p. 'Oo. a\ — •QKeo'a tov aaKKOv* — 'Oo. /3'. ^ev (þev KaKooalfiov 

ooiTa. — 
'05. a. ev Se \6yov9 cicaróy.— 'OS. /3'. (þev aéBev, oiKTpé 

KXovev* 

K. Qvid pure tranqviUet. 

Non honoribus neqve 
Gradu neqve aere, qvautum ín urbe Boma est 

Publici, stat aurea 
Qvies: neqve agri latius patentis 

Ðuplicata iugera, 
Nec evolutum qvidqvid est librorum 

UmbiKcum ad ultimum, 
Eeddet beatos parte nos ab omni. 

Si perenne gaudium 
Sedem in qvieta mente non habebit, 

Sis licebit inclytus, 
Ðoctus, locuples, non beatus idem 

lure tu vocaberis. 
Breve est, in epulis qvidqvid aut in auro 

Ðulce: mens perennixun 
Seges leporum est cuiqve, mens dolorum. 

T. s. £. 284 aABBINÁE COROLLÁ. The PerUous Pleamre. 

Draughts of joy I daily drínk 
From the lovely Chloe's eyes: — 

Sport not, friendy on perirs brink: 
In that cup Love's poison Kes. & A. The Hea/rt of Singing. 

Lady, sing no morel 

Science all is vain, 
TiU the heart be touched, lady, 

And give forth its pain. 

'Tis a living lyre, 

Fed by air and sun, 
O'er whose witching wire, lady, 

Faery fingers run; 

Pity comes in tears 

From her home above, 
Hope, and sometimes Fear, lady, 

And the wizard, — Love. 

Each doth search the heart 

To its inmost spríngs, 
And when they depart, lady, 

Then the Spirit sings. 

BARRY OOBNWALL. A Paisley Toast. Peace and Plenty, without killing: 
Beef at a groat, and meal at a shilling. SABRINAE COROLLA. 285 Dtdce Periculum. TepireTai ajULfipoairi t6 (þiXov /uoi yrjOoavvri Krfp 
TO) cuo Tffi Ka\fi£ ofx/ULaT loovTí AA017Í. 

a (piXe, ^fj TepTTVov Oáppei kÍvovvov' ^'Epm yap 
ojUifAa(Ti T010VT019 oeivos eTrecTTí (þvXal^. 

W» B« T« Jt Citharae sciens. 

Lydia, pone chelyn: nil ars valet ista canendi, 

Ni mens soUicitum mota resolvat onus: 
Mens, animata chelys, Zephyriqve et solis alumna, 

Non nisi divino poUice tacta canit: 
Qvippe ubi flens caelo Pietas delabitur, et Spes, 

Et Pavor, et comitem se magus addit Amor, 
Hi vice qvisqve sua peiiitus praecordia temptant, 

Nec, nisi cum fugiunt, mens resoluta canit. 

K. PuhUca Vota. 

Pax et Copia smt sine sangvine: bubula binis 
Senisqve far sestertiis. K. 286 SABRINAE COROLLA. Beauty from the Light retired. 

She dwelt among the untrodden ways 

Beside the springs of Dove, 
A maid whom there were none to praise, 

And very few to love. 

A violet hj a mossy stone 

Half-hidden from the eye, 
Fair as a star when only one 

Is shining in the sky, 

She lived unknown, and few could know 

When Lucy ceased to be; 
But she is in her grave, and oh I 

The difference to me. 

WOKDSWOBTH. Tecum una perierunt Gaudia nostra. 

Inter inaccessas, Dovae cunabula, rupes 

Accola fontani fluminis iUa fiiit. 
Nemo ibi qvi nostram posset laudare puellam, 

Perpauciqve, qvibus diligeretur, erant. 
Non viola annosi musco prope condita saxi 

Prodit amabilius semireducta caput: 
Nec tam grata nitet nec tam formosa videri 

Stella silescentem qvae tenet una polum. 
Sic latuit virgo: paucisqve innotuit hora 

Qva mea cum vivis desiit esse Chloe. 
IUam nigra qvies tumuli complectitur: heu heu 

Nunc alia est tellus, ac fait ante, mihi. 

G. A. C. M. 
SABRINÁE COROLLA, 287 Secretum Iter. Afiarœv oifiwv irapOevo^ tpKei 
irapd TCLi^ irijyals Tcudi ITeXciaoos* 
ovTis eirtivei irapOevov v/uLvoí9f 
iravpoí ó é(þíKovv Trávv iravpol, 

0(T(T01K ÍOV CUS OGOV OVK a(f)av€s 

yj/íj<p7oo9 vTrai r^s (ipvoeo'a'm' 
oTos eXafxyl/ev irXaKas ovpaviov^ 
aTepoirals aíOwv fxóvos acTTijp, 
ayvm I3í09 rjv' iravpoK tc Koprjg 
yvwTos OavaTo^ r^s fjfxerepas' 
tllíiv ce fxovoiSy iroKif yap to fxéo'ov, 
TVfxfioi viv eyet iroXvKXavTov, FaUentis Semita Vitae. 

O'ífxoíS ev aaTifirjTois 
KpiívficTi irap HeXeifis 
Kovpfj Tis vVf irapffiKeí o 
€7raivé(Twv fxév ovoeU 
iravpoí ce fxiv (þiXovvTeS' 
Íov yap 079 fxeXaívijs 
vireK ireTpijs (þavev ti^ 
KoKÝi ff OTTO)? Tis a(TTrip 
julÓvos (þXeyoúv ci aÍOprjs, 
e^rj filov KaOpcLiovj 
iravpoi o eTrffcrOavovTo 
Trfs irapOevov Oavov^rrjs^ 
Kat Trjv nxév elXe TVfxfiosy 
efxoi c o(Tov Xekoi'jrev 
at ai Trouov tis oice ; R. s. K. 2SS SÁBEINÁE COROLLA. Ahestis. 

She came forth in her bridal robes arrajed, 
Flowers in her bosom, and her braided hair 
Sparkling with gold, and death upon her brow, 
But glorious death, the token and the seal 
Of love, o'ermastering love. The soft pure air 
Came floating, rich with music, firom the vales; 
And the glad sunshine.of that golden clime 
Streamed in bright radiance round her ; but she gazed 
Only on him for whom 'twas bliss to die, 
On him long gazed in silence^ ere she spoke. 

" Thou sun, thou golden sun, I go 
Far from thj light to dwell: 
Thou shalt not find my place below; 
Dim is that world: bright sun of Greece, farewell. 

" Yet fainteth not my soul to part ; 
I moum thee not, O sunl 
Joy, solemn joy, o'erflows my heart ; 
Sing me triumphant songs! my crown is won." 

MRS HEMANS. 
8ABRINAE COBOLLA, 289 Face nuptiali digna. 

'H 5' €V TTCTrXoicri vvyxþiKoi^ tjcTKrjfÁevfí 
e^fjXOe^ koKttov avOeaiv xpw^ KOfias 
fTTeóOelaa TrXcicTy, Kav vypq. Traptjioí 
];i/ €ix(þavri fiev uavarov euKAea o ídeiVy 
Tov irayKpaTovs epwTOs vcTTaTov TeKjuLa^* 
avpa Se Xevpov tjovirvov^ oi alOepa 
yéjULOva aoio^s €k vairwv aveiTTaTo, 
(þaiópóv T av^TTTev ofi^a '^(pvaeov ttÓXov 
evrifxepov (þtHs a/mói Ttjv Oavovfievtjv. 
fxovvvi oe juLOvvov avopa TrpoapKeTrova ael, 
av6 ov davelv ijv Tepirvov^ afjyOoyyov aTo/uLa 
TToXvv ypóvov KaTel')(e Trpiv (þœye^v Taóe. 

Q 'xpvaoíþaes aefia^ áeXiov, 

Tav aav irpoXiirova ofj^oiiiai avyavy 

av yap ovKeT ejxav fxopfþav o\{/€t 

vepTep iovaas owfxaT ávaKia' 

'j^aipeiv ae Xeyw (þXoyepov Xa/xirT^p 

'EXXáSos aca9* 

aW ov OavaTov irXaaiov ovaav 

KaTe')(et yl/vxav óeos áfxeTepav, 

ovoe Ti OpavWf ^olfie, to aóv ^ep 

Xeiirovaa aeXaSy Oeiois óe yeX^ 

')(apfxaaiv rjTop aTe(þos vyl/taTov 

aTe^avwOeiarfs' 

oXoXvl^aTe vvv €7rí i/i/cg. 

£• C C* 19 290 8ABRINAE COROLLA. 

AmaryUis. 

H. Táj dearest love, since thou wilt go 
And leave me here behind thee, 
For love or pity let me know 
The place where I may find thee. 

A. In country meadows pearled with dew 
And set about with lilies, 
There fiUing mannds with cowslips, you 
May find your Amaryllis. 

JJ. What have the meads to do with thee 
Or with thy youthful hours? 
Live thou at court, where thou mayst be 
The queen of men, not flowers. 

Let country wenches make 'em fine 

With roses, since 'tis fitter 
For thee with richest gems to shine, 

And like the stars to glitter. 

HERRICK. The litUe Old Woman. 

And so the little old woman went on tiU she saw a knife : 
"Good knife, cut rope; rope won't hang butcher; butcher 
won't kiU ox ; ox won't drink water ; water won't slake fire ; 
fire won't bum rod ; rod won't bang dog ; dog won't bite pig ; 
pig won't gang ower t' brig, and I shall never get my old man 
his supper to-night." 

NURSERY TALE. SABRINAE COROLLA. 291 

H. Si tu praecipiti íuga 

Me linqves miserum, dic age, lux mea, 
Qvo te mox liceat seqvi, 

Seu te flectat amor seu moveant preces. 

L, Per campos ubi roscidos 

Albo miUe nitent lilia lumine, 
Veris primitias novi 

Decerpens calathís it tua Lydia. 

H. Qvid campi virides habent 

Sic annis teneram te iuvenilibus? 
Qvin regum celebras domos, 

Ut des iura viris, Lydia, non rosis? 

Ostentent aliae comas 

Nymphae florigeras ; te potitis faces 
Gemmarum variae decent, 

Te íulgor rutilo sidere clarior. 

w. c. TpáZiov. 

Kavrevöep ovv T(p j^KþiSltú to yp^hiov wpocTpei' 
*Í2 ^iólSíov, Ttjv dyxpvtjv ottcös ctv /uloí oat^eis' 
ov yap OéXei tov apTafiov tovó jJ TaKaiv aTráy^ai* 
ov T\ii(T€Tai ovS* ápTa/uLOs Tov fiovv CíapTajULÍjcTai' 

O l3pV9 O OfloÍíOS KaVTO^ OVK €KTri€Tai To va/uLa' 

To vafxa S* 6^ ÍíTov to irvp ovk av KaTaafiéaciev* 
To irvp o€ y ovK av CKKeat Trjv papdov ovoe (píj(Tt 
To pafihiov KaTa^íovv to kvvIoíov Trarofai' 
ovo av o KVttív TO ')(oiplov caKelv eToifxov eítj* 
To yoiptov oiapfjtTeTcu o ovo avTO tyjv ye(pvpav. 
ceooiKa ov/ulo9 fifj yepoov aoenrvoi tov Kauevofi. 

R. S. 

19—2 292 8ABRINAE COROLLA. An die Muse. 

ðBoé ic^ o^ne Mc^ xohxtf ic^ toeif e6 nic^t; abet mir groufet, 
®ey id^ tt)a6 o^ne bid^ t&unberf unb íEaufenbe iuib^ 

SCHILLEB. Let WéU alone. Here Lysimachus lies, who, when twentj years old, 
Bade adieu to the light, and was laid in tiie mould: 
If jou ask what disease overtook jbim so soon, 
Ere the moming of life had approached to its noon, 
Why, he died of desiring, when well, to be better, 
And of foUowing the Faculty's rules to the letter. 

& A. The Lucre of Wisdom. 

^xaiíft, aieid^t^um, eitíe 8ufi fann fie unö nid^t gw&^ren} 
aSae iibt Me SBeifífeit un6?— Den ®eifi, baö ju entbe^irem 

KAESTNER. , I%e Miser. 

Thirsty Tantalus, standing chin-deep in the river, 
Sees the water glide from him, untasted, for ever: 
And were Harpagus plunged in his gold to the chin, he, 
Though to 'scape from starvation, would ne'er touch a guinea. 

s. A. 
8ABRINÁE GOROLLA. 293 Ad Musam. 

Musa, qvid ipse forem sine te? Non auguror. At qvid 
Sint homines sine te mille, videre dolet. 

K. Aegresdt medendo. 

Avaí/JLci')(ov TÓoe (TrjiuLaf tov eiKoaeTtj irep éóvTa 
oe^aTO Uepo'e^póvfi^ Kváveos OáXafxos* 

el Taj^ epcúTípíji iroQev rjv vocro^ tj fxiv eTre^vev^ 
Tepfxa oé tto!? ovTm Áv véo^ evpe filoUf 

íaOi Toóf íov vyttj^ vyiéaTepos ijOeXev etvai, 

óe^aT air laTpov (þápfjiaKoVf evpe vóaov* 

o. F. H. Sa^ientia. 

Non dat divitias Sapíentia, non dat honores, 

Non vana luxus gaudia. 
Dic igitur, Sapiens, qvid dat Sapientia? Eebus 

Carere posse talibus. 

K. Magnas inter Opes inops. 

TávTaXos eíí "Atáoi; irefx^þOek YaXéTr* oX^ca irdax^C 
ov yap €j^6i fxéaaois €Ív voaTeaat irielv* 

tí 5e Kal waavTœs o óiXápyvpos' és fiioTov yap, 
ev fxeaaois nrep ewv XpijfxaaiVf ovoev ej^ei. T. B. 234 ^jkJuojÁE oomiJ^ 

F.r !=jt i« úiTTL «bi I flB liat a nuuL — 
Ir. i.m « =a£. TvuTt \mt a hriMt in nimdL 

8. A. Mtmt Glambe. fBi'Jbt 9dia/atm it kfcnr? íém mi «0« 27.« ITofibf . 'TL» a rtrj zvA wtjfM that we Inre m 

To knd. or to spend, or to gire in; 

But v> beg. or xo bomnr, or get at one^s own, 

'Túi the Teiy worst woild tliat ercr wjui known. 

OIJ> ADAGE. 7%^ Truth'haters. 

C mie tHel neue ^einte rtr !SaMftt! 9Kr Mðlet Ue @ee{e, 
'Seí^ i<t^ toe (Sulengdc^íec^, toé n(6 bem Sú^ ftd^ ti&ngt. 8CHIIXER. 7%€ Deocí Hound. 

\h^M ihmiíh thou art, thj wldtemng reKcs here 
Hfíll, l'aríJf/hagfjjí, thc woodland stag shall fear: 
( yíihn4*.roti Hnw thíjc ín thy fiery flight, 
Átiá Valifm'H wa«te, and Osaa's acarp^ height. 

From suiOKiDES. 8ABRINAE GOROLLA. 295 

Homo sum, hmani nihil a me alienum puio. 

Dixit, Amo Venerem, Bacchum, convivia, Daphnis, 
Cmnqve homo sim, tali nomine digna seqvor. 

Siste, precor, paullnm, respondi protinus, Erras; 
Non homo, cum facis haec, sed fera, Daphni, mihi es, 

w. D. Mdligio. 

Qva« tua relligio est?-^Harum qvas tu mihi narras 
Nulla. — Qvid has prohibet credere? — ^Relligio. K. Blos. 

OvK av Tív €vpoi9 Tov y€ vvv Kp^laaa) filov, 
'^íjaaí T ávaXwaral re Kai oovvai OeXœv' 
aiT€7v o€ ')(fií}(T6al T rioé Trpá^aaOai Ta ad 
ovK eaff oTTws av \€ípov evpfj(T€t9 fiiov. F. E. G. Oí fiio'aXrideí^. 

Qvot Veri subeunt hostes! Qvot ab omnibus umbris 
Invadunt ululae, turba molesta, diem! 

K. Canis Epitaphium. 

Mortuus es, sed adhuc positas in limite silvae 
Dama tuas metuit, Pamphage, relliqvias ; 

Te- rapidum norat cursu fiammante Cithaeron, 
Felion, atqve hirtis Ossa fragosa iugis. 

B. M. Ð. / 296 SABRINAE COROLLA. 

The faded Beauty. 

Venus, take my votive glass, 
Since I am not what I was: 
What firom this time I shall be, 
Venns, let me never see. 

PBiOB (Jrom íhe Oreek). Tonkunst. 

8eben atí)mt ber Mlbenfce í^unfl} @eifl forinr' ic^ t>om S)íd^ter; 
Slber bie @ee(e fprid^t nur ^ol^^^mnia m^ 

SCHILLER. Woman. 

Ficklest of things is Woman, once I thought: 
But sounder logic new conviction wrought. 
Ficklest of things forsooth I Does this express 
A thing so constant in its fickleness? . AJier Life's Jitful Fever. 

Bless not my tomb, vile worldling: if I rest 
Afar firom your intrusion, I am blest. 

s. A. {^from the Greek), To a Lady sleeping. 

Thóu sleep'st, soft silken flower! Would I were Sleep, 
For ever on those lids my watch to keep ! 
So would I have thee all mine own, nor he, 
Who seals Jove's wakeftd eyes, my rival be. 

MEKivALE {from meleaoeb). SABRINAE GOROLLA. 297 

Trj Tlacþlri t6 KÚTOTrTpop. 

Do Veneri speculiim: ntimqyam non illa reMget: 
Sed fovet hoc curas exstimulatqve meas: 

Scilicet in vitro memet discemere fido 
Qvalis ero nolo, qvalis eram neqveo. 

w. H. P. Musica. 

Yita sit in statuis; spirare poemata possint; 
Ipsum animum callet Musica sola loqvi. 

K. Levior Cortice. 

Hoc ego crediderám, levius nihil esse puella; 

Sed mens non eadem est, qvae fdit ante, mihi. 
Scilicet iUa levis neqvaqvam iure vocatur 

Qvae propria constans in levitate manet. 

J. H. AUa Qvies. 

Improbe, ne nostrum iubeas salvere sepulcrum, 
Ðummodo ne venias tu prope, salvus ero. 

R. Votum. 

Molle caput, dormis: o si essem Somnus, ut ista 
Possem agere excubias ante supercilia: 

Sic addicta fores mihi tota, neqve aemulus esset 
Qvi vigilis claudit lumina nocte lovis. 

p. S98 SÁBRINÁE COROLLA. 

An Eye-witness. 

Why dost thou gaase upon the skj? 

O that I were jon spangled sphere; 
Then every star Bhould be an eye, 

To wander o*er thy beautíes here. 

MOOBE {/rom PLATO). 

Der Beste Staat. 

ffloran erfenn* i(í) Uw bcflcn ©taot ?— SSSoran bu We bejle 
^rau fennfl, taran, mcin %xtnxá), Þaf man ^on ^tibm nid^ 
fpric^^t. 

SCHILLEB. Nasciiur morUura. 

She took the cup of life to sip ; 

Too bitter 'twas to drain; 
She meekly put it from her lip, 

And went to sleep again. 

TOMBSTOKE. Ikis Distichon. 3m «&erametcr fieigt bc^ €))ringqucll'd flufítð^ @aú(c; 
3m ^Pcntamctcr brauf fallt fie mclobifc^ ^crab* 

SCHILLER. Farsighted Jack. 

Jack his own merit sees: this gives him pride, 
For he sees more than all the world beside. 

ELEGANT EXTRACTS. SABRINÁE COROLLA. 299 Testis ocidatus. 

Tune polum spectas? Vellem polus astrifer esse, 
Et Veneres oculis mille videre tuas. 

K. Optima Respvhlica. 

Optima qvo signo respublica noscitur? Ipso 
Optima qvo mulier; vulgus utramqve silet. K. ^íl QávaTe waiœp. 

ZéU)fis o67ras Xafiova eyeveff 'Hái/Xi;, 
ewel Sé irwfA avevpev cos eíti TriKpov^ 
ovk eKTTíetv too ^Í^cX', dWa Trptjiovws 
')(el\ov9 aTrawrao" elr eKOiikriOri iráXiv* C. T. C. Elegia. 

Hexameter fontem liqvidum submittit in auras: 
Pentameter lapsu moUe canente refert. 

K. Sui amans sine Rivali. 

At non est tolerandus Otho, at sine iure superbit 

Vir unus ille ceteris ineptior. — 
Virtutes videt ipse suas Otho: iure superbit 

Vir imus iUe ceteris sagacior. 

K. 300 SÁBRINÁE COROLLá. 

On the — of — 

My Ixird, thcy «iy, has wít— For wbat? 
Fí/r writíng? — ^No; for writiiig noL 

OIJ> iSTé^ refvsed al ^The Baven* in Olden Time. 

MírM$ \umi of the Uaven'0 been doctored to plague ns; 
f anked hím for Neguit : — he grinned and sud, Naj, gooae. ifÍTi^ Stephen. 

Kíng Hteplien wa8 a worthy peer, 
IIÍH brec<;hcH coMt him but a crown; 

llii hdd ihcrn HÍxpcncc all too dear, 
Wíth that lic callcd thc tailor lown. 

JIc wa» a wight of high rcnown, 

And thou art but of low dcgrcc. 
'TÍH jiridc tliat pulln thc country down, 

And takc tiiy auld cloak about thee. 

OLD BALLAD. SABRINAE COROLLA. 301 

Tuta Silentio Merces\ 

irro sapit, memorant. — Qvod scripserit? — Absit ab iUo 
Dedecus hoc: qvod nil scripserit, Hirro sapit. 

K. Negat Improhus. 

Callidus iUe nihil calidi dat caupo Ravennae; 
Cum peterem Negus, reddidit iUe, Nego. s. A. ^Te(pavos TTOT tiv o irpocrOe 

KoXoKayaOos jUL0vap')(09' 

6 o€ OuXajcwv ofþeiXwv 

o\ov apyvpov aTaT^pai 

ojioXola'l 0* €^ eXaTTov 

VTroXafjilicivwv ovvaaQai 

KaKOjULijTiv (ivofial^e 

ooXíóppa^ov T€ páirTfiv, — 

^€ya\(ovviUL09 iul€v ovto^, 
\ ^ i/ t/ t t f 

<TV O aTljULO^ €K T aTíjUiWV 

TO TToXKTfia ojj Ka9aip€7 
Tpv^epœv "xktS^ woXiTœv' 
<þ€p€ o ovv, Tpífiœva 7r\€vpa7^ 
€\€€iv6v ajuLtþíjiaWe. s. Catrmtna gínttn. á 
The Lord the Creator. 

Beneath thy all-dírecting rod 
Both worlds and worms are equal, God. 
Thy hand the coraet'a orbit drew, 
And lighted yonder glowworm too. 
Thon didst the dome of heaven buiH up, 
And fomi yon snowdrop's silver cup. Ðeiis est gvodcumqve vides. 

Iterum summe parens, tuae bilances 
Mundos lege parí librantqve vermea. 
Qvae scripsit manua orbitam cometae, 
Et UmpyridÍB cdidit lucemam. 
Caeli tu rutilum lacunar idem 
Et lili niveara creas corollam. 306 SABRINAE COROLLA. 

m 

The coming Judgment. 

The world is grown old, and her pleasures are past ; 
The world is grown old, and her form may not last; 
The world is grown old, and trembles for fear: 
For sorrows abound, and judgment is near. 

The sun in the heaven is languid and pale, 
And feeble and few are the fruits of the vale; 
And thc hearts of the nations fail them for fear : 
For the world is grown old, and judgment is near. 

The king on his throne, the bride in her bower, 
The children of pleasure, all feel the sad hour: 
The roses are faded, and tasteless the cheer: 
For the world is grown old, and judgment is near. 

The world is grown old: but should we complain, 
Who have tried her, and know that her promise ís vain? 
Our heart is in heaven, our home is not here, 
And we look for our crown when judgment is near. 

HEBER. The Fathers. 

"The fathers are in dust, yet live to God:" 
So says the Truth ; as if the motionless clay 

StiU held the seeds of life beneath the sod, 

Smouldering and struggling tiU the judgment-day. 

And hence we leani with reverence to esteem 
Of these frail houses, though the grave confines : 

Sophist may urge his cunning tests, and deem 

That they are earth; — ^but they are heavenly shrines. 

LYRA APOSTOLICA. SABRINAE GOROLLA, 307 Venit summa Dies. 

Consentiit tellus fugitivaqve gaudia ponit; 
Consenuit mundi non iam durabilis ordo, 
Consenuit, vastoqve omnis terrore tremiscit, 
Dum vis iudicio crescit veniente dolorum. 
Pallidus attonito langvescit in aethere Titan; 
Vallis habet tenui minuentes ubere fructus; 
Horrescunt gentes, depressae corda timore, 
Qvod nunc iudicium mundo canente propinqvat. 
In solio princeps, sub amoeno tegmine nupta, 
Gaudia deponunt: maeret deiecta Voluptas; 
Deperiere rosae; marcent Bacchusqve Ceresqve, 
ludicium mundo cum iam canente propinqvet. 
Consenuit mundus; qvid nos, pia turba, qveramur, 
Gnara diu vitae, nec rebus credula vanis? 
Qvis caelum in voto est, non hac in sede morari, 
Nobis iudicio dat spes veniente coronam. Est Deus in nohis. 

Vivit adhuc veterum, qvi sunt in pulvere, patrum 

Cara Deo, docuit sic Deus ipse, cohors, 
Ceu premerentur humo luctantia semina vitae, 

Dum rupto eliceret caespite summa dies. 
Has itaqve exuvias, qvamvis sapientia mendax 

Mole putet tumuli semper inerte premi, 
Debita conservat reverentia; qvaeqve sophistes 

Esse lutum fingit, simt ea templa Dei. 

K. 

20—2 308 SABRINAE COROLLA. 

The Year. 

In childhood, when, with eager eyes, 
The season-measured year I viewed, 
All, garbed in fairy guise, 
Pledged constancy of good. 

Spring sang of heaven ; the summer flowers 
Let me gaze on, and did not fade; 
Even suns o'er autumn's bowers 
Heard my strong wish, and stayed. 

They came and went, the short-lived four; 
Tet, as their varying dance they wove, 
To my young heart each bore 
Its own sure claim of love. 

Far different nowl — ^the whirling year 
Vainly my dizzy eyes pursue, 
And its fair tints appear 
All blent in one dusk hue. 

Why dwell on rich autumnal lights, 
Spring-time, or winter's social ring? 
Long days are fireside nights, 
Brown autumn is fresh spring. 

Then what this world to thee, my heart? 
Its gifts nor feed thee nor can bless; 
Thou hast n(T owner's part 
In all its fleetingness. 

The flame, the storm, the quaking ground, 
Earth's joy, earth's terror, nought is thine ; 
Thou must but hear the sound 
Of the stiU voice divine. 

O princely lot! O blissful art! 

E'en while by sense of change opprest, 
Thus to forecast in heart 

Heaven's age of fearless rest. 

LYRA APOSTOLICA. 
SABRINAE COROLLA. 309 

In se sua per Vesligia volvitur Annus. 

Annum temporibus dispositum suis 
Dum miror cupido lumine parvulus, 
Sponderi mihi visa est 
Mansuri series boni. 

Ver caeli cecinit gaudia; non Canis 
Aestatis roseum praeripuit decus; 
Nec sol ipse rogatas 
Invidit foliis moras. 

Venerunt Charites qvattuor et vice 
Discessere cita: sed puero breves 
Saltus inter amoris 
Pignus qvaeqve tulit suum, 

Ut versa est species! Ut rapidum seqvor 
Annum vix oculis deficientibus ! 
Pallet, pra^terit omnis 
Subsidens tenebris color. 

Autumnale iubar qvid morer, aut opes 
Vemas, aut hiemis concilia et choros? 
Nil Octobribus horis 
Maiae, nil brevior dies 

Longo discrepat. O pars melior mei, 
Qvo te terra beat munere, qvo cibo 
Pascit? Num fagitivi 

Menses te dominam vocant? 

Tempestas, tonitrtt, flamma, tremor soli, 
Terrarum timor et gaudia, nil tuum: 
Observanda tibi una est ^ 

Magni vox tenuis Dei. 

O regum mihi sors sorte beatior, 
Dum motus qvatiunt, dumqve metus, metu 
Sic motuqve vacantem 

Praesensisse animo polum ! 

K. 310 SABRINAE GOROLLA. 

The Wonders ofthe Deep. 

They that go down to the sea in shíps, 

And do business in great waters; 

These men see the works of the Lord, 

And his wonders in the deep. 

For at his word the stormy wind ariseth, 

Which lifteth up the waves thereof. 

They are carried up to the heaven, and down again to the 

deep: 
Their soul melteth away because of their trouble. 
They reel to and fro, and stagger like a drunken man, 
And are at their wit's end. 

So when they cry unto the Lord in their trouble, 
He delivereth them out of their distress. 
For he maketh the storm to cease, 
So that the waves thereof are still. 
Then are they glad because they are at rest: 
And so he bringeth them to the haven where they would be. 

PSALM cvu. 

Means of Grace. 

Lord, I have fa^ted, I have prayed, 
And sackcloth has my girdle been, 

To purge my soul I have essayed 
With hunger blank and vigil keen. 

O God of mercy ! why am I 

Still haunted by the self I fly? 

Sackclgth is a girdle good, 

O bind it round thee still; 
Fasting, it is angels' food, 

And Jesus loved the night-air chill; 
Yet think not prayer and fast were given 
To make one step 'twixt earth and heaven. 

LYRA APOSTOUCA. 
SABRINAE GOROLLA. • 311 

Miracula Ponti. 

*'0(Toi fielÍwTes Trói/rtot veaiv €7ri 
ei' €vpvv(ÍT(p '^YiiJLaTa (nrevoova á\/, 
Toi/Tots irápeGTiv eicropav tov Kvpiov 
OTTola OavfíaT ev jÍvOols €pyá(^€Tai. 
Keívov yap €VTeWovTOs evOvs opvvTai 
Tv^túS aeipœv otoii áXos yieTapa'iov. 
o\ á* ovv €s alOep*, aXXoT és ttovtov (iáOi] 
ytapova avœ t€ icaí KaTw (þopovfÁCvoi' 
Kai was Tty evoov TtjKeTai Xvwris vtto. 
fiiíjL yáp aWoT aWoŒ , co$ olvwfAevoi^ 
aKípTtúO'iv €Í\l(Ta'ovai Trapclíþopov Tróoa, 
I^Sfi TrapdK\á(T<TovT€s e^eopoi (þpevwv, 
OTav ó áfJLrj'xavovvTes ev^^œvTai GeaJ, 
€Kpv€Tat a(þas tov Tá\aiwœpov ircidovs, 
KoifjL<f, yap ovv aeWav, oktt aKVfiova 
Qa\a(T(Tav evoeiv' oí o 6pwvT€S evoíav 
yaipovcT* o o op/xov ov ttoOovítív elo'ciyei. 

X* 0« £• 

ArdiM prima Via est. 

Dixi saepe preces, egi ieiunia, vinxi 

lilollia saetoso tegmine membra, Deus: 
Utqve animum turpi purgarem adspergine, saepe 

Est temptata mihi nox vigil, aegra fames. 
Dic, Pater, humanos semper miserate labores, 

Cur me sic fugiens sic tamen ipse seqvor? 
Corpora saetosum confirmat fortia tegmen, 

Hoc igitur circa pectus, ut ante, liga: 
Saepe fiiere cibo superis ieiunia turbis; 

Christo in deliciis frigora noctis erant. 
Sed ne crede preces, ne tu ieiunia crede, 

Ilicet ad superos qvae ferat, esse viam. 

K. á 312 • SABRINAE COROLLA. The Better Land. 

I liear thee speak of the better land, 
Thou callest its children a happy band: 
Mother, oh where is that radiant shore; 
Shall we not seek it, and weep no more? 
Is it where the flower of the orange blows, 
And the fire-flies dance through the myrtle-boughs ?- 
Not there, not there, my child. 

Is it where the feathery palm-trees rise, 
And the date grows ripe under sunny skies; 
Or midst the green islands of glittering seas, 
Where fragrant forests perfiime the breeze, 
And strange bright birds on their starry wings 
Bear the rich hues of all glorious things? — 
Not there, not there, my child. 

Is it far away in some region old, 
Where the river wanders o'er sands of gold, 
Where the buming rays of the ruby shine, 
And the diamond lights up the secret mine, 
And the pearl gleams forth from the coral strand; 
Is it there, sweet mother, that better land? — 
Not there, not there, my child. 

Eye hath not seen it, my gentle boy; 
Ear hath not heard its deep songs of joy ; 
Dreams cannot picture a world so fair, 
Sorrow and death may not enter there; 
Time doth not breathe on its fadeless bloom; 
For beyond the clouds and beyond the tomb, 
It is there, it is there, my child. 

MRS HEMANS. SABRINAE COROLLA, 313 Arva heata Petamus Arva. 

Narras de meliore, mater, ora; 
Felices ibi credis esse coetus: 
Dic o dic ubi sit ; licetne terram 
Fulgentem petere et carere fletu? 
An qva flore citri renidet aestas, 
Et musca saliunt flagrante myrti? — 
Terram qvam cupis haud ibi est, puelle. — 
An qva sub face laetiore fructus 
Alatae properat tumere palmae, 
Qva splendor maris insulis inerrat 
Silvosis, zephyrosqve odorat arbor, 
Stellatisqve avium caterva pennis 
Rerum miUe novos rapit colores ? — 
Terram qvam cupis haud ibi est, puelle. — 
An mundo procul abditur vetusto, 
Qva flumen ruit aureis arenis, 
Qva secreta vibrant per antra lucem 
Gemmae multicolore fulgurantes 
ScintiUa, niveisqve margaritis 
Albet curalium micantis actae? — 
Terram qvam cupis haud ibi est, puelle. 
NuUi visa oculo, tenelle, nulla 
Laetos succinuit modos in aure: 
Numqvam mens ita liberam creavit 
Luctuqve et lacrimis serenitatem. 
Nam, qva nescit edax nocere tempus, 
Trans nubes radiat nigras, sepulcri 
Vemat trans hiemem beata tellus. 

K. 314 SÁBRINAE COROLLÁ. 

Sonnetto. 

Dov' h, Signor, la tua grandezza antica, 
E r ammanto di luce, e V aureo trono? 
Dove il fulmin tremendo, il lampo, il tuono, 
E r atra nube che al tuo pife s' implica? 

Parmi che turba rea m' ínsulti e dica: 

Questi h il tuo Nume? e quel vagito h il suono 

Scotitor de la terra? e quelle sono 

Le man' ch' arser Gomorra empia impudíca? 

Esci, gran Dio, da 1' umil cuna, e in tempio 
Cangiato il vil presepio, al primo onore 
Toma del soglio, e si favella a 1' empio: 

Vedrai, vedrai del giusto mio fiirore 

La forza immensa a tuo gran danno e scempío, 

Tu che non sai quanto in me possa amore. 

AKTONIO TOMMASI. The Restitution of Man. 

O Son, in whom my soul hath chief delight, 

Son of my bosom, Son who art alone 

My word, my wisdom, and effectual might, 

All hast thou spoken as my thoughts are, all 

As my etemal purpose hath decreed: 

Man shall not quite be lost, but saved who wiU; 

Yet not of will in him, but grace in me 

Freely vouchsafed; once more I wiU renew 

His lapsed powers, though forfeit, and enthralled 

By sin to foul exorbitant desires; 

Upheld by me, yet once more lie shall stand 

On even ground against his mortal foe; 

By me upheld, that he may know how frail 

His fallen condition is, and to me owe 

All his deliverance, and to none but me. 

MILTON. SÁBRINAE COROLLA. 315 

Deus in Cunis. 

Nunc ubi maiestas? Ubi nunc, Deus, aurea sedes? 

Circumfusa tibi taenia lucis ubi? 
Fulgur ubi tonitruqve tuum fulmenqve tremendum, 

Qvaeqve obducta tuos implicat umbra pedes? 
Impia gens risu me provocat: Hoc tibi numen 

Scilicet, et mundum vox qvatit ista suum? 
Haene manus, qvibus ultricem iaculantibus ignem 

Neqvitiae poenas foeda Gomorra dedit? 
Qvo potes usqve pati? Templum praesepia fiant; 

Surge tuis cunis, maxime, surge, Deus: 
Surge potens soliiqve tui reparatus lionore 

Protere terribili voce rebelle caput: 
Qvi qvid amor valeat nescis meus, in tua damna 

Qvid valeat disces vindicis ira Dei. 

K. Scderis Vestigia nostri irrita. 

Q TeKvoy, dfiíjs Kapolas rá ^íXraTa, 
ayaTnjTe TeKUov, os fxovo^ iraimav €(pv9 
lío(pia Aoyo^ tc iravTeX^s t ícrj^i)s eyur/, 
Trpoatpod fxev irdvT elira^ oh e<þpovTiaa 

y f I Vr*' f»»»/ »^ 

C^vnicpœva o ois eyvwK aTr aiwvcov eiri 
aiwva^' avOpwTTo^ 'yap ov iravœXeOpo^ 
TreTTTWKeVf tjv oe tís OeXri awdtjaeTai' 
ov juLTiv OeXwv fxev KCivoSf aXV e^txoí; xapiv 
óœpovjuievov acpiv, e^avopdœacD o €tí 
Keívov /uLaX av9i9 Triv TraXippoTrov (þvaiv, 
K€i vvv TrenpaTai iraaa Kawiöv/ULicov 
k\v€i irepiaaœvy avofxiag rjaaw/uLevtji » os efLaii ap<oyai9 k€iv(/9 avTiaTtjaerai 

Tjóij /xaX' avOi9 íffos íaip ry ovafxeveV 

e/uLai^ y apœyai^, œs av egeiorj juLaudOV 

€19 ijv ULeOeaTYjK oi(vvj ds d/uLrj-^^avo^, 

Ka/uLoi y o(p€i\rj TravT€\rj rá pvaia, t. s. e. á 316 SABRINA E COROLLA. Sayings of the Wise. 

Better is the poor that walketh in his integrity, 

Than he that is perverse in his lips, and is a fool. 

Also that the soul be without knowledge, it is not good; 

And he that hasteth with his feet sinneth. 

The foolishness of man perverteth his way: 

And his heart fretteth against the Lord. 

Wealth maketh many friends; 

But the poor is separated from his neighbour. 

A false witness shall not be unpunished, 

And he that speaketh lies shall not escape. 

Many wiU entreat the favour of the prince: 

And every man is a friend to him that giveth gifts. 

Delight is not seemly for a fool; 

Much less for a servant to have rule over princes. 

The discretion of a man deferreth his anger, 

And it is his glory to pass over a transgression. 

The king's wrath is as the roaring of a lion; 

But his favour is as dew upon the grass. 

PROVERBS, CH. XIX. Twofold Hope. 

m 

Reflected on the lake, I love 

To see the stars of evening glow, 

So tranquil in the heaven above, 
So restless in the wave below. 

Thus heavenly hope is all serene; 

But earthly hope, how bright soe'er, 
Still flutters o'er this changing scene, 

As false, as fleeting, as 'tis fair. 

IIEBER. 
SABRINAE COROLLA. 317 ^o(J>ía év Tlapoiiuiiais. 

Ej^oi/CTi TrXeiovj octtís wv irevri^ ai^rjp 
Xfvpci 01 a7rXóri;ros, tj oiáaTpo<pop 
yXwaaav ve/uLCúv ns fxwpos €k fxwpov (ppevos. 
ovo* á^vvi^fiwv ovaa (þprjv Ka\w9 €j^€** 
afÁapTávei o o Tiöe/ULCvo^ (TTrovotjv Trooóy. 
Kai lULtjv To jULwpóv y avopa r^s ooov TrXava.^ 
7rpo9 K€vTpa XaKTíi^ovTa oia (ppevwv Ocffi, 

TTOXXOV^ y O 7r\0VT09 TOVS (pÍXoVS €(p€XK€Tai, 

oiK€7 oé XwpU Twv TréXas Trévrj^ avrip, 
rj y^€vooiJiapTv^ ovk aTraXXa'^OrjaeTai 
aOipos^ ovo€ txfj K(pvyrj y^€vo6(TTOjkos» 
TToXXoí ye toi (ralvovai tov KpaTovvT aei, 
Kai T(p cioovTi owpa iras ri9 €v (ppovel* 
yeyrjOevai tov jxwpov ovk €v €V7rp€Tr€7f 
fjirov To oovXov (pwTa Koipávwv KpaTCiv, 
To aw(ppov opyrjs ajxfioXa^ OeaOai ^íXel, 
6aTi9 TreTTovOm TaoiK €Ít* cí'yaXXcTat 
Trapeis' '^^oXos toi ftaaiXew^ (pXeywv 7rp€7r€i 

(ÍpV)^(VIUL€V(f) XeOVTl, ^plKtÍoijS kXv€IV' 

'Xapis í' €oiK€v €Vop6cF(p '^^otj^ yáv€i. 

T. S. E. Spes duplex. 

Vespertina iuvat spéctare lacustribus undis 

Reddita siderei lumina miUe chori: 
Ut superum caeli decorent immota lacunar, 

Inqve tremant imis irreqvieta vadis. 
Sic tranqviUa nitet spes caeli praescia: sed qvae 

Ducit ab humanis spes alimenta bonis 
Irradiat fragilem mutanti lumine terram, 

Pulchra, sed a species falsa, brevisqve nitor. 

K. á 318 8ABRINAE COROLLA. Sweet are the Uses of Adverdty. 

I have been honored and obeyed, 

I have met scom and slight; 
And my heart loves earth's sober shade 

More than her laughing light. 

For what is rale but a sad weight 

Of duty, and a snare? 
What meanness, but with happier fate 

The Saviour's cross to share? 

This my hid choice, though not from heaven, 

Moves on the heavenward line; 
Cleanse it, good Lord, from sinfal leaven, 

And make it simply thine. 

LYRA APOSTOLICA. A Fresent Deity. 

Lord, thou hast searched me out, and known me: 
Thou knowest my down-sitting and mine up-rising; 
Thou understandest my thoughts long before. 

Thou art about my path and about my bed, 

And spiest out all my ways. 

For lo there is not a word in my tongue, 

But thou, O Lord, knowest it altogether. 

Thou hast fashioned me behind and before, 

And laid thine hand upon me. 

Such knowledge is too wonderfiil and excellent for me: 

1 cannot attain unto it. 

Whither shall I go then from thy Spirit, 
Or whither shall I go from thy presence? 
If I climb up into heaven, thou art there: 
If I go down to hell, thou art there also. 

PSALM cxxxix. 
SABRINAE GOROLLA. 319 Ingenium Res Adversae nvdare sólent. 

Imperio qvondam, qvondam dignatus honore, 

Mox idem opprobrio ludibrioqve ftii: 
Seriaqve in terris potior mihi vesperis umbra est 

Qvam liqvida ridens ebria luce dies. 
Qvid regnare tulit nisi pondus triste laboris 

Ketiaqve occultis insidiosa dolis? 
Et qvid pauperies? Christi suspiria, Christi 

Sortiri luctu cum leviore crucem. 
Haec igitur, si non caelo demissa, voluntas 

Me tamen haud dubia ducit ad astra via. 
Hanc tu labe, Deus, turpiqve adspergine purga, 

Et tibi qvae placeant omnia vellé iube. 

K. Praesens Deus. 'Q Kv/Oi 9 otaOa /ii e^epevifrfcra^ ropíú^^ 
evv^s T eiravTeWovra KáirioejuLPiov 
TTiTvovu ofAoiw^ evvoci /i a o av (ppovœ, 
Kal irpiv (þpoveiv /li€ 'irpov^eTrla'Taa'ai TráXai* 
av afx(pi fxev ttoo y afKpi ó evvaarTrj piov 
acl irapei /uloi^ iravTas €^i')(vo(Tko7c£v 
TpoTTOv^' €7ret Toi Kov óid yXœcratf^ ej^o) 
ovoev Ti ipwveiVf fxrf ov (Ta(p eiooTo^ o'etýev. 
av Toi oé/uLas fxov Ta t oTríaío ^vvrjpfxoo'as 
Kal TairÍTrpoaOeVf eirifiaXwv affv oe^iáv* 
ToiavT e/uLol ao(þœTep rf ^vvievaiy 
yvcú fxrfv vwepfiaWovTa' irol fxev yap \aOœ 
aov TTvevfxaf ttol oe atjv Trapovalav lœvl 
TTTYfvov ydp apas awfx es aiOepog fiaOi] 
opw a €K€7 TrapovTa, Kal KaTa yOovo^ 
/uioXwv opw a evóvTa Kdv ''Atoov cofxois. T. S. E. i 320 SABRINAE COROLLA, All Things are Vanity. 

When mirth is fuU and free, 
Some sudden gloom wiU be; 
When haughty power mounts high, 
The watcher's axe is nigh. 
AU growth has bound; when greatest found, 

It hastes to die. 

When the rich town, that long 
Has lain its huts among, 
Bears j^s new structures vast, 
And vaunts, — it shall not last. 
Bright tints that shine are hut the sign 

Of summer past. 

When, too, thine eye surveys 
With fond adoring gaze 
And yeaming heart thy friend, 
Love to its grave doth tend. 
All gifts helow, save faith, but grow 

Towards an end. 

LYRA APOSTOLICA. The Parish Priest to his Successor. 

If thou dost find 

A house built to thy mind 

Without thy cost, 
Serve thou the more 
God and the poor; 

My labour is not lost. 

nERBERT. 
SABRINÁE COROLLA. 321 

Omnia magna cadunt. 

Inter soluti gaudia pectoris 
Persaepe nubes ingruit horrida; 
Uteumqve sublimi potestas 
Summa sédens dominatur arce, 

Ultor securim praeparat. Omnia 
Qvae procreantur Ihnite parvulo 
Clauduntur, atqve in maius aucta 
Fimere deproperant caduco. 

En qva per agros sparsa mapalia 
Dudum latebant, urbs nova coUigit 
Caementa, et insigni domorum 
Mole nimis locuples superbit, 

Mansura paullimi: mox cadit obruta* 
Turpi ruina. Silva coloribus 
Qvam vestit autumnus coruscis 
Omen habet morientis anni: 

Et cimi sodalem pectore sedulo 
Fixusqve amanti lumine suspicis, 
lam nunc sepulcrales inire 
Fluxus Amor properat tenebras. 

Qvaecumqve nobis sunt data munera 
Iniurioso limite temporis 
Urgentur; indefessa longo 
Sola fides stabilitur aevo. 

Apto cu/m Lare Fundus. 

Haec tibi si cordi est, qvi nunc mea munia curas, 
Sumptibus haud propriis aedificata domus, 

Da tu pauperibus tanto plus ipse Deoqve: 
Sic poterit noster non periisse labor. 

K. 

21 Á 322 SÁBRINAE COROLLÁ. The Burden of Bábylon. 

He who emote the people in wrath with a contiimal stroke, 

He that roled the nations in anger, 

Is persecuted, and none hindereth. 

The whole earth is at rest and is quiet; 

They break forth into singing. 

Tea, the fir-trees rejoice at thee, 

And the cedars of Lebanon, sajing, 

Since thou art laid down, no feller is come up against us. 

Hell from beneath is moved for thee, 

To meet thee at thy coming: 

It stirreth up the dead for thee, 

Even all thq chief ones of the earth ; 

It hath raised up from their thrones all the kings of the 

nations. 
AU they shall speak and say unto thee, 
Art thou also become as weak as we? 
Art thou become like unto us? 
Thy pomp is brought down to the grave 
And the noise of thy viols : 
The worm is spread under thee, 
And the worms cover thee. 
How art thou fallen from heaven, Lucifer, son of the 

moming, 
How art thou cut down to the ground, 
That didst weaken the nations! 
For thou hast said in thine heart, 
I wiU ascend into heaven, 
I wiU exalt my throne above the stars of God. 
Yet thou shalt be brought down to hell, 
To the sides of the pit. 
They that see thee shall narrowly look on thee. 
SABRINAE COROLLA. 323 

Occidit, occidit*. 

O Trpiv irpoi opyfjv ^upTovtp wXfiyri Xewv 

TrXfi^a99 o iravTwv irpiv Tvpavveiaa^ edi/cSi/, 

onÓK€Tai vvVf ovS o KwKvawv irápa. 

y^v fxev yaXiivfi iraaav evSla t ej^ei, 

<p\éyov(Ti o vfivœv iravToOev Tepirvwv vófjLOi* 

irevKaí cé Aifiávov ff vyl/iyevvijToi Keopoi 

eweyyeXíoai aoi fiowaí t é/x(þavw^i 

»^ \ » »» • - t^ » f 

ovoeií e(p fjiÁa9 wo eiriaTpaTeveTai 

TOfiev^ avaío^ KaTaK€KpvfA/JL€vov cedev. 

"AíOfj^ o evepOe, a^v ^ápiv Kivovfievoif 

'Xatpeiv KeXevei. TroXXá, cróv t i^(t)i; Kapa 

awavT eyelpei aoi \ewVf yaia^ wpofiov^f 

eOvwv avaKTa^ el^avaaTfiaas dpovwv. 

ovTot o épovcri KepTOfjLov irdvTei a eiro^' 

Ap' ovv afiXfrxpo^ Kai crv yeyivrfaai ttotc 

oTTOta ')(fjfi€is 9 Kat av orju fjfitv lao^ ; 

^ojy fiev év Tá^oiat aat KeivTat 'j^toat 

Ka\ Tvfiiravwv awv KéXaoo^f eyKpvirTet oe ae 

(TKwXij^, ev o(TTot^ (Toi^ vTToaTpwaas Xcxoí* 

(pev (TirepiJL 'Ecuoy ^(í}(r(f>op\ w air ovpavov 

ireirTWKa^ aiíT'Xpd irTWfiaT ovo dvaaj^eTcif 

oíots TeTvyjfai Tvfkfijounv 'j^afuxnreTfi^y 

o irpiv iroT eQvwv ÍKKepavvdaas aOevos* 

€(pfi9 ydpf 010 9 €0979 woT dvoai(p (þpeviy 

EÍ9 oipavov (3as dfxov vyj/(oaw Opóvov 

Qeov wcíXatwv aaTepwv vireprrepov' 

ireaet o e^ Atoov Katirep (oo etirwv ofuw^ 

KeU irXevpa (iapdOpov* j(ot a iSovTes oiuífj.aat * Hi senarii, in Guria Cantabrigiensi &ctá, auctori suo haud sane digni yisi 
erant qvi publici iuris iterum fierent, nisi id ipsum ii impetrasBent qvibus morem 
omnino gerendum oensuisset. Itaqye emendati qvantulum visum est lectorum 
veniam ezspectant. 

21—2 324 SABRINÁE COROLLÁ. 

And conBÍder thee, SAying, 

Is this the man that made the earth to tremble, 

That did shake kingdoms; 

That made the world as a wildemess, 

And destroyed the cities thereof ; 

That opened not the house of his prisoners ? 

ISAIAH, CH. XIV. The JSvidence of Things not seen. 

We saw Thee not, when Thou didst tread, 
O Saviour, this our sinfiil earth; 
Nor heard thy voice restore the dead, 
And waken tliem to second birth; 
Yet we believe that Thou didst come, 
And quit for us thy glorious home. 

We were not vdth the faithftd few, 
Who stood thy bitter cross aroimd; 
Nor heard thy prayer for those who slew, 
Nor felt that earthquake rock the ground. 
We saw no spear-wound pierce thy side, 
But we believe that Thou hast died. 

No angel's message met our ear, 
On that first glorious Easter Day; 
"The Lord is risen. He is not here; 
" Come, see the place where Jesus lay." 
But we believe that Thou didst quell 
The banded powers of death and hell. 

We saw Thee not retum on high; 

And now, our longing sight to bless, 

No ray of glory from the sky 

Shines down upon our wilderness; 

But we believe that Thou art there, 

And seek Thee, Lord, in praise and prayer. 

ANON. 
SABRINAE COROLLA. 325 

fi\éy\fOV(T QKpifim rio €peupij<roual cr' ev 

ofÁOu powvT€^9 Ap oo ouu cunjp e(pu 

o y^u 0o/3]7(ra99 Trai/Ö ó auyKpouaa^ eOvri ; 

ap ouv oo eariv ou^eptiiuLwa'as yyova, 

iroXei^ aTracrav el^aiiTTwaa^ iruplf 

ouó ai'^^fiaXwTwv oeafilou^ oíl^a^ ^ófxou^ ; 

K. MaKcipioi oi firi iSóvre^y Kai 7ri(rT€V(rapT€^. 

Non vidimus Te, Christe, peccantum salus, 

Terrena visentem loca: 
Non lingva nobis audientibus tua 

lussit renasci mortuos; 
Sed credimus Te, vindicem nostrum, Patris 

Liqvisse fulgentem domum. 
Si non tuae nos vidit adstantes cruci 

PauxiUa fidorum cohors, 
Pro parricidis nec preces audivimus, 

Nec sensimus labi solum, 
Nec visa nobis hasta transfodit latus, 

Te mortuum esse credimus. 
Lux iUa Paschae prima non praeconium 

Caeleste nobis attulit: 
Surrexe Dominum scite: non hic est: locum 

Spectate, lesus qva modo 
lacebat: — at vi victa credimus tua 

Mortisqve et Orci foedera. 
Ad astra si non Te redire vidimus, 

Nec lucis optatum iubar 
Palantibus per vasta terrarum micat, 

Adesse credimus tamen 
Te semper iUic, Domine; praesenti Tibi 

Laudes precesqve mittimus. 

K. 326 SABRINAE COROLLÁ. Christian Warfare. 

ðoldier, go— but not to claim 

Moulderíng spoils of earth-bom treasure, 
Not to build a vaimting name, 

Not to dwell in tents of pleasure ; 
Dream not that the waj is smooth, 

Hope not that the thoms are roses; 
Tum no. wistful eye of youth 

Where the sunny beam reposes: 

Thou hast stemer work to do, 
Hosts to cut thj passage through ; 
Close behind thee gulfs are buming: 
Forward! — ^there is no retuming. 

Soldier, rest — ^but not for thee 

Spreads the world her downy pillow; 
On the rock thy couch must be, 

While around thee chafes the billow; 
Thine must be a watchful sleep, 

Wearier than another's waking; 
Such a charge as thou dost keep 

Brooks no moment of forsaking. 

Sleep, as on the battle-field, 
Girded, grasping sword and shield 
Those thou canst not name or nimiber 
Steal upon thy broken slumber. 

Soldier, rise — the war is done: 
Lo, the hosts of hell are flying ; 

'Twas thy Lord the battle won; 
Jesus vanquished them by dying. 
SABRINAE COROLLA. 327 Sic itur ad Astra. 

Incipe, miles, iter: sed ne terrestria qraeras 

Munera, post paucos interitura dies, 
Neu cupias vano nomen memorabile fastu, 

Neve voluptatis mollia castra petas, 
Neve putes iri facili super aethera cursu, 

Neu teneram spinis posse carere rosam, 
Neu captes oculo tractus iuveniliter iUos 

Kidet ubi BÆstivis soHbus almus ager, 
Te labor armatum gravior manet, acrior hostis; 

Est acies telis magna domanda tuis. 
Aestuat a tergo flamma fervente barathrum; 

Protinus i recto calle; redire nefas. 
Carpe tuam, miles, reqviem; sed non tibi luxus 

Explicat ignavo stragula grata toro: 
Vix tibi sufficiet scopulosa cubilia rupes 

Qvam ferus illisis obsidet Eurus aqvis: 
Te decet attentum longas producere noctes, 

Et somno excubiis asperiore frui: 
Qvae tu difficili servas tutamine castra 

Tempore non ullo deseruisse licet. 
Somnos carpe, velut pugnam introiturus, in armis 

Impiger, et clipeo cinctus et ense latus; 
llli qvi numeroqve carent et nomine certo 

Invadunt tacito somnia fracta pede. 
Surge adeo, miles, confecto munere belli: 

En agitat rapidam turba nefanda fagam. 
Dux tuus infemas fraudes devicit: lesus 

Morte sua victo victor ab hoste redit. 328 SÁBRINÁE COROLLA. 

Pass the stream — ^before thee lies 

All the conquered land of gloiy: 
Hark what songs of raptore rise; 
These proclaim the victor's stoiy; 

Soldier, lay thy weapons down, 
Qoit the sword, and take the crown; 
Triumphl all thy foes are banished, 
Death is slain, and earth has vanished. 

OHABLOTTE ELIZABETH. The Day of the Lord. 

Howl ye ; for the day of the Lord is at hand ; 

It shall come as a destruction from the Ahnighfy; 

Therefore shall all hands be faint, 

And every man's heart shall melt; 

And they shall be afraid: 

Pangs and sorrows shall take hold of them ; 

They shall be in pain as a woman that travaileth : 

They shall be amazed one at another; 

Their faces shall be as flames. 

Behold, the day of the Lord cometh, 

Cruel both with wrath and fierce anger, 

To lay the land desolate; 

And he shall destroy the scomers thereof out of it. 

For the stars of heaven and the constellations thereof 

Shall not'give their light; 

The sun shall be darkened in his going forth, 

And the mooyi shall not cause her light to shine. 

ISAIAH, CH. XIII. SABRINAE GOROLLA. 329 

Traiice iam fluviam; devictae gloria terrae 

Panditor ante oculos, scaena propinqva, tuos. 
Audin, laetifica dulcedine murmurat aer, 

Dum pia victorem carmine turba sonat. 
Qvin tu depositis clipeo, bellator, et ense 

Laetus lo magna voce Triumphe canis? 
Qvin tu serta capis? fugit hostis: mortua Mors est: 

Yanuit in priscum terra relapsa chaos. 

R. B. *H Kvpía 'Hmepa. 

'OXókv^eT' fj/uLap yap TréXa? to /uLÓpaíiuLov' 
CTK^yf/eí oe OvriToi^ öeoOev, C09 Sía<p0opá. 
Toíyap 7rí)oXeí\l/-€c Tray avei/uLevri Ytp/, 
Kouoetí 09 oujfí Kapoiav Teyj^urjaeTai, 
Kat o€i/uLavou<rt' Kat (þpevwv ái/da^erai 
a(páK€\o9 fJi€T a\you9f Kai 01 wSivwv irtKpwv 
'Xa>pria'€Taí t«í wawep ev TOKot^ Xcj^cw. 
Kat /uLfjv irpoi dKKov olKKo^ eKTrayXou/uLevoi 
fiXéyf/ouatf Xafiyl/et o/uLfiaff a>9 irupoúiuLeva. 
ioouj TO fkotpoKpavTov fi/uLap €p\€Tai 
jfoXy fiapuvOevn o^u/ultivÍtous irveov 
(þovou%' Qeos yap e^eptjfiMaei Te yfivj 
Kat Tous iravoupyou^ ytjOev e^airo^Oepel. 
air oupavou yap aaTepwv o/uLt/yupt^ 
oú /uL^ /jLeOr/ (þw9f ^uv S^ dfiaupwOijaeTai 
aTevj^ftív ev avToXcLtatv rjkiou kukKoí 
aKOTti}^ aeXtjvrj c ouKeT €K\a/uL\f/et aeXas* 

T. s. E. m SABRINAE GOROLLA. 

The Praise of God. 

Ye mÍ8ts and exhalationð, that now rise 

From hill or steaming lake, dusky or grey 

TiU the sun paint yonr fleecy skirts with gold, 

In honour to the world's great Author rise; 

Whether to deck with clouds the uncoloured sky, 

Or wet the thirsty earth with falling showers, 

Rising or falling, still advance his praise. 

His praise, ye winds, that from four quarters blow, 

Breathe soft or loud; and wave your tops, ye pines, 

With every plant, in sign of worship wave. 

Foimtains, and ye that warble, as ye flow, 

Melodious murmurs, warbling tune his praise. 

Join voices, all ye living souls; ye birds, 

That singing up to heaven-gate ascend, 

Bear on your wings and in your notes his praise. 

Ye that in waters glide, and ye that walk 

The earth, and stately tread, or lowly creep; 

Witness if I be silent, mom or even, 

To hiU or valley, fountain or fresh shade, 

Made vocal by my song, and taught his praise. 

MILTON. The Grace of God. 

The misty clouds that fall sometime 

And overcast the skies 
Are like to troubles of our time, 

Which do but dim our eyes. 

But as such dews are dried up quite 

When Phoebus shews his face, 
So are sad fancies put to flight 

When God doth guide by grace. 

6ASC01GNE. SABRINAE GÖROLLA. 331 

Deum lavdcUe. 

Aerii umores, terrai spiritus udae, 

Qvi sudante lacu vel aqvosis collibus orti 

Nunc ferrugineum submittitis aera, donec 

Vellera Sol extrema suo pertinxerit auro, 

Vos rerum Artifici iam adsurgite: sive colorum 

Purum fert animus nebulis illudere caelum, 

Sive cadente solum bibulum conspergere rore, 

Surgentes laudate Deum, laudate cadentes. 

Qvattuor effiisae mundi regionibus aurae, 

Nunc humiles, nunc admissae, praeconia laudum 

Adspirate Deo. Deflectite culmina, pinus, 

More salutantum, et plantarum qvidqvid ubiqve est, 

Flumina, qvae prono strepitis numerosa liqvore, 

Lympharum numeris dias intexite laudes. 

Unam, viva cohors animarum, tollite vocem. 

Aetheriae volucres, qvibus usqve canentibus itur 

Ad portam caeli, pennisqve et gutture laudes 

Ferte Deo. Testor vos, qvae mare curritis, et qvae 

Assiduo terram teritis pede, sive superbo 

Incedentia sive humili reptantia gressu; 

Nec veniente die nec decedente silebo 

Qvin doceam vallesqve cavas clivosqve cubantes 

Umbrasqve fluviosqve Deum laudare canendo. 

Xt S* £• 

Gratia Cadi. 

Ut poli qvondam nebulae serenos 
Obruunt risus, ita damna vitae 
Saepe ridentes oculos obortis 
Nubibus umbrant. 

Utqve siccati fugiunt vapores 
Aureum Phoebo referente vultum, 
Sic obumbrantes fiigat alma curas 

Gratia caeli. k. 332 8ÁBRINÁE COROLLÁ. A Hymn for aU Nations. 

A.D. MDCCCLI. 

Glorious God, on Thee we call, 
Father, Friend, and Judge of all, 
Holy Saviour, heavenly King, 
Homage to thy throne we bring. 

In the wonders all around 
Ever is thy Spirit found, 
And of each good thing we see 
AU the good is bom of Thee. 

Thine the beauteous skill that lurks 
Eveiy where in Nature's works; 
Thine is Art with all its worth, 
Thine each masterpiece on earth. 

Yea, and foremost in the van 
Springs from Thee the mind of man : 
On its light, for this is thine, 
Shed abroad the love divine. 

Lo, our God, thy children here 

From all realms are gathered near, 

Wisely gathered, gathering stiU, 

For peatee on earth, towards men goodwiU. 

May we with fraternal mind 
Bless our brothers of mankind : 
May we, through redeeming love, 
Be the blest of God above. 

TUPPER. SABRINAE GOROLLJL 333 'E#c Qeov dp')(wfiear6a. 

Se Toi aefií^o/uLev Xírahf 
fkeyiare Qeo^^ iravrwv Uarepf 

^^MTep T Amf Te KOl KpíTÍ^ 

ca irpoaKuvovvTe^ eopava. 

irávTwv oa eaTi OaufACLTœv 
aov TlveuiuL eTríaTpoipov TreXei, 
TravTwv o oa eaTi (f>epTænav 
€K Soí; veiþuKe Tayaöov. 

aijí eaTi cijfiíoupyia^ 
ri waaa 7ravTa')(ou (þuai^, 
Kai irávO a KoKkiaTeueTai 
oaiodKiJLaT evTifiou Teyyri^. 

Kav Tol^ ye irpœTov éx ^eOev 
yeyaatv avOpiairwv (þpeve^f 
as vuv OeoacruTou (þáou9 
aiCTfi/i 9e\^ov fiirlq., 

pei oeupOf oeup aei^ Ueos, 
atf yevva irafAXþvKo^ Xetiqy 
irveovTe^ eipvfvrfv yOovh 
TTveovTeí euvoiav (ipoTol^. 

lifiel^ oe Guyyovi^ (þpevl 
OvfjTous o€oey/uL€voi Kaaeís 
oeyoifieö* aipOiTov (3iov 
oíoovTo^ év TeKei Qeou. K. 334 SABRINáE COROLLA, Heaven. 

This world ið all a fleeting show, 

For man's illiision giren; 
The amiles of joy, the tears of woe, 
Deceitfal shine, deceitfial flow; 

There's nothing tme bat Heaven. 

And £alse the li^t on glorj's plmne 

As fiiding hnes of eren ; 
And loYe, and hope, and beanty's bloom, 
Are blossoms gathered for the tomb; 

There's nothing bright bnt Heaven. 

Poor wanderers of a stormj daj, 

From wave to wave we're dnyen, 
And fimcjr's flash and reason's ray 
Senre bnt to light the troabled waj; 
There's nothing calm bnt Heaven. MOOBE. The Sower. Sic^ic, t>ott ^offramg tjettroup hi bcr (Srbe bcn gotbencn @amen 
ttnb ertoorte^ im Senj fró^tid^ He feimcnbc éaaU 

9iut in Mc %mðfc bcr 3^ bebcnffl hi Wc^ Zl^aíén ju fhreuen, 
5)ic t>on ber aSSeif^ gcfat ftiU ^r We etoigfcit btú^n. 

SCHILLER. 
SABRINAE GOROLLA. 335 *0 ;^aAiC€OS Ovpavó^. 

Vita fdgaci similis pompae 
Vanis hominem capit illecebris; 
Bisus hilares, miseri fletus, 
Falsi radiant falsiqve fluunt: 

Solidi nihil est nisi caelum, 
Splendet inani Gloria crista, 
Ceu fluxa rubet vespere nubes; 
Et Spes et Amor Formaeqve nitor 
Qvid sunt? Tumulo data serta novo: 

Nitidi nihil est nisi caelum. 
Nos obeuntes deforme fretum 
Tumor undarum rapit huc iUuc; 
Iter incertum vix irradiat 
Fax Aonidum, lux Rationis: 

Placidi nihil est nisi caelum. 

K. Eœ^ectata Seges. 

Aurea sulcatae confidis semina terrae, 

Præcipiens laeto pectore veris opes; 
Et piget in vitae sulcis deponere facta, 

Qvae bene si sata sint, tsmpus in omne metas? 

K. á CAKTABRIðlAB 
PBBLI ACADBlflCI TTPI8 BXCVDBBAT 
C. J. CLAT, A.M. 
i86, Fleet Street- 

BELL AND DALDY'S 
New and Standard Publications. 
CDe iLtbrarp of Œngltól) moxmtB, 

la thu Series tbe Work» of «iicb Author nili be carefullj coUated irith tbe Eerly CopÍM, 

■nd h&ndsomel; printed by 'WhictÍngham in OcCavo, and no eifbrt will 

be spared to reader the«e tbe tiest ediljona ext&nt. 

gOWER'S CONFE88IO AMANTI9, with Life by Db. 

PiCLl and t, Glnssary. S voli. 21. !i. /n antígui cal/, 31. 61. 
Only a limited number of Copiea printed. BI8H0P BUTLER'9 ANALOGY OF RELIGION; wiih Ana- 
lytical Index, by Cha Bev. Eswibd Stbebe, LL.D. I2t. In aatíjw eel/, ll. It. February, ] MESSRS. BELL AND ÐALÐY'S BISHOP JEREMY TAYLOR'8 RULE AND EXERCISE8 

OF HOLY LIYING ANÐ ÐYING. 2 toIs. 1/. li. /n antique ctUf, 2/. 2$. 

HERBERT'S POEMS AND REMAINS ; with 8. T. Coleridge's 

Notes, and Life by Izaak Walton. Beyised, with additional Notes, by Mr. J. 
YxowELL. iShortfy. 

SPENSER'8 COMPLETE WORK8 ; with Life, Notes, and Glos- 

sarjr, by John Fayne Collier, Esq., F.S.A. [In theprest, 

Uniform with the ahove. 
THE PHYSICAL THEORY OF ANOTHER LIFE. By Isaac 

Tatlor, Esq., Author of the '^ Natural History of Enthusiasm," '' Bestoratiom 
of Belief, &c." Neio Edition. lOt. 6(2. Also in small Sfo. 6f. ^ Now publishingf JFcap, Svo, at 2s. 6d, or 5*. per Volume. 

Cbe aintne CÐition of tU 'Btitisb Poet^. 

The Fublishers have been induced by the scarcity and increasing value of this 
admired Series of the Foets, to prepare a New Edition, very carefuUy corrected, and 
improved by such additions as receut literary research has placed within their reach. 

The general principle of Editing which has been adopted is to give tfte entire Pœms 
efeach author in strict conformity wiih the edition which received hisfinal revisionf to prefix a 
Ifemoir, and to add sttch notes as may be neeessary to elucidate the sense of ohsolete words or 
explain obscure allusions, Each author will be pfaced in the hands of a competent editor 
ipecially acquainted with the literature and bibliography of the period. 

Externally this new ediiion will resemble the wrmer, but with some improvements. 
It will be eleffantly printed by Whittingham, on toned paper manufactured expressly 
for it ; and a highly-finished portrait of each author will be given. The Volumes will 
be issued at short intervals. 

The Aldine Edition ofthe Brítish Poets has hitherto been the favourite Series with 
the admirers of choice books, and every eflFort wili be made to increase its claims as a 
oomprehensive and faithful mirror of the poetic genius of the nation. 

KENSIDE^S POETICAL WORKS, with Memoir bj 

the Rev. A. Dyce, and additional Letters, carefully revised. 5«. 
Antique calf, or morocco, 10«. 6d. 

COLLINS'S POEMS, with Memoir and Notes by W. 

MoY TH03ÍAS, Esq. 3s. 6d. Antique calf, or morocco, 8s. 6rf. 

GRAY'S POETICAL WORKS, with Notes and Memoir by the 

Bev. JoHN MiTFORD. 5«. Antique calf, or morocco, 10«. 6d. 

SHAKESPEARE'S POEMS, with Memoir by the Rev. A. Dyce. 5s. 

Antique calf, or morocco, 10«. Qd. 

YOUNG'S POEMS, with Memoir by the Rev. John Mitford, and 

additional Foems. 2 vols. 10«. Antique calf, or morocco, 1/. 1«. 

THOMSON'S POEMS, with Memoir by Sm H. Nicolas, and addi- 

tional Foems; the whole very carefully revised, and the Memoir annotated by 
Feter Cunningham, Esq., F.S.A. 2 vols. [/n thepress. 

COWPER^S POETICAL WORKS, includíng his Translations from 

Milton, &c. Edited, with Memoir, by Jobn Bruce, Esq., E.S.A. [PreparínQ* 

NEW AND STANDARD PUBLICATIONS. 8 

* 

DRYDEN'S POETICAL WORKS, with Memoir by the Rev. 

BiOHABD HooPER, F.S.A. CarefoUy revised. [Preparing, 

PARNELL'S POEMS,'with Memoir,editedby BoLTONCoRNEYjEsq., 

M.R.S.L. [Preparing, 

POPE S POETICAL W0RK8, with Memoir, edited by W. J. 

Thoms, Esq., F.S.A. 3 toIs. [PrqMring, 

Other Vblumes are inproffren, 

Uhiform with the ahove. 
R.S.W.STNGER'S New Edition of SHAKESPEARE'S 

DRAMATIC WORKS. The Text carefully revised, with Notes. 
The Life of the Poet and a Critical Essay on each Play by W. W. 
Lloyð, Esq., M. K. S. L. In 10 vols., price 6s. each. 

Also a Large Paper EdiHon in crown 8vo., 4/. 10«. 

" Mr. Singer has prodaced a text, the accnracy of which canQot be surpassed in the preseDt 
•tate of antiquarian and philologicaí knowledge." — Ðailjf Newt. 

THE WORKS OF GRAY, edited by the Rev. John Mitford. 

With his Correspondence with Mr. Chute and others, Joumal kept at Bome, Cri« 
ticism on the Sculptures, &c. New EcUtion, 5 vols. 1/. 5«. 

THE TEMPLE AND OTHER POEMS. By George Herbert, 

with Coleridge*s Notes. New EcUtion, 5«. Antique calf, or morocco, lOt. 6d, 

THE SACRED POEMS AND PIOUS EJACULATIONS o. 

HENRY VAUGH AN, with Memoir by the Rev. H. F. Lytb. New Editíon, 5«. 
Large Paper, 7«. 6d, Antique calf, or morocco, lOs. &d. and 14t. 

" Preserving all the piety of George Herbert, they have less of his qnaint and rantastic 
tnrns, with a rauch larger infnsion of poetic feeling and expression/' 

BISHOP JEREMY TAYLOR'S RULE AND EXERCISES OF 

HOLY LIVING and HOLY DYING. 4«. each. Also in one volume, 7t. &d, 
Antique calf, or morocco, 13«. 

THE PHYSICAL THEORY OF ANOTHER LIFE. By Isaac 

Tatlor, Esq., Author of the " Natural History of Enthusiasm," " Restoration 
of Belief, &c." New Edition, 6t. Also handsomely printed in 8vo. lOs. 6d, 

LOGIC IN THEOLOGY, AND OTHER ESSAYS. By Isaac 

Tatlor, Esq., Author of " The PhysicaJ Theory of Another Life." 6«. 

Contents: — 1. Logic in Theology. 2. Unitarianism in England. 3. Nilns: — 
the Christian Courtier in the Ðesert. 4. Paula : — High Quality and Asceticism 
in the Fourth Century. 5. Theodosius : — Pagan Usao^es and the Christian Ma- 
gistrate. 6. Julian :— Prohibitive Education. 7. " Without Controversy." 

BISHOP BUTLERS ANALOGY OF RELIGION ; with Ana- 

lytical Introduction and copious Index, by the Bev. E« Stebre, LL. D. 6f. 
Antique calf, or morocco, lls. &d. 

BACON'S ESSAYS ; or, Counséls Civil and Moral, with the Wisdom 

of the Ancients. Bevised from the Early Copies, with Beferences and a few Notei 
by S. W. SiNGER, F.S. A. 5t. Antique calf, or morocco, lOs. Qd. 

BACON'S NOVUM ORQANUM. Newly translated, with short 

Notes, by the Key. Andrew Johmson, M. A. [Immediatelg, 

LOCKE ON THE CONDUCT OF THE HUMAJí UNDER- 

STANDING ; edited by Bolton Cobnst, Esq., M.Bi,S X. [/» tíU/rcM. MESSRS. BELL AND DALDY*S 
NEW DICTIONARY OF THE ENGLISH LAN- 

GUAGE. By Charlks Ricbardbok, LL. D. Combinmg Ex- 

ͻlanation with Etymulogy, and copiously illustrated by Quotationa 
rom the best authorities. New Edition, with a Supplement con- 
taining additional Words and further Illustrations. In Two Yols. 
4to. 4/. 14«. 6(/. Half bound in russia, 5/. 15k. &d, Russia, 6/. 12t. 

The WoRDS — with those of the same Family — are traced to their Origin. 

The ExpLANATiONS are deduced from the rrimitive Meaning through the 
yarious Usages. 

The Qdotations are arranged Chronologically, from the Earliest Feriod 
to the Fresent Time. 

♦^* The Supplement separately, 4to. 12*. 
A Smaller EbiTioN, without tlie Quotations. 8vo. 155. 

Dr. RICHARDSON ON THE 8TUDY OF LANGUAGE : an 

Exposition of Horue Tooke's Diversions of Purley. Fcap. 8vo. 4«. 6d. 
THENÆ CANTABRIGIENSES. By C. H. Coopek, 

F.S.A. and Thompson Coopbb. Volume I. 1500—1586. 8vo. 
18«. [Vol. II. preparing,'] 

This Work, in illustration of the Biography of Notable and 
Eminent Men who have been Members of the Úniversity of Cam- 
bridge, comprehends notices of : — 1 . Authors. 2. Cardinals, Archbishops. Bishops, 
Abbots, Heads of Beligious Houses, and other Church Ðienitaries. 3. Statesmen, 
Diplomatists, Military and Naval Commanders. 4. Judges and Eminent Practi- 
tioners of the Civil or Common Law. 5. Sufierers for Reh'gious or Folitical 
Opinions. 6. Persons distinguished for success in Tuition. 7. Eminent Physi- 
cians and Medical Practitioners. 8. Artists, Musicians, and Heralds. 9. Heads 
of Colleges, Professors, and principal Officers of the University. 10. Benefactors 
to the Uiiiversity and Colleges, or to the Public at large. k MAGDALEN STAFFORD ; or, A Gleam of Sunshine on a Rainy 

Day. A Tale. Pcap. 8vo. 5«. 

" A very bright, clever story.** — Monthly Packet. 

THE ROMANCE AND ITS HERO. By theAuthorofMa^dalen 

Stafford. 2 vols. Pcap. 8vo. 12«. [Just p'ublished, 

MAUD BINGLEY. A Tale. By Fredertca Graham. 2 vols. 

Fcap. 8vo. 12s. [Just published, 

THE WAYFARERS ; or, Toil and Rest. By Mrs. P. M. Latham. 

Fcap. 8vo. 5«. 

THE WHITE LADY AND UNDINE. Translated from the 

German by the Hon. Miss Lyttelton, with numerous Illustrations by the Trans- 
lator. [In the preBS, 

VOICES FROM THE GREENWOOD. Adapted from the Ori- 

ginal by Lady Maxwell Wallace. Imperial 16mo. With Illustrations. 5s. 

4 

PRINCESS ILSE : a Legend, translated from the German by Laðt 
Maxwell Wallacb. Imperial 16mo. With Illustrations. 5s. 

REDFIELD ; or a Visit to the Country. A Story for Children. 
.Boyal 16mo. Illustrated by J. Absolon. 2t. 6d. Coloured. 3t. 6d iJwt published. NEW AND STANDARD PUBLICATIONS. 
Mrs. Alfreð Gatty's Populab Works. 

" We Bhould not be doing justlce to the híghest class of 
juvenile fiction were we to orait, as particularly worthy of 
attention at this season, the whole series of Mrs. Gatty*s ad* 
mirable books. They are quite sui generis, and deserve the 
widest possible circulation." — Literary Churchman, 

ARABLES FROM NATURE. First Seríes. 16mo. 

with Four Illustrations. Sixth Editíon. 1«. 6(/. Second Series. 
16mo. with Four Iliustrations. Second Editíon, Frice 2s. 
The Two Series in One Volume. 3s. 6cí. 

" Stand alone in the sweetness of their stories, the tmth of their moral, 
and tbe simple beaaty of their language. — Literary Churchman, 

WORLDS NOT REALIZED. 16mo. with Frontispiece. Second 

Editíon, Frice 2s. 

'* We believe few yonthfal readers— we might perhaps omit the epithet yo«f^/%(/— will cIom 
this intereHting little voiome without being wiser and better for its péruwil." 

Notet and Queriet, 

THE FAIRY GODMOTHERS, AND OTHER TALES. Second 

and Cheaper Editíoti, Fcap. 8vo. with Frontispiece. Frice 25. Qd, 

** We recommend onr readers to make acquaintance with Mrs. Alfred Gatty's sparkling 
and wholesome * Fairy Godmothers, and other Tales/ — the second edition, of which bas just 
appeared." — Guardian, 

PROVERBS ILLUSTRATED. 16mo. with Four IUustrations. 

Second Editíon, Frice 2$, 

** Earnest and beantiful." — Monthly Packet, 

%* These little works have beenfound available for Sunday reading in the family 
circle, and to be bothirutru^tive and interesting io nchool children, 

LEGEND ARY TALES. Fcap. 8vo. with Illustrations by Phiz. 5s. 

** Exceedingly well told, and full of talent." — Ecclenantic. 

** ' The Hundredth Birihday ' is very beautiful; the more so from having grown np ronnd a 
trae fact aud characier." — Monthly Packet. 

THE POOR INCUMBENT. Fcap. 8vo. Is. ; cloth Is. 6d, 

** Worked np in a masteriy manner, and worthy of perasal from iis beantiful and nnexag- 
gerated spirit." — Athenœum. 

AUNT JUDY'S TALES. Withsix IUustrations by Clara S. Lane. 

Fcap. 8vo. 3«. 6d. 

** Aunt Jndy is the essence of the excellencies of all the aonts in Christendom, and we onljr 
wish that every large family of líttle people had sach a delightful relative to amuse, instrnct, 
direct, and govern thera. Auntie is a wag too, and we prophesy that Jndy raay become ihu 
toast and rage in nursery regions." — Atfienœum. By the late Mrs. Woodrooffe. SHADES OF CHARACTER; or, the Infant Pilgrim. Seventh 

Editíon, Two Vols. 12mo. 12«. 

THE HISTORY OF MICHAEL KEMP, THE HAPPY FAR- 

MER'S LAD. Eighth Edition, 12mo. 4«. 

A SEQUEL TO MICHAEL KEMP. New Edit. 12mo. 6s. Qd. 
COTTAGE DIALOGUES ; or, Characters and Scenes in Rural 

Life. Ntw Editíon, 12mo. 4«. U, 
6 MESSRS. BELL AND ÐALÐY'S EGENDS AND LYRICS. By Adelaide Anne Proc- 

TBB. Third Editum, Fcap. Syo. 6t. 

*' What has been showa will %ni\Bty the reader that thU is no make-belieTe 
book. It entitles Mím Procter to a place of her own amoog those who aing 
oat of the folBess of a thoaghtfal heart, and not merely becanse they have the 
restlcM braio aod glib tongae of tbe mockiog>bird."— iI/AefMnan. 

THE DEFENCE OF GUENEVERE, AND OTHER POEMS. 

By WiLLiAM Mo&Ris. Fcap. 8vo. 5s. 

" Mr. Morris is an exqaisite and original genias ; a poet whom poets will love." 

Literary GazettB, 

BALLADS AND LAY8, Illustrative of Events in Early English 
History. By the Rev. F. W. Mant, B. A., Vicar of Stanford and Tottington. 
Fcap. 8ro. 55. 

POEMS. By the Rev. G. J. Chestbr. Fcap. 8vo. 3s. 6d. 
SABBATH BELLS CHIMED BY THE POETS. With Six- 

teen Coloured Illustrations. Printed in imitation of the Original Ðrawings hy 

BlKKST FOSTER. 

Second Editíon. Omamental Cloth, 10«. 6d. ; Morocco, 21«. 

PAS8I0N WEEK : a Collection of Poetical Pieces on Subjects 

suited to that Holy Season. Compiled hy E. M. Towksekd, Editor of '^ Christ- 
mas Tyde." With Sixteen Illustrations from Albert Durer. Imperial 16mo. 
antique cloth, 7«. &d. ; antique morocco, 145. 

A GARLAND FROM THE PARABLES. By the Rev. W. 

Edenbor Littlewood, B.A., late Scholar of Pembroke College, Cambridge. 
Fcap. 8vo. 2s. 6d. 

DAVID MALLET'S P0EM8. With Notes and Illustrations by 

F. DiNSDALE, Esq., LL.D., F. S. A. New Edition. Post 8vo. lOs. Qd. 

TORQUATO TASSO. His Jerusalem Delivered. Englished in 

Octaves. By Hugh Bent. Two Vols. Ecap. 8vo. 12*. 

A POETRY BOOK FOR CHILDREN. lUustrated with Thirty- 

seven highly-finished Engravings, by C. W. Cope, R. A., A. Helmslet, S. Pal- 
MER, F. Skill, G. Thomas, and H. Weir. New EditUm. Crown 8yo. 2*. 6d. 

A POETRY BOOK FOR SCHOOLS, with 37 Superior Illus. 

trations. Strongly bound. Crown 8vo. Is. 

This work is largely used in National and Primary Schooh. 
OTHIC ORNAMENTS ; being a Series of Examples of 

Enriched Details and Accessories of the Architecture of Great 
Britain. Drawn from existing Authorities. By J. K. Colling, 
Architect. Royal 4to. Vol. I. 3/. 13s. 6d. Vol. H. 3/. 16*. 6<i. 

DETAILS OF GOTHIC ARCHITECTURE, Mea- 

sured and Drawn from existing Examples. By J. K. Collino, Arohitect. Boyal 
4to. 2 vols. 5/. 5s. 

EXAMPLES OF ANCTENT DOMESTIC ARCHITECTURE, 

Hlustratinp^ the Hospitals, Bede-houses, Schools, Almshouses, &c. of the Middle 
Ages, in England. By F. T. Dolman, Esq. Author of '* Examplea of Ancient 
F^pits,-' &c. Boyal 4to. 1/. 11«. &d, Imperial 4to. 21. 5s« NEW AND STANDARD PUBLICATIONS. 
'HE STUDY-BOOK OF MEDIÆVAL ARCHITEC- 

TURE ANÐ ART; being a series of WorkÍDg Ðrawings of the 
Frincimil MonumeDts of tbe Middle Ages, whereof the Flans, Sec- 
tions, Elevations, and Ðetails, are drawn to Uniform Scala, Íy T, 
H. KiNO, Esq. Árchitect. 

The importance and value of this publication will be best shown 
by an examinafion of the subjoined list of Churches, which will all be fullj illufl- 
trated in its pages. 

Vol. I. will contain •• — ^Braisne, Etampes, Elavigny, Altenberg, Alby, St. Bert- 
rand des Comminges, Auxerre, Maulbroun, Lunebourg, Gelnhausen, Spires 
Séez, Toulouse, Dij(m, and Semur. 23 Churchts in aU. [Ready. 

Vol. II. : — Joissons, Andemach, Laach, Coblentz, Oberwesel, Oppenheim, Eri- 
burg, Bruses, Ghent, Lessy wyghe, Halberstadts, Mayence, Marburg, Neuss, 
Rommersdorf, Hildesheim, and Ratisbonne. 28 Churches in aU, [/n tíu presM. 
Vols. III. and IV. : — Namburg, Hereford, Le Mans, St. Leu d'Esseren, Mantes, 
Senlis, Chartres, Erfurch, Bamburg, Laon, Liege, Brussels, Vilvoiíie, Osna- 
bruck, Magdeburg, Cobem, Venelay, Bacharach, Lubeck, Luisburg, Treves, 
Worms, Ulm, Faris, and Rhelms. 49 Oiurches in aU, ^reparing. 

Tbe work is being issued in Monthly Farts, Imp. 4to. price 5«. each, and in four 
Tolumes, each containing one hundred plates etched on copper, with descriptive text, 
price 3/. 3s. (or on India paper, 4/. 44-.) Volume I. and Farts I. to VIII. now 
ready. Sufficient progress has alr«Eidy been made to insure regularity of issoe. 

Included in ihe above. 
CHALICES OF THE TWELFTH AND THIRTEENTH CEN- 

TURIES : Working Drawings of a Selection of the Choicest Examples now extant, 
drawn from the Originals, with Descriptions. In Imp. 4to. with 10 Flates, 
lOf. &d. India paper, 16f. 

AlsOf hy ihe same Author, 

I. 

ORFEVRERIE ET OUVRAGES EN METAL DU MOYEN 

AGE. 2 vols. folio. Each 100 Flates. Half-bound, 4/. 4f. eacb. 

11. 

CHOIX DES MODELES. A Selection of 48 Platesfromtheabore 

Work (14 double size). Half-bound, 2/. 2f. ARCHITECTURAL STUDIES IN FRANCE. By the Rbv. J. 

L. Fbtit, M.A., F.S. A. With Illustrations from Ðrawings bj the Author and 
F. H. Ðelamottb. Imp. 8vo. 21. 2t. 

LECTURES ON CHURCH BUILDING : with some Practical 

Bemarks on Bells and Clocks. By E. B. Ðenison, M. A. Second Editíon. JBt- 
written and enlarged; witíi JUustrcttíons. Crown 8vo. 7«.' Qd, 

TWENTY-TWO OF THE CHURCHES OF ESSEX architec- 

turallj described and Illustrated. By G. Bucklbb, Architect. Imperial 8vo. 21fL 

A PHOTOGRAPHIC TOUR AMONG THE ABBEY8 OF 

TORKSHIRE. Containin? Twenty-three Blustrations, 12 in. by 10 in., of Foun- 
tains, Easbj, Rivaulx, and Kirkstall Abbeys, and Bolton Friory. Bj F. H. Ðb- 
lamottb and J. Cumdíxl. Folio, half*morocco, 41, 4f. or 6/. 6i. in Moroooa, 
with Blaminated Initial Lettersw > MESSRS. BELL AND DALDY'S A LARGE MAP OF LONDON, WESTMINSTER, AND 

SOUTHWARK, in the Olden Times, showing nll the Churches, Monasteríes, and 
other important Buildings, as they stood hefore the Reformation ; aooompanicd bj 
an Historical and Topographical Memoir, compiled from Ancient Ðocoments, &c. 
By W. Newton, Author of " The Display of Heraldry." The Map in sheets, 
15f.; on cloth, in case, 1/. 1«. ; with the Memoir, 1/. llt. 6<2. 

THE HISTORY AND ANTIQUITIES OF NORTH ALLER- 

TON, in the County of York. By C. J. Davison Inolbdew, Esq. of the Middle 
Temple, F.Q.H.S. 8to. 15«. Large Faper, 1/. 5«. 

RUNIC, AND OTHER MONUMENTAL REMAINS OF THE 

ISLE OF MAN. By the Rev. J. G. Commino, M.A., F.G.S., Head Master of 
the Grammar School, láchiield. Frinted by Whittingham, witíi Illustrations. 
4to. 16«. 

THE STORY OF RUSHEN CASTLE AND RUSHEN ABBEY, 

ín the Isle of Man. By the Rev. J. G. Cummino, M.A., F.G.S., Head Master 
of the Grammar School, Lichfíeld. 8vo. 6f. 

PROCEEDINGS OF THE ARCHÆOLOGICAL INSTITUTE 

AT NEWCASTLE, in 1853. With numerous Engravings. 2 vols. Svo. 2/. 25. 
SCUDAMORE ORGAN S, or Practical hints respectÍDg Organs for 

Yillage Churches and small Chancels, on improved principles. Bv the Sev. Johh 
Babon, M.A., Bector of Upton Scudamore, Wilts. With Ðesigns hy Gborgb 
Edmund Stbbbt, F.S.A. 8vo. 5«. 

THE BELL: its Origin, History, and Uses. Bj the Rev. Alfbed 

Gattt, M.A. 12mo. 3f. ■ 
MEMOIRS OF MUSICK. By the Hon. Roger North, Attorney- 

General to James IL Now first printed from the original MS., and edited, with 
copious Notes, by Dr. E. F. Kimbault. Fcap. 4to. half morocco, 1/. 10*. HE PRINCE CONSORT'S ADDRESSES on Dif- 

ferént Fublic Occasions. Beautifully printed hy Whittingham. 
4to. 10«. ed, 

THE PRINCIPLES OF BEAUTY. By John A. 

Symonds, M.D., F.R.S., Ed., F.R.C.Fh. Consulting Fhysician 
of the Bristol General Hospital. With Ulustrations. Bojal 8vo. 6«. 

TABLE TALK: being the Discourses of John Selðen, Esq., or 
his sense of various matters of weight and high consequence; relating especially to 
Beligion and State. 32mo. 2s. 

PROCEEDINGS OF THE PHILOLOGICAL SOCIETY, FOR 

1854, 1855, and 1856. 8vo. 2ls. each. Ditto, 1842 to 1853. 6 vols. 8vo. 3^. 

ENGRAVINGS OF INEDITED OR RARE GREEK COINS, 

with Descriptions. ^y Lieutenant-GenebaIí C. B. Fox. Fart I. Eubopb. 
Boyal 4to. 7is. 6d. 

AN ACCOUNT OF THE MUSICAL CELEBRATIONS ON 

ST. CECILIA'S DAY, m the Sixteenth, Seventeenth, and Eighteenth Centuries. 
With an Appendix containing a Collection of the Odes on St. Cecilia's Ðaj. Bj 
W. H. HusK, Librarian to the Sacred Harmonic Society. Crown 8yo. 7«. 6<í. 

THE LIFE OF MARTIN LUTHER. By H. Worslby, M.A., 

Bector of Easton, Suffolk. 2 vols. Syo. IL 4f . 
NEW AND STANDARD PUBLICATIONS. 9 

HISTORY OF ENGLAND, from the Invasion of Julius Cœsar to 
the End of the Keígn of George II., by Humb and Smollett. With the Continu- 
ation, to the Accession of Queen Victoria, by the Bev. T. S. Hughes, B.D., late 
Canon of Peterborough. New Edition, containing Historical IllustrationB, Auto- 
g^phs, and Fortraits, copious Notes, and the Author's last Corrections and Im- 
provements. In 18 vols. crown 8vo. 4«. each. 

Vols. I. to VI. (Hume*s portion), li. 4«. 
Vols. VII. to X. (Smollett's ditto), 16s. 
Vols. XI. to XVIII. (Hughes's ditto), 1/. 12«. 

HISTORY OF ENGLAND, froin the Accession of George III. to 

the Accession of Queen Victoria. By the Rev. T. S. Hdoheb, B.D. late Canon 
of Peterborough. Being the Completion of the History of England from the In- 
▼asion of Julius Cæsar to the Present Keign. New EcUtion, almost entirely re- 
written. In 7 vols. 8vo. 3/. 13s. Qd. 

PARLIAMENTARY SHORTHAND. By Thompson Cooper. 

Fcap. 8vo. 2«. 6d, 

*«* This is the System used by the Offidal Parliamentary writers, who are known 

to be the most accurate reporters. 

ROADSIDE SKETCHES IN THE SOUTH OF FRANCE 

AND SPANISH PYRENEES. Bv Thrbb Watfarbbs. lUustrated by 
TouCHBTONB. Super-royal 8vo. Witn Twenty-four Illustrations. 15f. CHOICE NOTES FROM NOTES AND QUERIES, by the 

Editor. Fcap. Bvo. 5«. each. Vol. I.— Histort. Vol. U. — ^Folk Lorb. 

{Shordy. 

THOUGHT AND STUDY IN EUROPE, from the foundation of 

• Universities to the Reformation. Fcap. 8vo. 3s. ^d, 

LIFE'S PROBLEMS. Essays : Moral, Social, and Psychological. 

Fcap. 8vo. 5s. 

LIFE AND BOOKS. By J. F. Boyes, M.A., Author of '* Illustra- 

tions of Æschylus and Sophocles," &c. Fcap. 8vq. 5s. [Just pubUihed, 

THOUGHTS ON THE RELATION OF MAN TO THE EX- 

TERNAL WORLD. By Hknrt Sewell. Fcap. 8vo. St. 6d. 

THE INSTITUTES OF JUSTINIAN ; with the Novel as to Suc- 

cessions. Translated by W. Grapel, Esq. M.A., Professor of Jurisprudence in 
the Fresidency CoUege, Calcutta. 8vo. IO5. 6c/. 

SOURCES OF THE ROMAN CIVIL LAW: an Introduction to 

thelnstitutesof Justinian. By W. Grapel, Esq. M.A. 8vo. 5«. 

THE CHILDREN S BIBLE PICTURE BOOK. Written ex- 

pressly for Ypung People, by the Author of Historical Tales, and Hlustrated with 
Eighty large Engraoingi by Modem Artists. Second Edition. Super-royal 16mo. 
Cloth, gilt edges, 5f . With Coloured lUustrations, 9«. THE CHILDREN'S PICTURE BOOK OF ENGLISH HIS- 

TORY, written expressly for Young People, and IUustrated with Sixty large En- 

ffraving$ hy Uoáem AtíU^- " 1 .--^ r.i..i. ~:u ^™ *. wuu 

Coloured íllustrations, 9f . gramngi by Modem Artists. Super-royal 16mo. Cloth, gilt edges, 5t. With 
" ílli a2 
HESSRS. BELL AND ÐALÐY'S THEOLOGICAL WORKS. 

SERMONS ON CHRI8TIAN DOCTRINE AND 

PRACTICE, ANT) ON THE CSUBCH. By C. J. Bujil- 
FiELD, D.D., iMe Lord Búhop af London. {HWurto unpiiUúAnJ.) 
3*0. [/jn m KÍt aft fy. 

KING'S COLLEGE 8ERMON8. By He He». E. H. 
Víviaviia, U.A., DÍTÍnÍtjr Lecturer. I'cap. Sro. Si. 6d. 

TWENTY PLAIN SERM0N8 for Country CoDgregatÍons and 
Fsmily BMding. Bj the Bev. Ai.>uu> O^nc, M.A., Vicar of Eodaafield. 
Fcap. 8to. 5i. 

OUa PRIVILEGES, RESP0N8IBILITIES, AND TRIAIS, 

SennoDS for the Timea, preoched at SC. Mork's Churcb, Surbiton. B; the Ber. 
£. FIIIU.IFB, M. A., IncumbeDt. fcnp. Sto. Si. 

PLAIN PAROCHIAL 8ERMON8. By the Rev. C. F. C. Pioorr, 
B. A., iMe Carate of St Micbael'9, HandBworth. Fcap. Sto. Si. 

SERM0N8, chiellj Practical. By the late Rev. T. Ndnns, M.A. 

Bdilad bj the BeT. W. F. Hook, D.D., Vicar of Leed& 12mo. e>. SERM0N8, Preached in the Parish Church of Godalming, Surrej. 

By theRev. E. J. Bovce, M. A., Vicar. Second Editum. Fcap. 8to. 6<. 

THE CHURCH OF ENGLAND ; its ConBtitution, Mission, and 

Trials ! Sermons, by Ihe Rl. Rbt. BiSHOt Bbocqhtoíí. Ediled, with a FreiÍltorj 
Memoir, by Che Ven. AbchdeaOOn HaqbiSon. 8vo. IDs. &d. 

LIFE IN CHRI8T. SernionB preached at Christ Church, St. Mary- 
lebooe. By the Rev. J. Llewklltn Daties,M.A., Bector of Christ Chorch, 
Marylebone, and Felluw of TrÍDÍty College, Combridge. Fcap. Sro. 5i. 

SERMONS, Delivered at St. Saviour's Church, Bath. By the Rer. 
W. C. MiQEE, B.A. Stcoad EdUion. FcBp. 8to. S>. Secood Seríes. Stcand 
Editvnu Fcap. 8to. 6). 

8ERMON8. BytheRev. ALFREDGiTry, M.A. 2ndSerie9. 8vo.8*. 

SERMONS ON THE CHRISTIAN LIFE. By the late Rev. A. 
J. Macleahe, M.A. Sro. lOi. %d. Second Series (on Faitb and other Sob- 
jecCs). 8tO. lOi. rd, 

SERMONS ON VARIOUS 8UBJECT8, Preaohed in 8t Mai^- 
ret'a Chapel, Bath. By Che late BeT. A. J. Macleane, M.A. 8vo. lOi. 6d. 

PAROCHIAL SERMONS. By the Rev. D. G. Stact, Vicar of 
Homcburch, Essex. Fcap. Svo. 5i. 

SERMONS TO A COUNTRY CONGREGATION— AdvoRt to 
Trinitf , By the Ber. &a8iinoí Qobdod, tJLA.. isdm. tt. NEW AND STANDARD PUBLICATIONS. 11 
Cbe Dctiotíonal iLíöratp* 

Edited by Walter Farquhar Hook, D.D., Vicar of Leeds. 

A Series of Works, oríginal or selected from well-known Church of England DÍTÍnef, 
published at the lowest price, and suitable, from their practical character 
and cheapness, for Farochial distribution. 

HORT MEDITATIONS FOR EVERY DAY IN 

THE YEAB. 2 rols. (1260 pages,) 32mo. Ck>th 5«. ; calf, gilt 
edges, 9«. 

Jn Separaie Parts, 

ADVENT to LENT, cloth, Is. ; limp calf, gilt edges, 2«. 6d. 
LENT, cloth, 9d. ; calf, 2a. 3d. EASTER, cloth, 9d. 5 calf, 2«. 6d. 
TRINITY, Part I. cloth, 1*. ; calf, 2*. 6d. TRINITY, Part n. 1«. ; calf, 2*. 6d. 

THE CHRISTIAN TAUGHT BY THE CHURCH'S SER- 

YICES. (490 pages) royal 32mo. Cloth, 2«. 6cí. ; calf, gilt edges, 4s. 6d, 

Jn Separate Parts, 

ADVENT TO TRINITY, cloth, Is. ; limp calf, gUt edges, 2«. 6d. TRINITY, cloth, 
8d. 5 calf, 2s. 2d. MINOR FESTIVALS, cloth, Sd. ; calf, 2«. 2d. 

*«* Large Faper JSdition. Fcap. Svo. Large tjpe, 6s. 6<í. 

THE HISTORY OF OUR LORD AND SAVIOUR JESUS 

CHRIST ; in Three Parts, with suitable Meditations and Prayers. By W. Reað- 
mOy M. A. 32mo. Cloth, 2s. ; calf, 4f. 

HALL'S SACRED APHORISMS. Selected and arranged with the 

Texts to which they refer, by the Rey. R. B. Exton, M. A. 32mo. doth, 9d.-y 
limp calf, gilt edges, 2s. 3d, 

HELPS TO DAILY DEVOTION. 32mo. Cloth, 8íf. Containing 

The Sum of Christianity, Id. 

Directions for spending One Day Well, jd. 

Helps tu Self-Examination, ^d, 

Short Reflections for Moming and Eyening, 2d, 

Prayers for a Week, 2d, 

AIDS TO A HOLY LIFE. First Series. 32mo. Cloth, 1*. 6d.; 

calf, 3s, 6cí. Containing 

Prayers for the Young. By Dr. Hook, id. 

Pastoral Address to a Young Communicant. By Dr. Hook, ^d. 

Helps to Self-Exammation. By W. F. Hook, D.D., Jrf. 

Directions for Spending One Day Well. By Archbibhop Stnob, {d. 

Rules for the Conduct of Human Life. By Archbishop Stkqb, Id, 

The Sum of Christianity , wherein a short and plain Account is giyen of the Chris- 

tían Faith; Cluristian's.Duty ; Christian Prayer ; Christian Sacrament. By 

C. Ellis, Id. 
Ejaculatory Prayer ; or, the Duty of OfPering up Short Prayers to God on all Oc- 

casions, with nearty Deyotion and warmth of Spirit. By R. Cook, 2d, 
Prayers for a Week. From J. Sorocold, 2d, 
Companion to the Altar ; being Prayers, Thanksgiyings, and Meditations. Edited 

by Dr. Hook. Cloth, %d. 

*«* Any of the aboye may be had for distribution at the prioes affixed ; they are ar- 
ranged together as being suitable for Young Persons and for Priyate Deyotion* 12 MESSHS. BELL AND DALÐT'S 

AIDS TO A HOLY LIFE. Second Series. 32mo. Cloth, 2s. 

Oklf, 4f . Containing 

Holy Thonghts and Frayers, arranged for Dafly Use on each Day in the Week, Sd. 
The Retired Christian exercised on Divine Thoughts and Heavenly Meditations. 

By B18ROP Krn. Stitched, 3<f. 
Fenitential Reflections for the Holy Season of Lent, and other Days of Fasting and 

Abstínence during the Year. 6d. 

The Gmcííied Jesus ; a Ðevotional Commentary on the .XXÍI. and XXHI Chap* 

ters of St. Luke. By A. Hobneck, D.D. Stitched, Sd, 
Short Reflections for eyery Moming and Eyening during the Week. By N. 

Spinckes, 2d, 
The Sick Man Visited ; or, Meditations and Frayers for the Sick Boom. By N. 

Spinckes, 3</. 

*^* These are arranged together as being suitable for Friyate Meditation and Frayer : 

they may be had separately at the prices affixed. 

DEVOUT MUSINGS ON THE BOOK OF PSALMS. 2 vols. 

32mo. Cloth, 5s. ; calf, gilt edges, 9s. ; or, in four parts, price 1«. each, cloth ; limp 
calf, gilt edges, 2«. 6d. 

THE CHURCH SUNDAY SCHOOL HYMN BOOK. Edited 

by the Bey. Dr. Hook. 32mo. Cloth, 8d. 

*«* A Large Paper Editkn for Frizes, &c. If. 6</. 

DEVOTIONS FOR DOMESTIC USE. 32mo. cloth, 25. ; calf, 4*. 

Containing 

The Common Frayer Book the best Companion údi the Family as weU as in the 

Temple. Stitched, 3d. 
Litanies for Domestic Use, 2d, 

Family Frayers : or, Morning and Eyening Seryices for eyery Day in the Week. 

By the Right Kev. the Bishop of Salisburt ; cloth ^d, ; calf, 2s. 
Bishop Hall's Sacred Aphorisms. Selected and arranged with the Texts to which- 

they refer. By the Rey. R. B. Exton, M. A. 5 cloth, 9d. 

*«* These are arranged together as being suitable for Domestic Use \ but they may be 

had separately at the prices affixed. 
i HORT MEDITATIONS FOR EVERY DAY IN 

IHE YEAR. Editedby W. F. HoOK, D.D. 4 yols. fcap. 8yo., 
large type, 14«. cloth 5 30s. morocco. 

THE CHRISTIAN TAUGHT by the CHURCH'S 

SERVICES. EditedbyW.F.HooK,D.D.,VicarofLeeds. New 
EdiHon, Fcap. 8vo. large type, fine paper, 6s. 6d. 5 antique calf, 11*. 6d, 

HOLY THOUGHTS AND PRAYERS, arranged for Daily Use on 

each Day of the Week, according to the stated Hours of Frayer. New Edition, wWt 
additions, 16mo. Cloth, 2«. ; (^, gilt edges, 3«. 

A COMPANION TO THE ALTAR. Being Prayers, Thanks- 

giyings, and Meditations to assist the devout Christian in his Freparation for and 
Attendance at the Lord's Supper. Edited by W. F. Hook, D. D., Vicar of Leeds. 
Second Edition. Handsomely printed in red and black. 32mo. Cloth, red edges, 
2«. Morocco, 3s. Qd. 

THE CHURCH SUNDAY SCHOOL HYMN BOOK. Edited 

by W. F. HooK, D.D. Large paper. Cloth, 1«. 6d. 5 calf, 3». 6d. 
%* For cheap editions of the aboye Fiye Books, see List of the Deyotional library. NEW AND STANDARD PUBLICATIONS. 13 
ERSES FOR HOLY SEASONS. By C. F. H., Au- 

thor of « Hymns for Little Children," « The Baron's Little 
Daughter," &c. Edited by W. F. Hook, D. D. Fourth Editíon. 
Fcap. 8vo. price 3». W. Morocco, or antique calf, 8f. 6d. 

A COMPANION TO THE AUTHORIZED VER- 

SION OF THE NEW TESTAMENT. Being Emendatory Notes, together 
with Explanatory Observations and a FrefÍEtce. By the Eev. H. B. Háll, M.A., , 
University College, Durham. Fcap. 8vo. 4«. 6d. 

SAINT PAUL'S FIRST LETTERS. A Commentary, Plain and 

Fractical, on the two Epistles to the Thessalonians. By the Rev. tíOHN EDitnKDS, 
M. A., formerly Fellow of the University of Durham. Fost 8vo. 5«. 

A POPULAR PARAPHRASE OF ST. PAUL'S EPISTLE 

TO THE ROMANS, with Notes. By the Bev. A. C. Bbombhbad, M.A. 
Crown 8vo. 3s. 6d, 

THE SYMPATHY OF CHRIST. Six Readin^s for the Sundays 

in Lent, or for the Days of the Holy Week. By the Rev. W. J. Daxpieb, M. A., 
Yicar of Coggeshall. Second EdUion. 18mo. 2«. 6d, 

EVIDENCES OF THE TRUTH AND CERTAINTY OF THE 

CHRISTIAN RELIGION, contrasted with the Evils of Infidelity, &c. By 
the late Rev. W. Babnes, M. A. Fost 8vo. 8«. 

ECCLESIASTICAL OUTLINES ; or, Saírgestions, Scriptural and 

Historical, for the Abatement of Disnnion and Schism among the Feople of Eng- 
land and Waies. By the Rev. Abthub Ishah, M.A. 8vo. lOs. 6d. 

THE PHILOSOPHY OF EVANGELICISM, evolved írom the 

Belations between Conscience and the Atonement. Fcap. 8vo. 5f. 

THE EFFECT ON THE HUMAN HEART of the due Discbarge 

of the Ðuties of Christianity in a Family. An Essay which gained the Ðenyer 
Theological Frize in 1855. By the Rev. J. S. Gildebdale, M.A. 12mo. 2f. 6d, 

AN ESSAY ON THE EXISTENCE AND ATTRIBUTES OF 

GOÐ. By the Rev. Eðwábd Stebbb, LL.Ð. 8vo. 10«. 6(2. 
REFORMATION GLEANINGS. Gleanings during the period of 

the Reformation in England, and of the times immediately succeeding; a.d. 1533 
to A.D. 1588. By the late Rev. G. C. Gobham, B.Ð. 8vo. 17<. 6d, 

READINGS ON THE MORNING PRAYER FOR A BIBLE 

CLASS. 12mo. 3f. 

THE SWEET PSALMIST OF ISRAEL; or, The Life of David, 

King of IsraelMllustrated by his own Fsahns newly versified in various metres. 
By the Rby. William Shbpbbbd, B.D. Bector of Margaret Roding, Essez. 
Fcap. 8vo. 5t. 14 MESSRS. BELL AND DALÐT'S 

THE BOOK OF PSALMS (Prayer Book Version). With Short 

Headings and Explanatory Notes. By the Bev. Ernebt Hawkinb, B.D., Pre- 
bendary of St. Paul's. Fcap. 8vo. 5«. 

FAMILY PRAYERS: — Containin^ Psalms, Lessons, and Prayeps, 

for every Moming and Evening in the Week. By the Rev. Ernest HjLWKnfB, ' 
B.D., Prebendary of St. Paul's. Third Edition, ícap. 8vo. 1«. ; sewed, 9<i. ; 

A SHORT EXPLANATION of the Epistles and Gospels of the 

Christian Tear, with Questions for Schools. Boyal 32mo. 2«. 6d, calf, 4j» 6d, CONSPECTUS OF PEARSON ON THE CREED. By W. 

Bbll. 4to. 2«. 6(/. 

A PLAIN WORD TO THE WISE IN HEART on our Duties 

at Church, and on our Prayer Book : with Thoughts, 8íc, Second Edition, U, 6d, 

THE TESTIMONY OF SACRED SCRIPTURE, the Church of 

the first Eive Centuries, and the Reformed Church of England, to the Nature and 
Efifects of Holy Baptism, together with a short preliminary Treatise, and an Ap- 
pendix of extracts from the Baptismal Services of the Ancient Eastem, Boman, 
&C. Churches. By John Gibson, B.D. 8vo. IOj. Gd, 

HOUSEHOLD PR AYERS ; or, Family Prayer for Morning and 

Evening Use. With Forms for various occasions. By a Membeb of the Chubch 
OF Emglahd. 8vo. 3«. 6d. 
HURCH READTNG: containing the Moming, Eve- 

ning, and Communion Services of the Church of England, pointed 
according to the method advised by Thomas Sheridan, M. A. By 
the Rev. J. J. Halcombe, B. A. of Magdalen College, Cambridge. 
8vo. 3s. 6rf. 

THE CHURCH HYMNAL (with or without Psalms), 12mo. Large 

Type, lí. 6d. 18mo. Is. 32mo. for Parochial Schools, Qd, 

PSALMS AND HYMNS. By the Right Rev. the Lord Bishop of 

Natal. 18mo. l5. 6rf. Common Paper, Is, 32mo. 6rf. 

SYMMETRICAL PSALMODY ; or, Portions of the Psalms, and 

other Scriptures, translated into Metrical Stanzas, with correspondiug accents in 
corresponding verses, for Musical Use. By the Rev. W. V. Habcoubt. 18mo. 
Is. Gd, 

A BOOK OF METRICAL HYMNS, arranged according to the 

Services of the Church of England. By A Cleboyman. 18mo. Is, 

HYMNS FOR THE SERVICE OF THE CHURCH, or Family 

Worship, with the Canticles pointed for Chanting. 18mo. Is. 4d. 

THE CHORAL RESPONSES and Litanies of the United Church 

of England and Ireland. Collected firom authentic sourœs by the Ber. J. Jsbb. 
t A.M. FoUo, lí. 10«. NEW AND STANDARD PUBLICATIONS. 16 PSALMS AND HYMNS for tbe Service of the Church. Being a 

CoUection of Tunes adapted to the various measures of the several selections made 
for the Church, and, more particularly, to that compiled for the use of St. Marga- 
ret's, Westminster: by the Very Rev. Ðean Milman; to which are added, 
Chants for the Services and B.espon8es to the Commandments. The w^hole se- 
lected, adapted, composed, and arranged by J. B. Salb. 4to. 1/. 5s. 

THE ORDER OF DAILY SERVICE, and the Musical Notation 

as used in the Abbey Church of St. Feter, Westminster. Edited by Ðr. E. F. 
BiHBAULT. 12mo. 58, 

INDIAN MISSIONS IN GUTAN A. By the Rev. W. H. Bhett, 

Missionary in Connexion with the S. P. 0. 12mo. 5s. 

LECTURES ON THE TINNEVELLY MISSI0N8. By the 

Bev. Ðr. Calðwell, of Edeyenkoody. Beprinted, with additions, from the " Co- 
lonial Church Chronicle." Crown 8vo. 2«. 6d. 

THREE MONTHS' VISITATION TOUR, in the Autumn of 

1855. By the Bishop of Capbtown. With an Account of his Voyage to the Ishind 
of Tristan d'Acunha, in March, 1856. Hlustrated by 7 Original Sketehes by Mrs. 
Gray ; printed in Colours. Fcap. 8vo. 4s. 6d. 

HISTORICAL NOTICES ofthe Missions oftheChurchof En^land 

in the North American Colonies, previous to the Independence of the United 
States. By the Rev. Ebmest Hawkinb, B. Ð. 8vo. 9s. 

THE JUBILEE YEAR: comprising " Verses for 1851," and seve- 

ral additional Foems in commemoration of the Third Jubilee of the Society for the 
Fropagation of the Gospel. 12mo. 3«. 6d, 

THE KAFIR, THE HOTTENTOT, AND THE FRONTIER 

FARMER. Fassages of Missionary Life from the Joumals of the Ven. Abch« 
DBACON Mbrkiman. 12mo. 3s. 6d. 

THE « CRUISE OF THE BEACON.'' A Narrative of a Visit to 

the Islands in Bass's Straits. By the Eight Rev. the Bishop of Tasmakul. 
Crown 8vo. With Ulustrations. 5«. 

WESTMINSTER ABBEY SERMONS, Preached in 1858 for the 

Working Classes. Authorized Edition, By the Dean of Westhinster, the Rev. 
LoRD JoHN Thtnnb, the Ven. Abchðeacon Sinclair, the Rev. C. J. P. Etbb, 
the Rev. Dr. Moberlt, the Rt. Rev. the Lord Bishop of Lincoln, the Rev. Db. 
Thomson, the Rt. Rev. the Bishop of St. Andrews, the Rev. Dr. Wobds- 
WOBTH, the Rt. Rev. the Lobd Bishop of Salisbubt, the Rev. Thomas Dalb, 
the Rt. Rev. the Lord Bishop of Carlisle, the Rt. Rev. the Lord Bishop of 
LoNDON, the Rev. Dr. M'Neile, the Rev. T. L. Clauohton, the Rev. C. B. 
ScoTT, and the Rev. J. R. Woodforð. Frice Id. each, or, in a volume, It. 6d, ; 
cloth 2«. 

SERMONS PREACHED AT ST. PAUL'S CATHEDRAL. Au- 

thorixed Edition, Published weekly, price \d, each, and in monthly parts. Those 
by the Rt. Hon. and Rt. Rey. the Lobd Bishop op London, the Very Rev. the 
Dean of St. Paul's, the Rt. Rev. the Lobd Bishop of Ripon, the Éev. W. F. 
HooK, D.D., the Rev. W. Cadman, the Rev. J. R Gubnbt, the Rev. T. Dale, 
the Rev. Dr. M'Neile, and the Rev. Db^ Yauohan. [Now rwufy. 

WESTMINSTER ABBEY SERMONS, Preached in 1850 for the 

Working Classes. Authorized Edition, Published weekly, price \d, each, and in 
monthly parts. Those by the Dban ov Westminstbb, úie Yen. Abchdbacon 
Gbant, dbe IUt. D. Moobs, aad the Rer. J. E. Kbmpb. [^^010 ready. 16 HESSRS. BELL AND ÐALDT'S 
k EDUCATIONAL WORKS. 

TBíblíotbtcíL Clais!0íca. 

A Series of Greek and Latin Authors. With English Noteg. 8vo. 

Edited by various Scholars, under the direction of G. Lono, Esq., M. A., Classical 
Lecturer of Briebton CoUege : and the Kev. A. J. Macleane, M. A., Head Master 
of King Edward's School, Bath. 

UVENAL AND PERSIUS. By the late Rev. A. J. 

Máclbanb, M.A., Trinity College, Cambridge. 14s. 

TERENCE. By the Rev. E. St. J. Parry, M.A., 

Balliol College, Oxford. 18«. 

HER0D0TU8. By the Rev. J. W. Blakesley, B.D., late Fellow 

and Tutor of Trinity CoUege, Cambridge. 2 vols. 32«. The Clio separately , 5«. 

CICERO'S 0RATI0N8. Edited by G. Long, Esq., M. A. 4 vols. 

Vol. I. 16i.; Vol. II. 141.5 ^ol. HI. 16«. ; Vol. IV. 18«. 

ÍIORACE. By the late Rev. A. J. Macleane, M.A. 18*. 

AE8CHYLUS. By F. A. Paley, M.A. 18«. 

EURIPIDES. By F. A. Paley, M. A. Vol. I. and IL I6s. each. 

VoL III. tn the press. 

VIRGIL. By J. Conington, M.A., Professor of Latin at Oxford, 

Vol. I. contaiuing the Bucolics and Georgics. 12«. Vol. 11. preparing, 

SOPHOCLES. By the Rev. F. H. Blaydes, M.A. iPreparing. 

PLATO. Vol. I. containin^ « The Gorgias," <* Phædrus," and " Sym- 
posium." By the Rev. W. H. Thompson, M. A., Regius Professor of Greek in 
the University of Cambridge. [^Prepcaring. 

TACITUS. By the Rev. G. Butler, M. A., Exeter CoUege, Oxford. 

ÍPreparing. 

DEMOSTHENES. By the Rev. R. Whiston, M.A., Head Master 

of Bochester Grammar School. Vol. I. [in th«pr«««. 

<$rammar«^cf)ooI Classitcie;. 

A Sehies of Gbebk and Latin Authobs. Newly Edited, with 
English Notes for Schools. Fcap. 8vo. 

ENOPHONTIS ANABASIS, with Introduction ; Geo- 

graphical and other Notes, Itinerary, and Three Maps compiled 
from recent surveys. By the Bev. J. F. Macmichael, B. A. Nw 
Eáitwn. bs. 

XENOPHONTIS CYROPAEDIA. By the Rey. G. 
]f . GoBHAM, M. A. j late Fellow o£ Trinity College, Cambridge. <«. 
NEW AND STANDARD PUBLICATIONS. 17 J. CAE8ARI8 COMMENTARII DE BELLO GALLICO. By 

G. LoNO, Esq., M. A. 5«. Gd» 

QUINTE HORATII FLACCI OPERA OMNIA. By the Rev. 

A. J. Macleane, M. A. 65. 6(/. 

P. OVIDII NASONIS FASTORUM LIBRI SEX. By F. A. 

Palby, Editor of ** Aeschylus" and ** Propertius." 5«. 

M. TULLII CICERONIS CATO MAJOR, Sive de Senectute, 

Laelius, Sive de Amicitia, et Epistolae Selectae. By G. Lono, Esq., M. A. 4«. 6d, 

CAESAR DE BELLO GALLICO, Booka 1 to 3. With English 

Notes for Junior Classes. By G. Lono, Esq., M. A. 2s. 6d, 

Uniform unth the above. 

THE NEW TESTAMENT IN GREEK, based on the Text of 

Scholz. With En^lish Notes and Frefaces, a Synopsis of the Four Gospels, and 
Chronological Tables, illustrating the Gospel iNarrative, by the Bev. J. F. Mag- 
HICHAEL, B. A. 730 pages. Frice 7«. 6d, Cam{ittD0e 0ree& anÐ latin Certieí. 

This series is intended to supply for the use of Schools and Students cheap and 
accurate editions of the Classics, which shall be superior in mechanical execution to the 
small Grerman editions now current in this country, and more convenient in form. 

The texts of the " Bibliotheca Classica " and " Grammar'School Clansicsy^^ so far as 
they haye been published, wiil be adopted. These editions have taken their place 
amongst scholars as yaluable contributions to the Classical Literature of this country, 
and are admitted to be good examples of the judicious and practical nature of English 
scholarship ; and as the editors have formed their texts from a careful examination of 
the best editions extant, it is believed that no texts better for general use can be found. 

The volumes wiU be well printed at the Cambridge University Fress, in a 16mo. 
size, and will be issued at short intervals. 

ORATIUS, ex recensione A. J. Macleane, A.M. 

2«. 6(/. 

AESCHYLUS, ex novissima recensione F. A. Paley, 
A.M. 3«. 

EURIPIDES, ex recensione F. A. Paley, A.M. Vols. I. and II. 

8f . 6dL each ; Vol. III. [Preparing, 

HERODOTUS, ex recensione J. W. Blakesley, S.T. B. \ln thepreu, 
THUCYDIDES, ex recensione J, G. Donalðson, S.T.P. lin the preu, 
VERGILIUS, ex recensione J. Conington, A.M. IShortly. 

Unifomi with the Above^ 
NOVUM TESTAMENTUM GRAECUM Textus Stephaníci, IðSO. 

Accedunt variæ lectiones editionum Bezae, Elzeviri, Lachmanni, Ttschendorfii, 
Tregellesii, curante F. H, íSgsivemsb, A.M, \Shorti\f, j 
18 MESSRS. BELL AND ÐALDT'S 
ÍToreígn Cla00ícis. 

Ghurefully edited with English Notes, grammatical and explanatory, and renderíngs of 

difficult idiomatic expressions, for Schools. Uniform with the 

Grámmah-School Classics. Fcap. 8vo. 

VENTURES DE TELEMAQUE, par Fenelon. Edited 

by C. J. Deluxe. 4«. 6cí. 

HISTOIRE DE CHARLES XII. par Voltaim. 

Edited by L. Dibby. 3«. 6<f. 

SELECT FABLES of LA FONTAINE. Edited by F. E. A. Gasc, 

M.A. 3f. 
PICCIOLA, by X. B. Saintine. Edited by Dr. Dubuc. 3í. 6d. 

This story has been selected as a good example of a modem French dassie, aiid 
as exhibiting the language as it is now written and spoken. Clais!0ical Cableis. 

REEK ACCIDENCE. By the Rev. P. Frost, M.A. 

8vo. 1«. 

IRREGULAR GREEK VERBS of Frequent Occur- 

rence. 8vo. If. 

LATIN ACCIDENCE. By the Rev. P. Frost, M.A. 8vo. Is. 

LATIN VERSIFICATION. 8vo. Is. 

THE PRINCIPLES OF LATIN SYNTAX. 8vo. I5. 

HOMERIC DTALECT : its leading Forras and Peculiarities. Bj 
J. S. Baird, T.C.D. 8vo. Is. 6J. 

A CATALOGUE OF GREEK VERBS, Irrepular and Defective ; 

their leading formations, tenses in use, and dialectic inflexions ; with a oopious 
Appendix, containing Faradigms for conjugation, Bules for formation of tenses, 
&c. &c. By J. S. Baird, T.C.D. 8vo. 3s. 6d. 
AUXILIA GRAECA : containins: Forms of Parsing and Greek 
Trees, the Greek Frepositions, Rules of Áccentuation, Greek Idioms, &c. &c. B/ 
the Rev. H. Fowler, M. A. 12mo. 3«. 6rf. 

SABRINAE COROLLA in hortulis Regiae Scholae Salopiensis con- 

texuerunt tres viri floribus legendis. 8vo. 

A LATIN GRAMMAR. By T. Hewitt Key, M. A., Professor of 

Comparative Grammar, and Head Master of the Junior School, in University Col- 
lege. Second Edition. Fost 8vo. 8«. 

. A SHORT LATIN GRAMMAR, for Schools. By T. H. Kot, 

^ M.A. Seeond Editim. Fost 8vo. Si . 6<2. NEW AND STANDARD PUBLICATIONS. 19 LATIN ACCIDENCE. Consisting of the Forms, and intended to 

prepare boys for Key's Short Latin Grammar. The simple arrangement of the 
£ton Grammar has been foUowed as far as is consistent with the crude form system. 
Post 8vo. 2í. 

RICHMOND RULES TO FORM THE OVIDIAN DISTICH, 

&c. ; with an Introductory Preface. By J. Tate, M.A. 8vo. 1«. 6(Sí. 

THE WORKS OF VIRGIL, translated. The First four Pastorals, 

the Georgics, and the First Four Aeneids, by the Rev. R. Keknedy. The Uwt 
six Pastorals, and the last Aeneids, by C. R. Kennbdt. Royal 8vo. 20s, 

THE WORKS OF VIRGIL, closely rendered into English Rhythm, 

and illustrated from British Poets of the Sixteenth, Seventeenth, and Eighteenth 
Centuries. By the Rev. R. C. Singleton, M.A. 2 vols. post 8vo. 18«. 

QUINTUS HORATIUS FLACCUS. 12mo. IUustrated with ÖO 

Engravings from the antique. 5s, Morooco, 9«. 

SELECTIONS FROM OVID : Amores, Tristia, Heroides, Meta- 

morphoses. With English Notes, by the Rev. A. J. Mácleane, M. A., fcap. 8vo. 

8ELECTI0NS FROM HERRICK, for Translation into Latin 

Verse. By the Rev. A. J. Macleane, M. A. 12mo. 2*. 6d, 

MATERIALS FOR LATIN PROSE COMPOSITION. By the 

Rev. F. Fbost, M. A., late Eellow of St. John's College, Cambridge. 12mo. 2«. 6«/. 
Key, 4f . 

KULES FOR THE GENDERS OF LATIN NOUNS, and the 

Ferfects and Supines of Yerbs ; with an Appendix, containing hints on Latin Con- 
struing, &c. By the Rev. U. Haineb, M.A. 12mo. 1$. &d, 

PROGRESSIVE LATIN DELECTUS. By J. T. V. Hardy, B.A^ 

London. Fcap. 8vo. [Nearlif ready. 

REDDENDA ; or Passages, with Parallel Hints, for Translation into 
Latin Prose and Verse. The latter comprising Exercises in Elegiac, Hexameter, 
and Alcaic Metre. By Fred. £. Gretton, B.D., Head Master of Stamford 
Free Grammar-School ; formerly Fellow of St. John's College, Cambridge. 
Fost 8vo. 4s. 6d. 

MATERIALS FOR FRENCH PROSE COMPOSITtON; or, 

Selections from the best English Frose Writers. With copious Foot Notes, and 
Hints for Idiomatic Renderings. By F. E. A. Qasc, M. A., French Master at 
Brighton CoUege. Fcap. 8vo. 4a. 6d, 

FIRST FRENCH BOOK ; being a New, Practical, and Easy Me- 

thod of Learning the Elements of the French Language, by F. E. A. Gasc, M.A. 
Author of " Materials for French Frose Composition, &c." Fcap. 8vo. It. 6rf. 

A SHORT AND EASY ACCESS TO THE FRENCH LAN- 

GUAGE, preceded by a Fractical Treatise on French Fronunciation, and combin- 
ing all the advantages of Grammars, Exercises, and Ðialognes. For self-instruc- 
tion and the use ot Schools. By F. L. Morobaud. Tlwrd Editiony revised and 
enlarged, by S. A. Mayeub. Fost 8vo. 4«. 

LE NOUVEAU TRESOR : or, Prench Stndent's Companion ; de- 
signed to facilitate the Tianslation of English into French at Sight. iVtntft Edi- 
tion, with Additions. By M. E*** S**»**. St. W. ðO MESSRS. BELL ANÐ DALDY'S 

THE FRENCH ÐRAMA ; bein^ a Selection of the best Tragedies 

Mi^ ComedÍM of Moliére, RacÍDð, P. ComeiUe, T. Corneille, aod ViAuáre. Wítb 
ArgumenU in Englifh at the head of each soene, and Notes, Critical and £x- 
pUnatory, by A. Gombebt. Sold separately, at 1«. each ; or Moliére, Bacioe, 
and Comeilíe may be had, each in 3 voU. neatly bound, with gilt edges, 15f. ; 
Volt||re, 8t. 

THE mEMENTS OF THE ENGLI8H LANGUAGR Bj 

EmvBST Adámb, £gq., ám, Maater in University CoUege School. Post 8vo. 4f. 

THE ELEMENTS OF EUCLID. Books I.-VI. XI. 1--21 ; XIL 

1, 2 ; a new text, based on that of SimMm, with Exercises. Edited by H. J. 
HosB, B. A. , late Mathematical Master of Weittminster School. Fcap. 8 vo. 4«. M, 

A GRADUATED SERIES OF EXERCI8ES on the Elementsof 

Euclid t Books I.— VI. ; XI. 1->21 ; XII. 1, 2. Selected and arranged by Hbiibt 
J. HosB, M.A. 12mo. 1«. 

THE ENUNCIATIONS AND COROLLARIES belon^ng to thc 

PropositionB in the First Six, and Eleventh and Twelfih Booka of Euchd's £!•- 
menta. NewEdUwn, 18mo. 6d,' 

THE ENUNCIATIONS AND FIGURES belonring to the Pro- 

poflitions in the First Six and part of thc Eleventh Books of Eudid's Elements, 
tusually read in the Universities,) prepared for Students in Geometry. By the 
Bev. J, Bbabsb, D.Ð. New Edition Fcap. 8vo. 1«. In case, 5f. 6d, 

A TABLE OF ANTI-LOGARITHMS; containing to seven places 

of decimals, natural numbers, answering to all Logarithms from 'OOOOl to *99999 ; 
and an improved table of Gauss' Logarithms, by which may be found the Loea- 
rithm of the sum or diíference uf two auantities whose Logarithms are given. With 
an Appendix, containing a Table of Annuitics for thrce Joint Lives at 3 per cent. 
Carlisle. By H. E. Filipowski. Second Edition. 8vo. 15«. A GRADUATED SERIES OF EXERCISES IN ELEMEN- 

TARY ALGEBllA, with an Appendix, containing Papers of Miscellaneous Ex- 
amplos. Desifipied for the Use of SchíHiIs. By tho llev. G. F. Wbioht, M.A., 
Mathomatical Master of Shrewsbury School Crown 8vo. 3«. ^d, 

A PROGRESSIVE C0UR8E OF EXAMPLES IN ARITH- 

METIC. By the Rev. J. Watson, B.A. of Corpus Christi CoUege, Cambridge. 
Post 8vo. 2«. M., or with Answers, 3«. 

MANUAL OF ASTRONOMY: a popular Treatise on Descriptive, 

Physical, and Practical Astronomy. By Jobm Dbew, F.R.A.S. Second £ditíon, 
Fcap. 8vo. 5«. 

INCIDENTAL REMARKS ON SOME PROPERTIES OF 

LIGHT; being Part V. of an Essay on Vision. By Lieut. R. W. H. Habðt, 
R.N., F.R.A.S. 8vo. 3$. 6d, 

RUDIMENTARY ART INSTRUCTION for Artisans and others, 

and for Schools ; preparcd at tho request of the Society of Arts, Manufactures, and 
Commerce. FRÉEHAND OUTLINE. Pan I. Outlinb prom Outline, 
or from the Flat. Si. Part II. Outlinb fbom Objeots, or fi'om the Round. 
4i. By JouN Bell, Sculptor. Oblong 4to. 

A GUIDE-BOOK FOR STUDENTS; a Series of Short Familiar 

Lectures upon Lansuage and literature, &c. &c., and forming a Key to tlie ** Tost- 
Book for Students." [Prqiaring, KEW AND STANDARD PUBLICATI0N9. 21 

A TEST-BOOK FOR STUDENTS ; comprising sets of Examina- 

tion Papers upon Laneuage and Literature, History and (^graphy, and Mathe- 
matical and Physical bcience. Designed for Students preparing for tbe Universi- 
ties or for Apnointments in the Army and Civil Service, and arraneed for General 
Use in Schools. By the Rev. Thomas Stantial, M.A., Head Master of the 
Grammar School, Bridgewater. In Fonr Parts, Crown 8vo. 2«. Gd. eaÆh. 

Part I.— HISTORY AND GEOGRAPHY. Second Edition. Beatfy. 
Part II.— LANGUAGE AND LITERATURE. Ilea(fy. 
Part III.— MATHEMATICAL SCIENCE. Beady. 
Part IV.-PHYSICAL SCIENCE. Shortfy. 

THE STUDENT'S TEXT-BOOK OF ENGLTSH AND MO- 

DERN HISTORY, with Genealogical Tables. By D. Beale, Third Editíon, 
revUed. Crown 8vo. Sewed, 2$. Cloth, 2«. 6d. 

A PRACTICAL SYNOPSIS OF ENGLISH HISTORY; Or, A 

General Summary of Dates and Events for the use of Schools, Families, and Can- 
didates for Public Examinations. By Abthub Boweb. Third Edition^ múarged. 
8vo. 2s. 

This Synopsis is intended to give, in the shortest possible compass, a dear 
and distinct knowledge of English History. The successive events are arranged 
in a tabulated form, and are intended to m transcribed, or committed to memorj 
by Pupils. Great pains have been taken to secure accuracy by a comparison of 
authorities. ^' 

THE GEOGRAPHICAL TEXT-BOOK; a Practical Geography, 

calculated to facilitate the study of that usefíil science, by a constant reference \» 

the blank maps. By M. E . . . S Prioe 2«. 

II. The Blank Maps done np separately. Price 2«. coloured. 

TABLES OF COMPARATIVE CHRONOLOGY, illustrating 

the division of Universal History into Ancient, Mediæval, and Modern History ; 
and containing a System of Combinations, distinguished by a particular type, to 
assist the Memory in retaining Ðates. By W. E. Bickmors and the Kev. C. 
BlCKMORB, M.A. Third Editíon. 4to. 5«. 

A COURSE OF HISTORICAL AND CHRONOLOGICAL 

IMSTRUCTION. By W. E. Bickmobb. 2 Farts. 12iao. 3«. 6d. each. 

FOSTER'S PENCILLED COPY BOOKS. Post 4to. 6í. per 

dozen. Fcap. 4to. 4s. per dozen. 

GOLDSMITH'S (J.) COPY BOOKS: fivesorts; large, text, round, 

small, and mixed. Post 4to. on fine paper. 6s. per dozen. 

THE YOUNG LADIES' SCHOOL RECORD; or, Register of 

Studies and Conduct. 12mo. ^d. 

DISCIPLINA REDIVIVA : or, Hints and Helps for Youths leav- 
ing School. "By the Kev. J. S. Gilðekdale, M.A., Assistant Master of the 
Forest School, Walthamstow. Fcap. 8vo. öt. 

THE FIRST BOOK OF THE PIANO-FORTE; bein^ a plain 

and brief Introduction to the Study of Music and the Pianoforte : with the Ele- 
ments of fíngering and playing with accuracy and. expression. Illustrated bj 
practical examples. By E. JF. Kimbault, F.S.A. 12mo. 1«. 6d. 

FLORILEGIUM POETICUM ANGLICANUM: or, Selections 

from English Foetry, for the Use of Classical Schools. 12mo. 3s. 6(2. 

FIRST CLASSICAL MAPS, withChronological Tables of Grecian 

and Roman History : to which are addeffTables of Jewish Chronology and a Map 
of Palestine. 6y the Kev. J. Tatb, M. A. Third Editíon. Imp. 8vo. 1u 6d. % 
i n MESSRS. BELL AND DALDY'S PUBLICATIONS. 

AN ATLA8 OF CLA88ICAL QEOGRAPHY, containing 24 

Ifaps; eonttrncted by W. HuoBsSy uid edited bj O. Lovo. Nnt Eéitíany with 
ooloond oatliiies, and an Index of Flaces. Imp. 8to. 12«. 6d. 

A GRAMMAR-SCHOOL ATLAS OF CLASSICAL GEO- 

GRAPHY. The Maps constnicted by W. Huohbs, and edited hy G. LoHO. 
New Edithn with coloutid Outlinu. Imp. 8vo. 5«. 

THE FIRST BOOK OF BOTANY. Being a Plain and Brief 

Introdactíon to that Science for Schools and Young Fersons. By Mbs. Loudok. 
Blustrated with 36 Wood Engravings. Second Edition. ISmo. 1«. 

THE MANUAL OF BOOK-KEEPING ; by an Experienced Clerk. 

12ino. Eighth EdUion, 4$. PERIODICALS. OTES AND QUERIES : a Medium of Intercomnitiiii- 

cation for Literary Men, Artists, Antiquaries, Genealogists, &c 
Published every Saturday. 4to. 4d,, stamped, 5d, 
Vols. I to VI. Second Series now ready, 10«. ál, each. 

A few sets of the Firgt Series, 12 Vols. 6/. 6«. are still to be had* 
*4,* General Index to the First Series, 5«. 

THE MISSION FIELD : a Monthly Record of the Proceedings of 

the Society fur the Fropagation of the Gospel at Home and Abroad. Vols. II. and 
III. post 8vo. 3«. each. ^ol. I. is out of print.) Continued in Numbers, 2d, each. 

THE GOSPEL MISSIONARY. Published for the Society for the 

Fropagation of the Gospel in Foreign Farts, Monthly at id, Vols. II. to VTTT. 
cloth, la. each. (Vol. I. is out of print.) 

MISSIONS TO THE HEATHEN; being: Records of the Progress 

of the EflForts made by the Society for the Propagation of the Gospel in Foreign 
Farts for the Conversion of the Heathen, Fublished occasionally in a cheap form 
for distribution in fcap. 8vo. at prices varying from \d, to 1«. 6d. each. Nos. 1 to 
35 are already published. 

CHURCH IN THE COLONIES, consisting chiefly of Joumals 

by the Colonial Bishops of their Frogress and Special Visitations. In fcap. 8vo. 
from 2d, to Is. ^d, each. Nos. 1 to 36 are already published. 

THE CHURCH OF ENGLAND MONTHLY REVIEW. Id 

Farts 1«. each. 

" It is not onr cnstom to críticize critiqnes, or to do more than register the titles of Periodi- 
cals whose province is more purely Theological. The Review before ns, however, is so frank 
and fearless in tone, its spirit is so wisely progressive* aud its articles seem to be raarlced by 
sttch manifest ability, that we willingly give sentence in its favoor. The volnme for the Year 
consists of fifty-one essays aud reviews: — on Preaching, Edncation, Family life, Worlcbonset 
and Womens' Work, Grinie, and the State of the Streets, with interesting Biographical Noticea. 
The work is nnder a new direction, and is in every way deserving of enconragement." — 
Athenœwm, 

8T. PAUL'S SERMONS. Authorized Edition. Published weekly. 
Frice One Fenny each, and in Monthly Farts. 

WESTMINSTER ABBEY SfijRMONS, (1859.) New Series. 

Authorized Edition, Fnblished weekij. Frice One Fenny each, and in Monthly 
Fart8. IN PREPARATION. 

HERBERTS POEMS AND REMATNS; with S.T. Coleridge's 

Notes, and Life by Izaak Walton. Revised, with additional Notes, by Mr. J. 
Yeowbll. {Library of English Worthies.) 

SPENSER'S COMPLETE WORKS; with Life, Notes, and Glo»- 

sary, by John Payne Collier, Esq., F.S.A. {Library of English WorthÍM,) 

THOMSON'S POEMS, with Memoir by Sir H. Nicolas, and addi- 

tional Poems; the whole very carefully revised, and the Memoir annotated by 
Peteb CUNNINGHAM, Esq., F.S.A. 2 vols. (AldÍM Edition,) 

CO WPER'S POETICAL WORKS, including his Translations from 

Milton, &c. Edited, with Memoir, by John Brcce, Esq., F.S.A. {Aldine Edition,) 

PARNELL'S POEMS, with Memoir, edited by Bolton Corney, Esq., 

M.R.S.L. {Aldine Edition.) 

POPE S POETICAL WORKS, with Memoir, edited by W. J. 

Thoms, Esq., F.S.A. 3 vols. {Aldine Edition,) 

BACON'S NOVUM ORGANUM. Newly translated, with short 

Notes, by the Rbv. Andrew Johnson, M.A. [Immediately, 

LOCKE ON THE CONDUCT OF THE HUMAN UNDER- 

STANDING ; edited by Bolton Corney, Esq., M.R.S.L. 

CHOICE NOTES FROM NOTES AND QUERIES, by the 

Editor. Vol. II. — Folk Lore. [iTomediately, 

THE WHITE LADY AND UNDINE. Translated from the 

German by the Hon. Miss Ltttelton, with numerous Illustrations by the 
Translator. [Shortiy, 

NOVUM TESTAMENTUM GRAECUM,TextusStephanici,1550. 

Accedunt variae lectiones editionum Bezae Elzeviri, Lachmanni, Tischendorfii, 
Tregellesii, curante F. H. Scrivener, A.M. 

A GUIDE-BOOK FOR STUDENTS; a Series of Short Familiar 

Lectures upon Laneuage and Literature, &c. &c. By the Rev. T. Stantlal, M. A., 
forming a Key to wie " Test-Book for Students.'* 

SERMONS ON CHRISTIAN DOCTRINE AND PRACTICE, 

AND ON THE CHURCH By C. J. Blomtield, D.D., late Lord Bishop of 
London. {Hitherto unpublished.) 8vo. [Immedútíely, 

PROGRESSIVE LATIN DELECTUS. By J, T. V, Hardt, B. A,, 

London. Fcap. 8vo. [Nearly rtad^ 

EURIPIDES, ex recensione F. A. Paley, A.M.*^ Vol. III. {Cam- 

bridge Greek and Latin Teits.) [In the presM, 

HERODOTUS, ex recensione J. W. Blakeslet, S.T.B. {Cambridge 

Greek and Latin Texts,) [/» the prest* 

THUCYDIDES, ex recensione J. G. Donaldson, S.T.P. {Cambridge 

Greek and Latin Texts.) [In theprest* 

VERGILIUS, ex receusione J. Conington, A.M. (Cambridge Greek 

•nd Latin Teits,) [In the prus INÐEX OF BOOE& NovH Jínuiain, 3. 

Mri'i Hegnric VMea, 1B. 
Bhbb « Ih^ Chriiiiin RrUrien, II. 
Bno^ 'CMtiiiiHiiT Uituii, £ 
Bcili^ BncUib HlUun.u. 
Siil^ ArtbwwUaD.m 
aiekiMn^ Cbruiwluiy, *L 
— — Wjcarial liuinGtluii,tl. 

lAbiftuli Hlomy.ll. B«fSr>^ A>Uii|y or Hr CiilUiu'i INicnii,!. 
Cogper'i Ihiirniiiwt. ■. 
CawpV^>MÍk:>l Wortu,*. 

— RllíSfí-C^Mlt.S. '. 


anAfrimÁ prnw, le. 

— nm rnBrh Book.is. 

— fv.vMiiiutK«>ili«d,«. 

r<liT «<NlniaIli<T>, í. 

fnwt"! ll'UBinlcd, S. Viui.ílJÍ TDnr, II. 

HrlanVuiiín Nodu. 10. 
H.knmbe-r Chiiwi Rrullni.U. 

H«KtÍ'- l'ilrm! ^Mil ll°.'.iaici,«,K 

Hnilhi-'B Rnrlinil, 0- 

Hiinit lud KlHulli'II'i Eniliod, «. 

Hiiiik*i. Sl. C'Clll.'i Diy, 8. 

l'lVlHciií^'W'unh «llrnon,S. 

Irrd-lirOif-rkVcrbMK. 

Jcbb'? Ckoní HfiiiHiwl'l^'*' 
J.iUMYr'riMi, ly 
Ja.tnlin, liMiiinn In RnDrl, •. 


liDl^BallKUiiHlUo.ð. 

Inniuil of B(Kik-kerpln(,31 
litrar'iFiMicl.L.niiDacc.M 

tcnnln oT Katick, 8. 
leiriioui'lR>lir,(£c.U. Ovi.1, Pilw, I7~ 

P«MHI, C^'^llll DT, 14. 

Pnif lA icli)ln:i ■■ li SIHlIcl in Ftwc. 

""eílöiciic flwÍOfnpkic Ti.ni 
Pl«li'l- e Ib- PÍií^a oT Luin Syn U>,'la. 

Pnicl"'! l«ciilh iDd LYrítt.Í. 
RcdÍDf .Mi Ihe^wBini ProtT, II. 

RiiiilliHilt'a DiiTý' Serrlcc U WcM- 
miimrr Abbey, \S. 

RÍI^riiidc ^'ibri.t. 
Raininrc>ndl»lfcn,4. 

Í'Ií'SeS"™''" 

Blúkei|iein:'> Diimitie Worki.a. -I«^l P>n.íhr>lí"ll!.™, K 
Tatc% l)^l"n\a\ci'l». Viii<l,C.iniii||ian,IS,il'. 
\^uíPXThtrta XII. 18. 


^— Cyropudli, Gorhiun, U.